A+
A-
Czwartek, 25 kwietnia 2024 Marka, Jaroslawa, Wasyla

Tekst alternatywny
Tekst alternatywny

Wyniki badań wody

Wodociąg Stanowiska


23 kwietnia 2024, 15:27

Elżbieta Sosnowska

23 kwietnia 2024 15:29


Wyniki badań wody

Wodociąg Przyłogi


23 kwietnia 2024, 15:25

Elżbieta Sosnowska

23 kwietnia 2024 15:30


Wyniki badań wody

Wodociąg Przyłogi


23 kwietnia 2024, 15:24

Elżbieta Sosnowska

23 kwietnia 2024 15:24


Ogłoszenie o bezpłatnej pomocy przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie na 2024 rok. Urząd Gminy Smyków 25.04.2024

Ogłoszenie – wypełnianie wniosków


18 kwietnia 2024, 11:53

Elżbieta Sosnowska

18 kwietnia 2024 13:17


KOMUNIKAT ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII O SZCZEPIENIU LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

Ogłoszenie


17 kwietnia 2024, 07:46

Elżbieta Sosnowska

17 kwietnia 2024 07:46


Ogłoszenie o realizowanym zadaniu pn.:„ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Smyków w 2024r.”

Ogłoszenie_


12 kwietnia 2024, 13:47

Elżbieta Sosnowska

12 kwietnia 2024 13:50


Informacja o prowadzeniu punktu konsultacyjno- informacyjnego z programu „Czyste Powietrze”.

Informacja z programu Czyste Powietrze


10 kwietnia 2024, 08:15

Elżbieta Sosnowska

10 kwietnia 2024 08:15


Rozporządzenie Nr 2/2024 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Końskich z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpienia afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu koneckiego

ROZPORZĄDZENIE


5 kwietnia 2024, 13:56

Elżbieta Sosnowska

5 kwietnia 2024 13:56


Ogłoszenie dla mieszkańców Sołectwa Królewiec

OGŁOSZENIE


5 kwietnia 2024, 12:45

Elżbieta Sosnowska

5 kwietnia 2024 12:46


OGŁOSZENIE o naborze wniosków o dofinansowanie sterylizacji lub kastracji psów i kotów oraz usypiania „ślepych miotów” na terenie gminy Smyków w roku 2024”.

Ogłoszenie

Regulamin

Wniosek


5 kwietnia 2024, 12:36

Elżbieta Sosnowska

5 kwietnia 2024 13:18


Sesja LVII

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję LVII sesję (nadzwyczajną) Rady Gminy Smyków w dniu 4 kwietnia 2024 roku /czwartek/ o godz. 12.00. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Smykowie.

Porządek obrad sesji


3 kwietnia 2024, 09:36

Elżbieta Sosnowska

3 kwietnia 2024 09:38


Dodatkowe informacje dotyczące terminów wejścia w życie poszczególnych zmian z PPCP.

Dodatkowe informacje


25 marca 2024, 11:16

Elżbieta Sosnowska

25 marca 2024 11:16


OSTRZEŻENIE DLA WNIOSKODAWCÓW I BENEFICJENTÓW PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Ostrzeżenie dla wnioskodawców i beneficjentów programu Czyste Powietrze


25 marca 2024, 08:01

Elżbieta Sosnowska

25 marca 2024 08:01


„Informacja Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego”

Pismo

Lista


15 marca 2024, 11:29

Elżbieta Sosnowska

15 marca 2024 11:30


Informacja o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS!

Ogłoszenie


11 marca 2024, 15:06

Elżbieta Sosnowska

11 marca 2024 15:06


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego

Wykaz nieruchomości


8 marca 2024, 07:51

Mateusz Kuleta

8 marca 2024 07:51


Zarządzenie Nr 19/ 2024 Wójta Gminy Smyków z dnia 7 marca 2024 roku w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2024 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie  Nr 19


7 marca 2024, 15:18

Elżbieta Sosnowska

7 marca 2024 15:18


Sesja 56

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami) zwołuję LVI sesję Rady Gminy Smyków w dniu 07 marca 2024 roku /czwartek/ o godz. 12.00. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Smykowie.

Porządek obrad sesja 56


6 marca 2024, 10:40

Elżbieta Sosnowska

6 marca 2024 10:40


Zarządzenie Nr 16/2024 Wójta Gminy Smyków z dnia 1 marca 2024 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku

Zarządzenie Nr 16


1 marca 2024, 13:49

Elżbieta Sosnowska

1 marca 2024 13:57


Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Smykowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku o składzie, siedzibie i dyżurach.

Informacja


28 lutego 2024, 15:27

Elżbieta Sosnowska

29 lutego 2024 09:53


Dragon-24 – wojsko na największych, planowych ćwiczeniach – Informacja dla mieszkańców

Informacja – ćwiczenia wojskowe DRAGON 24


28 lutego 2024, 10:19

Elżbieta Sosnowska

28 lutego 2024 10:19


Wyniki badań wody

Wyniki badań wody- wodociąg Przyłogi


27 lutego 2024, 11:01

Elżbieta Sosnowska

27 lutego 2024 11:01


Zarządzenie Nr 1/2024 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie z dnia 26 stycznia 2024 r.

Zarządzenie GOPS w Smykowie dzień wolny 23.02.2024r.


19 lutego 2024, 15:18

Mateusz Kuleta

19 lutego 2024 15:18


Informacja dla mieszkańców – dotyczy realizacji ćwiczeń wojskowych pk. DRAGON-24 przez Siły Zbrojne RP.

Informacja


14 lutego 2024, 13:39

Elżbieta Sosnowska

14 lutego 2024 13:39


SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY – WODOCIĄG PRZYŁOGI

Sprawozdanie


13 lutego 2024, 11:25

Elżbieta Sosnowska

13 lutego 2024 11:25


Otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego w 2024 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Ogłoszenie wraz z zarządzeniem

nowy_wzór_sprawozdania

nowy_wzór_oferty

nowy_ramowy_wzór_umowy


12 lutego 2024, 14:29

Elżbieta Sosnowska

12 lutego 2024 14:29


ARiMR przyjmuje wnioski o pomoc finansową na inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej.

Odnawialne Źródła Energii ARIMR


12 lutego 2024, 09:00

Elżbieta Sosnowska

12 lutego 2024 09:00


Przypomnienie o obowiązku terminowego uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informacja o terminach


9 lutego 2024, 10:11

Elżbieta Sosnowska

9 lutego 2024 10:11


Rozporządzenie Nr 1/2024 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Końskich z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpienia afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu koneckiego

Rozporządzenie


31 stycznia 2024, 14:56

Elżbieta Sosnowska

31 stycznia 2024 14:56


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Wykaz nieruchomości


29 stycznia 2024, 10:27

Mateusz Kuleta

29 stycznia 2024 11:00


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Informacja


25 stycznia 2024, 11:39

Elżbieta Sosnowska

25 stycznia 2024 11:39


Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Smyków z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizacje zadań publicznych w 2024 roku

Zarządzenie Nr 6 2024


25 stycznia 2024, 11:35

Elżbieta Sosnowska

25 stycznia 2024 11:35


Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Smyków w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Smyków

Raport z konsultacji społecznych dot. składu Komitetu Rewitalizacyjnego


23 stycznia 2024, 15:01

Mateusz Kuleta

23 stycznia 2024 15:01


Zawiadomienie Starosty Koneckiego o wszczęciu postępowania w sprawie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Zawiadomienie


19 stycznia 2024, 14:26

Elżbieta Sosnowska

19 stycznia 2024 14:26


Informacja o prowadzeniu punktu konsultacyjno- informacyjnego z programu „Czyste Powietrze”.

Informacja o punkcie


15 stycznia 2024, 15:09

Elżbieta Sosnowska

15 stycznia 2024 15:09


Harmonogram zebrań sprawozdawczych jednostek OSP Gminy Smyków w 2024 roku

Harmonogram


10 stycznia 2024, 08:48

Elżbieta Sosnowska

10 stycznia 2024 08:48


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

Wykaz


8 stycznia 2024, 10:56

Elżbieta Sosnowska

8 stycznia 2024 10:56


Sesja LV

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję LV sesję (nadzwyczajną) Rady Gminy Smyków w dniu 9 stycznia 2024 roku /wtorek/ o godz. 11.00. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Smykowie.

Porządek obrad sesji


8 stycznia 2024, 08:21

Elżbieta Sosnowska

8 stycznia 2024 08:28


Harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Smyków w roku 2024 wykonywany przez PGK w Końskich Sp. z o.o.

Harmonogram odbioru śmieci 2024 poprawiony


28 grudnia 2023, 15:03

Elżbieta Sosnowska

28 lutego 2024 14:16


Informacja dla mieszkańców Gminy Smyków dotycząca ograniczenia w załatwianiu spraw dotyczących dowodów osobistych w dniu 28 grudnia 2023 r.

Informacja dla mieszkańców


27 grudnia 2023, 12:49

Elżbieta Sosnowska

27 grudnia 2023 12:49


Sesja LIV

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami) zwołuję LIV sesję Rady Gminy Smyków w dniu 28 grudnia 2023 roku /czwartek/ o godz. 12.00. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Smykowie.

Porządek obrad sesja 54


21 grudnia 2023, 10:34

Elżbieta Sosnowska

27 grudnia 2023 10:44


NABÓR WNIOSKÓW o dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Smyków w 2024 roku

Nabór wniosków – azbest OGŁOSZENIE 2024r.

WNIOSEK na 2024

Klauzula informacyjna do wniosku

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Oświadczenie o zgłoszeniu do

Oświadczenie-o-prawie-do-dysponowania-nieruchomościa (2)

Oświadczenia o zalegających wyrobach

Oświadczenie, ze nieruchomość nie jest wykorzystywana na cele działalności gospodarczej

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO


14 grudnia 2023, 15:07

Elżbieta Sosnowska

14 grudnia 2023 15:07


Ogłoszenie Wójta Gminy Smyków w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Smyków w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Smyków

Ogłoszenie o konsultacjach

Projekt Uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rew

Załącznik nr 2. Formularz konsultacji w sprawie zasad wyznaczenia Komitetu Rewitalizacji


12 grudnia 2023, 12:12

Elżbieta Sosnowska

12 grudnia 2023 12:12


Sesja LIII

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami) zwołuję LIII sesję Rady Gminy Smyków w dniu 14 grudnia 2023 roku /czwartek/ o godz. 12.00. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Smykowie.

Porządek obrad


8 grudnia 2023, 15:23

Elżbieta Sosnowska

8 grudnia 2023 15:23


Ogłoszenie Starosty Koneckiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Ogłoszenie


4 grudnia 2023, 14:32

Elżbieta Sosnowska

4 grudnia 2023 14:32


Sprawozdanie z badań wody

Wodociąg Stanowiska


21 listopada 2023, 14:36

Elżbieta Sosnowska

21 listopada 2023 14:36


Sprawozdanie z badań wody

Wodociąg Przyłogi


21 listopada 2023, 11:57

Elżbieta Sosnowska

21 listopada 2023 11:57


Zarządzenie Nr 6/2023 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie z dnia 15 listopada 2023r. w sprawie ustalenia dnia wolnego za święto przypadające w sobotę dla wszystkich pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie

Zarządzenie Nr 6/2023


20 listopada 2023, 08:58

Elżbieta Sosnowska

20 listopada 2023 08:58


Ogłoszenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Ogłoszenie


13 listopada 2023, 13:15

Elżbieta Sosnowska

13 listopada 2023 13:15


Informacja w sprawie organizacji ruchu pojazdów w okolicy cmentarza parafialnego w Miedzierzy w okresie Świąt Wszystkich Świętych

Informacja


26 października 2023, 08:35

Elżbieta Sosnowska

26 października 2023 08:35


RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH UCHWAŁY RADY GMINY SMYKÓW W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI DLA GMINY SMYKÓW

Raport z konsultacji społ.


25 października 2023, 14:12

Elżbieta Sosnowska

25 października 2023 14:13


LII Sesja Rady Gminy Smyków

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami) zwołuję LII sesję Rady Gminy Smyków w dniu 31 października 2023 roku /wtorek/ o godz. 12.00. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Smykowie.

Porządek obrad sesja 52

 


24 października 2023, 14:11

Elżbieta Sosnowska

24 października 2023 14:29


SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY – WODOCIĄG PRZYŁOGI

Sprawozdanie


23 października 2023, 13:07

Elżbieta Sosnowska

23 października 2023 13:07


Projekt „BIOWIND” – Zwiększenie akceptacji społecznej dla energii wiatrowej w regionach UE poprzez planowanie oparte na środowisku i społeczności lokalnej

Informacja

link do ankiety poniżej: https://www.swietokrzyskie.pro/o-projekcie-biowind-interreg-europe-2021-2027/


23 października 2023, 11:00

Elżbieta Sosnowska

23 października 2023 11:00


SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY – WODOCIĄG PRZYŁOGI

Sprawozdanie


20 października 2023, 09:42

Elżbieta Sosnowska

20 października 2023 09:42


SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY – WODOCIĄG STANOWISKA

Sprawozdanie


20 października 2023, 09:40

Elżbieta Sosnowska

20 października 2023 09:40


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

WYKAZ


18 października 2023, 12:47

Elżbieta Sosnowska

18 października 2023 12:47


INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSÓW w ramach „Programu edukacji ekologicznej dla Gminy Smyków na 2023 rok”

Informacja o rozstrzygnięciu konkursów 2023r


16 października 2023, 15:04

Elżbieta Sosnowska

17 października 2023 15:06


Ogłoszenie Starosty Koneckiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Ogłoszenie Starosty Koneckiego


12 października 2023, 14:46

Elżbieta Sosnowska

12 października 2023 14:46


BONUS FREKWENCYJNY DLA GMIN DO 20 TYS. MIESZKAŃCÓW ZA FREKWENCJĘ PONAD 60% W WYBORACH

Plakat – dotacje za frekwencję 2023


12 października 2023, 12:56

Elżbieta Sosnowska

12 października 2023 12:56


Informacja o prowadzeniu punktu konsultacyjno- informacyjnego z programu „Czyste Powietrze”.

Informacja o punkcie


12 października 2023, 09:24

Elżbieta Sosnowska

12 października 2023 09:24


Informacja dotycząca kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków

Informacja o kontroli szamb 2023r_


10 października 2023, 10:31

Elżbieta Sosnowska

10 października 2023 10:31


ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSU KURSUJĄCEGO W DNIU 15.10.2023R. DO LOKALI WYBORCZYCH NA TERENIE GMINY SMYKÓW

ROZKŁAD JAZDY


6 października 2023, 13:46

Elżbieta Sosnowska

6 października 2023 13:46


Przerwy w dostawie wody

Informacja


2 października 2023, 15:07

Elżbieta Sosnowska

2 października 2023 15:07


OGŁOSZENIE Wójta Gminy Smyków w sprawie konsultacji społecznych projektu: ”Program współpracy Gminy Smyków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2024 r.”

OGŁOSZENIE


2 października 2023, 13:50

Elżbieta Sosnowska

2 października 2023 13:50


Obwieszczenie Wójta Gminy Smyków o zbiorowych polowaniach organizowanych przez Koło Łowieckie Nr 29 „GAJUS” w Zagnańsku

Obwieszczenie

Plan polowań


2 października 2023, 12:19

Elżbieta Sosnowska

2 października 2023 12:19


Obwieszczenie Wójta Gminy Smyków o zbiorowych polowaniach organizowanych przez Koło Łowieckie Nr 86 „ORLIK” w Końskich

Obwieszczenie

Plan polowań zbiorowych w sezonie 2023-2024


28 września 2023, 15:03

Elżbieta Sosnowska

28 września 2023 15:04


Ważne informacje dotyczące wyborów do Sejmu RP i Senatu RP

Głosowanie przez pełnomocnika

Transport osób na wybory

Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

Wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa

Zgłoszenie-transportu


27 września 2023, 13:58

Elżbieta Sosnowska

27 września 2023 13:58


51 Sesja Rady Gminy Smyków

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję LI sesję (nadzwyczajną) Rady Gminy Smyków w dniu 28 września 2023 roku /czwartek/ o godz. 12.00. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Smykowie.

Porządek obrad


27 września 2023, 10:16

Elżbieta Sosnowska

27 września 2023 10:16


Komunikat nr 2/2023 z dnia 25.09.2023 r. w sprawie poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi skierowany do konsumentów wody z wodociągu Przyłogi na terenie Gminy Smyków

PSSE Konskie 2023_komunikat nr 2 Przyłogi


25 września 2023, 13:58

Elżbieta Sosnowska

25 września 2023 13:58


Informacja o wynikach badań wody

Informacja dla mieszkańców


25 września 2023, 08:04

Elżbieta Sosnowska

25 września 2023 08:04


Harmonogram dostawy wody pitnej w dniu 23.09.2023r. (sobota)

Harmonogram 1 dostawy wody pitnej w dniu 23.09. 2023

Harmonogram 2 dostawy wody pitnej w dniu 23.09.2023


22 września 2023, 14:06

Elżbieta Sosnowska

22 września 2023 14:06


Komunikat nr 1/2023 z dnia 21.09.2023 r. w sprawie BRAKU PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA skierowany do konsumentów wody z wodociągu Przyłogi na terenie Gminy Smyków

PSSE-Konskie-21.09.2023_komunikat-nr-1-Przylogi

informacja-wojta-woda

Harmonogram-2-dostawy-wody-pitnej-w-dniu-22.09.2023

Harmonogram-1-dostawy-wody-pitnej-w-dniu-22.09.-2023.-doc

 


21 września 2023, 15:48

Mateusz Kuleta

21 września 2023 15:52


Ogłoszenie Wójta Gminy Smyków o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Smyków w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Smyków.


18 września 2023, 12:38

Elżbieta Sosnowska

18 września 2023 12:38


UWAGA – PRZERWY W DOSTAWIE WODY


15 września 2023, 11:21

Elżbieta Sosnowska

15 września 2023 11:21


O G Ł O S Z E N I E w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie


12 września 2023, 14:59

Elżbieta Sosnowska

12 września 2023 14:59


Ogłoszenie o naborze Partnera


5 września 2023, 14:06

Elżbieta Sosnowska

5 września 2023 14:06


Program edukacji ekologicznej dla Gminy Smyków na 2023 rok


1 września 2023, 14:43

Elżbieta Sosnowska

1 września 2023 14:43


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie


29 sierpnia 2023, 10:27

Elżbieta Sosnowska

29 sierpnia 2023 10:27


SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY – WODOCIĄG STANOWISKA


22 sierpnia 2023, 11:57

Elżbieta Sosnowska

22 sierpnia 2023 11:57


Konkurs Lokalne Ekopraktyki, do udziału w którym serdecznie zapraszamy lokalne społeczności


16 sierpnia 2023, 14:51

Elżbieta Sosnowska

16 sierpnia 2023 14:52


50 Sesja Rady Gminy Smyków

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję L sesję (nadzwyczajną) Rady Gminy Smyków w dniu 17 sierpnia 2023 roku /czwartek/ o godz. 12.00.
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Smykowie.


14 sierpnia 2023, 08:07

Elżbieta Sosnowska

14 sierpnia 2023 08:28


KOMUNIKAT ARIMR – Płatność 225 euro/ha dla małych gospodarstw zamiast płatności bezpośrednich. Kto może skorzystać, jaka jest stawka, do kiedy i jak złożyć dokumenty?


11 sierpnia 2023, 14:30

Elżbieta Sosnowska

11 sierpnia 2023 14:30


Informacja o prowadzeniu punktu konsultacyjno- informacyjnego z programu „Czyste Powietrze”.


10 sierpnia 2023, 15:19

Elżbieta Sosnowska

11 sierpnia 2023 09:24


OGŁOSZENIE – „Program edukacji ekologicznej dla Gminy Smyków w 2023 roku”


10 sierpnia 2023, 14:03

Elżbieta Sosnowska

10 sierpnia 2023 14:03


SUSZA 2023 – Szacowanie strat w uprawach rolnych


4 sierpnia 2023, 15:32

Elżbieta Sosnowska

4 sierpnia 2023 15:32


UWAGA !!!! PRZERWY W DOSTAWIE WODY.


4 sierpnia 2023, 13:24

Elżbieta Sosnowska

4 sierpnia 2023 13:24


Sprawdź ofertę na swoje nowe źródło ciepła!


26 lipca 2023, 14:14

Elżbieta Sosnowska

26 lipca 2023 14:14


Ogłoszenie Starosty Koneckiego w sprawie pomiarów geodezyjnych na terenie powiatu koneckiego


18 lipca 2023, 11:35

Elżbieta Sosnowska

18 lipca 2023 11:35


Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego – zakażenia kotów wirusem grypy ptaków podtypu H5N1


11 lipca 2023, 13:48

Mateusz Kuleta

11 lipca 2023 13:48


UWAGA! PRZERWA W DOSTAWIE WODY!


3 lipca 2023, 13:12

Mateusz Kuleta

3 lipca 2023 13:12


SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY – WODOCIĄG PRZYŁOGI


26 czerwca 2023, 14:09

Elżbieta Sosnowska

26 czerwca 2023 14:09


Koniec ery kopciuchów!!!

Od dnia 1 lipca 2023 roku wejdzie w życie zakaz użytkowania kotłów pozaklasowych tzw. kopciuchów ( według normy PN-EN303-5:2012.

Pomocne materiały edukacyjne oraz informacje, można znaleźć na stronie: https://powietrze.swietokrzyskie.pro/aktualnosci/koniec-ery-kopciuchow

Wszelkie pytania odnośnie „uchwały antysmogowej” mieszkańcy mogą kierować na adres mailowy: powietrze@sejmik.kielce.pl


23 czerwca 2023, 12:30

Elżbieta Sosnowska

23 czerwca 2023 12:30


XLIX Sesja Rady Gminy Smyków

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami) zwołuję XLIX sesję Rady Gminy Smyków w dniu 27 czerwca 2023 roku /wtorek/ o godz. 12.00.
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Smykowie.


21 czerwca 2023, 09:12

Elżbieta Sosnowska

22 czerwca 2023 13:30


Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia otwartego naboru Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektów stanowiących odpowiedź na nabory ogłaszane przez Instytucję Zarządzającą Programem Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027


20 czerwca 2023, 22:57

Mateusz Kuleta

20 czerwca 2023 22:57


XLVIII Sesja Rady Gminy Smyków

            Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję XLVIII sesję (nadzwyczajną) Rady Gminy Smyków w dniu  2023 roku /poniedziałek o godz. 12.00. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Smykowie.


12 czerwca 2023, 12:51

Elżbieta Sosnowska

12 czerwca 2023 12:51


Informacja w sprawie opłaty za przyłącza do instalacji kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Przyłogi – etap I

Szanowni Państwo w związku z przyśpieszeniem prac instalacji kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Przyłogi – etap I prosimy o wpłaty na podany numer konta lub w kasie Urzędu Gminy ( pokój nr 3)

Gmina Smyków,
Smyków 91,
26-212 Smyków

Nr konta bankowego 69 8493 0004 0030 0506 0772 0011
W tytule wpłaty należy wpisać – za przyłącze kanalizacyjne w Przyłogach
(wpisać imię i nazwisko oraz adres), kwota 1123,33 zł.

Ostateczny termin to 30.06.2023 rok.

link do obwieszczenia: https://bip.smykow.pl/wp-content/uploads/2023/05/Obwieszczenie-2.pdf


5 czerwca 2023, 10:34

Elżbieta Sosnowska

5 czerwca 2023 10:34


Informacja dla Rolników – Badanie dotyczące gospodarstw rolnych


2 czerwca 2023, 11:46

Mateusz Kuleta

2 czerwca 2023 11:46


UWAGA !!!! PRZERWY W DOSTAWIE WODY.


30 maja 2023, 08:40

Elżbieta Sosnowska

30 maja 2023 09:06


Zarządzenie Nr 3/2023 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie z dnia 29 maja 2023 roku.


29 maja 2023, 14:52

Elżbieta Sosnowska

29 maja 2023 14:52


Przerwa w dostawie wody – informacja


25 maja 2023, 11:50

Elżbieta Sosnowska

25 maja 2023 11:50


XLVII Sesja Rady Gminy Smyków

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję XLVII sesję (nadzwyczajną) Rady Gminy Smyków w dniu 29 maja 2023 roku /poniedziałek o godz. 12.00. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Smykowie.


25 maja 2023, 11:41

Elżbieta Sosnowska

25 maja 2023 11:41


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę i najem


18 maja 2023, 15:12

Elżbieta Sosnowska

18 maja 2023 15:12


Zmiana taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków


16 maja 2023, 15:27

Elżbieta Sosnowska

16 maja 2023 15:27


INFORMACJA O KOŃCOWEJ SPRZEDAŻY WĘGLA


15 maja 2023, 13:36

Elżbieta Sosnowska

15 maja 2023 14:11


Ogłoszenie o sprzedaży drewna


15 maja 2023, 13:18

Elżbieta Sosnowska

15 maja 2023 13:18


Sesja XLVI

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję XLVI sesję Rady Gminy Smyków w dniu 11 maja 2023 roku /czwartek/ o godz. 12.00. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Smykowie.


5 maja 2023, 12:35

Elżbieta Sosnowska

5 maja 2023 12:35


INFORMACJA O KOŃCOWEJ SPRZEDAŻY WĘGLA PO PREFERENCYJNEJ CENIE


5 maja 2023, 06:49

Mateusz Kuleta

15 maja 2023 13:40


Skrócone godziny pracy urzędu.


28 kwietnia 2023, 12:26

Elżbieta Sosnowska

28 kwietnia 2023 12:26


Gminny Program Rewitalizacji Gminy Smyków na lata 2024-2034

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Smyków na lata 2024-2034 zwracamy się do mieszkańców gminy o wypełnienie „Ankiety oceny potrzeb rewitalizacji określonych działań związanych z rewitalizacją” oraz „Formularza zgłoszenia przedsięwzięć inwestycyjnych i społecznych” do Programu Rewitalizacji.

Prosimy o wypełnienie ankiety i formularza w nieprzekraczalnym terminie do 26 maja 2023r.

Link do ankiety: https://www.webankieta.pl/ankieta/929901/gmina-smykow.html

Link do formularza: https://www.webankieta.pl/ankieta/937149/gmina-smykow.html


27 kwietnia 2023, 13:17

Elżbieta Sosnowska

27 kwietnia 2023 13:18


Uwaga! przerwy w dostawie wody


24 kwietnia 2023, 11:58

Elżbieta Sosnowska

24 kwietnia 2023 11:58


Zarządzenie Nr 22/2023 Wójta Gminy Smyków z dnia 24 kwietnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Smykowie


24 kwietnia 2023, 11:09

Elżbieta Sosnowska

24 kwietnia 2023 11:09


Ogłoszenie o wydaniu decyzji dotyczącej Budowy kablowej sieci elektromagnetycznej niskiego napięcia o długości około 200 m.


20 kwietnia 2023, 14:59

Mateusz Kuleta

20 kwietnia 2023 14:59


Sprawozdanie z badań wody – wodociąg Stanowiska


18 kwietnia 2023, 09:27

Mateusz Kuleta

18 kwietnia 2023 09:27


Sprawozdanie z badań wody – wodociąg Przyłogi


18 kwietnia 2023, 09:25

Mateusz Kuleta

18 kwietnia 2023 09:26


Zawiadomienie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Końskich.


18 kwietnia 2023, 09:11

Mateusz Kuleta

18 kwietnia 2023 09:11


Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna


13 kwietnia 2023, 12:59

Mateusz Kuleta

13 kwietnia 2023 12:59


Ogłoszenie dotyczące przeprowadzenia ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.


13 kwietnia 2023, 12:57

Mateusz Kuleta

13 kwietnia 2023 12:57


Informacja Wójta Gminy Smyków z dnia 12.04.2023 r. w sprawie Uproszczonej Oferty Realizacji Zadania Publicznego złożonej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, Bałtów 55, 27-423 Bałtów.


12 kwietnia 2023, 22:05

Mateusz Kuleta

12 kwietnia 2023 22:05


Dopłaty bezpośrednie na 2023 rok – Bezpłatna pomoc przy wypełnianiu wniosków


11 kwietnia 2023, 11:40

Mateusz Kuleta

11 kwietnia 2023 11:40


OKRĘGOWY URZĄD GÓRNICZY – kampania informacyjna – STOP NIELEGALNEJ EKSPLOATACJI


6 kwietnia 2023, 15:04

Elżbieta Sosnowska

6 kwietnia 2023 15:04


Ważny Komunikat w sprawie nieuczciwych ofert kierowanych do Wnioskodawców programu „CZYSTE POWIETRZE”.


3 kwietnia 2023, 11:34

Elżbieta Sosnowska

3 kwietnia 2023 11:34


KONSULTACJA OFERTY-TRYB POZAKONKURSOWY – Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”


3 kwietnia 2023, 10:03

Elżbieta Sosnowska

3 kwietnia 2023 10:03


Uwaga, przerwa w dostawie wody


31 marca 2023, 14:45

Elżbieta Sosnowska

31 marca 2023 14:45


OGŁOSZENIE – „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Smyków w 2023r.”


31 marca 2023, 08:12

Elżbieta Sosnowska

31 marca 2023 08:12


Budowa szerokopasmowych sieci – zgłaszanie pustostanów


30 marca 2023, 14:33

Elżbieta Sosnowska

30 marca 2023 14:34


Sprawozdanie z badań wody


29 marca 2023, 13:32

Elżbieta Sosnowska

29 marca 2023 13:32


KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW STANOWISK I KOZOWA


27 marca 2023, 15:14

Elżbieta Sosnowska

27 marca 2023 15:14


DOWÓZ WODY W MIEJSCOWOŚCIACH STANOWISKA I KOZÓW


27 marca 2023, 13:37

Elżbieta Sosnowska

27 marca 2023 13:42


UWAGA – PRZERWA W DOSTAWIE WODY W MIEJSCOWOŚCI STANOWISKA I KOZÓW


27 marca 2023, 10:47

Elżbieta Sosnowska

27 marca 2023 10:47


XLV Sesja Rady Gminy Smyków

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję XLV sesję Rady Gminy Smyków w dniu 30 marca 2023 roku /czwartek/ o godz. 12.00. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Smykowie.


27 marca 2023, 09:15

Elżbieta Sosnowska

27 marca 2023 09:19


Rozporządzenie Nr 1/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Końskich


21 marca 2023, 11:00

Elżbieta Sosnowska

21 marca 2023 11:00


Sprawozdanie z badań wody20 marca 2023, 08:07

Elżbieta Sosnowska

20 marca 2023 08:07


Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy w Smykowie


15 marca 2023, 13:02

Elżbieta Sosnowska

15 marca 2023 13:02


UWAGA !!! PRZERWA W DOSTAWIE WODY


14 marca 2023, 13:22

Elżbieta Sosnowska

14 marca 2023 13:22


Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna


14 marca 2023, 10:14

Elżbieta Sosnowska

14 marca 2023 10:15


Informacja Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o konsultacjach społecznych


10 marca 2023, 13:17

Elżbieta Sosnowska

10 marca 2023 13:17


Informacja o prowadzeniu punktu konsultacyjno – informacyjnego z programu „Czyste Powietrze”


9 marca 2023, 11:14

Elżbieta Sosnowska

9 marca 2023 11:14


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko: Inspektor ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy w Smykowie


8 marca 2023, 11:45

Elżbieta Sosnowska

8 marca 2023 11:45


XLIV Sesja Rady Gminy Smyków

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję XLIV sesję (nadzwyczajną) Rady Gminy Smyków w dniu 8 marca 2023 roku /środa o godz. 13.00. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Smykowie.


3 marca 2023, 14:17

Elżbieta Sosnowska

3 marca 2023 14:17


Zarządzenie Nr 16/2023 Wójta Gminy Smyków z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2023 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej


27 lutego 2023, 13:36

Elżbieta Sosnowska

27 lutego 2023 13:36


Zarządzenie Nr 15/2023 Wójta Gminy Smyków z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku.


24 lutego 2023, 13:52

Elżbieta Sosnowska

24 lutego 2023 13:52


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy w Smykowie


23 lutego 2023, 12:51

Mateusz Kuleta

23 lutego 2023 12:51


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ DREWNA


15 lutego 2023, 13:38

Elżbieta Sosnowska

16 lutego 2023 11:47


Lista odmian zalecanych na 2023 dla województwa świętokrzyskiego


9 lutego 2023, 15:25

Elżbieta Sosnowska

9 lutego 2023 15:25


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ DREWNA


8 lutego 2023, 09:13

Elżbieta Sosnowska

8 lutego 2023 09:14


XLIII Sesja Rady Gminy Smyków

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję XLIII Sesję Rady Gminy Smyków w dniu 7 lutego 2023 roku /wtorek/ o godz. 12.00. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Smykowie.


1 lutego 2023, 13:37

Elżbieta Sosnowska

1 lutego 2023 13:37


KOMUNIKAT Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o obowiązku odśnieżania dachów, balkonów i usuwaniu nawisów lodowych oraz sopli

https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/attachment/komunikat_glownego_inspektora_nadzoru_budowlanego_12.2021.pdf


26 stycznia 2023, 11:16

Elżbieta Sosnowska

26 stycznia 2023 11:32


Otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego w 2023 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej


25 stycznia 2023, 14:45

Elżbieta Sosnowska

25 stycznia 2023 15:07


Kolejny nabór wniosków w ramach projektu „REAKTYWACJA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.2.1.


20 stycznia 2023, 09:09

Elżbieta Sosnowska

20 stycznia 2023 09:09


Aplikacja „Moje odpady”

INFORMACJA O PODMIOCIE ODBIERAJĄCYM ODPADY KOMUNALNE

Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Smyków w 2023 r. odbiera firma:

BIOSELECT Sp. z o.o. , ul. Łagowska 37, 26 – 035 Raków Nr tel. 517 297 115


19 stycznia 2023, 15:02

Elżbieta Sosnowska

20 stycznia 2023 07:58


OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW MIEDZIERZY – Dotyczy awarii na stacji transformatorowej MIEDZIERZA VI

Informujemy, że oświetlenie uliczne w Miedzierzy – na odcinku od kościoła w kierunku miejscowości Rozgół będzie włączone 23 stycznia 2023 r. Za utrudnienia przepraszamy.

Wójt Gminy Smyków
/-/ Jarosław Pawelec


16 stycznia 2023, 12:31

Elżbieta Sosnowska

16 stycznia 2023 12:31


Uwaga! Przerwa w dostawie wody!


16 stycznia 2023, 12:06

Elżbieta Sosnowska

16 stycznia 2023 12:06


Zarządzenie Nr 5/2023 Wójta Gminy Smyków z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku


11 stycznia 2023, 09:43

Elżbieta Sosnowska

11 stycznia 2023 09:43


Sprawozdanie z badań wody


9 stycznia 2023, 14:59

Elżbieta Sosnowska

9 stycznia 2023 14:59


OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW MIEDZIERZY

W związku z awarią na stacji transformatorowej MIEDZIERZA VI – będzie wyłączone oświetlenie uliczne w Miedzierzy – na odcinku od kościoła w kierunku miejscowości Rozgół. Taka sytuacja może potrwać około 7 dni. Za utrudnienia przepraszamy.

Wójt Gminy Smyków
/-/ Jarosław Pawelec


5 stycznia 2023, 14:52

Elżbieta Sosnowska

5 stycznia 2023 14:52


Sprawozdania z badań wody


5 stycznia 2023, 13:16

Elżbieta Sosnowska

5 stycznia 2023 13:16


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem


4 stycznia 2023, 12:43

Elżbieta Sosnowska

4 stycznia 2023 12:43


Program zebrań sprawozdawczych jednostek OSP z terenu Gminy Smyków


4 stycznia 2023, 12:41

Elżbieta Sosnowska

4 stycznia 2023 12:41


Informacja dla mieszkańców

Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2023 roku zakończono przewozy pasażerskie na linii komunikacyjnej Modrzewina – Końskie przez Przyłogi – Cisownik – Smyków.
Prawdopodobnie wznowienie przejazdów nastąpi w drugiej połowie lutego br. o czym Państwa poinformujemy.


3 stycznia 2023, 08:03

Elżbieta Sosnowska

3 stycznia 2023 08:03


Informacja o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych


2 stycznia 2023, 12:55

Elżbieta Sosnowska

2 stycznia 2023 12:55


Wniosek o zakup węgla na 2023 rok


2 stycznia 2023, 12:28

Elżbieta Sosnowska

2 stycznia 2023 12:28


Nowa linia komunikacyjna

Od 2 styczna 2023r. zostaje uruchomiona nowa linia komunikacyjna Smyków – Cisownik – Smyków.

Bus będzie kursował od poniedziałku do piątku. Będą dwa kursy dziennie.

Pierwszy kurs ze Smykowa (przystanek koło Urzędu Gminy ) o 7.30, drugi kurs o  10.30. W załączeniu rozkład jazdy.


30 grudnia 2022, 09:05

Elżbieta Sosnowska

30 grudnia 2022 09:05


Uwaga Gołoledź


19 grudnia 2022, 13:41

Mateusz Kuleta

19 grudnia 2022 13:41


Komunikat świętokrzyskiego Lekarza Weterynarii dotyczący ryzyka wystąpienia grypy ptaków (HPAI)


19 grudnia 2022, 13:40

Mateusz Kuleta

19 grudnia 2022 13:40


Obwieszczenie o Publicznym III przetargu pisemnym na sprzedaż środka trwałego – Samochodu specjalnego Mercedes Sprinter 319 CDI (zaproszenie do składania ofert)


16 grudnia 2022, 13:53

Mateusz Kuleta

16 grudnia 2022 13:53


Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030”, które odbyły się w terminie: od 4 listopada do 5 grudnia 2022 r.


6 grudnia 2022, 16:03

Mateusz Kuleta

6 grudnia 2022 16:03


Ogłoszenie Wójta Gminy Smyków dotyczące rekrutacji uzupełniającej do Klubu Dziecięcego SMYKI w Królewcu


1 grudnia 2022, 12:22

Mateusz Kuleta

1 grudnia 2022 12:22


Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Smyków w 2023 roku


1 grudnia 2022, 12:07

Mateusz Kuleta

8 grudnia 2022 18:50


Obwieszczenie o publicznym II przetargu pisemnym na sprzedaż środka trwałego – Samochodu Specjalnego Mercedes Sprinter 319CDI


30 listopada 2022, 19:00

Mateusz Kuleta

30 listopada 2022 19:00


Informacja o terminie składania wniosków o zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych


30 listopada 2022, 18:09

Mateusz Kuleta

30 listopada 2022 18:09


Ogłoszenie o naborze dzieci do Klubu Dziecięcego SMYKI w Królewcu


23 listopada 2022, 08:52

Elżbieta Sosnowska

23 listopada 2022 08:54


XL Sesja Rady Gminy


21 listopada 2022, 14:07

Elżbieta Sosnowska

21 listopada 2022 14:07


OBWIESZCZENIE o publicznym przetargu pisemnym na sprzedaż środka trwałego – Samochodu specjalnego Mercedes Sprinter 319 CD1, rok prod. 212


15 listopada 2022, 10:58

Elżbieta Sosnowska

15 listopada 2022 10:58


Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko kierownicze Kierownik Klubu dziecięcego „SMYKI”w Królewcu


14 listopada 2022, 14:58

Elżbieta Sosnowska

14 listopada 2022 14:58


XXXIX Sesja Rady Gminy Smyków


8 listopada 2022, 13:19

Elżbieta Sosnowska

8 listopada 2022 13:19


Ważna informacja dla mieszkańców


8 listopada 2022, 09:37

Elżbieta Sosnowska

8 listopada 2022 09:37


Apel Wojewody Świętokrzyskiego oraz Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

Informacja na stronie https://smykow.pl/2022/11/07/apel-wojewody-swietokrzyskiego-oraz-swietokrzyskiego-komendanta-wojewodzkiego-psp/


7 listopada 2022, 15:23

Elżbieta Sosnowska

8 listopada 2022 09:40


UWAGA!!! NOWY- OBOWIĄZUJĄCY WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH
Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA


7 listopada 2022, 12:14

Elżbieta Sosnowska

7 listopada 2022 12:14


UWAGA! PRZERWA W DOSTAWIE WODY.


4 listopada 2022, 13:36

Elżbieta Sosnowska

4 listopada 2022 13:36


Wniosek o zakup węgla


4 listopada 2022, 13:13

Elżbieta Sosnowska

4 listopada 2022 13:19


Informacja o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych


4 listopada 2022, 12:44

Elżbieta Sosnowska

4 listopada 2022 12:44


Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Projektu Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030

UWAGA ZMIANA TERMINU SPOTKANIA


4 listopada 2022, 12:33

Elżbieta Sosnowska

17 listopada 2022 13:29


Wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia osobom w kryzysie bezdomności


4 listopada 2022, 09:10

Elżbieta Sosnowska

4 listopada 2022 09:10


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko: Kierownik Klubu Dziecięcego Smyki w Królewcu (pełen etat)


3 listopada 2022, 12:56

Elżbieta Sosnowska

4 listopada 2022 11:13


INFORMACJA o wynikach konkursów w ramach „Programu edukacji ekologicznej dla Gminy Smyków na 2022 rok”

zdjęcia nagrodzone pod linkiem https://smykow.pl/2022/10/28/informacja-o-wynikach-konkursow-w-ramach-programu-edukacji-ekologicznej-dla-gminy-smykow-na-2022-rok/


28 października 2022, 13:38

Elżbieta Sosnowska

28 października 2022 13:38


„ Program edukacji ekologicznej dla Gminy Smyków na 2022 rok ” Ogłoszenie


28 października 2022, 12:42

Elżbieta Sosnowska

28 października 2022 12:42


Informacja w sprawie organizacji ruchu pojazdów w okolicy cmentarza parafialnego w Miedzierzy w okresie Świąt Wszystkich Świętych


28 października 2022, 09:23

Elżbieta Sosnowska

28 października 2022 09:23


Rozkłady jazdy busów na linii komunikacyjnej Modrzewina – Końskie przez Przyłogi, Sielpię.


21 października 2022, 12:29

Elżbieta Sosnowska

21 października 2022 13:12


Ogłoszenie!!! oraz ANKIETA DOTYCZĄCA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAKUP WĘGLA


21 października 2022, 09:43

Elżbieta Sosnowska

21 października 2022 09:43


UWAGA!!!! PRZERWA W DOSTAWIE WODY


18 października 2022, 14:36

Elżbieta Sosnowska

18 października 2022 14:36


Projekt „Świętokrzyskie dla Ukrainy”


17 października 2022, 12:51

Elżbieta Sosnowska

17 października 2022 13:01


Otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko – Kierownik Klubu Dziecięcego „SMYKI” w Królewcu


17 października 2022, 12:33

Elżbieta Sosnowska

19 października 2022 10:59


Sprawozdania z badań wody


17 października 2022, 11:52

Elżbieta Sosnowska

17 października 2022 11:52


Informacja o kontroli segregacji odpadów komunalnych w Gminie Smyków

Urząd Gminy w Smykowie informuje, że rozpoczynają się kontrole w zakresie przestrzegania przez mieszkańców naszej gminy zasad segregacji odpadów komunalnych. Pracownicy firmy wywozowej i urzędu będą sprawdzać, czy w pojemnikach na odpady zmieszane, nie znajdują się odpady, które podlegają selektywnej zbiórce tj. papier, plastik, szkło, metal, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie, zużyty sprzęt RTV i AGD, odpady budowlane, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady ulegające biodegradacji. Kontrolowane będą również pojemniki i worki do selektywnej zbiórki pod kątem gromadzenia w nich odpadów zgodnie z ich przeznaczeniem.

Prawidłowa segregacja ma wpływ na zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych, co przekłada się na zmniejszenie ponoszonych kosztów. Im większa ilość odpadów zmieszanych zostaje odebrana od mieszkańców, tym wyższe są koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie gminy i tym samym wyższe stawki opłat za odpady dla mieszkańców. Ponadto gminy zobowiązane są do osiągnięcia poziomów recyklingu masy odpadów komunalnych, których wysokość rośnie z roku na rok. Za brak osiągnięcia wymaganych poziomów na gminy są nakładane wysokie kary finansowe, które wpływają bezpośrednio na wzrost opłat pobieranych od mieszkańców.

Przypominamy, że selektywna zbiórka odpadów komunalnych dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości i jest obowiązkowa.

W przypadku stwierdzenia, że odpady zbierane są w sposób niezgodny z zasadami segregacji, nie będą podlegać odbiorowi. Pojemniki zostaną oznaczone specjalną naklejką, koloru żółtego – „NIEPRAWIDŁOWA  SEGREGACJA ODPADÓW”.

Oznacza to, że konieczna jest segregacja oraz umieszczenie odpadów w worku lub pojemniku odpowiednim dla danej frakcji. Prawidłowo posegregowane odpady zostaną odebrane przez firmę wywozową podczas kolejnego odbioru, który odbędzie się zgodnie z harmonogramem. Natomiast odpady, które nie są odbierane podczas regularnych kursów, należy usunąć i zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.Ponowne stwierdzenie braku segregacji lub nieprawidłowego jej prowadzenia skutkować będzie otrzymaniem naklejki koloru czerwonego – „NIEPRAWIDŁOWA  SEGREGACJA ODPADÓW”. oraz  wszczęciem postępowania administracyjnego w celu naliczenia wyższej opłaty – za nieprawidłową segregację. Podwyższona stawka opłaty w przypadku stwierdzenia braku segregacji odpadów wynosi 33,00 zł za osobę/miesiąc.


14 października 2022, 18:53

Mateusz Kuleta

25 października 2022 18:18


Gminne punkty dystrybucji preparaty jodku potasu na terenie gminy Smyków


8 października 2022, 08:11

Mateusz Kuleta

8 października 2022 08:11


Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych projektu: „Programu współpracy Gminy Smyków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2023 r.”


8 października 2022, 08:08

Mateusz Kuleta

8 października 2022 08:08


XXXVII Sesja Rady Gminy Smyków


6 października 2022, 15:14

Mateusz Kuleta

6 października 2022 15:14


XXXVI Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami) zwołuję XXXVI sesję Rady Gminy Smyków w dniu 22 września 2022 roku /czwartek/ o godz. 12.00. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Smykowie.


16 września 2022, 14:41

Elżbieta Sosnowska

16 września 2022 14:56


Sprawozdania z badań wody


15 września 2022, 08:29

Elżbieta Sosnowska

15 września 2022 08:29


Dyżur konsultanta prawnego dla wszystkich obywateli Ukrainy mieszkających na terenie województwa świętokrzyskiego


30 sierpnia 2022, 11:47

Elżbieta Sosnowska

30 sierpnia 2022 11:47


KONKURS – Zostań Świętokrzyskim Liderem Ekonomii Społecznej!


25 sierpnia 2022, 10:55

Elżbieta Sosnowska

25 sierpnia 2022 11:40


DODATEK WĘGLOWY – pytania i odpowiedzi


23 sierpnia 2022, 11:41

Elżbieta Sosnowska

23 sierpnia 2022 11:42


Wyniki badań wody – wodociąg Stanowiska


8 sierpnia 2022, 14:08

Elżbieta Sosnowska

8 sierpnia 2022 14:08


XXXV Sesja Rady Gminy Smyków


8 sierpnia 2022, 07:50

Elżbieta Sosnowska

8 sierpnia 2022 07:50


Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie zgłaszania szkód rolniczych


5 sierpnia 2022, 11:59

Elżbieta Sosnowska

5 sierpnia 2022 11:59


Informacja o prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego z programu „Czyste Powietrze.”


2 sierpnia 2022, 15:09

Elżbieta Sosnowska

2 sierpnia 2022 15:09


INWENTARYZACJA AZBESTU – ważne ogłoszenie dla mieszkańców Gminy Smyków

W związku z aktualizacją inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Smyków przez Firmę WGS84 Polska Sp. z o.o., 05- 822 Milanówek, ul. Warszawska 14/5,Wójt Gminy Smyków zwraca się z prośbą do  mieszkańców gminy, którzy mają zmagazynowany (zalegający) azbest na terenie nieruchomości do zgłaszania tego faktu poprzez platformę internetową za pomocą linku:  https://forms.gle/yHK47dkdRYfX4xb28

Środki na realizację aktualizacji inwentaryzacji wyrobów azbestowo-cementowych pozyskano w ramach konkursu na realizację w 2022 r. zadań wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

                                                                                      Wójt Gminy Smyków

                                                                                     /-/ Jarosław Pawelec


28 lipca 2022, 14:28

Elżbieta Sosnowska

28 lipca 2022 14:28


Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii


20 lipca 2022, 14:25

Elżbieta Sosnowska

20 lipca 2022 14:25


Zapraszamy do udziału w badaniu – Koniunktura w rolnictwie AK-R


20 lipca 2022, 10:31

Elżbieta Sosnowska

20 lipca 2022 10:31


UWAGA! PRZERWY W DOSTAWIE WODY W MIEJSCOWOŚCI WÓLKA SMOLANA


15 lipca 2022, 10:53

Elżbieta Sosnowska

15 lipca 2022 10:53


XXXIV Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zwołuję XXXIV sesję (nadzwyczajną) Rady Gminy Smyków w dniu 12 lipca 2022 roku /wtorek/ o godz. 12.00. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Smykowie.


8 lipca 2022, 11:33

Elżbieta Sosnowska

8 lipca 2022 11:33


Przerwy w dostawie wody


7 lipca 2022, 15:13

Elżbieta Sosnowska

7 lipca 2022 15:13


UWAGA! ZMIANA HARMONOGRAMU ODBIORU ŚMIECI


6 lipca 2022, 14:52

Elżbieta Sosnowska

6 lipca 2022 14:52


APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY SMYKÓW


29 czerwca 2022, 11:03

Elżbieta Sosnowska

29 czerwca 2022 11:03


Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Smyków

W związku z prowadzonymi kontrolami nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków, informuję, że  w sytuacji nieobecności właścicieli/ użytkowników/ zarządców nieruchomości pracownicy Urzędu Gminy w Smykowie zostawiają informację o konieczności przedłożenia wymaganych dokumentów tj. umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi wywozu nieczystości ciekłych  oraz dowodów potwierdzających opłatę za wywóz nieczystości ciekłych (zgodną ze zużyciem wody).

Właściciele nieruchomości u których pozostawiona została powyższa informacja proszeni są o dostarczenie wskazanych dokumentów w terminie 7 dni.         

                                                                                                    Wójt Gminy Smyków

                                                                                                    /-/ Jarosław Pawelec

  


29 czerwca 2022, 10:51

Elżbieta Sosnowska

29 czerwca 2022 10:51


Ogłoszenie dla mieszkańców


24 czerwca 2022, 09:02

Elżbieta Sosnowska

24 czerwca 2022 09:02


Sprawozdanie z badań wody


22 czerwca 2022, 14:44

Elżbieta Sosnowska

22 czerwca 2022 14:44


Sesja XXXIII

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami) zwołuję XXXIII sesję Rady Gminy Smyków w dniu 28 czerwca 2022 roku /wtorek/ o godz. 12.00. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Smykowie.


22 czerwca 2022, 07:52

Elżbieta Sosnowska

22 czerwca 2022 09:31


Informacja na temat zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Smyków w 2022r.”


21 czerwca 2022, 10:20

Elżbieta Sosnowska

5 lipca 2022 10:43


Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ”Krzemienny Krąg”

Publikowana oferta poddawana jest konsultacjom społecznym w ramach trybu pozakonkursowego. Uwagi należy zgłaszać w terminie 7 dni, liczonych od dnia następnego po dniu publikacji oferty, pisemnie faxem lub pocztą elektroniczną na adres:

Urząd Gminy w Smykowie
Smyków 91,
26-212 Smyków
fax: 41 3739181
e-mail: sekretariat@smykow.pl

W przypadku gdy koniec terminu konsultacji społecznych wypadnie w sobotę lub w dniu ustawowo wolnym od pracy, ich termin upływa następnego dnia, który nie jest sobotą lub dniem wolnym od pracy.

Osoba, która wytworzyła/odpowiada za informację:
Iwona Koza
Urząd Gminy w Smykowie
Smyków 91
26-212 Smyków
tel.: 41/ 3739181
adres poczty elektronicznej: iwona.koza@smykow.pl


15 czerwca 2022, 14:55

Elżbieta Sosnowska

28 czerwca 2022 14:26


UTRUDNIENIA NA DRODZE GMINNEJ SALATA – MUSZCZARZ


15 czerwca 2022, 14:24

Elżbieta Sosnowska

15 czerwca 2022 14:24


Nabór wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”


14 czerwca 2022, 10:08

Elżbieta Sosnowska

14 czerwca 2022 10:09


Informacja Minister Klimatu i Środowiska


14 czerwca 2022, 10:02

Elżbieta Sosnowska

14 czerwca 2022 10:02


Informacja na temat pomocy pomocy dla poszkodowanych w wyniku zjawisk atmosferycznych


14 czerwca 2022, 09:54

Elżbieta Sosnowska

14 czerwca 2022 09:54


UTRUDNIENIA NA DRODZE GMINNEJ SALATA – MUSZCZARZ


13 czerwca 2022, 12:50

Elżbieta Sosnowska

13 czerwca 2022 12:50


Ogłoszenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego jakim jest inwestycja liniowa budowy oświetlenia drogowego – miejscowość Miedzierza


10 czerwca 2022, 15:08

Elżbieta Sosnowska

10 czerwca 2022 15:08


Ogłoszenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego jakim jest inwestycja liniowa budowy oświetlenia drogowego – miejscowość Strażnica


10 czerwca 2022, 15:07

Elżbieta Sosnowska

10 czerwca 2022 15:07


Prośba o wypełnienie ankiety na potrzeby „Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030”

W związku z przystąpieniem przez Gminę Smyków do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030” zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety. Celem badania ankietowego jest zapoznanie się z opinią mieszkańców Gminy w zakresie mocnych i słabych stron, szans oraz zagrożeń Gminy Smyków. Licząc na współpracę zapewniam jednocześnie, że ankieta jest anonimowa, a uzyskane wyniki zostaną przedstawione w formie zbiorczego opracowania. Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzenie Strategii, a wyniki badania ankietowego stanowić będą odzwierciedlenie aktualnych rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych oraz wizji rozwoju Gminy Smyków.

Ankietę można wypełnić w następujący sposób:

  • w formie papierowej, po pobraniu formularza tutaj  wydrukowany i wypełniony formularz można dostarczyć do Urzędu Gminy, Smyków 91, 26-212 Smyków.
  • w formie elektronicznej za pomocą formularza dostępnego tutaj

10 czerwca 2022, 07:43

Elżbieta Sosnowska

10 czerwca 2022 08:14


ZAPROSZENIE NA WARSZTATY STRATEGICZNE „Gmina Smyków: potencjał historyczny i rozwojowy – zamierzenia i wyzwania w perspektywie do 2030r.”


9 czerwca 2022, 13:44

Elżbieta Sosnowska

9 czerwca 2022 13:44


XXXII Sesja Rady Gminy Smyków


6 czerwca 2022, 15:04

Elżbieta Sosnowska

6 czerwca 2022 15:04


Sprawozdanie z badań wody


2 czerwca 2022, 13:55

Elżbieta Sosnowska

2 czerwca 2022 13:55


Zmiana taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków


23 maja 2022, 11:25

Elżbieta Sosnowska

23 maja 2022 11:25


ZGŁOSZENIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW


23 maja 2022, 11:16

Elżbieta Sosnowska

23 maja 2022 11:27


Informacja w sprawie składania deklaracji do CEEB


13 maja 2022, 14:15

Elżbieta Sosnowska

13 maja 2022 14:15


WAŻNE INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW – Renowacje studni głębinowych w miejscowościach Przyłogi i Stanowiska


13 maja 2022, 13:25

Elżbieta Sosnowska

13 maja 2022 13:25


Kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.


12 maja 2022, 13:20

Elżbieta Sosnowska

12 maja 2022 13:20


UWAGA! Zagrożenie wścieklizną


9 maja 2022, 13:34

Elżbieta Sosnowska

9 maja 2022 13:34


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę


6 maja 2022, 14:13

Elżbieta Sosnowska

6 maja 2022 14:13


OGŁOSZENIE w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa świętokrzyskiego treningu systemu ostrzegania i alarmowania


6 maja 2022, 14:07

Elżbieta Sosnowska

6 maja 2022 14:07


Sprawozdania z badań wody


5 maja 2022, 14:24

Elżbieta Sosnowska

5 maja 2022 14:24


XXXI Sesja Rady Gminy Smyków


5 maja 2022, 12:06

Elżbieta Sosnowska

5 maja 2022 12:06


UWAGA, przerwa w dostawie wody


4 maja 2022, 12:27

Elżbieta Sosnowska

4 maja 2022 12:27


Informacja o prowadzeniu punktu konsultacyjno – informacyjnego z programu „Czyste Powietrze”


29 kwietnia 2022, 12:30

Elżbieta Sosnowska

29 kwietnia 2022 12:30


Informacja o spotkaniu z mieszkańcami Gminy Smyków w sprawie dofinansowań z programu „Czyste Powietrze”


29 kwietnia 2022, 12:27

Elżbieta Sosnowska

29 kwietnia 2022 12:27


Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Smyków w 2021 roku


28 kwietnia 2022, 10:53

Mateusz Kuleta

28 kwietnia 2022 10:53


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Smyków za rok 2021


28 kwietnia 2022, 10:51

Mateusz Kuleta

28 kwietnia 2022 10:51


Zarządzenie Nr 39/2022 Wójta Gminy Smyków z dnia 27 kwietnia 2022r.w sprawie: przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na realizacje zadania publicznego w 2022 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej


27 kwietnia 2022, 15:07

Elżbieta Sosnowska

29 kwietnia 2022 14:56


Zarządzenie Nr 38/2022 Wójta Gminy Smyków z dnia 27 kwietnia 2022r.w sprawie: przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na realizacje zadania publicznego w 2022 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego


27 kwietnia 2022, 15:02

Elżbieta Sosnowska

27 kwietnia 2022 15:02


Zarządzenie Nr 37/2022 Wójta Gminy Smyków z dnia 27 kwietnia 2022r.w sprawie: przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na realizacje zadania publicznego w 2022 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego


27 kwietnia 2022, 14:57

Elżbieta Sosnowska

27 kwietnia 2022 14:57


Zarządzenie Nr 36/2022 Wójta Gminy Smyków z dnia 26 kwietnia 2022r.w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku.


27 kwietnia 2022, 14:35

Elżbieta Sosnowska

27 kwietnia 2022 14:35


Ogłoszenie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o planowanym przeprowadzeniu ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie


22 kwietnia 2022, 13:00

Elżbieta Sosnowska

22 kwietnia 2022 13:00


XXX Sesja Rady Gminy Smyków


19 kwietnia 2022, 11:49

Elżbieta Sosnowska

19 kwietnia 2022 14:20


Wyniki badań wody


19 kwietnia 2022, 11:45

Elżbieta Sosnowska

19 kwietnia 2022 11:45


UWAGA!!! PRZERWY W DOSTAWIE WODY


19 kwietnia 2022, 09:31

Elżbieta Sosnowska

19 kwietnia 2022 09:31


INFORMACJA O SPOSOBIE ZGŁASZANIA SZKÓD ŁOWIECKICH


11 kwietnia 2022, 10:16

Elżbieta Sosnowska

18 maja 2023 13:40


Informacja – dotyczy kursów busów


6 kwietnia 2022, 09:47

Elżbieta Sosnowska

6 kwietnia 2022 09:47


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę


6 kwietnia 2022, 07:54

Elżbieta Sosnowska

6 kwietnia 2022 07:54


Komunikat Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii


5 kwietnia 2022, 12:20

Elżbieta Sosnowska

5 kwietnia 2022 12:20


Nadawanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – nowe wnioski po zmianach

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 marca 2022 roku o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2022 r., poz. 682) informujemy, iż wnioski o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy uległy zmianie. W załączeniu aktualne wnioski.


1 kwietnia 2022, 10:47

Elżbieta Sosnowska

1 kwietnia 2022 10:47


Otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego w 2022 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej


30 marca 2022, 13:03

Elżbieta Sosnowska

30 marca 2022 13:03


Wypalanie traw zagrożenia!!!


30 marca 2022, 08:38

Elżbieta Sosnowska

30 marca 2022 08:38


Ważna informacja – dotyczy wypalania traw


25 marca 2022, 14:58

Elżbieta Sosnowska

30 marca 2022 08:44


XXIX Sesja Rady Gminy Smyków


18 marca 2022, 14:14

Elżbieta Sosnowska

18 marca 2022 14:14


Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy


18 marca 2022, 10:53

Elżbieta Sosnowska

18 marca 2022 10:57


Komunikat Świętokrzyskiego Lekarza Weterynarii


17 marca 2022, 12:20

Elżbieta Sosnowska

17 marca 2022 12:20


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Końskich – komunikat o szczepieniach


17 marca 2022, 12:17

Elżbieta Sosnowska

17 marca 2022 12:17


Informacja jak otrzymać numer PESEL


16 marca 2022, 14:47

Elżbieta Sosnowska

16 marca 2022 14:47


Nadawanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

16 marca rozpoczyna się rejestracja pobytu i nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy. Z kompletem niezbędnych dokumentów należy się zgłosić do Urzędu Gminy Smyków, do pokoju nr 5.
Urząd Gminy Smyków jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
Rejestracja pobytu i nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy odbywa się na ich wniosek, na podstawie Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Numer PESEL pozwala na znalezienie zatrudnienia, podjęcie nauki, otrzymanie świadczeń z zakresu pomocy społecznej czy korzystanie z opieki zdrowotnej w Polsce.
Kto może złożyć wniosek?
Obywatele Ukrainy, którzy:
wjechali na terytorium RP bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa 24 lutego br. lub później;
posiadają Kartę Polaka i wraz z najbliższą rodziną przybyli do Polski z powodu działań wojennych na Ukrainie;
nie posiadają obywatelstwa ukraińskiego, ale są małżonkami obywatela Ukrainy – o ile przybyli bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku działaniami wojennymi;
deklarują zamiar pozostania w Polsce.
Wniosek o rejestrację pobytu należy złożyć nie później niż 60 dni od dnia wjazdu na terytorium RP. Pobyt uznaje się za legalny przez 18 miesięcy od 24 lutego 2022 r. (niezależnie od daty złożenia wniosku oraz daty przekroczenia granicy z Polską). Na podstawie wniosku o rejestrację pobytu (wypełnionego przez wnioskodawcę albo urzędnika) obywatelowi Ukrainy nadaje się numer PESEL.
Uwaga! Ukraińcy, którzy uciekają przed wojną, ale nie wjechali na terytorium Polski bezpośrednio, lecz przez inne państwo, na przykład Słowację, Węgry, Rumunię czy Mołdawię, otrzymują numer PESEL na podstawie standardowej procedury dla cudzoziemców i nie są objęci specustawą o uchodźcach.
W załączniku można pobrać specjalny wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie. Należy go wypełnić w alfabecie łacińskim i złożyć osobiście. Podczas składania wniosku od wszystkich osób, które ukończyły 12 lat, będą pobierane odciski palców. Dzieci poniżej 12 lat nie muszą być obecne podczas składania wniosku, chyba że nie posiadają żadnych dokumentów tożsamości.
Załączniki do wniosku (niezbędne, by potwierdzić tożsamość wnioskodawcy i wprowadzić dane do rejestru PESEL):
1 fotografia w formie papierowej, biometryczna zgodna z art. 29 ustawy 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.
dokument podróży, Karta Polaka lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości;
dokument potwierdzający urodzenie – w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia.
Uwaga! Załączników do wniosku nie trzeba tłumaczyć na język polski. Potwierdzenie tożsamości może nastąpić na podstawie dokumentu unieważnionego, jeżeli umożliwia ustalenie tożsamości osoby. W przypadku braku takich dokumentów potwierdzenie tożsamości następuje na podstawie oświadczenia wnioskodawcy pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.


16 marca 2022, 08:04

Elżbieta Sosnowska

16 marca 2022 14:33


UWAGA PRZERWY W DOSTAWIE WODY


15 marca 2022, 07:49

Elżbieta Sosnowska

15 marca 2022 07:49


ULOTKI INFORMACYJNE DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

Ulotka ma ułatwić uchodźcom funkcjonowanie w pierwszych godzinach i dniach pobytu w naszym kraju. W ulotce znajdują się podstawowe wiadomości o punktach recepcyjnych, opiece medycznej, a także o możliwości poszukiwania pracy, edukacji dla dzieci oraz legalizacji pobytu wraz z telefonami i adresami internetowymi, pod którymi można uzyskać więcej informacji. Materiały można pobrać ze strony internetowej. www.prezydent.pl


8 marca 2022, 10:59

Elżbieta Sosnowska

10 marca 2022 12:52


INFORMACJA WOJEWODY DOTYCZĄCA INFORMACJI NA TEMAT ZAPOBIEGANIA PRÓBOM WYKORZYSTANIA UCHODŹCÓW


8 marca 2022, 10:40

Elżbieta Sosnowska

10 marca 2022 12:52


Tymczasowa procedura Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postępowania ze zwierzętami towarzyszącymi podróżnym wyjeżdżającym z Ukrainy do UE przez polską granicę zewnętrzną w trakcie trwania konfliktu militarnego (j. polski, angielski i ukraiński)


7 marca 2022, 13:30

Elżbieta Sosnowska

7 marca 2022 13:30


Otwarty konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego w 2022 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego


1 marca 2022, 12:34

Elżbieta Sosnowska

1 marca 2022 12:34


Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii


23 lutego 2022, 13:53

Elżbieta Sosnowska

23 lutego 2022 13:53


Komunikat Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii


23 lutego 2022, 13:50

Elżbieta Sosnowska

23 lutego 2022 13:54


UWAGA! UTRUDNIENIA NA DRODZE DOJAZDOWEJ DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEDZIERZY


23 lutego 2022, 11:37

Elżbieta Sosnowska

23 lutego 2022 11:37


UWAGA, PRZERWA W DOSTAWIE WODY


23 lutego 2022, 10:27

Elżbieta Sosnowska

23 lutego 2022 10:27


Przypomnienie o obowiązku terminowego uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


21 lutego 2022, 11:09

Elżbieta Sosnowska

21 lutego 2022 11:09


Wyniki badań wody


21 lutego 2022, 11:02

Elżbieta Sosnowska

21 lutego 2022 11:02


Informacja – dotyczy wniosków o wypłatę świadczenia ratowniczego dla druhów OSP


15 lutego 2022, 12:07

Elżbieta Sosnowska

15 lutego 2022 12:07


Ogłoszenie – dotyczy budowy drogi dojazdowej do pól w miejscowości Miedzierza

UWAGA !!!! ZMIANA MIEJSCA SPOTKANIA – REMIZA OSP W MIEDZIERZY.


15 lutego 2022, 09:57

Elżbieta Sosnowska

23 lutego 2022 09:48


Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie


10 lutego 2022, 14:56

Elżbieta Sosnowska

10 lutego 2022 14:56


Harmonogram zebrań sprawozdawczych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Smyków w 2022 r.


7 lutego 2022, 13:21

Elżbieta Sosnowska

7 lutego 2022 13:21


Informacja dla rolników


4 lutego 2022, 13:23

Elżbieta Sosnowska

4 lutego 2022 13:23


Uwaga, przerwa w dostawie wody!


4 lutego 2022, 11:11

Elżbieta Sosnowska

4 lutego 2022 11:11


Sprawozdania z badań wody


27 stycznia 2022, 11:36

Elżbieta Sosnowska

27 stycznia 2022 11:36


WIZYTA W URZĘDZIE SKARBOWYM TYLKO PO WCZEŚNIEJSZEJ REZERWACJI


27 stycznia 2022, 08:23

Elżbieta Sosnowska

27 stycznia 2022 08:23


XXVIII Sesja Rady Gminy Smyków

            Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) zwołuję XXVIII sesję (nadzwyczajną) Rady Gminy Smyków w dniu 20 stycznia 2022 roku /czwartek/ o godz. 9.00. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Smykowie.


19 stycznia 2022, 13:04

Elżbieta Sosnowska

19 stycznia 2022 13:04


Zarządzenie Nr 7/2022 Wójta Gminy Smyków z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku


17 stycznia 2022, 14:36

Elżbieta Sosnowska

17 stycznia 2022 14:44


Informacja LGD „U ŹRÓDEŁ”


30 grudnia 2021, 14:44

Elżbieta Sosnowska

30 grudnia 2021 14:44


Informacja ważna dla mieszkańców


30 grudnia 2021, 11:14

Elżbieta Sosnowska

30 grudnia 2021 11:14


HARMONOGRAM ODBIORU NIESEGREGOWANYCH ORAZ ZBIERANYCH SELEKTYWNIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY SMYKÓW W OKRESIE OD 01.01.2022 R. DO 31.12.2022 R.


30 grudnia 2021, 07:54

Elżbieta Sosnowska

30 grudnia 2021 12:41


Informacja o prowadzeniu punktu konsultacyjno – informacyjnego z programu „Czyste Powietrze”


29 grudnia 2021, 10:31

Elżbieta Sosnowska

29 grudnia 2021 10:31


7 stycznia (piątek) Urząd Gminy w Smykowie nie będzie czynny


28 grudnia 2021, 09:32

Elżbieta Sosnowska

28 grudnia 2021 09:32


XXVII Sesja Rady Gminy


23 grudnia 2021, 10:17

Elżbieta Sosnowska

23 grudnia 2021 10:17


Konsultacje społeczne Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Smyków na lata 2021 – 2026


13 grudnia 2021, 15:03

Elżbieta Sosnowska

13 grudnia 2021 15:03


Sprawozdania z badań wody


13 grudnia 2021, 14:57

Elżbieta Sosnowska

13 grudnia 2021 14:57


24 grudnia ( piątek) Urząd Gminy w Smykowie nie będzie czynny


9 grudnia 2021, 09:47

Elżbieta Sosnowska

9 grudnia 2021 09:50


PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH


3 grudnia 2021, 15:27

Elżbieta Sosnowska

3 grudnia 2021 15:27


Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii


3 grudnia 2021, 15:22

Elżbieta Sosnowska

3 grudnia 2021 15:23


Komunikat


3 grudnia 2021, 15:13

Elżbieta Sosnowska

3 grudnia 2021 15:13


Sprawozdania z badań wody


26 listopada 2021, 13:02

Elżbieta Sosnowska

26 listopada 2021 13:02


NABÓR WNIOSKÓW o dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Smyków w 2022 roku


25 listopada 2021, 15:17

Elżbieta Sosnowska

26 listopada 2021 09:04


Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Smykowie


25 listopada 2021, 13:12

Elżbieta Sosnowska

25 listopada 2021 13:12


UWAGA ZMIANA TERMINU ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH


23 listopada 2021, 10:04

Elżbieta Sosnowska

23 listopada 2021 13:55


XXVI Sesja Rady Gminy Smyków


22 listopada 2021, 14:00

Elżbieta Sosnowska

22 listopada 2021 14:00


Ogłoszenie dla mieszkańców


22 listopada 2021, 13:15

Elżbieta Sosnowska

22 listopada 2021 13:15


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze – Inspektor ds.organizacyjno – kancelaryjnych kadr i ewidencji działalności gospodarczej (pełny etat) w Urzędzie Gminy w Smykowie


17 listopada 2021, 12:36

Elżbieta Sosnowska

17 listopada 2021 12:36


Ogłoszenie – „Zakup drzew i krzewów miododajnych przeznaczonych do nasadzeń na terenach zieleni dostępnych publicznie w województwie świętokrzyskim”


10 listopada 2021, 11:11

Elżbieta Sosnowska

10 listopada 2021 11:11


OGŁOSZENIE – Zmiana terminu odbioru odpadów w msc. listopad – grudzień


5 listopada 2021, 13:15

Elżbieta Sosnowska

5 listopada 2021 13:20


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor ds.organizacyjno – kancelaryjnych kadr i ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy w Smykowie


2 listopada 2021, 13:27

Elżbieta Sosnowska

2 listopada 2021 13:27


OGŁOSZENIE – „Program Edukacji Ekologicznej dla Gminy Smyków na 2021 rok”


29 października 2021, 11:46

Elżbieta Sosnowska

29 października 2021 11:46


INFORMACJA O CZASOWYM ZABLOKOWANIU MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKU O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO29 października 2021, 09:58

Elżbieta Sosnowska

29 października 2021 09:58


Uwaga przerwy w dostawie wody


26 października 2021, 13:37

Elżbieta Sosnowska

26 października 2021 13:37


Protokół z konsultacji Projektu „Programu Współpracy Gminy Smyków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”


22 października 2021, 08:56

Elżbieta Sosnowska

27 października 2021 12:31


XXV Sesja Rady Gminy Smyków

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) zwołuję XXV sesję Rady Gminy Smyków w dniu 28 października 2021 roku /czwartek/ o godz. 12.00.
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Smykowie.


22 października 2021, 07:46

Elżbieta Sosnowska

22 października 2021 07:46


Sprawozdanie z badań wody


19 października 2021, 12:50

Elżbieta Sosnowska

19 października 2021 12:50


Konsultacje społeczne PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SMYKÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2022 ROK


6 października 2021, 11:31

Elżbieta Sosnowska

6 października 2021 11:31


Informacja o wynikach Gminnego Konkursu – Narodowy Program Szczepień


30 września 2021, 15:05

Mateusz Kuleta

30 września 2021 15:05


Ogłoszenie – Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii


29 września 2021, 14:12

Elżbieta Sosnowska

29 września 2021 14:12


Sprawozdanie z badań wody


24 września 2021, 11:48

Elżbieta Sosnowska

24 września 2021 11:48


Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną „Sadza płonie. Czad Zabija. Żyj”


20 września 2021, 09:16

Elżbieta Sosnowska

20 września 2021 09:16


Uwaga! Przerwa w dostawie wody.


14 września 2021, 08:14

Elżbieta Sosnowska

14 września 2021 08:14


XXIV Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXIV sesję Rady Gminy Smyków w dniu 17 września 2021 roku /piątek/ o godz. 12.00. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Smykowie.

Proponowany porządek obrad:


10 września 2021, 13:19

Elżbieta Sosnowska

10 września 2021 13:20


Uwaga przerwy w dostawie wody


10 września 2021, 10:58

Elżbieta Sosnowska

10 września 2021 10:58


Regulamin Gminnego Konkursu – Narodowy Programu Szczepień


8 września 2021, 13:34

Elżbieta Sosnowska

10 września 2021 08:12


Uwaga! Przerwy w dostawie wody.


6 września 2021, 14:41

Elżbieta Sosnowska

6 września 2021 14:41


Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Smykowie


6 września 2021, 14:38

Elżbieta Sosnowska

6 września 2021 14:38


Uwaga! Przerwy dostawie wody.


3 września 2021, 12:32

Elżbieta Sosnowska

3 września 2021 12:32


Informacja o spotkaniach z mieszkańcami Gminy Smyków w sprawie dofinansowań z programu ” Czyste Powietrze”


3 września 2021, 12:26

Elżbieta Sosnowska

3 września 2021 12:26


ZMIANA OSTRZEŻENIA Nr O:206 z dnia 01.09.2021 – woj. świętokrzyskie

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych Stopień zagrożenia: 3 Ważność: od godz. 09:04 dnia 02.09.2021 do godz. 08:00 dnia 03.09.2021 Obszar: rzeka Czarna (Staszowska) poniżej zb. Chańcza (świętokrzyskie)
Przebieg: Trwa spływ wód opadowych powyżej stanów ostrzegawczych. Na Czarnej w Połańcu spodziewane jest przekroczenie stanu alarmowego. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 95% Uwagi: Zmiana dotyczy podniesienia stopnia zagrożenia oraz opisu przebiegu zjawiska


2 września 2021, 14:08

Elżbieta Sosnowska

2 września 2021 14:08


Informacja w sprawie obowiązku składania deklaracji do CEEB


2 września 2021, 13:51

Elżbieta Sosnowska

2 września 2021 13:51


INFORMACJA O PROWADZENIU PUNKTU KONSULTACYJNO – INFORMACYJNEGO Z PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”


2 września 2021, 13:48

Elżbieta Sosnowska

2 września 2021 13:48


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze – Inspektor ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa (pełny etat) w Urzędzie Gminy w Smykowie


31 sierpnia 2021, 12:24

Elżbieta Sosnowska

31 sierpnia 2021 12:24


Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Smykowie


31 sierpnia 2021, 12:21

Elżbieta Sosnowska

31 sierpnia 2021 12:21


Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich


25 sierpnia 2021, 12:39

Elżbieta Sosnowska

25 sierpnia 2021 12:39


Informacja dla mieszkańców


25 sierpnia 2021, 10:48

Elżbieta Sosnowska

25 sierpnia 2021 10:48


Informacja dla mieszkańców


24 sierpnia 2021, 10:11

Elżbieta Sosnowska

24 sierpnia 2021 10:11


Harmonogram dostawy wody 24.08.2021 (wtorek)


24 sierpnia 2021, 09:47

Elżbieta Sosnowska

24 sierpnia 2021 09:47


Harmonogram dostawy wody


20 sierpnia 2021, 15:10

Elżbieta Sosnowska

20 sierpnia 2021 15:10


Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich


20 sierpnia 2021, 14:25

Elżbieta Sosnowska

20 sierpnia 2021 14:25


Informacja dla mieszkańców


20 sierpnia 2021, 14:24

Elżbieta Sosnowska

20 sierpnia 2021 14:24


Harmonogram dostawy wody


19 sierpnia 2021, 09:21

Elżbieta Sosnowska

19 sierpnia 2021 14:06


Informacja dla mieszkańców


18 sierpnia 2021, 16:24

Elżbieta Sosnowska

18 sierpnia 2021 16:24


Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich


18 sierpnia 2021, 16:20

Elżbieta Sosnowska

18 sierpnia 2021 16:20


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor ds.gospodarki przestrzennej i budownictwa w Urzędzie Gminy w Smykowie, 26-212 Smyków


18 sierpnia 2021, 15:08

Elżbieta Sosnowska

18 sierpnia 2021 15:09


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze – Inspektor do spraw księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy w Smykowie, 26-212 Smyków


18 sierpnia 2021, 14:45

Elżbieta Sosnowska

18 sierpnia 2021 14:45


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor do spraw księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy w Smykowie, 26-212 Smyków


2 sierpnia 2021, 17:00

Mateusz Kuleta

2 sierpnia 2021 17:00


Badanie wody – SUW Piaski Królewieckie


2 sierpnia 2021, 13:02

Mateusz Kuleta

2 sierpnia 2021 13:02


Ogłoszenie Wójta Gminy Smyków w związku z przerwą w dostawie wody

Wójt Gminy Smyków zawiadamia, że z powodu awarii na sieci wodociągowej w dniu 02.08.2021r. (poniedziałek) od godziny 8.00 do godziny 15.00 w miejscowościach Salata, Muszczarz oraz Smyków wystąpią przerwy w dostawie wody.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wójt Gminy Smyków

/-/ Jarosław Pawelec


29 lipca 2021, 13:13

Mateusz Kuleta

29 lipca 2021 13:13


Opóźnienia w wywozie odpadów


23 lipca 2021, 15:32

Elżbieta Sosnowska

23 lipca 2021 15:32


Mobilne punkty spisowe Salata i Kozów


22 lipca 2021, 14:21

Elżbieta Sosnowska

22 lipca 2021 14:49


Informacja Powiatowego Inspektora Weterynarii w Końskich


22 lipca 2021, 14:21

Elżbieta Sosnowska

22 lipca 2021 14:21


OGŁOSZENIE- PRZERWA W DOSTAWIE WODY


21 lipca 2021, 14:22

Elżbieta Sosnowska

21 lipca 2021 14:22


WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SMYKÓW


21 lipca 2021, 12:14

Elżbieta Sosnowska

21 lipca 2021 12:14


XXIII Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r.  poz. 713) zwołuję XXIII sesję (nadzwyczajną)  Rady Gminy Smyków w dniu 20 lipca 2021 roku  /wtorek/ o godz. 12.00. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Smykowie.


19 lipca 2021, 12:30

Elżbieta Sosnowska

19 lipca 2021 12:30


Akcja Mobilny Spis Powszechny w Przyłogach odwołana.

Z powodu przerw w dostawie prądu do godz.18.00. akcja Mobilny Spis Powszechny w Przyłogach zostaje odwołana. Termin kolejnego spisu zostanie ogłoszony.Za utrudnienia przepraszamy

Wójt Gminy Smyków

/-/ Jarosław Pawelec


14 lipca 2021, 15:35

Elżbieta Sosnowska

14 lipca 2021 15:35


Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Końskich


2 lipca 2021, 10:09

Elżbieta Sosnowska

2 lipca 2021 10:09


Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich – aktualny wykaz ofert pracy i ofert organizacji stażu dla osób bezrobotnych.


1 lipca 2021, 16:22

Elżbieta Sosnowska

1 lipca 2021 16:22


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – rusza modernizacja: aż pięć naborów wniosków w jednym terminie


1 lipca 2021, 09:34

Elżbieta Sosnowska

1 lipca 2021 09:34


Uwaga – przerwy w dostawie wody


28 czerwca 2021, 14:54

Elżbieta Sosnowska

28 czerwca 2021 14:54


Sprawozdanie z badań wody- wodociąg Przyłogi


28 czerwca 2021, 14:52

Elżbieta Sosnowska

28 czerwca 2021 14:52


Wywiady bezpośrednie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.


28 czerwca 2021, 14:44

Elżbieta Sosnowska

28 czerwca 2021 14:44


Wyniki badań wody


24 czerwca 2021, 14:57

Elżbieta Sosnowska

24 czerwca 2021 14:57


XXII Sesja Rady Gminy Smyków

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami) zwołuję XXII sesję Rady Gminy Smyków w dniu 29 czerwca 2021 roku /wtorek/ o godz. 12.00. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Smykowie.


23 czerwca 2021, 14:00

Elżbieta Sosnowska

23 czerwca 2021 14:00


Komunikat Komisariatu Policji w Radoszycach


8 czerwca 2021, 15:01

Elżbieta Sosnowska

8 czerwca 2021 15:01


Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Smykowie


2 czerwca 2021, 13:05

Elżbieta Sosnowska

2 czerwca 2021 13:05


RAPORT O STANIE GMINY


31 maja 2021, 14:19

Elżbieta Sosnowska

29 czerwca 2021 10:06


Zmiana taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków


28 maja 2021, 14:09

Elżbieta Sosnowska

28 maja 2021 14:09


4 czerwca Urząd nieczynny

Na podstawie Zarządzenia Nr 34/2021 Wójta Gminy Smyków z dnia 19 kwietnia 2021 roku w sprawie ustalenia dni wolnych za święta przypadające w sobotę dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy Smyków. W dniu 4 czerwca ( piątek) Urząd Gminy w Smykowie nie będzie czynny


28 maja 2021, 10:59

Elżbieta Sosnowska

28 maja 2021 10:59


Ogłoszenie – przerwy w dostawie wody


27 maja 2021, 15:03

Elżbieta Sosnowska

27 maja 2021 15:03


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze – Inspektor do spraw pozyskiwania funduszy zewnętrznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi


26 maja 2021, 13:56

Elżbieta Sosnowska

26 maja 2021 13:56


UWAGA! Przerwa w dostawie wody!


26 maja 2021, 09:46

Elżbieta Sosnowska

26 maja 2021 09:46


Zarządzenie Nr 41/2021 Wójta Gminy Smyków z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przekazania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Smykowie


25 maja 2021, 14:22

Elżbieta Sosnowska

25 maja 2021 14:22


Sesja XXI Rady Gminy Smyków

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r.  poz. 713) zwołuję XXI sesję (nadzwyczajną)  Rady Gminy Smyków w dniu 24 maja 2021 roku  /poniedziałek/ o godz. 12.00.
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Smykowie.


21 maja 2021, 13:24

Elżbieta Sosnowska

21 maja 2021 13:24


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW odpady wielkogabarytowe


20 maja 2021, 10:06

Elżbieta Sosnowska

20 maja 2021 10:06


Informacja dotycząca spraw obronnych.


17 maja 2021, 12:26

Elżbieta Sosnowska

17 maja 2021 12:26


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor do spraw pozyskiwania funduszy zewnętrznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Gminy w Smykowie, 26-212 Smyków


12 maja 2021, 13:35

Mateusz Kuleta

12 maja 2021 13:35


Sprawozdanie z badań wody


26 kwietnia 2021, 15:19

Mateusz Kuleta

26 kwietnia 2021 15:19


Krajowy Ośrodek Wsparcie Rolnictwa OT Kielce – Bitwa Regionów 2021 w nowej odsłonie!


20 kwietnia 2021, 15:31

Mateusz Kuleta

20 kwietnia 2021 15:31


ARIMR przypomina – Wnioski o dopłaty tylko przez Internet.

Od tego roku rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą aplikacji eWniosekPlus.

Od roku 2021 nie ma możliwości złożenia uproszczonego oświadczenia zastępującego wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich czy obszarowych.

Od roku 2021 do rolników nie jest już przesyłany spersonalizowany formularz wniosku wraz z materiałem graficznym w wersji papierowej.

Więcej informacji na stronie www.arimr.gov.pl oraz w placówkach terenowych ARiMR.


14 kwietnia 2021, 13:57

Mateusz Kuleta

14 kwietnia 2021 13:57


Sprawozdanie z badań wody


8 kwietnia 2021, 23:17

Mateusz Kuleta

14 kwietnia 2021 13:50


Sesja XX Rady Gminy Smyków

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r.  poz. 713) zwołuję XX sesję  Rady Gminy Smyków w dniu 30 marca 2021 roku  /wtorek/ o godz. 12.00. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Smykowie.


24 marca 2021, 20:57

Mateusz Kuleta

26 marca 2021 15:23


Program edukacji ekologicznej – Smyków 2021


23 marca 2021, 21:20

Mateusz Kuleta

23 marca 2021 21:20


Decyzja w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym


23 marca 2021, 21:16

Mateusz Kuleta

23 marca 2021 21:16


Wnioski o dopłaty bezpośrednie w 2021


15 marca 2021, 13:56

Elżbieta Sosnowska

15 marca 2021 13:56


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich, oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko


11 marca 2021, 20:46

Mateusz Kuleta

11 marca 2021 20:46


Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Smykowie


10 marca 2021, 14:21

Elżbieta Sosnowska

10 marca 2021 14:36


Protokół z konsultacji zmiany projektu: „Programu Współpracy Gminy Smyków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok


4 marca 2021, 08:18

Elżbieta Sosnowska

4 marca 2021 08:18


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze – Podinspektor do spraw obywatelskich (pełny etat) w Urzędzie Gminy w Smykowie


3 marca 2021, 13:35

Elżbieta Sosnowska

3 marca 2021 13:35


Zarządzenie Nr 24/2021 Wójta Gminy Smyków z dnia 3 marca 2021 roku w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na realizacje zadania publicznego w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego


3 marca 2021, 12:56

Elżbieta Sosnowska

3 marca 2021 13:28


Zarządzenie Nr 23/2021 Wójta Gminy Smyków z dnia 3 marca 2021 roku w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na realizacje zadania publicznego w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej


3 marca 2021, 12:53

Elżbieta Sosnowska

3 marca 2021 13:28


Zarządzenie Nr 16/2021 Wójta Gminy Smyków z dnia 17 lutego 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych zmiany projektu: „Programu Współpracy Gminy Smyków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok


2 marca 2021, 13:53

Elżbieta Sosnowska

4 marca 2021 08:19


Ogłoszenie XXIV sesja Rady Powiatu 25.02.2020 r


23 lutego 2021, 07:37

Elżbieta Sosnowska

23 lutego 2021 07:37


Ogłoszenie w sprawie udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany projektu „Programu współpracy Gminy Smyków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 r.”


18 lutego 2021, 12:23

Elżbieta Sosnowska

18 lutego 2021 12:23


Zawiadomienie Starosty Koneckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym


17 lutego 2021, 14:01

Elżbieta Sosnowska

17 lutego 2021 14:01


Protokół z przebiegu przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż środka trwałego-samochodu specjalnego Star 244


17 lutego 2021, 11:02

Elżbieta Sosnowska

17 lutego 2021 11:02


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektor do spraw obywatelskich w Urzędzie Gminy w Smykowie, 26-212 Smyków


15 lutego 2021, 15:32

Elżbieta Sosnowska

15 lutego 2021 15:32


Informacja Gminnego Komisarza Spisowego w Smykowie


10 lutego 2021, 08:02

Elżbieta Sosnowska

10 lutego 2021 08:02


Harmonogram zebrań sprawozdawczo – wyborczych w 2021 roku w jednostkach OSP Gminy Smyków


5 lutego 2021, 09:34

Elżbieta Sosnowska

5 lutego 2021 09:34


Otwarty konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego w 2021 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego


4 lutego 2021, 15:18

Elżbieta Sosnowska

4 lutego 2021 15:18


Rusza nabór do programu wsparcia Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Wzorcowa rewitalizacja” adresowany do gmin prowadzących rewitalizację w oparciu o dziedzictwo kulturowe


2 lutego 2021, 09:56

Elżbieta Sosnowska

2 lutego 2021 09:56


Zarządzenie Nr 7/2021 Wójta Gminy Smyków z dnia 1 lutego 2021 roku w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku


1 lutego 2021, 12:28

Elżbieta Sosnowska

1 lutego 2021 12:28


Sesja XIX Rady Gminy Smyków

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r.  poz. 713) zwołuję XIX sesję (nadzwyczajną)  Rady Gminy Smyków w dniu 02 lutego 2021 roku  /wtorek/ o godz. 12.00. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Smykowie.


29 stycznia 2021, 14:52

Elżbieta Sosnowska

29 stycznia 2021 14:52


Obwieszczenie o publicznym III przetargu pisemnym na sprzedaż środka trwałego – Samochodu specjalnego Star 244 (zaproszenie do składania ofert)


29 stycznia 2021, 13:04

Elżbieta Sosnowska

29 stycznia 2021 13:04


Nabór na rachmistrza spisowego

Trwa nabór na rachmistrza spisowego! Zgłoś się do Urzędu Gminy Smyków i weź udział w rekrutacji. Zostań rachmistrzem w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

UWAGA!!! ZMIANA FORMULARZA ORAZ OGŁOSZENIA!!!


27 stycznia 2021, 09:34

Elżbieta Sosnowska

29 stycznia 2021 11:20


Opóźnienia w wywozie odpadów

Z uwagi na awarie sprzętu firmy FART-BIS odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych, który zgodnie z harmonogramem powinien odbyć się w miejscowościach: Rozgół, Matyniów, Świnków, Miedzierza, Wólka Smolana, Kawęczyn, Cisownik, Strażnica i Pokoradz dnia 20 stycznia 2021r. został przełożony na dzień 22 stycznia 2021r.

Prosimy o pozostawienie pojemników przed posesjami.

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Wójt Gminy Smyków

/-/ Jarosław Pawelec


21 stycznia 2021, 11:31

Mateusz Kuleta

21 stycznia 2021 11:31


Protokół z przebiegu przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż środka trwałego-samochodu specjalnego Star 244


19 stycznia 2021, 12:12

Mateusz Kuleta

19 stycznia 2021 12:12


Obwieszczenie o publicznym II przetargu pisemnym na sprzedaż środka trwałego – Samochodu specjalnego Star 244


30 grudnia 2020, 10:23

Elżbieta Sosnowska

30 grudnia 2020 10:23


Protokół z przebiegu przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż środka trwałego-samochodu specjalnego Star 244


29 grudnia 2020, 10:59

Elżbieta Sosnowska

29 grudnia 2020 10:59


Sesja XVIII Rady Gminy Smyków

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zmianami) zwołuję XVIII sesję Rady Gminy Smyków w dniu 29 grudnia 2020 roku /wtorek/ o godz. 12.00. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Smykowie.


22 grudnia 2020, 12:50

Elżbieta Sosnowska

22 grudnia 2020 12:50


Kampania pod nazwą ” Czujka Na Straży Twojego Bezpieczeństwa”


22 grudnia 2020, 12:34

Elżbieta Sosnowska

22 grudnia 2020 12:36


NABÓR WNIOSKÓW o dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Smyków w 2021 roku


22 grudnia 2020, 08:15

Elżbieta Sosnowska

22 grudnia 2020 08:15


24 grudnia Urząd nieczynny

Na podstawie Zarządzenia Nr 29/2020 Wójta Gminy Smyków z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia dni wolnych za święta przypadające w sobotę dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy Smyków

 W dniu 24 grudnia ( czwartek) Urząd Gminy w Smykowie nie będzie czynny


21 grudnia 2020, 09:34

Elżbieta Sosnowska

21 grudnia 2020 09:34


„Promocja produkcji żywności ekologicznej przez nasadzenia drzew miododajnych, sposobem na ochronę i poprawę jakości środowiska oraz bioróżnorodności w województwie świętokrzyskim”


17 grudnia 2020, 14:59

Elżbieta Sosnowska

17 grudnia 2020 14:59


Sprawozdanie z badań wody


15 grudnia 2020, 12:26

Elżbieta Sosnowska

15 grudnia 2020 12:26


Ogłoszenie o przetargu sprzedaży środka trwałego samochód specjalny STAR 244


9 grudnia 2020, 14:36

Elżbieta Sosnowska

9 grudnia 2020 14:36


Informacja o planowanych zadaniach inwestycyjnych w zakresie remontu i przebudowy dróg gminnych dotycząca udostępnienia kanału technologicznego


1 grudnia 2020, 09:33

Elżbieta Sosnowska

1 grudnia 2020 10:41


Tymczasowe zamknięcie PSZOK – informacja dla mieszkańców


27 listopada 2020, 13:49

Elżbieta Sosnowska

27 listopada 2020 13:49


Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Smykowie – Sekretarz Gminy Smyków


26 listopada 2020, 08:35

Elżbieta Sosnowska

26 listopada 2020 08:36


Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Smykowie – Inspektor ds. inwestycji


26 listopada 2020, 08:30

Elżbieta Sosnowska

26 listopada 2020 08:44


XXI Sesja w dniu 30 listopada 2020, godz. 13:00


25 listopada 2020, 15:17

Elżbieta Sosnowska

25 listopada 2020 15:17


KOMUNIKAT O WSTRZYMANIU DOKONYWANIA ODCZYTÓW WODOMIERZY


24 listopada 2020, 10:17

Elżbieta Sosnowska

24 listopada 2020 10:17


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze – Inspektor do spraw inwestycji (1/2 etatu) w Urzędzie Gminy w Smykowie


20 listopada 2020, 08:45

Elżbieta Sosnowska

20 listopada 2020 08:45


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze – Sekretarz Gminy Smyków (1/2 etatu) w Urzędzie Gminy w Smykowie


20 listopada 2020, 08:43

Elżbieta Sosnowska

20 listopada 2020 08:43


Ogłoszenie dotyczące odbioru śmieci wielkogabarytowych


18 listopada 2020, 14:10

Elżbieta Sosnowska

18 listopada 2020 14:10


„Programu edukacji ekologicznej dla Gminy Smyków na 2020 rok” – informacja o rozstrzygnięciu konkursów 2020r.


3 listopada 2020, 14:58

Elżbieta Sosnowska

3 listopada 2020 14:58


ARIMR – Pomoc dla producentów i sprzedawców chryzantem.


3 listopada 2020, 12:16

Elżbieta Sosnowska

3 listopada 2020 12:16


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor do spraw inwestycji w Urzędzie Gminy w Smykowie

SPROSTOWANIE OCZYWISTEJ POMYŁKI


2 listopada 2020, 13:49

Elżbieta Sosnowska

4 listopada 2020 12:01


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – Sekretarz Gminy Smyków


2 listopada 2020, 13:45

Elżbieta Sosnowska

2 listopada 2020 13:45


Sesja XVII Rady Gminy Smyków

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r.  poz. 713) zwołuję XVII sesję (nadzwyczajną)  Rady Gminy Smyków w dniu 30 października 2020 roku  /piątek/ o godz. 12.00. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Smykowie.


28 października 2020, 11:56

Elżbieta Sosnowska

28 października 2020 11:56


Uwaga, awaria prądu

W związku z uszkodzeniem stacji trafo Królewiec II,  informujemy, iż nie będzie działało oświetlenie uliczne w części miejsc. Piaski Królewieckie.

Naprawą zajmuje się PGE Dystrybucja oddział Skarżysko Kamienna.


28 października 2020, 11:24

Elżbieta Sosnowska

28 października 2020 11:24


Ogłoszenie WÓJTA GMINY SMYKÓW z dnia 27 października 2020 r.


27 października 2020, 11:22

Elżbieta Sosnowska

27 października 2020 11:22


OBWIESZCZENIE w sprawie zbiorowych polowań organizowanych przez Koło Łowieckie „ORLIK”na terenie obwodu łowieckiego Nr 19


15 października 2020, 23:47

Mateusz Kuleta

15 października 2020 23:47


Ogłoszenie WÓJTA GMINY SMYKÓW w sprawie udziału w konsultacjach społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Smyków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 r.”


8 października 2020, 13:09

Mateusz Kuleta

8 października 2020 13:14


Ogłoszenie Wójta Gminy Smyków dotyczące Programu edukacji ekologicznej dla Gminy Smyków na 2020 rok

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Smyków informuje, że w 2020 roku jest realizowany „ Program edukacji ekologicznej dla Gminy Smyków na 2020 rok ”, którego koszt całkowity wynosi 10 000,00 zł. Zadanie jest dofinansowane ze środków WFOŚ i GW w Kielcach w kwocie 5000,00 zł.

Wójt Gminy Smyków

/-/ Jarosław Pawelec


6 października 2020, 15:15

Mateusz Kuleta

6 października 2020 15:16


Ogłoszenie Wójta Gminy Smyków dotyczące Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Smyków

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Smyków informuje, że w 2020 roku w ramach „ Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Smyków na lata 2012 – 2032” jest realizowane zadanie pn. „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Smyków w 2020r.”. Koszt całkowity zadania wynosi 10 280,65 i jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 5 140,32 zł stanowiącej 50% kosztów kwalifikowanych oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 5 140,33 zł stanowiącej 50% kosztów kwalifikowanych.


6 października 2020, 15:12

Mateusz Kuleta

6 października 2020 15:17


Inspekcja weterynaryjna – ogłoszenie dotyczy szczepienia lisów


21 września 2020, 13:07

Elżbieta Sosnowska

21 września 2020 13:21


Informacja o samospisie


10 września 2020, 10:51

Elżbieta Sosnowska

10 września 2020 11:01


Stanowisko do samospisu w ramach Powszechnego Spisu Rolnego


1 września 2020, 11:20

Elżbieta Sosnowska

10 września 2020 11:01


XVI Sesja Rady Gminy Smyków

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XVI sesję Rady Gminy Smyków w dniu 31 sierpnia 2020 roku /poniedziałek/ o godz. 12.00. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Smykowie.


26 sierpnia 2020, 09:18

Elżbieta Sosnowska

26 sierpnia 2020 09:18


Informacja – Urząd nieczynny dla interesantów


25 sierpnia 2020, 10:30

Elżbieta Sosnowska

25 sierpnia 2020 11:44


Sprawozdanie z badań wody


30 lipca 2020, 12:05

Elżbieta Sosnowska

30 lipca 2020 12:05


Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Smykowie


29 lipca 2020, 14:01

Elżbieta Sosnowska

29 lipca 2020 14:01


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze – Sekretarz Gminy Smyków (1/2 etatu) w Urzędzie Gminy w Smykowie


22 lipca 2020, 13:52

Elżbieta Sosnowska

22 lipca 2020 13:52


Informacja o wynikach naboru na rachmistrza terenowego do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku


21 lipca 2020, 13:04

Elżbieta Sosnowska

10 września 2020 11:10


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – Sekretarz Gminy Smyków


8 lipca 2020, 22:40

Anna Wierzbowska

8 lipca 2020 22:41


XV Sesja Rady Powiatu – ogłoszenie


29 czerwca 2020, 11:26

Elżbieta Sosnowska

29 czerwca 2020 11:26


XV Sesja Rady Gminy Smyków

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XV sesję Rady Gminy Smyków w dniu 30 czerwca 2020 roku  /wtorek/ o godz. 10.00. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Smykowie.


23 czerwca 2020, 14:10

Elżbieta Sosnowska

29 czerwca 2020 11:24


Informacje o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku.


15 czerwca 2020, 12:05

Elżbieta Sosnowska

10 września 2020 11:12


Informacja na temat dyżuru w dniu 12.03.2020r. w Urzędzie Gminy Smyków w związku z przyjmowanie zgłoszeń na członków obwodowych Komisji Wyborczych


10 czerwca 2020, 09:57

Elżbieta Sosnowska

10 czerwca 2020 09:57


Zarządzenie Nr 29/2020 Wójta Gminy Smyków z dnia 08 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia dni wolnych za święta przypadające w sobotę dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Smykowie


8 czerwca 2020, 11:56

Elżbieta Sosnowska

8 czerwca 2020 15:17


Informacja o przywróceniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych


4 czerwca 2020, 13:22

Elżbieta Sosnowska

4 czerwca 2020 13:22


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA DOSTĘPNA DLA PROWADZĄCYCH JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ


27 maja 2020, 11:26

Elżbieta Sosnowska

27 maja 2020 11:26


O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY SMYKÓW z dnia 26 maja 2020 r.


26 maja 2020, 11:16

Elżbieta Sosnowska

26 maja 2020 11:17


Ogłoszenie w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania


25 maja 2020, 15:09

Elżbieta Sosnowska

25 maja 2020 15:09


Sesja Rady Powiatu


22 maja 2020, 13:19

Elżbieta Sosnowska

22 maja 2020 13:19


Zmiana taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków


21 maja 2020, 13:49

Elżbieta Sosnowska

21 maja 2020 13:49


Ponad pół miliona wniosków na dopłaty bezpośrednie


20 maja 2020, 13:58

Elżbieta Sosnowska

20 maja 2020 13:58


ARiMR Premie dla młodego rolnika


20 maja 2020, 13:56

Elżbieta Sosnowska

20 maja 2020 13:5615 maja 2020, 09:50

Elżbieta Sosnowska

15 maja 2020 09:50


Informacja o przerwach w dostawie wody


8 maja 2020, 11:29

Elżbieta Sosnowska

8 maja 2020 11:29


Sprawozdanie z badań wody


5 maja 2020, 10:16

Elżbieta Sosnowska

5 maja 2020 10:16


NIE WYPALAJ TRAW


24 kwietnia 2020, 13:17

Elżbieta Sosnowska

24 kwietnia 2020 13:17


XIV Sesja Rady Gminy Smyków


23 kwietnia 2020, 13:44

Elżbieta Sosnowska

23 kwietnia 2020 13:44


Zarządzenie Nr 21/2020 Wójta Gminy Smyków z dnia 20 kwietnia 2020r. w sprawie: przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na realizacje zadania publicznego w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego


20 kwietnia 2020, 13:43

Elżbieta Sosnowska

18 maja 2020 11:56


Zarządzenie Nr 20/2020 Wójta Gminy Smyków z dnia 20 kwietnia 2020r. w sprawie: przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na realizacje zadania publicznego w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego


20 kwietnia 2020, 13:41

Elżbieta Sosnowska

20 kwietnia 2020 13:41


Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Smyków z dnia 20 kwietnia 2020r. w sprawie: przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na realizacje zadania publicznego w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej


20 kwietnia 2020, 13:40

Elżbieta Sosnowska

20 kwietnia 2020 13:40


Najnowsze informacje o zmianach w funkcjonowaniu GOZ w Smykowie


15 kwietnia 2020, 11:47

Elżbieta Sosnowska

15 kwietnia 2020 11:47


Najważniejsze zmiany dla beneficjentów/wnioskodawców ARiMR w czasie epidemii


3 kwietnia 2020, 12:33

Elżbieta Sosnowska

3 kwietnia 2020 12:33


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę


1 kwietnia 2020, 09:10

Elżbieta Sosnowska

1 kwietnia 2020 09:10


KOWR – Wykorzystanie teledetekcji satelitarnej w rolnictwie.


30 marca 2020, 13:30

Elżbieta Sosnowska

30 marca 2020 13:31


Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Dane do kontaktu gdzie można uzyskać informacje dotyczące możliwości i sposobu zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

Urząd Gminy Smyków
Smyków 91
26-212 Smyków

tel./fax 41/3739181
sekretariat@smykow.pl
gmina@smykow.pl


30 marca 2020, 11:53

Elżbieta Sosnowska

30 marca 2020 11:53


Informacja o zmianach w funkcjonowaniu GOZ w Smykowie


27 marca 2020, 09:13

Elżbieta Sosnowska

27 marca 2020 09:13


Sprawozdanie z badań wody – wodociąg Przyłogi


25 marca 2020, 13:40

Elżbieta Sosnowska

25 marca 2020 13:40


Zarządzenie Nr 15/2020 Wójta Gminy Smyków z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w organizacji pracy w Urzędzie Gminy w Smykowie w związku z rozprzestrzenianiem się koronowirusa COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.


23 marca 2020, 13:25

Elżbieta Sosnowska

18 maja 2020 11:42


XIII Sesja Rady Gminy Smyków

Pismo Wojewody Świętokrzyskiego

Porządek obrad sesji


20 marca 2020, 13:58

Elżbieta Sosnowska

20 marca 2020 14:02


KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRACY OŚRODKA ZDROWIA

Informacja


16 marca 2020, 15:17

Elżbieta Sosnowska

20 marca 2020 13:56


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SMYKÓW ORAZ INNYCH OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG URZĘDU GMINY SMYKÓW

Informacja wójta


16 marca 2020, 15:16

Elżbieta Sosnowska

16 marca 2020 15:16


KOMUNIKAT O WSTRZYMANIU DOKONYWANIA ODCZYTÓW WODOMIERZY

KOMUNIKAT


16 marca 2020, 15:08

Elżbieta Sosnowska

16 marca 2020 15:08


KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRACY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOŃSKICH

W ZWIĄZKU Z OBECNĄ SYTUACJĄ ZWIĄZANĄ Z WIRUSEM SARS-CO V-2, WYWOŁUJĄCĄ CHOROBĘ O NAZWIE COVID-19 ZWANĄ KORONAWIRUSEM OD DNIA 16.03.2020 R. DO ODWOŁANIA POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŃSKICH JEST NIEDOSTĘPNY DLA INTERESANTÓW.

USŁUGI REALIZOWANE PRZEZ PUP KOŃSKIE MOŻNA ZAŁATWIĆ PRZEZ INTERNET POPRZEZ PLATFORMĘ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/panelOgolny

WSZELKIE INNE SPRAWY PROSIMY ZAŁATWIAĆ TELEFONICZNIE
POD NUMERAMI TELEFONU: 413726363, 412604362,413722314, 413722247.

LUB ZA POMOCĄ poczty elektronicznej e-mail: kiko@praca.gov.pl

LUB ZA POMOCĄ PLATFORMY E-PUAP: /pup_konskie/SkrytkaESP


16 marca 2020, 15:04

Elżbieta Sosnowska

16 marca 2020 15:04


Informacja o odwołaniu kursów busów


16 marca 2020, 10:17

Elżbieta Sosnowska

16 marca 2020 10:17


Informacja o ograniczeniach kursów busów

INFORMACJA O OGRANICZENIU KURSÓW BUSÓW


16 marca 2020, 10:16

Elżbieta Sosnowska

16 marca 2020 10:16


Lista zalecanych odmian do uprawy na terenie województwa świętokrzyskiego na rok 2020

Pismo przewodnie

Lista odmian zalecanych


4 marca 2020, 11:06

Elżbieta Sosnowska

4 marca 2020 11:06


Informacja dla mieszkańców sołectwa Królewiec

Szanowni Państwo, W wyniku awarii dwóch obwodów oświetlenia ulicznego w miejscowości Królewiec od posesji nr 53 wzdłuż drogi powiatowej w kierunku Smykowa oraz przy drodze krajowej nr 74 w kierunku Końskich mogą wystąpić przerwy w oświetleniu drogowym w dniach 2-6 marca. Za utrudnienia przepraszamy


2 marca 2020, 10:57

Elżbieta Sosnowska

2 marca 2020 10:57


WAŻNA INFORMACJA

Informujemy Państwa, iż awaria sieci telekomunikacyjnej została usunięta. W Urzędzie Gminy Smyków działają już wszystkie nr telefonów. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.


28 lutego 2020, 13:41

Elżbieta Sosnowska

28 lutego 2020 13:41


Zapraszamy na szkolenie

SZKOLENIE – informacje


26 lutego 2020, 12:18

Elżbieta Sosnowska

26 lutego 2020 12:18


WAŻNA INFORMACJA

Szanowni Państwo, W związku z awarią sieci telekomunikacyjnej kontakt z Urzędem Gminy Smyków będzie najbliższym czasie możliwy tylko pod numerem 41 37 39 184. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.


26 lutego 2020, 09:41

Elżbieta Sosnowska

26 lutego 2020 09:41


Sprawozdanie z badań wody

Wodociąg Przyłogi

Wodociąg Stanowiska


25 lutego 2020, 12:20

Elżbieta Sosnowska

25 lutego 2020 12:20


Otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego w 2020 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie nr 13

Wzór sprawozdania

Wzór oferty

Wzór umowy


24 lutego 2020, 14:59

Mateusz Kuleta

24 lutego 2020 14:59


Dokumenty dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 2020

Rozporządzenie

Wzór_wniosku_akcyza_2020

Oświadczenie

Zestawienie-faktur


17 lutego 2020, 13:43

Elżbieta Sosnowska

17 lutego 2020 13:44


Międzynarodowy rok zdrowia roślin 2020

plakat


13 lutego 2020, 14:39

Elżbieta Sosnowska

13 lutego 2020 14:39


INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SMYKOWIE

SKŁAD GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SMYKOWIE


11 lutego 2020, 14:01

Elżbieta Sosnowska

11 lutego 2020 14:01


Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w obszarze nawadniania w gospodarstwie.

Ogłoszenie

Nawadnianie 2020


11 lutego 2020, 11:16

Elżbieta Sosnowska

11 lutego 2020 11:16


Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 6 lutego 2020 r. o dodatkowych zgłoszeniach do TKW oraz terminie losowania

SMYKÓW – Informacja o dodatkowych zgłoszeniach do TKW oraz terminie losowania


6 lutego 2020, 15:18

Anna Wierzbowska

6 lutego 2020 15:21


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne.

Zawiadomienie


4 lutego 2020, 10:26

Elżbieta Sosnowska

4 lutego 2020 10:26


Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznego przedszkola, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Smyków na rok szkolny 2020/2021

ZARZĄDZENIE

Uchwała

 

 


28 stycznia 2020, 15:25

Mateusz Kuleta

28 stycznia 2020 15:28


HARMONOGRAM ODBIORU NIESEGREGOWANYCH ORAZ ZBIERANYCH SELEKTYWNIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY SMYKÓW W OKRESIE OD 01.01.2020 R. DO 31.12.2020 R.

HARMONOGRAM SMYKÓW 2020r


9 stycznia 2020, 13:17

Elżbieta Sosnowska

13 stycznia 2020 09:04


XII Sesja Rady Gminy Smyków

Porządek obrad XII Sesji Rady Gminy Smyków


23 grudnia 2019, 13:12

Elżbieta Sosnowska

23 grudnia 2019 13:12


NABÓR WNIOSKÓW o dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Smyków w 2020 roku

Informacja o naborze wniosków – azbest 2020r.

Klauzula informacyjna

Wniosek


23 grudnia 2019, 12:52

Elżbieta Sosnowska

23 grudnia 2019 12:52


Sprawozdanie z badań wody

Sprawozdanie z badań wody – wodociąg Przyłogi

Sprawozdanie z badań wody – wodociąg Stanowiska


11 grudnia 2019, 13:58

Elżbieta Sosnowska

11 grudnia 2019 13:58


Ogłoszenie dotyczące „ Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Smyków na lata 2012 – 2032”

OGŁOSZENIE


10 grudnia 2019, 12:15

Elżbieta Sosnowska

10 grudnia 2019 12:15


XI Sesja Rady Gminy Smyków

Porządek obrad sesji XI


9 grudnia 2019, 13:41

Elżbieta Sosnowska

10 grudnia 2019 13:11


Ważna informacja dla przedsiębiorców – Baza Danych Odpadowych (BDO)

Informacja dla przedsiębiorców BDO


4 grudnia 2019, 14:33

Elżbieta Sosnowska

4 grudnia 2019 14:33


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W FORMIE BEZPRZETARGOWEJ

Wykaz nieruchomości


27 listopada 2019, 14:24

Elżbieta Sosnowska

27 listopada 2019 14:24


Zmiana taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

Ogłoszenie  – zmiana stawek

uchwała Nr 87 oraz decyzja RZGW Wody Polskie w Warszawie


27 listopada 2019, 09:38

Elżbieta Sosnowska

27 listopada 2019 09:38


Decyzja Starosty Koneckiego w sprawie udzielenia pozwolenia wodno prawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia wody w Piaskach Królewieckich

Decyzja


18 listopada 2019, 15:14

Elżbieta Sosnowska

18 listopada 2019 15:14


Wyniki badań wody

Wyniki badań – wodociąg Stanowiska

Wyniki badań – wodociąg Przyłogi


7 listopada 2019, 13:17

Elżbieta Sosnowska

7 listopada 2019 13:17


X Sesja Rady Gminy Smyków

Porządek obrad sesji


6 listopada 2019, 14:28

Elżbieta Sosnowska

6 listopada 2019 14:28


Informacja dla mieszkańców Gminy Smyków

Informacja dla mieszkańców Gminy Smyków

upoważnienie


5 listopada 2019, 11:36

Elżbieta Sosnowska

5 listopada 2019 11:36


Informacja w sprawie organizacji ruchu pojazdów w okolicy cmentarza w Miedzierzy w okresie dnia Wszystkich Świętych

Informacja


28 października 2019, 12:25

Elżbieta Sosnowska

28 października 2019 12:25


Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2019/2020

 

Komunikat


24 października 2019, 09:53

Elżbieta Sosnowska

24 października 2019 10:05


Informacja Wójta Gminy Smyków z dnia 17 października 2019 roku o wyniku II konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Smykowie

Informacja


18 października 2019, 13:53

Elżbieta Sosnowska

18 października 2019 13:53


Informacja o rozstrzygnięciu konkursów programu edukacji ekologicznej dla Gminy Smyków na 2019 rok

Zał. nr 1 Informacja o rozstrzygnięciu konkursów


15 października 2019, 22:14

Mateusz Kuleta

15 października 2019 22:14


Ogłoszenie w sprawie nieodpłatnego otrzymania drewna opałowego

Ogłoszenie dla mieszkańców

Wniosek


11 października 2019, 15:18

Elżbieta Sosnowska

11 października 2019 15:24


O g ł o s z e n i e WÓJTA GMINY SMYKÓW w sprawie udziału w konsultacjach społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Smyków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 r.”

Ogłoszenie

Zarządzenie Nr 63 z Programem współpracy i formularzem konsultacji


8 października 2019, 12:07

Elżbieta Sosnowska

8 października 2019 12:07


Termin szkolenia Obwodowych Komisji Wyborczych

termin szkolenia OKW


3 października 2019, 15:20

Anna Wierzbowska

4 października 2019 10:44


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Smykowie

Ogłoszenie o konkursie

Regulamin przeprowadzenia konkursu

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


2 października 2019, 12:00

Anna Wierzbowska

2 października 2019 12:07


Informacja Wójta Gminy Smyków z dnia 30.09.2019r.

Informacja Wójta Gminy Smyków z dnia 30.09.2019r


30 września 2019, 15:23

Anna Wierzbowska

30 września 2019 15:23


Zmiana terminu Sesji Rady Gminy Smyków

Zmiana terminu sesji RG Smyków


23 września 2019, 11:37

Elżbieta Sosnowska

23 września 2019 11:37


IX Sesja Rady Gminy Smyków

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zmianami) zwołuję IX sesję Rady Gminy Smyków
w dniu 24 września 2019 roku  /wtorek/ o godz. 12.00. w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy w Smykowie.

Porządek obrad sesji

 


20 września 2019, 11:13

Elżbieta Sosnowska

20 września 2019 11:13


KRUS – Zaproszenie na szkolenie

Zaproszenie


17 września 2019, 08:28

Elżbieta Sosnowska

17 września 2019 08:28


Ogłoszenie – szczepienie lisów

Ogłoszenie


16 września 2019, 15:48

Elżbieta Sosnowska

17 września 2019 10:18


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Smykowie

Ogłoszenie o konkursie

Regulamin przeprowadzenia konkursu

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


12 września 2019, 10:38

Elżbieta Sosnowska

12 września 2019 10:38


OGŁOSZENIE dla mieszkańców Sołectwa Smyków – Zmiana przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2019r. w ramach funduszu sołeckiego

Ogłoszenie


9 września 2019, 15:08

Elżbieta Sosnowska

9 września 2019 15:08


OGŁOSZENIE dla mieszkańców Sołectwa Królewiec

Ogłoszenie dla mieszkańców Sołectwa Królewiec – Fundusz Sołecki na 2020 r.


2 września 2019, 11:39

Elżbieta Sosnowska

2 września 2019 11:39


Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 61

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 61


30 sierpnia 2019, 13:54

Elżbieta Sosnowska

30 sierpnia 2019 13:54


Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 60 wydanego o godz. 07:02 dnia 30.08.2019

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 60


30 sierpnia 2019, 12:48

Elżbieta Sosnowska

30 sierpnia 2019 12:48


OGŁOSZENIE dla mieszkańców Sołectwa Wólka Smolana.

Ogłoszenie dla mieszkańców Sołectwa Wólka Smolana – Fundusz Sołecki na 2020r_


30 sierpnia 2019, 09:34

Elżbieta Sosnowska

30 sierpnia 2019 09:34


Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 60

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 60


30 sierpnia 2019, 08:10

Elżbieta Sosnowska

30 sierpnia 2019 12:48


WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 98 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 07:31 dnia 29.08.2019

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 98


29 sierpnia 2019, 08:42

Elżbieta Sosnowska

29 sierpnia 2019 08:42


OGŁOSZENIE dla mieszkańców Sołectwa Matyniów.

Ogłoszenie dla mieszkańców Sołectwa Matyniów – Fundusz Sołecki na 2020r_


29 sierpnia 2019, 08:05

Elżbieta Sosnowska

30 sierpnia 2019 09:35


Nowości w aktualnym harmonogramie PROW 2014-2020

Co nowego w Harmonogramie PROW

Zaktualizowany_Harmonogram_naborów_PROW_2014-2020_do_31122019_lipiec_2019 ARiMR_

 


28 sierpnia 2019, 14:18

Elżbieta Sosnowska

28 sierpnia 2019 14:18


VIII Sesja Rady Gminy Smyków

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r.  poz. 506) zwołuję VIII sesję (nadzwyczajną)  Rady Gminy Smyków w dniu 27 sierpnia 2019 roku  /wtorek/ o godz. 13.00. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Smykowie.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
  2. Wybór sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Gminy Smyków.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Sprawozdania komisji stałych Rady Gminy Smyków z posiedzeń między sesjami.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie

a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 2019 – 2029

b) zmian w budżecie Gminy Smyków na 2019 rok

c) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego

d)  Powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Smykowie

  1. Zakończenie obrad VIII sesji Rady Gminy Smyków

26 sierpnia 2019, 13:22

Elżbieta Sosnowska

26 sierpnia 2019 13:22


Ogłoszenie ARiMR

Ogłoszenie ARiMR


19 sierpnia 2019, 13:42

Elżbieta Sosnowska

19 sierpnia 2019 13:42


Zmiana zagrożonych suszą upraw oraz terminu składania wniosków

OGŁOSZENIE


9 sierpnia 2019, 08:19

Anna Wierzbowska

14 sierpnia 2019 15:33


Zarządzenie Nr 5/2019 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie z dnia 31 lipca 2019r w sprawie: ustalenie dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu jego odpracowania

Zarządzenie nr 5


8 sierpnia 2019, 13:32

Anna Wierzbowska

8 sierpnia 2019 13:32


Ogłoszenie o zwołaniu IV sesji Rady Powiatu w Końskich

Ogłoszenie IV sesja


8 sierpnia 2019, 13:20

Anna Wierzbowska

8 sierpnia 2019 13:20


Zarządzenie nr 54 Wójta Gminy Smyków z dnia 29 lipca 2019r w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy Smyków dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu jego odpracowania

Zarzadzenie nr 54


5 sierpnia 2019, 11:51

Anna Wierzbowska

5 sierpnia 2019 11:51


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania : „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi dla miejscowości Przyłogi Gmina Smyków”

Zawiadomienie


30 lipca 2019, 13:44

Anna Wierzbowska

30 lipca 2019 13:44


OGŁOSZENIE – SZACOWANIE SZKÓD W ROLNICTWIE

Ogłoszenie

Wniosek

Zał nr 1 do wniosku


26 lipca 2019, 15:44

Mateusz Kuleta

26 lipca 2019 15:45


Wyniki badań wody – wodociąg Przyłogi

Wyniki badań wody – wodociąg Przyłogi


26 lipca 2019, 15:12

Mateusz Kuleta

26 lipca 2019 15:12


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Wykaz


25 lipca 2019, 14:36

Elżbieta Sosnowska

25 lipca 2019 14:36


Ogłoszenie w sprawie systemów alarmowenia

Ogłoszenie


23 lipca 2019, 11:19

Elżbieta Sosnowska

23 lipca 2019 11:19


„Program edukacji ekologicznej dla Gminy Smyków na 2019 rok”

 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Smyków informuje, że w 2019 roku jest realizowany „Program edukacji ekologicznej dla Gminy Smyków na 2019 rok”, którego koszt całkowity wynosi 10 000,00 zł. Zadanie jest dofinansowane ze środków WFOŚ i GW  w Kielcach w kwocie 6 500,00 zł.

 

                                                                                                                                  Wójt Gminy Smyków

 /-/ Jarosław Pawelec


18 lipca 2019, 08:32

Elżbieta Sosnowska

18 lipca 2019 08:33


Informacja o wynikach badań wody

Szanowni Mieszkańcy Gminy Smyków

Wójt Gminy Smyków informuje, że zakończyły się prace na stacji uzdatniania wody w Piaskach Królewieckich. Po otrzymaniu badań z sanepidu woda nadaje się do spożycia.

                                                                                       Wójt Gminy Smyków

                                                                                     /-/ Jarosław Pawelec

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY


12 lipca 2019, 15:24

Elżbieta Sosnowska

12 lipca 2019 15:24


Dokumenty dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 2019

Informacja o terminie składania wniosków

Wzór_wniosku_akcyza_2019

Oświadczenie

Zestawienie faktur na olej napędowy


10 lipca 2019, 13:07

Elżbieta Sosnowska

11 lipca 2019 11:37


Wyniki badań wody – wodociąg Przyłogi

Badanie wody – wodociąg Przyłogi


8 lipca 2019, 14:23

Elżbieta Sosnowska

8 lipca 2019 14:23


Informacja dla mieszkańców

Szanowni Mieszkańcy Gminy Smyków

Wójt Gminy Smyków informuje, że dnia 08.07.2019 r. przystąpiono do rozruchu stacji uzdatniania wody
w Piaskach Królewieckich celem dostarczenia wody pitnej dla ogółu mieszkańców naszej gminy.                     Informacje o postępie prac będą przekazywane na bieżąco.
 

 

Wójt Gminy Smyków

                                                                                                                          /-/ Jarosław Pawelec

 

     


8 lipca 2019, 13:04

Elżbieta Sosnowska

8 lipca 2019 13:04


Harmonogram dostawy wody pitnej w dniu 08.07.2019 r., 10.07.2019 r. i 12.07.2019 r.

Harmonogram dostawy wody


5 lipca 2019, 13:04

Mateusz Kuleta

5 lipca 2019 13:04


INFORMACJA dla interesantów w sprawach podatkowych

skan


4 lipca 2019, 11:19

Mateusz Kuleta

4 lipca 2019 11:19


Wyniki badań wody – wodociąg Przyłogi

Wyniki badań wody


2 lipca 2019, 15:20

Elżbieta Sosnowska

2 lipca 2019 15:20


Ogłoszenie Wójta Gminy Smyków wraz z harmonogramem dostawy wody pitnej w dniach 03.07.2019r (środa) i 05.07.2019r (piątek).

Wójt Gminy Smyków informuje, że został udostępniony zastępczy punkt poboru wody pitnej na Stacji wodociągowej (Przyłogi 141). Dyżury będą pełnione do momentu zakończenia awarii, w następujących dniach:

– od poniedziałku do piątku, godz. 11.00 – 19.00

– w soboty i niedziele, godz. 12.00 – 17.00

Wójt Gminy Smyków

/-/  Jarosław Pawelec

 

Harmonogram dostawy wody na 03 i 05.07.2019


1 lipca 2019, 13:17

Elżbieta Sosnowska

1 lipca 2019 13:17


Komunikat: PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA,Województwo świętokrzyskie Powiat Końskie


28 czerwca 2019, 15:20

Elżbieta Sosnowska

28 czerwca 2019 15:21


Harmonogram dostawy wody pitnej w dniu 01.07.2019r

Harmonogram dostawy wody na 01.07.2019


28 czerwca 2019, 13:30

Elżbieta Sosnowska

28 czerwca 2019 13:30


Harmonogram dostawy wody pitnej w dniu 28.06.2019r

Harmonogram dostawy wody na 28.06.2019


27 czerwca 2019, 15:07

Elżbieta Sosnowska

27 czerwca 2019 15:07


Harmonogram dostawy wody pitnej w dniu 27.06.2019r

Harmonogram dostawy wody na 27.06.2019


26 czerwca 2019, 16:16

Elżbieta Sosnowska

26 czerwca 2019 16:16


Harmonogram dostawy wody pitnej w dniu 26.06.2019r

Szanowni Państwo

Wodę pitną będziemy dostarczać od jutra w dużych zbiornikach (atestowanych) o pojemności 1000 l.

PROSIMY O PRZYGOTOWANIE WŁASNYCH POJEMNIKÓW NA WODĘ.

Poniżej przedstawiamy harmonogram. Możliwe są niewielkie różnice w planowanych dostawach. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość

Harmonogram dostaw wody będzie na bieżąco aktualizowany.


25 czerwca 2019, 15:32

Elżbieta Sosnowska

25 czerwca 2019 15:45


Zarządzenie Nr 42/2019 Wójta Gminy Smyków z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie: przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na realizacje zadania publicznego w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie Nr 42

Protokół


24 czerwca 2019, 14:23

Elżbieta Sosnowska

24 czerwca 2019 14:23


VII Sesja Rady Gminy Smyków

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r.  poz. 506) zwołuję VII sesję Rady Gminy Smyków w dniu 26 czerwca 2019 roku  /środa/ o godz. 12.00. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Smykowie.

Porządek obrad


19 czerwca 2019, 14:46

Elżbieta Sosnowska

24 czerwca 2019 09:27


Informacja dla mieszkańców

Szanowni Mieszkańcy Gminy Smyków

Od niedzieli 9 czerwca b.r. borykamy się z brakiem wody spowodowanym awarią studni w Przyłogach. Cały czas trwają prace polegające na przywróceniu stanu sprzed awarii. Zdajemy sobie sprawę jakie trudności powoduje taka sytuacja w Państwa gospodarstwach domowych, szczególnie tam gdzie od kilku dni woda nie dociera w ogóle.

W dniu dzisiejszym  po raz kolejny będą prowadzone wysiłki związanie z uruchomieniem studni. Jeśli próba się powiedzie sytuacja powinna się unormować. Gdyby jednak nie, położenie nasze stanie się krytyczne.

Szanowni Państwo bardzo ubolewamy nad zaistniałą sytuacją i zapewniam, że robimy wszystko co tylko możliwe aby rozwiązać problem.

Jeśli nawet wszystko zakończy się pozytywnie prosimy Państwa o oszczędzanie wody ponieważ zasoby w naszej gminie są ograniczone. Obecnie panują wysokie temperatury i wzmożone pobory wody, szczególnie w dni wolne od pracy mogą powodować braki i ograniczenia w dostawie.

Wójt Gminy Smyków

/-/ Jarosław Pawelec


13 czerwca 2019, 15:14

Elżbieta Sosnowska

13 czerwca 2019 15:21


Powiat Konecki – X Sesja

Starostwo Powiatowe w Końskich – Ogłoszenie X Sesja


12 czerwca 2019, 14:03

Elżbieta Sosnowska

12 czerwca 2019 14:03


Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w sprawie wykazu okręgów wyborczych w Powiecie Koneckim w wyborach do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej

Wybory do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej – OBWIESZCZENIE


11 czerwca 2019, 12:59

Elżbieta Sosnowska

11 czerwca 2019 12:59


INFORMACJA Przewodniczącej Rady Gminy Smyków w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Końskich na kadencję 2020-2023.

Informacja pod linkiem

http://bip.smykow.pl/category/wybory-lawnikow/


11 czerwca 2019, 11:26

Elżbieta Sosnowska

11 czerwca 2019 11:26


Apel do mieszkańców Gminy Smyków

Wójt Gminy Smyków zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy o ograniczenie  nadmiernego  poboru wody.  W związku z powyższym prosi się o zaprzestanie podlewania ogródków przydomowych, trawników oraz napełniania basenów. Wszystkich mieszkańców prosi się o wyrozumiałość oraz oszczędne gospodarowanie wodą. Nierozważne korzystanie z wody może spowodować jej niedobór.

Wójt Gminy Smyków

                                                     /-/Jarosław Pawelec


10 czerwca 2019, 13:38

Elżbieta Sosnowska

10 czerwca 2019 13:40


Informacja dla mieszkańców Gminy Smyków

Wójt Gminy Smyków  zawiadamia, że z powodu awarii sieci wodociągowej w dniach 10.06.2019r – 11.06.2019r mogą wystąpić przerwy w dostawie wody.
Za utrudnienia przepraszamy.

 

                                                                                                                                     Wójt Gminy Smyków

                                                                                                                                                /-/Jarosław Pawelec


10 czerwca 2019, 13:20

Elżbieta Sosnowska

10 czerwca 2019 13:28


Informacja o wyborach do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej

Informacja dotycząca wyborów


10 czerwca 2019, 13:11

Elżbieta Sosnowska

10 czerwca 2019 13:11


INFORMACJA O SPOSOBIE ZGŁASZANIA SZKÓD ŁOWIECKICH

W związku ze zmianami w ustawie o Prawie Łowieckim (Dz. U. 2017.1295 t.j.), które obowiązują od 23 sierpnia 2018 r., Wójt Gminy Smyków przypomina, że szkody łowieckie wyrządzone w uprawach i płodach rolnych właściciel lub posiadacz gruntów zgłasza pisemnie do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.
Zgłoszenie powinno zawierać poniższe informacje:
1) imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;
2) wskazanie miejsca wystąpienia szkody (nr działki/ miejscowość);
3) wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

 

Poniżej znajdują się aktualne adresy kół łowieckich, pod które należy zgłaszać szkody łowieckie:

KOŁO ŁOWIECKIE NR OBWODU ŁOWIECKIEGO ADRES KORESPONDENCYJNY
Koło Łowieckie „Ponowa” w Krasnej 18 Serbinów 98, 26 – 080 Mniów
Koło Łowieckie „Orlik” w Końskich 19 Hucisko, ul. Kielecka 83, 26 – 220 Stąporków
Koło Łowieckie „Gajus” w Zagnańsku 32 ul. Spacerowa 8a, 26 – 050 Zagnańsk, skr. Poczt. 18
Koło Łowieckie „Szarak” w Radoszycach 33 Koło Łowieckie „Szarak” w Radoszycach

Uwaga: powyższe informacje wraz z  mapą z podziałem terenu Gminy Smyków na poszczególne obwody łowieckie została zamieszczona na stronie internetowej:http://smykow.pl/2019/02/28/informacja-o-sposobie-zglaszania-szkod-lowieckich/ w zakładce aktualności.

Wójt Gminy Smyków
/-/ Jarosław Pawelec

zał. mapa


10 czerwca 2019, 12:11

Elżbieta Sosnowska

18 maja 2023 13:39


Szkolenie ARiMR w zakresie pomocy udzielanej w ramach działania ” Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzenie odpowiednich środków zapobiegawczych”

informacja o szkoleniu


6 czerwca 2019, 11:05

Elżbieta Sosnowska

6 czerwca 2019 11:05


ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY SMYKÓW ZA 2018 ROK

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy Smyków Raport o stanie Gminy Smyków za rok 2018 w terminie do dnia 31 maja 2019 r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Smyków za 2018 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącej Rady Gminy Smyków.
Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącą rady zgłoszenia.”


Przewodnicząca Rady
Gminy Smyków
/-/ Danuta Jarek

Raport Gminy Smyków

Druk – ZGŁOSZENIE


3 czerwca 2019, 10:36

Elżbieta Sosnowska

1 czerwca 2020 12:05


Informacje związane z zagrożeniem powodziowym

PSSE Końskie_pismo

PSSE Końskie_zał. 1

PSSE Końskie_zał. 2

PSSE Końskie_zał. 3


29 maja 2019, 12:59

Elżbieta Sosnowska

29 maja 2019 12:59


Zmiana taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

Zmiana taryf


24 maja 2019, 12:13

Elżbieta Sosnowska

24 maja 2019 12:13


Zarządzenie Nr 36/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr 36


22 maja 2019, 12:12

Elżbieta Sosnowska

22 maja 2019 12:12


TERMIN SZKOLENIA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Z GMINY SMYKÓW

Szkolenie dla całych składów Obwodowych Komisji Wyborczych z Gminy Smyków (Nr 1 Smyków; Nr 2 Królewiec; Nr 3 Kozów; Nr 4 Miedzierza; Nr 5 Przyłogi) powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego odbędzie się: w środę, 22.05.2019r., godz. 16.30, Urząd Gminy Smyków, s.6.

 

                                                                                                Urzędnik Wyborczy
w Smykowie
Zbigniew Kolus


20 maja 2019, 07:53

Anna Wierzbowska

20 maja 2019 07:54


KOMUNIKAT Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach

Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach podaje do publicznej wiadomości jej członkom, że wybory do Walnych Zgromadzeń Izb Rolniczych odbędą się zgodnie z Uchwałą nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 28 lipca 2019r.

 

Uchwała KRIR oraz terminarz wykonywania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów do Walnych Zgromadzeń Izb Rolniczych znajdują się na stronie internetowej:

 

http://www.sir-kielce.pl/index.php/wybory-2019

 

                                                                  Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej


18 maja 2019, 10:52

Anna Wierzbowska

18 maja 2019 10:57


Zarządzenie Nr 33/2019 w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury , sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie Nr 33

Protokół


15 maja 2019, 13:26

Elżbieta Sosnowska

15 maja 2019 13:28


Zarządzenie Nr 32/2019 w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury , sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie Nr 32

Protokół


15 maja 2019, 13:25

Elżbieta Sosnowska

15 maja 2019 13:25


Wyniki badań wody – wodociąg Przyłogi

Wyniki badań


13 maja 2019, 15:01

Elżbieta Sosnowska

13 maja 2019 15:01


Zarządzenie Nr 31/2019 w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie 31

Protokół


9 maja 2019, 13:27

Elżbieta Sosnowska

9 maja 2019 13:41


Informacja

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych
Miejsce: Urząd Gminy w Smykowie, Smyków 91, 26-212 Smyków – sala konferencyjna

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:00


7 maja 2019, 09:14

Anna Wierzbowska

7 maja 2019 09:15


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach III w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach III w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych


7 maja 2019, 08:08

Anna Wierzbowska

7 maja 2019 08:08


Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 26 kwietnia 2019r. o losowaniu do obwodowych komisji wyborczych

Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach III


26 kwietnia 2019, 21:42

Anna Wierzbowska

26 kwietnia 2019 21:42


Program edukacji ekologicznej w gminie Smyków na 2019r.

Program edukacji ekologicznej – Smyków 2019

REGULAMIN – KWIATEK DLA MATKI ZIEMI

REGULAMIN – konkurs plastyczny O CZYSTE POWIETRZE DBAMY – ZE SMOGIEM WYGRAMY

REGULAMIN – MŁODZI OBSERWATORZY PRZYRODY

REGULAMIN – NAKRĘCENI


24 kwietnia 2019, 12:48

Elżbieta Sosnowska

24 kwietnia 2019 13:43


VI Sesja Rady Gminy Smyków

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r.  poz. 994  ze zm.) zwołuję VI sesję Rady Gminy Smyków w dniu 30 kwietnia 2019 roku  /wtorek/ o godz. 12.00. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Smykowie

Porządek obrad


24 kwietnia 2019, 08:22

Elżbieta Sosnowska

24 kwietnia 2019 08:22


Zarządzenie Nr 2 /2019 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie z dnia 09 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu jego odpracowania

Zarządzenie Nr 2 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie


15 kwietnia 2019, 12:48

Elżbieta Sosnowska

15 kwietnia 2019 12:48


Zarządzenie Nr 23/2019 Wójta Gminy Smyków z dnia 09 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy Smyków dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu jego odpracowania

Zarządzenie Nr 23


15 kwietnia 2019, 12:40

Elżbieta Sosnowska

15 kwietnia 2019 12:44


Wyniki badań wody – wodociąg Przyłogi

Wyniki badań


10 kwietnia 2019, 14:40

Elżbieta Sosnowska

10 kwietnia 2019 14:40


Otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie 22

wzór_sprawozdania

wzór_sprawozdania

wzór_oferty

wzór_oferty


8 kwietnia 2019, 14:53

Elżbieta Sosnowska

8 kwietnia 2019 14:54


Obwieszczenie Starosty Koneckiego

Obwieszczenie


8 kwietnia 2019, 13:43

Elżbieta Sosnowska

8 kwietnia 2019 13:43


Zarządzenie Nr 11 w sprawie naboru koordynatorów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Zarządzenie Nr 11


5 kwietnia 2019, 10:44

Elżbieta Sosnowska

2 lutego 2021 07:28


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Wykaz nieruchomości


3 kwietnia 2019, 14:44

Elżbieta Sosnowska

3 kwietnia 2019 14:44


OGŁOSZENIE o zmianie terminu zebrania wiejskiego dotyczące wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Królewiec

Zarządzenie nr 17/2019

Zał nr 1 Harmonogram

Zał nr 2 Ogłoszenie


26 marca 2019, 10:34

Mateusz Kuleta

26 marca 2019 10:36


OGŁOSZENIE o zmianie terminu zebrania wiejskiego dotyczące wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Kozów

Zarządzenie nr 17/2019

Zał nr 1 Harmonogram

Zał nr 2 Ogłoszenie


26 marca 2019, 10:32

Mateusz Kuleta

26 marca 2019 10:32


Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 marca 2019r. w sprawie ogłoszenia rozwiązaniu z mocy prawa Rady Powiatu w Końskich

Obwieszczenie.


21 marca 2019, 09:40

Anna Wierzbowska

21 marca 2019 11:15


Informacja dla rolników

Listy odmian zalecanych na rok 2019


19 marca 2019, 15:20

Anna Wierzbowska

19 marca 2019 15:20


Informacja dla mieszkańców

Smyków, dnia 14 marca 2019 r.

Informacja
Wójta Gminy Smyków
z dnia 14 marca 2019 r.

Uwzględniając postulaty mieszkańców, w oparciu o art. 33 ust. 2 ustawy z dnia marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.)
informuję, że w Urzędzie Gminy w Smykowie z dniem 18 marca 2019 r. w każdy poniedziałek tygodnia, w godzinach 9.00 – 12.00, w pokoju nr 2, udzielane będzie dla mieszkańców bezpłatne poradnictwo prawne.

Wójt Gminy
/-/ Jarosław Pawelec


18 marca 2019, 14:51

Anna Wierzbowska

18 marca 2019 14:56


Sprawozdania z badań wody

Sprawozdanie z badań – stacia Przyłogi

Sprawozdanie z badań – stacja Stanowiska


7 marca 2019, 13:44

Elżbieta Sosnowska

7 marca 2019 13:44


OGŁOSZENIE o terminie zebrania wiejskiego dotyczące wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Wólka Smolana

Ogłoszenie Wólka Smolana


5 marca 2019, 11:47

Elżbieta Sosnowska

5 marca 2019 11:47


OGŁOSZENIE o terminie zebrania wiejskiego dotyczące wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Stanowiska

Ogłoszenie – Sołectwo Stanowiska


5 marca 2019, 11:46

Elżbieta Sosnowska

5 marca 2019 11:46


OGŁOSZENIE o terminie zebrania wiejskiego dotyczące wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Trawniki

Ogłoszenie – Sołectwo Trawniki


5 marca 2019, 11:43

Elżbieta Sosnowska

5 marca 2019 11:45


OGŁOSZENIE o terminie zebrania wiejskiego dotyczące wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Smyków

Ogłoszenie – Sołectwo Smyków


5 marca 2019, 11:43

Elżbieta Sosnowska

5 marca 2019 11:43


OGŁOSZENIE o terminie zebrania wiejskiego dotyczące wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Salata

Ogłoszenie – Sołectwo Salata


5 marca 2019, 11:42

Elżbieta Sosnowska

5 marca 2019 11:42


OGŁOSZENIE o terminie zebrania wiejskiego dotyczące wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Przyłogi

Ogłoszenie – Sołectwo Przyłogi


5 marca 2019, 11:41

Elżbieta Sosnowska

5 marca 2019 11:41


OGŁOSZENIE o terminie zebrania wiejskiego dotyczące wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Miedzierza

Ogłoszenie – Sołectwo Miedzierza


5 marca 2019, 11:40

Elżbieta Sosnowska

5 marca 2019 11:40


OGŁOSZENIE o terminie zebrania wiejskiego dotyczące wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Matyniów

Ogłoszenie – Sołectwo Matyniów


5 marca 2019, 11:36

Elżbieta Sosnowska

5 marca 2019 11:40


OGŁOSZENIE o terminie zebrania wiejskiego dotyczące wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Królewiec

Ogłoszenie – Sołectwo Królewiec


5 marca 2019, 11:35

Elżbieta Sosnowska

5 marca 2019 11:35


OGŁOSZENIE o terminie zebrania wiejskiego dotyczące wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Kozów

Ogłoszenie – Sołectwo Kozów


5 marca 2019, 11:34

Elżbieta Sosnowska

5 marca 2019 11:34


OGŁOSZENIE o terminie zebrania wiejskiego dotyczące wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Cisownik

Ogłoszenie – Sołectwo Cisownik


5 marca 2019, 11:33

Elżbieta Sosnowska

5 marca 2019 11:35


OGŁOSZENIE o terminie zebrania wiejskiego dotyczące wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Adamów

Ogłoszenie – Sołectwo Adamów


5 marca 2019, 11:32

Elżbieta Sosnowska

5 marca 2019 11:32


Harmonogram zebrań wiejskich w sołectwach w Gminie Smyków

Harmonogram


5 marca 2019, 10:42

Elżbieta Sosnowska

5 marca 2019 10:42


Zaproszenie

ZAPROSZENIE format A3


25 lutego 2019, 13:42

Anna Wierzbowska

25 lutego 2019 13:42


V Sesja Rady Gminy Smyków

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r.  poz. 994  ze zm.) zwołuję V sesję Rady Gminy Smyków w dniu 28 lutego 2019 roku  /czwartek/ o godz. 12.00. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Smykowie.

Porządek obrad sesji


21 lutego 2019, 13:45

Elżbieta Sosnowska

21 lutego 2019 13:48


Zawiadomienie dotyczace opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 382019T Piaski Królewickie – Granica Gminy i drodze gminnej nr 382009T Granica Gminy- Stanowiska-gr. Gminy, gr Gminy – Kozów.

Zawiadomienie


21 lutego 2019, 13:14

Elżbieta Sosnowska

21 lutego 2019 13:14


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor ds. rozliczeń i kontroli

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze


19 lutego 2019, 15:30

Anna Wierzbowska

19 lutego 2019 15:30


Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Smykowie

Informacja o wynikach naboru


12 lutego 2019, 14:42

Anna Wierzbowska

12 lutego 2019 14:42


Ogłoszenie dla mieszkańców sołectwa Przyłogi – zmiana wniosku

OGŁOSZENIE

Sołtys zaprasza mieszkańców Sołectwa Przyłogi na zebranie wiejskie w dniu 17 lutego 2019 roku o godzinie 17.00.
Zebranie odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej w Przyłogach.

Tematy zebrania:
1. Zmiana wniosku w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na 2019 rok.

Sołtys Sołectwa Przyłogi


11 lutego 2019, 15:21

Anna Wierzbowska

11 lutego 2019 15:22


Zarządzenie nr 6/2019

Zarzadzenie nr 6/2019


8 lutego 2019, 15:03

Elżbieta Sosnowska

8 lutego 2019 15:03


Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Zarządzenie nr 11/2019


8 lutego 2019, 14:55

Elżbieta Sosnowska

8 lutego 2019 14:55


INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SMYKOWIE

SKŁAD GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SMYKOWIE
Agnieszka Renata Grabarczyk – Przewodniczący Komisji
Anna Kołodziejczyk – Zastępca Przewodniczącego Komisji
Elżbieta Gonciarz – Członek
Marta Gonciarz – Członek
Marcin Kastarynda – Członek
Konrad Pawelec – Członek
Elżbieta Kinga Węgierek – Członek
Halina Irena Zbróg – Członek
Jolanta Zielonka – Członek

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej
Urząd Gminy w Smykowie
Smyków 91, 26-212 Smyków pok. nr 8 (I piętro)

HARMONOGRAM DYŻURÓW GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w SMYKOWIE
DATA                                             GODZINY
08.02.2019r. (piątek)                od godz. 10.30 – 11.30
11.02.2019r. (poniedziałek)      od godz. 22.00 – 24.00


8 lutego 2019, 10:57

Anna Wierzbowska

8 lutego 2019 10:59


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze – Sekretarz Gminy Smyków

lista kandydatów


1 lutego 2019, 08:28

Anna Wierzbowska

1 lutego 2019 08:32


DODATKOWY NABÓR: INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE I SOLARNE

Uprzejmie informujemy o uruchomieniu dodatkowego naboru w ramach projektu „Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców Staropolskiego Związku Gmin i Miast”, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie do zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych lub solarnych.

Nabór trwa do dnia 25.01.2019 roku i odbywa się na zasadach wcześniej obowiązujących.

Załącznik nr 1 – ANALIZA CENY- fotowoltaika


17 stycznia 2019, 08:49

Elżbieta Sosnowska

22 stycznia 2019 14:45


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE – SEKRETARZ GMINY SMYKÓW

Ogłoszenie o naborze


3 stycznia 2019, 12:12

Elżbieta Sosnowska

3 stycznia 2019 12:12


Informacja dotyczącą wypłaty stypendium szkolnego

Informacja


17 grudnia 2018, 09:02

Elżbieta Sosnowska

17 grudnia 2018 09:02


IV Sesja Rady Gminy Smyków

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r.  poz. 994  ze zm.) zwołuję IV sesję Rady Gminy Smyków w dniu 20 grudnia 2018 roku  /czwartek/ o godz. 10.00. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Smykowie.
Zaproszenie z porządkiem obrad IV Sesji Rady Gminy Smyków

 


17 grudnia 2018, 07:58

Elżbieta Sosnowska

19 grudnia 2018 12:17


III Sesja Rady Gminy Smyków

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r.  poz. 994  ze zm.) zwołuję
na wniosek Wójta Gminy Smyków nadzwyczajną sesję Rady Gminy Smyków, która odbędzie się w dniu 12 grudnia 2018 r. (środa) o godz. 12.00. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Smykowie.

zaproszenie z porządkiem obrad


7 grudnia 2018, 14:13

Elżbieta Sosnowska

7 grudnia 2018 14:21


Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Smyków z dnia 06 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy Smyków dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu jego odpracowania

Zarządzenie Nr 7


6 grudnia 2018, 13:40

Elżbieta Sosnowska

6 grudnia 2018 14:23


NABÓR WNIOSKÓW o dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Smyków w 2019 roku

 

Informacja nabór wniosków – azbest 2019r_

Procedura ubiegania się o dofinansowanie

wniosek o dofinansowanie

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

załącznik Nr 3

załącznik Nr 4


5 grudnia 2018, 07:37

Elżbieta Sosnowska

5 grudnia 2018 15:14


Sprawozdania z badań wody

Wyniki badań – wodociąg Przyłogi

Wyniki badań – wodociąg Stanowiska


4 grudnia 2018, 09:27

Elżbieta Sosnowska

4 grudnia 2018 09:27


Sesja Rady Gminy

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r.  poz. 994  ze zm.) zwołuję
na wniosek Wójta Gminy Smyków nadzwyczajną sesję Rady Gminy Smyków, która odbędzie się
w dniu  5 grudnia 2018 r. (środa) o godz. 12.00. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Smykowie.

Zaproszenie i porządek obrad II sesji

Zaproszenie i porządek obrad II sesji


30 listopada 2018, 12:49

Elżbieta Sosnowska

7 grudnia 2018 14:22


Informacja o unieważnieniu naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarz Gminy Smyków w Urzędzie Gminy w Smykowie

Informacja o unieważnieniu


22 listopada 2018, 14:22

Elżbieta Sosnowska

22 listopada 2018 14:22


I Sesja Rady Gminy Smyków


15 listopada 2018, 13:04

Elżbieta Sosnowska

15 listopada 2018 13:04


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE – SEKRETARZ GMINY SMYKÓW

Ogłoszenie o naborze


13 listopada 2018, 13:22

Elżbieta Sosnowska

13 listopada 2018 13:22


Sprawozdania z badań wody

Wyniki badań – wodociąg Przyłogi


8 listopada 2018, 13:53

Elżbieta Sosnowska

8 listopada 2018 13:53


Informacja w sprawie organizacji ruchu pojazdów w okolicy cmentarza w Miedzierzy w dniach od 31 października godz. 14.00 do 2 listopada do godz. 9.00

Informacja

Informacja


30 października 2018, 09:12

Elżbieta Sosnowska

30 października 2018 09:17


Obwieszczenie – o terminach polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „ORLIK” Ruda Maleniecka. Obwód łowiecki Nr 86

Obwieszczenie z załącznikiem


24 października 2018, 14:55

Elżbieta Sosnowska

24 października 2018 14:55


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

ogłoszenie


17 października 2018, 13:49

Elżbieta Sosnowska

17 października 2018 13:49


XXXVI Sesja Rady Gminy Smyków

PRZEWODNICZĄCY – zaproszenie z porządkiem obrad sesji


15 października 2018, 08:39

Elżbieta Sosnowska

15 października 2018 08:39


Ogłoszenie

Zarządzenie

Zał 1 – Program współpracy Gminy Smyków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok


3 października 2018, 14:07

Elżbieta Sosnowska

3 października 2018 14:29


Sprawozdania z badań wody

Wyniki badań – wodociąg Przyłogi


3 października 2018, 13:16

Elżbieta Sosnowska

3 października 2018 13:16


Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Informacja o wynikach

Informacja o wynikach


28 września 2018, 08:33

Elżbieta Sosnowska

28 września 2018 09:26


Ogłoszenie dla mieszkańców Salata 2018r.- zmiana wniosku

Ogłoszenie dla mieszkańców Salata 2018r.- zmiana wniosku


26 września 2018, 10:50

Elżbieta Sosnowska

27 września 2018 08:07


Informacja Komisarza Wyborczego

Informacja Komisarza Wyborczego


25 września 2018, 12:12

Elżbieta Sosnowska

25 września 2018 12:12


OGŁOSZENIE – Usuwanie wyrobów zawierających azbest

OGŁOSZENIE – Usuwanie wyrobów zawierających azbest


21 września 2018, 11:45

Elżbieta Sosnowska

21 września 2018 11:45


OGŁOSZENIE dla mieszkańców Sołectwa Przyłogi

UWAGA ZMIANA TERMINU ZEBRANIA WIEJSKIEGO W PRZYŁOGACH

Ogłoszenie dla mieszkańców Sołectwa Przyłogi – Fundusz Sołecki na 2019r_


21 września 2018, 09:25

Elżbieta Sosnowska

21 września 2018 09:25


OGŁOSZENIE dla mieszkańców Sołectwa Trawniki

Ogłoszenie dla mieszkańców Sołectwa Trawniki – Fundusz Sołecki na 2019r_


21 września 2018, 08:01

Elżbieta Sosnowska

21 września 2018 08:01


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

lista kandydatów


17 września 2018, 11:55

Anna Wierzbowska

17 września 2018 11:55


XXXV Sesja Rady Gminy Smyków

Porządek obrad sesji


14 września 2018, 12:55

Elżbieta Sosnowska

14 września 2018 12:55


OGŁOSZENIE dla mieszkańców Sołectwa Smyków

Ogłoszenie dla mieszkańców Sołectwa Smyków – Fundusz Sołecki na 2019r


13 września 2018, 12:29

Elżbieta Sosnowska

13 września 2018 12:29


OGŁOSZENIE dla mieszkańców Sołectwa Kozów

Ogłoszenie dla mieszkańców Sołectwa Kozów – Fundusz Sołecki na 2019r.


13 września 2018, 12:28

Elżbieta Sosnowska

13 września 2018 12:28


OGŁOSZENIE dla mieszkańców Sołectwa Miedzierza

Ogłoszenie dla mieszkańców sołectwa Miedzierza – Fundusz Sołecki na 2019r.


12 września 2018, 10:05

Elżbieta Sosnowska

12 września 2018 10:15


OGŁOSZENIE dla mieszkańców Sołectwa Salata

Ogłoszenie dla mieszkańców sołectwa Salata – Fundusz sołecki na 2019 r


12 września 2018, 10:00

Elżbieta Sosnowska

12 września 2018 10:00


OGŁOSZENIE dla mieszkańców Sołectwa Przyłogi

Ogłoszenie dla mieszkańców Sołectwa Przyłogi – Fundusz Sołecki na 2019r_


10 września 2018, 11:03

Elżbieta Sosnowska

10 września 2018 11:03


OGŁOSZENIE dla mieszkańców Sołectwa Królewiec

Ogłoszenie dla mieszkańców  Sołectwa Królewiec – Fundusz Sołecki na 2019r_


10 września 2018, 10:55

Elżbieta Sosnowska

10 września 2018 10:55


OGŁOSZENIE dla mieszkańców Sołectwa Cisownik

Ogłoszenie dla mieszkańców Sołectwa Cisownik – Fundusz Sołecki na 2019r


10 września 2018, 08:23

Elżbieta Sosnowska

10 września 2018 13:04


OGŁOSZENIE dla mieszkańców Sołectwa Stanowiska

Ogłoszenie dla mieszkańców Stanowisk – Fundusz sołecki na 2019r_


7 września 2018, 14:07

Elżbieta Sosnowska

10 września 2018 08:19


OGŁOSZENIE dla mieszkańców Sołectwa Adamów

Ogłoszenie


5 września 2018, 10:33

Elżbieta Sosnowska

5 września 2018 10:34


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

ogłoszenie..


29 sierpnia 2018, 15:38

Anna Wierzbowska

29 sierpnia 2018 15:38


XXXIV Sesja Rady Gminy Smyków

Porządek obrad sesji


28 sierpnia 2018, 13:42

Anna Wierzbowska

28 sierpnia 2018 13:42


OGŁOSZENIE dla mieszkańców Sołectwa Matyniów

Ogłoszenie dla mieszkańców


27 sierpnia 2018, 14:24

Anna Wierzbowska

27 sierpnia 2018 14:24


OGŁOSZENIE dla mieszkańców Sołectwa Trawniki

Ogłoszenie dla mieszkańców Trawniki 2018r. – zmiana wniosku


23 sierpnia 2018, 13:13

Anna Wierzbowska

23 sierpnia 2018 13:13


Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Smykowie

Ogłoszenie


21 sierpnia 2018, 11:45

Anna Wierzbowska

21 sierpnia 2018 11:45


OGŁOSZENIE dla mieszkańców Sołectwa Wólka Smolana

Ogłoszenie dla mieszkańców Wólka Smolana – Fundusz Sołecki na 2019 r._


14 sierpnia 2018, 10:25

Elżbieta Sosnowska

14 sierpnia 2018 10:25


Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn.” Szkolne pracownie informatyczne Województwa Świętokrzyskiego”

Informacja


9 sierpnia 2018, 09:50

Elżbieta Sosnowska

9 sierpnia 2018 09:50


Informacja o rozstrzygnięciu konkursów 2018r.

informacja o rozstrzygnięciu konkursów 2018r.


31 lipca 2018, 08:49

Anna Wierzbowska

6 sierpnia 2018 09:08


„ Program edukacji ekologicznej dla Gminy Smyków na 2018 rok ” – Ogłoszenie

OGŁOSZENIE


27 lipca 2018, 14:47

Elżbieta Sosnowska

1 sierpnia 2018 10:03


Sprawozdania z badań wody

Sprawozdanie z badań wody – stacja Przyłogi

Sprawozdanie z badań wody –  stacja Stanowiska


26 lipca 2018, 12:00

Elżbieta Sosnowska

26 lipca 2018 12:00


KOMUNIKAT W SPRAWIE SUSZY W UPRAWACH

KOMUNIKAT

Kredyty klęskowe dla rolników


10 lipca 2018, 13:31

Elżbieta Sosnowska

10 lipca 2018 13:31


Wyniki badań wody z dnia 28.06.2018 roku.

Wodociąg Przyłogi


10 lipca 2018, 12:39

Elżbieta Sosnowska

10 lipca 2018 12:39


Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Smykowie

Ogłoszenie


5 lipca 2018, 15:11

Elżbieta Sosnowska

5 lipca 2018 15:11


XXXII Sesja Rady Gminy Smyków

Porządek obrad sesji


18 czerwca 2018, 09:20

Elżbieta Sosnowska

10 września 2018 13:09


OGŁOSZENIE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

Ogłoszenie – pszenżyto ozime

Ogłoszenie – ziemniak


8 czerwca 2018, 14:45

Elżbieta Sosnowska

8 czerwca 2018 14:45


Nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie gminy Smyków do dnia 25 maja 2018r.

Nowe taryfy


30 maja 2018, 15:06

Elżbieta Sosnowska

30 maja 2018 15:13


FOTOWOLTAIKA – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

Aplikowanie

Ankieta PV

Ankieta SOL

Kalkulacja dla mieszkańca

Regulamin-konkursu

Umowa wstępna z mieszkańcem Końskie (ostateczna)


23 maja 2018, 08:01

Elżbieta Sosnowska

23 maja 2018 08:01


Sesja nadzwyczajna

Porządek obrad Sesji


23 maja 2018, 07:56

Elżbieta Sosnowska

23 maja 2018 07:56


Informacja Wójta Gminy Smyków

Informacja Wójta

Formularz oferty


14 maja 2018, 07:41

Elżbieta Sosnowska

14 maja 2018 07:41


Wyniki badań wody z dnia 26.04.2018 roku.

Wodociąg Przyłogi

Wodociąg Stanowiska


11 maja 2018, 12:23

Elżbieta Sosnowska

11 maja 2018 12:23


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę

Wykaz nieruchomości


10 maja 2018, 12:27

Elżbieta Sosnowska

14 maja 2018 09:45


OGŁOSZENIE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

Ogłoszenie


8 maja 2018, 10:43

Elżbieta Sosnowska

8 maja 2018 10:43


OGŁOSZENIE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

Ogłoszenie


8 maja 2018, 10:42

Elżbieta Sosnowska

8 maja 2018 10:42


OGŁOSZENIE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

komunikat


30 kwietnia 2018, 15:14

Anna Wierzbowska

30 kwietnia 2018 15:14


Informacja urzędowa o postępowaniu dotyczącym wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. świętokrzyskiego

INFORMACJA URZĘDOWA


24 kwietnia 2018, 15:19

Elżbieta Sosnowska

24 kwietnia 2018 15:19


OGŁOSZENIE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

Ogłoszenie


24 kwietnia 2018, 14:49

Elżbieta Sosnowska

24 kwietnia 2018 14:49


„Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców gmin Staropolskiego Związku Gmin i Miast” – podpisanie umów

Zapraszamy mieszkańców którzy złożyli deklaracje udziału w projekcie i zostali zakwalifikowania na listę podstawową do podpisania umowy wstępnej do dnia 04.05.2018 r. Podpisywanie umów odbędzie się w siedzibach Urzędów Gmin właściwych dla miejsca zamieszkania.

Informacja dla mieszkańców

Kalkulacja dla mieszkańca

Regulamin-konkursu

Umowa wstępna z mieszkańcem (ostateczna)


24 kwietnia 2018, 09:58

Elżbieta Sosnowska

24 kwietnia 2018 13:24


Program edukacji ekologicznej dla Gminy Smyków na 2018 rok

Program edukacji ekologicznej – Smyków 2018

REGULAMIN – Ekologiczny parasol

REGULAMIN – konkurs ekologiczny eko zakładka

REGULAMIN – konkurs plastyczny czyste powietrze w naszych rekach

REGULAMIN – zakręcona akcja


19 kwietnia 2018, 13:28

Elżbieta Sosnowska

19 kwietnia 2018 13:28


OGŁOSZENIE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

OGŁOSZENIE


12 kwietnia 2018, 09:07

Elżbieta Sosnowska

12 kwietnia 2018 09:07


ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SMYKÓW ZA ROK 2017

Analiza stanu gospodarki odpadami 2017r.


10 kwietnia 2018, 13:12

Elżbieta Sosnowska

10 kwietnia 2018 13:12


POZIOMY RECYKLINGU OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ SMYKÓW W 2017 R.

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Smyków w 2017 r


10 kwietnia 2018, 13:11

Elżbieta Sosnowska

10 kwietnia 2018 13:17


Informacja

Informuję, że w dniach 7 – 13 kwietnia 2018r. na terenie województwa świętokrzyskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Pismo przewodnie – Urzędy Miast i Gmin

Załącznik – Ogłoszenie wiosna 2018


29 marca 2018, 11:43

Anna Wierzbowska

29 marca 2018 11:43


Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Smyków z dnia 29 marca 2018r. w sprawie : przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na realizacje zadania publicznego w 2018 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarzadzenie Nr 20

Protokół z rozstrzygnięcia konkursu.


29 marca 2018, 10:18

Anna Wierzbowska

29 marca 2018 11:50


Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Smyków z dnia 29 marca 2018r. w sprawie : przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na realizacje zadania publicznego 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr 21

Protokół z rozstrzygnięcia konkursu


29 marca 2018, 10:13

Anna Wierzbowska

29 marca 2018 10:13


XXX Sesja Rady Gminy Smyków


26 marca 2018, 09:30

Elżbieta Sosnowska

26 marca 2018 09:34


Informacja dotycząca dostępu do sieci ciepłowniczej i gazowej

Informacja dotycząca dostępu do sieci ciepłowniczej i gazowej w gminie Smyków


19 marca 2018, 13:51

Elżbieta Sosnowska

19 marca 2018 13:51


OPŁATA ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ

Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Oświadczenie


16 marca 2018, 12:30

Elżbieta Sosnowska

16 marca 2018 12:30


Wyniki badań wody z dnia 01.03.2018 roku.

Wyniki badań wody – wodociąg Przyłogi

Wyniki badań wody – wodociąg Stanowiska


15 marca 2018, 10:40

Elżbieta Sosnowska

15 marca 2018 10:40


Zarządzenie Nr 18/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego w 2018 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie Nr 18


1 marca 2018, 14:23

Elżbieta Sosnowska

1 marca 2018 14:23


Przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

OGŁOSZENIE


26 lutego 2018, 10:07

Elżbieta Sosnowska

26 lutego 2018 10:51


Informacja o liczbie i zasadach powoływania Urzędników Wyborczych

DKC-071-3-18

Informacja o liczbie i zasadach powoływania UW


23 lutego 2018, 10:29

Elżbieta Sosnowska

23 lutego 2018 10:29


Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Zarządzenie Nr 11 wraz z ogłoszeniem i formularzem zgłoszeniowym


12 lutego 2018, 13:29

Elżbieta Sosnowska

12 lutego 2018 13:29


XXIX Sesja Rady Gminy Smyków

Porządek obrad


12 lutego 2018, 13:19

Elżbieta Sosnowska

12 lutego 2018 13:19


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem


26 stycznia 2018, 12:33

Anna Wierzbowska

26 stycznia 2018 12:33


Zaproszenie na szkolenie

zaproszenie


24 stycznia 2018, 12:23

Anna Wierzbowska

24 stycznia 2018 12:23


Ważna informacja dla petentów

Zarządzeniem Wójta Gminy Smyków w zamian za święto przypadające w sobotę – 6 stycznia 2018 r. (Trzech Króli) został ustalony dodatkowy dzień wolny od pracy Urzędzie Gminy w Smykowie. W związku z powyższym w dniu 30 marca 2018 roku (Wielki Piątek) Urząd Gminy w Smykowie nie będzie czynny.

Zarządzenie 65

Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie w zamian za święto przypadające w sobotę – 6 stycznia 2018 r. (Trzech Króli) został ustalony dodatkowy dzień wolny od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smykowie. W związku z powyższym w dniu 30 marca 2018 roku (Wielki Piątek) GOPS w Smykowie nie będzie czynny.

Zarządzenie Nr 8


4 stycznia 2018, 13:50

Elżbieta Sosnowska

15 stycznia 2018 12:06


Wyniki badań ścieków

Sprawozdania z badań

Sprawozdania z badań 2


3 stycznia 2018, 12:40

Elżbieta Sosnowska

3 stycznia 2018 12:40


Uwaga!!! – Zagrożenie ASF!!!

Informacja


29 grudnia 2017, 14:34

Anna Wierzbowska

29 grudnia 2017 14:34


Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Smykowie

Informacja o wynikach naboru


15 grudnia 2017, 08:56

Anna Wierzbowska

15 grudnia 2017 08:56


Wyniki badań wody z dnia 23.11.2017

Wodociąg Przyłogi

Wodociąg Stanowiska


7 grudnia 2017, 15:03

Elżbieta Sosnowska

7 grudnia 2017 15:03


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektor ds. obsługi sekretariatu i bhp

Lista kandydatów


6 grudnia 2017, 11:55

Elżbieta Sosnowska

6 grudnia 2017 11:55


Wyniki badań wody z dnia 30.10.2017

Wodociąg Przyłogi

Wodociąg Stanowiska


30 listopada 2017, 07:53

Elżbieta Sosnowska

30 listopada 2017 07:53


Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego – dotyczy wniosków o przyznanie pomocy

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego – szkody poniesione w wyniku klęsk


28 listopada 2017, 09:57

Elżbieta Sosnowska

28 listopada 2017 09:57


XXVII Sesja Rady Gminy Smyków

XXVII Sesja Rady Gminy Smyków


22 listopada 2017, 13:28

Elżbieta Sosnowska

22 listopada 2017 13:28


„Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Smyków na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 r.” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY SMYKÓW

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

 


20 listopada 2017, 09:15

Elżbieta Sosnowska

12 czerwca 2018 11:40


Nabór wniosków o dofinansowanie do usuwania wyrobów zawierających azbest w 2018r.

nabór wniosków – azbest 2018r.


17 listopada 2017, 11:50

Anna Wierzbowska

17 listopada 2017 11:50


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie o naborze


15 listopada 2017, 14:38

Elżbieta Sosnowska

15 listopada 2017 14:38


Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego


15 listopada 2017, 14:37

Elżbieta Sosnowska

15 listopada 2017 14:58


Zarządzenie 7/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 3 listopad 2017 r.

ZARZĄDZENIE


8 listopada 2017, 11:22

Elżbieta Sosnowska

8 listopada 2017 11:22


UWAGA ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU W ZWIĄZKU ZE ŚWIĘTEM „WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH”

Zmiana w organizacji ruchu


30 października 2017, 09:15

Elżbieta Sosnowska

30 października 2017 09:16


Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Smykowie

Informacja o wynikach naboru


19 października 2017, 15:25

Elżbieta Sosnowska

19 października 2017 15:25


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy – Ogłoszenia o publicznym II przetargu pisemnym na sprzedaż środka trwałego – kotła grzewczego typu KMB-R o mocy 200 kw

Najkorzystniejsza oferta


19 października 2017, 13:49

Elżbieta Sosnowska

19 października 2017 14:07


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko inspektor ds. inwestycji

Informacja


11 października 2017, 13:15

Elżbieta Sosnowska

11 października 2017 13:15


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wykaz


10 października 2017, 08:02

Elżbieta Sosnowska

10 października 2017 08:02


Akcja Wojewody Świętokrzyskiego pod nazwą „Potrzebuję rodziców od zaraz”

List Wojewody Świętokrzyskiego


9 października 2017, 10:00

Elżbieta Sosnowska

9 października 2017 13:35


Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu ” Programu współpracy Gminy Smyków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 r.”

Konsultacje społeczne – ogłoszenie z załącznikami


2 października 2017, 13:45

Elżbieta Sosnowska

2 października 2017 13:45


Ogłoszenie o publicznym II przetargu pisemnym na sprzedaż środka trwałego – kotła grzewczego typu KMB-R o mocy 200 kw ( zaproszenie do składania ofert)

Zaproszenie ofertowe

Załącznik 1 i 2

Najkorzystniejsza oferta


28 września 2017, 11:41

Elżbieta Sosnowska

19 października 2017 13:47


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Smykowie

Ogłoszenie


25 września 2017, 15:18

Elżbieta Sosnowska

25 września 2017 15:21


LISTA RANKINGOWA UCZESTNIKÓW PROJEKTU FOTOWOLTAICZNEGO

Staropolski Związek Gmin i Miast w Końskich ogłasza wstępną listę uczestników zakwalifikowanych do Projektu pn. „Fotowoltaika dla mieszkańców Gmin Staropolskiego Związku Gmin i Miast” planowanego do realizacji w ramach działania 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – PROJEKTY PARASOLOWE. Lista uczestników może ulec zmianie. Ostateczna decyzja o przyznaniu przez Urząd Marszałkowski dofinansowania pojawi się około II kwartału 2018 r.

Zgodnie z Regulaminem konkursu mieszkańcy mogą zgłaszać w formie pisemnej odwołania do Staropolskiego Związku Gmin i Miast, Urzędu Miasta i Gminy w Końskich lub Urzędów poszczególnych Gmin biorących udział w Projekcie w terminie 2 dni roboczych od dnia opublikowania listy podstawowej i rezerwowej Projektu.

Lista rankingowa


21 września 2017, 07:54

Elżbieta Sosnowska

21 września 2017 07:54


Ogłoszenie – Fundusz sołecki Stanowiska


Sołtys zaprasza mieszkańców Sołectwa Stanowiska na zebranie wiejskie w dniu 25 września 2017 roku
o godzinie  17.00.  Zebranie odbędzie się w mieszkaniu sołtysa.

Tematy zebrania: Fundusz sołecki na 2018 rok.

                                                                                                                                       Sołtys Sołectwa Stanowiska


18 września 2017, 13:59

Elżbieta Sosnowska

18 września 2017 13:59


Informacja – dotyczy konkursów zorganizowanych w ramach „Programu edukacji ekologicznej dla Gminy Smyków na 2017 rok”

Informacja o rozstrzygnięciu konkursów 2017r_ (003)


18 września 2017, 13:55

Elżbieta Sosnowska

18 września 2017 13:55


Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że na posiedzeniu w dniu 08.08.2017 r. podjął decyzję o wznowieniu z dniem 15 września 2017 r. naboru wniosków w ramach programu „ZORZA” – Czyste powietrze nad Świętokrzyskim.

Zapraszamy na stronę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach http://www.wfos.com.pl/dla-beneficjentow/oferta-dla/typ-beneficjenta/osoby-fizyczne/645-zorza-czyste-powietrze-nad-swietokrzyskim


18 września 2017, 09:02

Elżbieta Sosnowska

18 września 2017 09:04


Ogłoszenie – Fundusz sołecki Wólka Smolana

Sołtys zaprasza mieszkańców Sołectwa Wólka Smolana na zebranie wiejskie w dniu 24 września 2017 roku
o godzinie  17.00.  Zebranie odbędzie się w mieszkaniu sołtysa.

Tematy zebrania: Fundusz sołecki na 2018 rok.

                                                                                                                                       Sołtys Sołectwa Wólka Smolana


14 września 2017, 15:11

Elżbieta Sosnowska

14 września 2017 15:12


Ogłoszenie – Fundusz sołecki Kozów

Sołtys zaprasza mieszkańców Sołectwa Kozów na zebranie wiejskie w dniu 25 września 2017 roku
o godzinie  18.00.  Zebranie odbędzie w Świetlicy Wiejskiej w Kozowie.

Tematy zebrania: Fundusz sołecki na 2018 rok.

                                                                                                                                       Sołtys Sołectwa Kozów


14 września 2017, 15:08

Elżbieta Sosnowska

19 września 2017 23:57


Ogłoszenie – Fundusz sołecki Trawniki

Sołtys zaprasza mieszkańców Sołectwa Trawniki na zebranie wiejskie w dniu 25 września 2017 roku
o godzinie  18.00.  Zebranie odbędzie się w mieszkaniu sołtysa.

Tematy zebrania: Fundusz sołecki na 2018 rok.

                                                                                                                                       Sołtys Sołectwa Trawniki


14 września 2017, 15:06

Elżbieta Sosnowska

14 września 2017 15:06


Ogłoszenie – Fundusz sołecki Smyków

Sołtys zaprasza mieszkańców Sołectwa Smyków na zebranie wiejskie w dniu 24 września 2017 roku
o godzinie  17.00.  Zebranie odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej w Smykowie.

Tematy zebrania: Fundusz sołecki na 2018 rok.

                                                                                                                                       Sołtys Sołectwa Smyków


14 września 2017, 15:03

Elżbieta Sosnowska

14 września 2017 15:03


Ogłoszenie – Fundusz sołecki Salata

Sołtys zaprasza mieszkańców Sołectwa Salata na zebranie wiejskie w dniu 21 września 2017 roku
o godzinie  17.00.  Zebranie odbędzie się w mieszkaniu sołtysa.

Tematy zebrania: Fundusz sołecki na 2018 rok.

                                                                                                                                       Sołtys Sołectwa Salata


14 września 2017, 15:01

Elżbieta Sosnowska

14 września 2017 15:01


XXVI Sesja Rady Gminy Smyków

Zaproszenie i porządek obrad XXVI Sesji RG


13 września 2017, 09:12

Elżbieta Sosnowska

13 września 2017 09:12


Ogłoszenie – Fundusz sołecki Matyniów

Sołtys zaprasza mieszkańców Sołectwa Matyniów na zebranie wiejskie w dniu 18 września 2017 roku
o godzinie  16.00.  Zebranie odbędzie się na placu zabaw w Matyniowie.

Tematy zebrania: Fundusz sołecki na 2018 rok.

                                                                                                                                       Sołtys Sołectwa Matyniów


12 września 2017, 14:17

Elżbieta Sosnowska

12 września 2017 14:17


Informacja dotycząca pomocy dla poszkodowanych rolników w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

informacja


12 września 2017, 13:41

Elżbieta Sosnowska

12 września 2017 13:41


Druga edycja konkursu EkoModel

Informacja


12 września 2017, 13:21

Elżbieta Sosnowska

12 września 2017 13:21


Apel do hodowców trzody chlewnej – ASF.

Apel_do_hodowców_trzody_chlewnej

Zasady plakat

Główny lekarz weterynarii


12 września 2017, 12:47

Elżbieta Sosnowska

12 września 2017 12:47


OGŁOSZENIE

 

 

 

Wójt Gminy Smyków informuje, że w 2017 roku jest realizowany „ Program edukacji ekologicznej dla Gminy Smyków na 2017 rok ”, którego koszt całkowity wynosi 10 000,00 zł. Zadanie jest dofinansowane ze środków WFOŚ i GW  w Kielcach w kwocie 8 000,00 zł.

 

                                                                                                                                  Wójt Gminy Smyków

                                                                                                                                  /-/ Józef Śliz


8 września 2017, 12:55

Elżbieta Sosnowska

25 września 2017 14:54


Ogłoszenie – Fundusz sołecki Przyłogi

Sołtys zaprasza mieszkańców Sołectwa Przyłogi na zebranie wiejskie w dniu 17 września 2017 roku godzinie  17.00.
Zebranie odbędzie się Świetlicy Wiejskiej w Przyłogach.

Temat zebrania: Fundusz sołecki na 2018 rok.

                                                                   Sołtys Sołectwa Przyłogi


8 września 2017, 09:40

Elżbieta Sosnowska

8 września 2017 09:40


Ogłoszenie – Rusza kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2017.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smykowie informuje mieszkańców Gminy Smyków, że w okresie od 07.09.2017 r. do 20.09.2017 r. będzie   kwalifikował osoby i rodziny spełniające warunki do skorzystania z pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2017.

Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej  tj. 1268,00 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 1028,00 zł. dla osoby w rodzinie.

Wszystkie osoby zainteresowane Podprogramem 2017 są proszone o osobisty kontakt z pracownikami socjalnymi Ośrodka. Bliższych informacji udzielamy pod numerem tel. 041/ 37 39 008 od poniedziałku do piątku w godzinach 730– 1530


7 września 2017, 12:42

Elżbieta Sosnowska

7 września 2017 13:07


Ogłoszenie – Fundusz sołecki Adamów

Sołtys zaprasza mieszkańców Sołectwa Adamów na zebranie wiejskie w dniu 21 września 2017 roku o godzinie  17.00.  Zebranie odbędzie się w mieszkaniu sołtysa.

Tematy zebrania: Fundusz sołecki na 2018 rok.

                                                                    Sołtys Sołectwa Adamów


7 września 2017, 11:50

Elżbieta Sosnowska

7 września 2017 11:50


Przedłużenie terminu naboru dokumentów dla mieszkańców starających się o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych i solarnych

INFO POD LINKIEM

http://smykow.pl/2017/09/06/przedluzenie-terminu-naboru-dla-mieszkancow-starajacych-sie-o-dofinansowanie-instalacji-fotowoltaicznych-i-solarnych/

http://umkonskie.pl/przedluzenie-terminu-naboru-dla-mieszkancow-starajacych-sie-o-dofinansowanie-instalacji-fotowoltaicznych-i-solarnych/


6 września 2017, 15:23

Elżbieta Sosnowska

6 września 2017 15:23


Projekt fotowoltaika – Dokumenty dotyczące projektu fotowoltaicznego

do pobrania na stronie gminy Smyków pod linkiem: http://smykow.pl/2017/08/31/projekt-fotowoltaika-dokumenty-dotyczace-projektu-fotowoltaicznego/

lub na stronie gminy Końskie pod linkiem: http://umkonskie.pl/nabor-chetnych-na-dofinansowania-do-instalacji-fotowoltaicznych-i-solarnych/


4 września 2017, 13:56

Elżbieta Sosnowska

4 września 2017 13:56


Wyniki badań wody z dnia 23.08.2017

wyniki badań wody – wodociąg Przyłogi


4 września 2017, 11:03

Elżbieta Sosnowska

4 września 2017 11:03


OBWIESZCZENIE O PUBLICZNYM PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO – KOTŁA GRZEWCZEGO TYPU KMB-R O MOCY 200KW

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami


29 sierpnia 2017, 14:26

Elżbieta Sosnowska

29 sierpnia 2017 14:26


Ogłoszenie dla mieszkańców Sołectwa Królewiec

Sołtys zaprasza mieszkańców Sołectwa Królewiec na zebranie wiejskie
w dniu 17 września 2017 roku godzinie 17.00.
Zebranie odbędzie się Świetlicy Wiejskiej w Królewcu.

Temat zebrania: Fundusz sołecki na 2018 r.

                                   Sołtys Sołectwa Królewiec


28 sierpnia 2017, 09:55

Elżbieta Sosnowska

28 sierpnia 2017 09:55


Ogłoszenie dla mieszkańców Sołectwa Smyków

OGŁOSZENIE

Sołtys zaprasza mieszkańców Sołectwa Smyków na zebranie wiejskie

w dniu 27 sierpnia 2017 roku godzinie 17.00.

Zebranie odbędzie się Świetlicy Wiejskiej w Smykowie.

Temat zebrania:
1. Fundusz sołecki na 2017 rok.

Sołtys Sołectwa Smyków


21 sierpnia 2017, 15:07

Anna Wierzbowska

25 września 2017 14:52


Sprawozdanie z badań wody wodociąg Przyłogi

sprawozdanie z badań wody


18 sierpnia 2017, 11:02

Anna Wierzbowska

18 sierpnia 2017 11:02


OGŁOSZENIE dla mieszkańców sołectwa Miedzierza

OGŁOSZENIE

Sołtys zaprasza mieszkańców Sołectwa Miedzierza na zebranie wiejskie

w dniu 16 września 2017 roku godzinie 17.00.

Zebranie odbędzie się Świetlicy Wiejskiej w Miedzierzy.

Temat zebrania:
1. Fundusz sołecki na 2018 rok.

Sołtys Sołectwa Miedzierza


14 sierpnia 2017, 15:16

Anna Wierzbowska

14 sierpnia 2017 15:16


OGŁOSZENIE dla mieszkańców Sołectwa Wólka Smolana

OGŁOSZENIE

Sołtys zaprasza mieszkańców Sołectwa Wólka Smolana na zebranie wiejskie

w dniu 20 sierpnia 2017 roku o godzinie 18.00.

Zebranie odbędzie się w mieszkaniu sołtysa.

Temat zebrania: ZMIANA WNIOSKU W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ŚRODKÓW
Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK BUDŻETOWY 2017

Sołtys Sołectwa Wólka Smolana


11 sierpnia 2017, 13:03

Anna Wierzbowska

11 sierpnia 2017 13:03


OGŁOSZENIE dla mieszkańców Sołectwa Cisownik

OGŁOSZENIE

Sołtys zaprasza mieszkańców Sołectwa Cisownik na zebranie wiejskie

w dniu 10 września 2017 roku o godzinie 16.00.

Zebranie odbędzie się w mieszkaniu Sołtysa.

Temat zebrania:
1. Fundusz sołecki na 2018 rok.

Sołtys Sołectwa Cisownik


11 sierpnia 2017, 13:00

Anna Wierzbowska

11 sierpnia 2017 13:00


Sprawozdanie badań radiologicznych wody w stacjach wodociągowych w Przyłogach i Stanowiskach

str 1 wyniki badań wody

str 2 wyniki badań wody


27 lipca 2017, 13:48

Elżbieta Sosnowska

27 lipca 2017 13:48


Wyniki badań wody z dnia 22.06.2017

wodociąg Przyłogi


12 lipca 2017, 12:04

Elżbieta Sosnowska

12 lipca 2017 12:04


Informacja o realizacji w roku 2017 „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Smyków na lata 2012 – 2032”

OGŁOSZENIE azbest- bip 2017


30 czerwca 2017, 10:23

Elżbieta Sosnowska

30 czerwca 2017 10:23


XXV Sesja Rady Gminy Smyków

zaproszenie i porządek obrad XXV Sesji Rady Gminy Smyków


30 czerwca 2017, 07:58

Elżbieta Sosnowska

30 czerwca 2017 07:58


Informacja o możliwości wydzierżawienia nieruchomości należącej do Gminy Smyków, położonej w miejscowości rekreacyjno – wypoczynkowej Wólka Smolana

ogłoszenie o możliwości dzierżawy wraz z formularzem oferty


21 czerwca 2017, 13:40

Elżbieta Sosnowska

21 czerwca 2017 13:40


Informacja o możliwości wydzierżawienia nieruchomości należącej do Gminy Smyków, położonej w miejscowości rekreacyjno – wypoczynkowej Wólka Smolana

Dzierżawa Sielpia

Formularz oferty


30 maja 2017, 08:04

Elżbieta Sosnowska

30 maja 2017 08:05


Wyniki badań wody z dnia 20.04.2017

wodociąg Przyłogi

wodociąg Stanowiska


16 maja 2017, 12:44

Elżbieta Sosnowska

16 maja 2017 12:44


Ogłoszenie

Wójt Gminy Smyków informuje, że w dniu 3 czerwca 2017r. w godzinach od 8.00 – 15.00 przy Świetlicy Wiejskiej w Królewcu wykonywane będą bezpłatne zabiegi kastracji i sterylizacji psów i kotów.

Wszystkich zainteresowanych właścicieli zwierząt prosimy o kontakt pod nr. tel. 530 136 537 do dnia 19 maja 2017r.

Organizator akcji: „Nadjeżdża sterylkobus – mobilna sterylizacja psów i kotów”

STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT
ul. 11 listopada 29, 28 – 300 Jędrzejów


16 maja 2017, 12:28

Elżbieta Sosnowska

18 maja 2017 08:03


Informacja Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ

Informujemy, iż Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” do 22 maja 2017 r. prowadzi rekrutację do projektu „LGD-owskie wsparcie w Biznesowym starcie”, w ramach którego osoby z obszarów wiejskich (woj. świętokrzyskie) powyżej 30 roku życia mogą uzyskać dotacje w wysokości 21.000 zł plus wparcie pomostowe przez pół roku w wysokości 1100 zł. Na założenie własnej działalności gospodarczej. Więcej informacji oraz dokumenty rekrutacyjne znajdują się pod linkiem: http://www.uzrodel.pl/475-dotacje-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej


15 maja 2017, 08:26

Elżbieta Sosnowska

15 maja 2017 08:26


Zakaz wprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej !

Apel do mieszkańców


15 maja 2017, 08:13

Elżbieta Sosnowska

15 maja 2017 08:13


XXIV Sesja Rady Gminy Smyków

zaproszenie i porządek obrad XXIV sesji RG


27 kwietnia 2017, 11:48

Anna Wierzbowska

27 kwietnia 2017 11:48


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Smyków za rok 2016

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi


20 kwietnia 2017, 14:06

Anna Wierzbowska

20 kwietnia 2017 14:06


Wyniki badań wody z dnia 23.03.2017

Wodociąg Przyłogi


7 kwietnia 2017, 15:18

Elżbieta Sosnowska

7 kwietnia 2017 15:18


Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Smyków w 2016 roku

Informacja

korekta informacji


31 marca 2017, 09:46

Elżbieta Sosnowska

30 czerwca 2017 10:06


Zmiana taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków

Zmiana taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków


24 marca 2017, 15:17

Elżbieta Sosnowska

24 marca 2017 15:17


Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Smyków z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2017 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie Nr 17

Protokół z rozstrzygnięcia konkursu


23 marca 2017, 11:46

Elżbieta Sosnowska

23 marca 2017 11:46


Zarządzenie Nr 16/2017 Wójta Gminy Smyków z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na organizację zadania publicznego w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie Nr 16

Protokół z rozstrzygnięcia konkursu


23 marca 2017, 11:35

Elżbieta Sosnowska

23 marca 2017 11:35


Wyniki badań wody z dnia 22.02.2017

wodociąg Przyłogi

wodociąg Stanowiska


15 marca 2017, 07:58

Elżbieta Sosnowska

15 marca 2017 07:58


XXIII Sesja Rady Gminy Smyków

zaproszenie i porządek obrad XXIII sesji RG


13 marca 2017, 15:21

Elżbieta Sosnowska

13 marca 2017 15:21


Możliwość uzyskania pożyczki ze środków WFOŚiGW

Informacja


10 marca 2017, 09:17

Anna Wierzbowska

10 marca 2017 09:20


Nabór wniosków dla zadań realizowanych w 2017 roku w ramach programów: – „Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej” – „ZORZA” – Czyste powietrze nad Świętokrzyskim.

ogloszenie-nabor-nr2

harmonogram-nabor2


22 lutego 2017, 08:44

Anna Wierzbowska

22 lutego 2017 08:44


OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2017

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2017

WZÓR OFERTY

WZÓR SPRAWOZDANIA


21 lutego 2017, 13:10

Anna Wierzbowska

21 lutego 2017 13:10


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

wykaz


21 lutego 2017, 09:58

Anna Wierzbowska

21 lutego 2017 09:58


Uchwała Rady Gminy w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego

Uchwała w sprawie projektu sieci szkół


16 lutego 2017, 08:51

Anna Wierzbowska

16 lutego 2017 08:51


Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku

Zarządzenie Nr 8

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia -Ogłoszenie

Załącznik Nr 2 – formularz zgłoszeniowy


3 lutego 2017, 15:09

Anna Wierzbowska

3 lutego 2017 15:09


Informacja o stypendium szkolnym

Informacja o stypendium szkolnym


13 grudnia 2016, 13:55

Anna Wierzbowska

13 grudnia 2016 13:55


Wyniki badań wody z dnia 09.11.2016 

wyniki-badan-wody-przylogi-09-11-2016

wyniki-badan-wody-stanowiska-09-11-2016


30 listopada 2016, 10:31

Mateusz Kuleta

30 listopada 2016 10:31


Wyniki badań wody z dnia 03.10.2016 roku – wodociąg Przyłogi 

wyniki-badan-wody-przylogi-03-10-2016


30 listopada 2016, 10:30

Mateusz Kuleta

30 listopada 2016 10:31


Informacja o rozstrzygnięciu konkursów 

informacja-o-rozstrzygnieciu-konkursow


30 listopada 2016, 10:23

Mateusz Kuleta

30 listopada 2016 10:23


PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SMYKÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2017 ROK

zalacznik-nr-1-i-2-do-zarzadz

Scan1

Scan1

Scan2

Scan2


30 listopada 2016, 09:15

Mateusz Kuleta

30 listopada 2016 09:37