A+
A-
Środa, 07 grudnia 2022 Marcina, Ambrożego, Teodora

Tekst alternatywny
Tekst alternatywny

KIP dla przedsięwzięcia pn. Budowa 5 – ciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie nieruchomości usytuowanych we wsi Adamów, gmina Smyków wraz z podziałem istniejących działek rolnych na działki budowlane” planowanego do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki Nr 5/4, 5/6, 5/7, obręb Adamów


4 maja 2021, 14:47

Mateusz Kuleta

4 maja 2021 14:48


Projekty: polityk, strategii, planów lub program

Karta typu C, Projekty: polityk, strategii, planów lub program


6 września 2018, 12:34

Elżbieta Sosnowska

6 września 2018 12:34


Karty typu C

Odnośnik do kart typu C

http://bip.smykow.pl/bip/indexc7f4.html?id=156


5 grudnia 2016, 04:48

Mateusz Kuleta

5 grudnia 2016 04:48