A+
A-
Środa, 07 grudnia 2022 Marcina, Ambrożego, Teodora

Tekst alternatywny
Tekst alternatywny

Uchwała Nr 172/XXII/2021 Rady Gminy Smyków z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok


6 lipca 2021, 14:42

Elżbieta Sosnowska

6 lipca 2021 14:42


http://bip.smykow.pl/bip/index9bb2.html?id=111


30 marca 2017, 14:04

Elżbieta Sosnowska

30 marca 2017 14:04