A+
A-
Środa, 07 grudnia 2022 Marcina, Ambrożego, Teodora

Tekst alternatywny
Tekst alternatywny

Informacja pokontrolna dotyczy wniosku o dotację na dofinansowanie zadania „Program Edukacji Ekologicznej dla Gminy Smyków na 2017 rok”


14 lipca 2021, 15:00

Elżbieta Sosnowska

14 lipca 2021 15:01


Informacja pokontrolna dotyczy umowy pożyczki na dofinansowanie zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Miedzierza Gmina Smyków”


14 lipca 2021, 14:56

Elżbieta Sosnowska

14 lipca 2021 14:57


Projekt wystąpienia pokontrolnego dotyczący kontroli problemowej dotyczącej stanu cmentarzy i grobów wojennych


14 lipca 2021, 13:15

Elżbieta Sosnowska

14 lipca 2021 13:15


Protokół kontroli WIOŚ Kielce – dotyczy Oczyszczalni Ścieków w Miedzierzy


14 lipca 2021, 12:35

Elżbieta Sosnowska

14 lipca 2021 12:35