A+
A-
Niedziela, 21 lipca 2024 Daniela, Diany, Wawrzynca

Tekst alternatywny
Tekst alternatywny

Dane

GMINA SMYKÓW
NAZWA GMINY

Gmina Smyków

RODZAJ gmina wiejska
LOKALIZACJA woj. świętokrzyskie , pow. konecki
KOD 26-212
MIEJSCOWOŚĆ Smyków 91
KONTAKT tel./fax (+48 41) 373-91-81
e-mail: sekretariat@smykow.pl

NIP: 658-19-39-608

REGON: 291010719

godziny pracy urzędu

poniedziałek-piątek – 7.30. – 15.30.

Wójt Gminy Beata Janiszewska
tel. (41) 373-91-81
e-mail:wojt@smykow.pl
Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Kucharski
tel. (41) 373-91-81
e-mail:przewadniczacy.rady@smykow.pl
Zastępca Wójta Karol Leśniak
tel. (41) 373-91-81
e-mail: gmina@smykow.pl
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy Wiesława Lesiak
tel. (41) 373-91-81
e-mail: skarbnik@smykow.pl

 

Zapłatę należności z tytułu podatków i opłat (w tym opłaty skarbowej) z wyłączeniem opłat za pobór wody
i odprowadzenie ścieków oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonać na rachunek bankowy:

Gmina Smyków
Smyków 91
26-212 Smyków
Bank Spółdzielczy w Kielcach O/Mniów

Nr konta bankowego: 48 8493 0004 0030 0506 0772 0001

Zapłatę należności z tytułu opłat za pobór wody i odprowadzenie ścieków można dokonać na rachunek bankowy:
Gmina Smyków
Smyków 91
26-212 Smyków
Bank Spółdzielczy w Kielcach O/Mniów

Nr konta bankowego: 91 8493 0004 0290 0506 0772 0098

Zapłatę należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonać na rachunek bankowy:

Gmina Smyków
Smyków 91
26-212 Smyków
Bank Spółdzielczy w Kielcach O/Mniów

Nr konta bankowego: 19 8493 0004 0290 0506 0772 0133


29 listopada 2016, 14:49

Mateusz Kuleta

8 maja 2024 11:34