A+
A-
Sobota, 09 grudnia 2023 Wiesława Leokadii Joanny

Tekst alternatywny
Tekst alternatywny

Dane

GMINA SMYKÓW
NAZWA GMINY

Gmina Smyków

RODZAJ gmina wiejska
LOKALIZACJA woj. świętokrzyskie , pow. konecki
KOD 26-212
MIEJSCOWOŚĆ Smyków 91
KONTAKT tel./fax (+48 41) 373-91-81
e-mail: sekretariat@smykow.pl

NIP: 658-19-39-608

REGON: 291010719

godziny pracy urzędu

poniedziałek-piątek – 7.30. – 15.30.

Wójt Gminy Jarosław Pawelec
tel. (41) 373-90-42
e-mail:wojt@smykow.pl
Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Jarek
tel. (41) 373-91-81
e-mail: jarekdanuta@wp.pl
Zastępca Wójta Jerzy Duda
tel. (41) 373-90-10
e-mail: gmina@smykow.pl
Sekretarz Gminy Krzysztof Bera
tel. (41) 373-91-81, w. 48
e- mail: krzysztof.bera@smykow.pl
Skarbnik Gminy Wiesława Lesiak
tel. (41) 373-91-81
e-mail: skarbnik@smykow.pl

Zapłatę należności z tytułu podatków i opłat (w tym opłaty skarbowej) z wyłączeniem opłat za pobór wody
i odprowadzenie ścieków oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonać na rachunek bankowy:

Gmina Smyków
Smyków 91
26-212 Smyków
Bank Spółdzielczy w Kielcach O/Mniów

Nr konta bankowego: 48 8493 0004 0030 0506 0772 0001

Zapłatę należności z tytułu opłat za pobór wody i odprowadzenie ścieków można dokonać na rachunek bankowy:
Gmina Smyków
Smyków 91
26-212 Smyków
Bank Spółdzielczy w Kielcach O/Mniów

Nr konta bankowego: 91 8493 0004 0290 0506 0772 0098

Zapłatę należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonać na rachunek bankowy:

Gmina Smyków
Smyków 91
26-212 Smyków
Bank Spółdzielczy w Kielcach O/Mniów

Nr konta bankowego: 19 8493 0004 0290 0506 0772 0133


29 listopada 2016, 14:49

Mateusz Kuleta

10 stycznia 2022 14:41