A+
A-
Niedziela, 27 listopada 2022 Waleriana, Wirgiliusza, Maksyma

Tekst alternatywny
Tekst alternatywny

POSTANOWIENIE NR 116/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w gminie Smyków


9 lipca 2020, 08:32

Elżbieta Sosnowska

9 lipca 2020 08:32


OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r.


1 lipca 2020, 13:07

Elżbieta Sosnowska

1 lipca 2020 13:07


Zarządzenie Nr 35/2020 Wójta Gminy Smyków z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika do odbierania i przechowania kopert zwrotnych dostarczonych do Urzędu Gminy w Smykowie przed dniem głosowania oraz prowadzenia i aktualizacji wykazu pakietów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


25 czerwca 2020, 14:22

Elżbieta Sosnowska

26 czerwca 2020 07:22


UDOSTĘPNIANIE SPISU WYBORCÓW

W okresie między 17 czerwca 2020 r. a 22 czerwca 2020 r. każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Gminy Smyków czy został uwzględniony w spisie wyborców. Udostępnienie spisu na pisemny wniosek złożony na formularzu przewidzianym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2014 r.  Na żądanie wnioskodawcy informacja jest udzielona pisemnie. Udostępnianie spisu wyborców następuje niezwłocznie po złożeniu wniosku. Każdy może wnieść do organu, który sporządził spis wyborców, reklamację w sprawie nieprawidłowości sporządzenia spisu. Wójt Gminy obowiązany jest rozpatrzyć reklamację, w terminie 2 dni od dnia jej wniesienia, i wydać decyzję w sprawie.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 ze zm.).
  • Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 979).
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2015 r. poz. 5 ze zm.).

17 czerwca 2020, 11:41

Elżbieta Sosnowska

17 czerwca 2020 11:41


POSTANOWIENIE NR 42/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


17 czerwca 2020, 11:23

Elżbieta Sosnowska

17 czerwca 2020 11:23


INFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 40 W KIELCACH z dnia 15 czerwca 2020 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach


16 czerwca 2020, 11:18

Elżbieta Sosnowska

16 czerwca 2020 11:18


POSTANOWIENIE NR 41/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


16 czerwca 2020, 10:55

Elżbieta Sosnowska

16 czerwca 2020 10:55


Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 roku o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na 28 czerwca 2020 roku.


15 czerwca 2020, 12:02

Elżbieta Sosnowska

15 czerwca 2020 12:02


Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach III


12 czerwca 2020, 23:23

Anna Wierzbowska

12 czerwca 2020 23:23


Informacja na temat dyżuru w dniu 12.03.2020r. w Urzędzie Gminy Smyków w związku z przyjmowanie zgłoszeń na członków obwodowych Komisji Wyborczych


10 czerwca 2020, 09:57

Elżbieta Sosnowska

10 czerwca 2020 09:57


Obwieszczenie Wójta Gminy Smyków z dnia 9 czerwca 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku


10 czerwca 2020, 09:46

Elżbieta Sosnowska

10 czerwca 2020 09:46


Zarządzenie Nr 30/2020 Wójta Gminy Smyków z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Smyków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku


10 czerwca 2020, 09:36

Elżbieta Sosnowska

10 czerwca 2020 09:36


POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


5 czerwca 2020, 15:27

Elżbieta Sosnowska

5 czerwca 2020 15:27


POSTANOWIENIE NR 26/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


21 kwietnia 2020, 13:59

Elżbieta Sosnowska

21 kwietnia 2020 13:59


OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


17 kwietnia 2020, 13:49

Elżbieta Sosnowska

17 kwietnia 2020 13:49


UDOSTĘPNIANIE SPISU WYBORCÓW

W okresie między 20 kwietnia 2020 r. a 4 maja 2020 r. każdy wyborca może sprawdzić
w Urzędzie Gminy Smyków czy został uwzględniony w spisie wyborców. Udostępnienie spisu na pisemny wniosek złożony na formularzu przewidzianym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2014 r. 
 Na żądanie wnioskodawcy informacja jest udzielona pisemnie. Udostępnianie spisu wyborców następuje niezwłocznie po złożeniu wniosku. Każdy może wnieść do organu, który sporządził spis wyborców, reklamację w sprawie nieprawidłowości sporządzenia spisu. Wójt Gminy obowiązany jest rozpatrzyć reklamację, w terminie 2 dni od dnia jej wniesienia, i wydać decyzję w sprawie.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).
  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 684 ze zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2015 r. poz. 5 ze zm.).

17 kwietnia 2020, 11:53

Elżbieta Sosnowska

17 kwietnia 2020 11:53


Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach III o dodatkowych zgłoszeniach i losowaniach do obwodowych komisji wyborczych w Gminie Smyków

Z uwagi na panującą epidemię wirusa SARS-CoV-2 oraz obostrzeniami i rygorami sanitarnymi z tym związanymi, oraz w związku z ograniczeniami w przyjmowaniu korespondencji przez niektóre urzędy gmin, zgłoszenia kandydatów na członków komisji mogą zostać przesłane w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany adres urzędu gminy. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. Natomiast oryginały zgłoszeń należy przesłać do właściwego urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie dodatkowych zgłoszeń).


15 kwietnia 2020, 20:22

Anna Wierzbowska

16 kwietnia 2020 11:20


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Smyków z dnia 10 kwietnia 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


10 kwietnia 2020, 10:41

Elżbieta Sosnowska

10 kwietnia 2020 10:41


ZARZĄDZENIE NR 9/2020 WÓJTA GMINY SMYKÓW z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Smyków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku.

ZARZĄDZENIE


18 lutego 2020, 13:49

Elżbieta Sosnowska

18 lutego 2020 13:49


Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

 


18 lutego 2020, 13:22

Elżbieta Sosnowska

18 lutego 2020 13:22