A+
A-
Środa, 19 czerwca 2024 Gerwazego, Protazego

Tekst alternatywny
Tekst alternatywny

Zarządzenie Nr 19/ 2024 Wójta Gminy Smyków z dnia 7 marca 2024 roku w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2024 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie  Nr 19


7 marca 2024, 15:18

Elżbieta Sosnowska

7 marca 2024 15:18


Zarządzenie Nr 16/2024 Wójta Gminy Smyków z dnia 1 marca 2024 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku

Zarządzenie Nr 16


1 marca 2024, 13:49

Elżbieta Sosnowska

1 marca 2024 13:57


Otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego w 2024 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Ogłoszenie wraz z zarządzeniem

nowy_wzór_sprawozdania

nowy_wzór_oferty

nowy_ramowy_wzór_umowy


12 lutego 2024, 14:29

Elżbieta Sosnowska

12 lutego 2024 14:29


Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Smyków z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizacje zadań publicznych w 2024 roku

Zarządzenie Nr 6 2024


25 stycznia 2024, 11:35

Elżbieta Sosnowska

25 stycznia 2024 11:35


OGŁOSZENIE Wójta Gminy Smyków w sprawie konsultacji społecznych projektu: ”Program współpracy Gminy Smyków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2024 r.”

OGŁOSZENIE


2 października 2023, 13:50

Elżbieta Sosnowska

2 października 2023 13:50


Zarządzenie Nr 58/2023 Wójta Gminy Smyków z dnia 2 października 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu: ” Program współpracy Gminy Smyków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2024 r”

Zarządzenie Nr 58 wraz z projektem Programu współpracy


2 października 2023, 13:45

Elżbieta Sosnowska

2 października 2023 13:52


Zarządzenie Nr 57/2023 Wójta Gminy Smyków z dnia 2 października 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 48/2023 Wójta Gminy Smyków z dnia 10.08.2023 w sprawie: powołania Zespołu współpracy w celu opracowania Programu współpracy Gminy Smyków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024

Zarządzenie Nr 57


2 października 2023, 13:40

Elżbieta Sosnowska

2 października 2023 13:51


Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” w ramach zadania publicznego – Mikrogranty – lokalne inicjatywy społeczne w Gminie Smyków.


16 sierpnia 2023, 09:31

Elżbieta Sosnowska

16 sierpnia 2023 09:31


Uchwała Nr 313/XLVII/2023 Rady Gminy Smyków z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Smyków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2022 rok


31 maja 2023, 14:40

Elżbieta Sosnowska

31 maja 2023 14:41


Zarządzenie Nr 16/2023 Wójta Gminy Smyków z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2023 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej


27 lutego 2023, 13:36

Elżbieta Sosnowska

27 lutego 2023 13:36


Zarządzenie Nr 15/2023 Wójta Gminy Smyków z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku.


24 lutego 2023, 13:52

Elżbieta Sosnowska

24 lutego 2023 13:52


Otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego w 2023 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej


25 stycznia 2023, 14:45

Elżbieta Sosnowska

25 stycznia 2023 15:07


Zarządzenie Nr 5/2023 Wójta Gminy Smyków z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku


11 stycznia 2023, 09:43

Elżbieta Sosnowska

11 stycznia 2023 09:43


Uchwała Nr 278/XLII/2022 Rady Gminy Smyków z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Smyków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023


5 stycznia 2023, 10:46

Elżbieta Sosnowska

5 stycznia 2023 10:46


Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Smyków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok


30 maja 2022, 08:40

Elżbieta Sosnowska

30 maja 2022 08:40


Zarządzenie Nr 7/2022 Wójta Gminy Smyków z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku


17 stycznia 2022, 14:36

Elżbieta Sosnowska

17 stycznia 2022 14:44


Uchwała Nr 191/XXVI/2021 Rady Gminy Smyków z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Smyków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022


2 grudnia 2021, 10:13

Elżbieta Sosnowska

2 grudnia 2021 10:13


Protokół z konsultacji Projektu „Programu Współpracy Gminy Smyków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”


22 października 2021, 08:56

Elżbieta Sosnowska

27 października 2021 12:31


Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Smyków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok10 września 2021, 12:11

Elżbieta Sosnowska

10 września 2021 12:11


Protokół z konsultacji zmiany projektu: „Programu Współpracy Gminy Smyków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok


4 marca 2021, 08:18

Elżbieta Sosnowska

4 marca 2021 08:18


Zarządzenie Nr 24/2021 Wójta Gminy Smyków z dnia 3 marca 2021 roku w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na realizacje zadania publicznego w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego


3 marca 2021, 12:56

Elżbieta Sosnowska

3 marca 2021 13:28


Zarządzenie Nr 23/2021 Wójta Gminy Smyków z dnia 3 marca 2021 roku w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na realizacje zadania publicznego w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej


3 marca 2021, 12:53

Elżbieta Sosnowska

3 marca 2021 13:28


Zarządzenie Nr 21/2021 Wójta Gminy Smyków z dnia 3 marca 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania na realizację zadań publicznych w 2021 roku


3 marca 2021, 12:39

Elżbieta Sosnowska

3 marca 2021 12:39


Zarządzenie Nr 16/2021 Wójta Gminy Smyków z dnia 17 lutego 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych zmiany projektu: „Programu Współpracy Gminy Smyków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok


2 marca 2021, 13:53

Elżbieta Sosnowska

4 marca 2021 08:19


Otwarty konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego w 2021 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego


4 lutego 2021, 15:18

Elżbieta Sosnowska

4 lutego 2021 15:18


Zarządzenie Nr 7/2021 Wójta Gminy Smyków z dnia 1 lutego 2021 roku w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku


1 lutego 2021, 12:28

Elżbieta Sosnowska

1 lutego 2021 12:28


Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Smyków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok


28 października 2020, 11:22

Elżbieta Sosnowska

28 października 2020 11:22


Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Smyków z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku

Zarządzenie Nr 5


23 stycznia 2020, 14:29

Elżbieta Sosnowska

23 stycznia 2020 14:29


Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Smyków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

Sprawozdanie za 2018


3 kwietnia 2019, 12:06

Elżbieta Sosnowska

3 kwietnia 2019 13:28


Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Smyków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok

Sprawozdanie za 2017


3 kwietnia 2019, 12:00

Elżbieta Sosnowska

3 kwietnia 2019 12:00


Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Smyków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok

Sprawozdanie za 2016


3 kwietnia 2019, 11:54

Elżbieta Sosnowska

3 kwietnia 2019 11:58


Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Smyków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok

Sprawozdanie za 2015


3 kwietnia 2019, 11:53

Elżbieta Sosnowska

3 kwietnia 2019 11:53


Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Smyków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok

Sprawozdanie za 2014


3 kwietnia 2019, 11:51

Elżbieta Sosnowska

3 kwietnia 2019 11:51


Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Smyków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok

Sprawozdanie za 2013


3 kwietnia 2019, 11:49

Elżbieta Sosnowska

3 kwietnia 2019 11:49


Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Smyków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok

Sprawozdanie za 2012


3 kwietnia 2019, 11:43

Elżbieta Sosnowska

3 kwietnia 2019 11:43


Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Smyków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok

Sprawozdanie za 2011


3 kwietnia 2019, 11:39

Elżbieta Sosnowska

3 kwietnia 2019 11:40