A+
A-
Środa, 07 grudnia 2022 Marcina, Ambrożego, Teodora

Tekst alternatywny
Tekst alternatywny

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku – zwrot podatku akcyzowego na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 roku – o zwrocie podatku akzyzowego zawartego w cenie oleju napendowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U.Nr 52,poz.379 z późn.zm.) w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Wykaz osób


15 marca 2017, 14:35

Elżbieta Sosnowska

15 marca 2017 14:36


Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 złotych, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia. W okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

Wykaz 1

Wykaz 2


16 stycznia 2017, 08:54

Anna Wierzbowska

16 stycznia 2017 08:54


Środki transportowe na 2017 rok

Uchwała 189 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr 189

Deklaracja – środki transportowe


19 grudnia 2016, 15:21

Anna Wierzbowska

21 lutego 2019 11:44


Podstawa wg której obliczany jest dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przelicz. w 2015 r

Obwieszczenie Prezesa GUS


19 grudnia 2016, 15:16

Anna Wierzbowska

19 grudnia 2016 15:16


Podatek rolny na 2017 rok

podatek rolny na 2017 r.

Komunikat Prezesa GUS (cena skupu żyta)


19 grudnia 2016, 15:14

Anna Wierzbowska

19 grudnia 2016 15:14


Podatek leśny na 2017 rok

podatek leśny na 2017 r.

Komunikat Prezesa GUS (cena sprzedaży drewna)


19 grudnia 2016, 15:13

Anna Wierzbowska

19 grudnia 2016 15:13


Podatek od nieruchomości

Uchwała Nr 71 XII 2015 Rady Gminy Smyków z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA 81 VIII 2011 Rady Gminy Smyków z dnia 25 listopada 2011roku w sprawie zwolnień w pod.od nier.


19 grudnia 2016, 15:10

Anna Wierzbowska

16 stycznia 2017 08:46


Wzory formularzy informacji i deklaracji na podatek ROLNY, LEŚNY, OD NIERUCHOMOŚCI

Uchwała Nr 72XII2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny, rolny, od nieruchomości

zał.1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego

zał.2 Deklaracja na podatek od nieruchomości

zał.3 deklaracja na podatek rolny

zał.4 deklaracja na podatek leśny


19 grudnia 2016, 15:04

Anna Wierzbowska

19 grudnia 2016 15:04


Osoby prawne – terminy składania deklaracji

Osoby prawne-terminy składania deklaracji


19 grudnia 2016, 14:56

Anna Wierzbowska

19 grudnia 2016 15:00