A+
A-
Niedziela, 28 maja 2023 Jaromira, Justa, Justyny

Tekst alternatywny
Tekst alternatywny

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny, które zostały określone na podstawie:

– Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z dnia 14 czerwca 2019 r. poz. 1104)

Podatek od nieruchomości

– Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z dnia 14 czerwca 2019 r. poz. 1105)

Podatek rolny

– Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z dnia 14 czerwca 2019 r. poz. 1126)

Podatek leśny

Ogólnokrajowe wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych mają zastosowanie do podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.

Formularze obowiązujące OSOBY PRAWNE

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości-dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości-dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

 

DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny-dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny-dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

 

DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny-dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny-dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Formularze obowiązujące OSOBY FIZYCZNE

IN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane pozostałych podatników

 

IR-1 INFORMACJA O GRUNTACH

ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach – dane pozostałych podatników

 

IL-1 INFORMACJA O LASACH

ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach – dane pozostałych podatników

 

 

 


4 grudnia 2019, 13:27

Elżbieta Sosnowska

4 grudnia 2019 13:45