A+
A-
Niedziela, 14 kwietnia 2024 Bereniki, Waleriana, Justyny

Tekst alternatywny
Tekst alternatywny

Uchwała Nr 125/XV/2020 Rady Gminy Smyków z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok


22 lipca 2020, 11:41

Elżbieta Sosnowska

22 lipca 2020 11:41


Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 złotych, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.

rozłożono spłatę na raty

umorzenia


14 stycznia 2020, 08:48

Elżbieta Sosnowska

14 stycznia 2020 08:48


Podstawa wg której obliczany jest przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 r

OBWIESZCZENIE Prezesa GUS z 23 września 2019 r. w sprawie przeciętnego dochodu pracy


4 grudnia 2019, 13:55

Elżbieta Sosnowska

15 grudnia 2020 15:10


Podatek od nieruchomości

Uchwała Nr 84 X 2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr 81 VII 2011 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości


4 grudnia 2019, 13:53

Elżbieta Sosnowska

4 grudnia 2019 13:53


Podatek leśny na 2020 rok

KOMUNIKAT Prezesa GUS z 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r.

Podatek-leśny


4 grudnia 2019, 13:51

Elżbieta Sosnowska

4 grudnia 2019 13:51


Podatek rolny na 2020 rok

Komunikat Prezesa GUS z 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020

Podatek-rolny


4 grudnia 2019, 13:49

Elżbieta Sosnowska

4 grudnia 2019 13:49


Terminy składania deklaracji i informacji podatkowych

Terminy składania deklaracji i informacji oraz terminy płatności podatków i opłat


4 grudnia 2019, 13:48

Elżbieta Sosnowska

4 grudnia 2019 13:48