A+
A-
Piątek, 30 września 2022 Wery, Honoriusza, Hieronima

Tekst alternatywny
Tekst alternatywny

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla zadania: „Usługa wyżywienia (catering) dla dzieci, uczęszczających do Klubu dziecięcego SMYKI w Królewcu w roku 2022/2023”


28 września 2022, 12:06

Elżbieta Sosnowska

28 września 2022 12:06


Informacja z otwarcia ofert postępowania na: Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Smyków GT-1 w miejscowości Wólka Smolana”


27 września 2022, 13:35

Elżbieta Sosnowska

27 września 2022 13:35


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla zadania: „Dostawa węgla kamiennego eko – groszek na sezon grzewczy 2022/2023 do Urzędu Gminy w Smykowie i jednostek organizacyjnych Gminy Smyków”


9 września 2022, 17:07

Mateusz Kuleta

9 września 2022 17:07


Informacja z otwarcia ofert postępowania na: „Dostawa węgla kamiennego eko – groszek na sezon grzewczy 2022/2023 do Urzędu Gminy w Smykowie i jednostek organizacyjnych Gminy Smyków”


7 września 2022, 15:32

Mateusz Kuleta

7 września 2022 15:32


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dotyczy zadania: Dowóz uczniów zamieszkałych na terenie gminy Smyków


31 sierpnia 2022, 13:38

Elżbieta Sosnowska

31 sierpnia 2022 13:38


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dotyczy zadania: „Budowa drogi wewnętrznej nr KDW 13 w miejscowości Królewiec”


18 sierpnia 2022, 12:08

Elżbieta Sosnowska

18 sierpnia 2022 12:08


Informacja z otwarcia ofert – Dowóz uczniów zamieszkałych na terenie gminy Smyków


11 sierpnia 2022, 13:04

Elżbieta Sosnowska

11 sierpnia 2022 13:04


Informacja z otwarcia ofert postępowania na „Budowa drogi wewnętrznej nr KDW 13 w miejscowości Królewiec”


28 lipca 2022, 13:52

Elżbieta Sosnowska

28 lipca 2022 13:52


ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dotyczy zadania: „Dowóz uczniów zamieszkałych na terenie gminy Smyków”


25 lipca 2022, 13:56

Elżbieta Sosnowska

25 lipca 2022 13:57


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dotyczy zadania:„Zakup i montaż elementu małej architektury w postaci urządzeń zabawowych wraz z zabezpieczeniem strefy upadku przy placu zabaw przedszkola w Smykowie”


21 lipca 2022, 12:25

Elżbieta Sosnowska

21 lipca 2022 12:25


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dotyczy zadania:„Usługa cateringu dla przedszkolaków w roku szkolnym 2022/2023”


15 lipca 2022, 12:04

Elżbieta Sosnowska

15 lipca 2022 12:04


Informacja z otwarcia ofert postępowania na „Zakup i montaż elementu małej architektury w postaci urządzeń zabawowych wraz z zabezpieczeniem strefy upadku przy placu zabaw przedszkola w Smykowie”


13 lipca 2022, 12:16

Elżbieta Sosnowska

13 lipca 2022 12:16


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA „Dostawa węgla kamiennego eko – groszek na sezon grzewczy 2022/2023 do Urzędu Gminy w Smykowie i jednostek organizacyjnych Gminy Smyków”


8 lipca 2022, 12:34

Elżbieta Sosnowska

8 lipca 2022 12:35


Informacja z otwarcia ofert postępowania na:„Dostawa węgla kamiennego eko – groszek na sezon grzewczy 2022/2023 do Urzędu Gminy w Smykowie i jednostek organizacyjnych Gminy Smyków”


7 lipca 2022, 12:03

Elżbieta Sosnowska

7 lipca 2022 12:03


Informacja z otwarcia ofert postępowania na: „Dowóz uczniów zamieszkałych na terenie gminy Smyków”


5 lipca 2022, 13:26

Elżbieta Sosnowska

5 lipca 2022 13:26


Informacja z otwarcia ofert postępowania na:„Usługa cateringu dla przedszkolaków w roku szkolnym 2022/2023”


1 lipca 2022, 13:10

Elżbieta Sosnowska

1 lipca 2022 13:10


Ogłoszenie o wyniku postępowania dla zadania „Budowa drogi wewnętrznej nr KDW 13 w miejscowości Królewiec”


30 czerwca 2022, 09:37

Elżbieta Sosnowska

30 czerwca 2022 09:37


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA „Zakup i montaż elementu małej architektury w postaci urządzeń zabawowych wraz z zabezpieczeniem strefy upadku przy placu zabaw przedszkola w Smykowie”


29 czerwca 2022, 10:47

Elżbieta Sosnowska

29 czerwca 2022 13:21


Informacja z otwarcia ofert dotyczy zadania „Zakup i montaż elementu małej architektury w postaci urządzeń zabawowych wraz z zabezpieczeniem strefy upadku przy placu zabaw przedszkola w Smykowie”


22 czerwca 2022, 15:00

Elżbieta Sosnowska

22 czerwca 2022 15:02


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dotyczy zadania pn „Budowa drogi wewnętrznej nr KDW 13 w miejscowości Królewiec”


10 czerwca 2022, 14:58

Elżbieta Sosnowska

10 czerwca 2022 14:58


Informacja z otwarcia ofert postępowania na „Budowa drogi wewnętrznej nr KDW 13 w miejscowości Królewiec”


2 czerwca 2022, 13:26

Elżbieta Sosnowska

2 czerwca 2022 13:26


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dotyczy zadania:Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie doradztwa, dozoru i nadzoru nad wykonaniem otworu poszukiwawczo rozpoznawczego wód termalnych Smyków GT-1 w miejscowości Wólka Smolana


21 kwietnia 2022, 14:59

Elżbieta Sosnowska

21 kwietnia 2022 14:59


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dotyczy zadania:„Remont i budowa dróg na terenie gminy Smyków” Zad. Nr 1 Budowa drogi dojazdowej do pól w miejsc. Miedzierza Zad. Nr 2 Remont drogi gminnej nr 382007T Salata-Muszczarz-Granica gminy


5 kwietnia 2022, 13:59

Elżbieta Sosnowska

5 kwietnia 2022 13:59


Informacja z otwarcia ofert dotyczy zadania: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie doradztwa, dozoru i nadzoru nad wykonaniem otworu poszukiwawczo rozpoznawczego wód termalnych Smyków GT-1 w miejscowości Wólka Smolana


29 marca 2022, 12:38

Elżbieta Sosnowska

29 marca 2022 12:38


Informacja z otwarcia ofert postępowania pn.„Remont i budowa dróg na terenie gminy Smyków” Zad. Nr 1 Budowa drogi dojazdowej do pól w miejsc. Miedzierza Zad. Nr 2 Remont drogi gminnej nr 382007T Salata-Muszczarz-Granica gminy


24 marca 2022, 14:28

Elżbieta Sosnowska

24 marca 2022 14:32


Informacja z otwarcia ofert postępowania pn.„Remont i budowa dróg na terenie gminy Smyków” Zad. Nr 1 Budowa drogi dojazdowej do pól w miejsc. Miedzierza Zad. Nr 2 Remont drogi gminnej nr 382007T Salata-Muszczarz-Granica gminy


18 marca 2022, 12:09

Elżbieta Sosnowska

18 marca 2022 12:09


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dotyczy zadania: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Smyków oraz z PSZOK w Miedzierzy”


29 listopada 2021, 13:52

Elżbieta Sosnowska

29 listopada 2021 13:52


Informacja z otwarcia ofert dotyczy zadania: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Smyków oraz z PSZOK w Miedzierzy”


15 listopada 2021, 14:18

Elżbieta Sosnowska

15 listopada 2021 14:18


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dotyczy zadania:Usługa cateringu dla przedszkolaków w roku szkolnym 2021/2022


5 listopada 2021, 11:38

Elżbieta Sosnowska

5 listopada 2021 11:38


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dotyczy zadania: Zakup Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Miedzierza (gmina Smyków)


25 października 2021, 13:20

Elżbieta Sosnowska

25 października 2021 13:20


Informacja z otwarcia ofert postępowania pn. „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Miedzierza (gmina Smyków)”


18 października 2021, 13:51

Elżbieta Sosnowska

18 października 2021 13:51


Informacja z otwarcia ofert postępowania na Usługa cateringu dla przedszkolaków w roku szkolnym 2021/2022


15 października 2021, 14:24

Elżbieta Sosnowska

15 października 2021 14:24


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dotyczy zadania:Zakup i montaż pierwszego wyposażenia oraz zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych do zadania p.n. Klub dziecięcy SMYKI


11 października 2021, 12:02

Elżbieta Sosnowska

11 października 2021 12:02


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dotyczy zadania pn.„Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Miedzierza (gmina Smyków)”


29 września 2021, 12:20

Elżbieta Sosnowska

29 września 2021 12:20


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dotyczy zadania pn.„Usługa cateringu dla przedszkolaków w roku szkolnym 2021/2022.”


29 września 2021, 12:18

Elżbieta Sosnowska

29 września 2021 12:18


Informacja z otwarcia ofert postępowania na: „Usługa cateringu dla przedszkolaków w roku szkolnym 2021/2022”


29 września 2021, 12:16

Elżbieta Sosnowska

29 września 2021 12:16


Informacja z otwarcia ofert postępowania na zadanie „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Miedzierza (gmina Smyków)”


27 września 2021, 13:25

Elżbieta Sosnowska

27 września 2021 13:25


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie:Budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Smyków


22 września 2021, 11:38

Elżbieta Sosnowska

22 września 2021 11:38


Informacja z otwarcia ofert postępowania na: Zakup i montaż pierwszego wyposażenia oraz zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych do zadania p.n. Klub dziecięcy SMYKI


20 września 2021, 13:18

Elżbieta Sosnowska

20 września 2021 13:18


Informacja z otwarcia ofert postępowania na: Budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Smyków


8 września 2021, 13:32

Elżbieta Sosnowska

8 września 2021 13:32


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dotyczy zadania pn. „Usługa cateringu dla przedszkolaków w roku szkolnym 2021/2022.”


26 sierpnia 2021, 10:14

Elżbieta Sosnowska

26 sierpnia 2021 10:14


Informacja z otwarcia ofert postępowania na: „Usługa cateringu dla przedszkolaków w roku szkolnym 2021/2022”


18 sierpnia 2021, 15:12

Elżbieta Sosnowska

18 sierpnia 2021 15:12


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dotyczy zadania pn. „Usługa cateringu dla przedszkolaków w roku szkolnym 2021/2022.”


2 sierpnia 2021, 13:10

Mateusz Kuleta

2 sierpnia 2021 13:10


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: „Dostawa węgla kamiennego eko – groszek na sezon grzewczy 2021/2022 do Urzędu Gminy w Smykowie i jednostek organizacyjnych Gminy Smyków”


18 czerwca 2021, 13:20

Elżbieta Sosnowska

18 czerwca 2021 13:20


Informacja z otwarcia ofert postępowania na: „Dostawa węgla kamiennego eko – groszek na sezon grzewczy 2021/2022 do Urzędu Gminy w Smykowie i jednostek organizacyjnych Gminy Smyków”


10 czerwca 2021, 14:18

Elżbieta Sosnowska

10 czerwca 2021 14:18


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dotyczy zadania pn. „Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej Nr 19 w miejsc. Piaski Królewieckie gm. Smyków”


18 maja 2021, 11:53

Elżbieta Sosnowska

18 maja 2021 11:53


Informacja z otwarcia ofert postępowania na: „Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej Nr 382019T. Piaski Królewieckie gm. Smyków”


6 maja 2021, 12:23

Mateusz Kuleta

6 maja 2021 12:23


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: „Zaprojektowanie i budowa budynku kontenerowego klubu dziecięcego w miejscowości Królewiec, gmina Smyków”, z programu rządowego „MALUCHY+” 2021”


9 kwietnia 2021, 11:20

Mateusz Kuleta

9 kwietnia 2021 11:20


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY SMYKÓW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH”


22 marca 2021, 22:34

Mateusz Kuleta

22 marca 2021 22:34


Zbiorcze zestawienie ofert dotyczy:„ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY SMYKÓW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH”


18 marca 2021, 13:38

Elżbieta Sosnowska

18 marca 2021 13:38


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Smyków dla miejscowości Smyków, Królewiec, Królewiec Poprzeczny, Salata, Zastawie, Adamów, Piaski Królewiackie ” Etap V – Piaski Królewiackie (część południowa) Etap VI – Smyków (część południowa) – Ostre Górki


11 marca 2021, 14:13

Elżbieta Sosnowska

11 marca 2021 14:13


Informacja z otwarcia ofert postępowania na: „Zaprojektowanie i budowa budynku kontenerowego klubu dziecięcego w miejscowości Królewiec, gmina Smyków”, z programu rządowego „MALUCHY+” 2021”


10 marca 2021, 14:08

Elżbieta Sosnowska

10 marca 2021 14:08


Informacja o unieważnieniu postępowania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Smyków dla miejscowości Smyków, Królewiec, Królewiec Poprzeczny, Salata, Zastawie, Adamów, Piaski Królewiackie ” Etap V – Piaski Królewiackie (część południowa) Etap VI – Smyków (część południowa) – Ostre Górki”


19 stycznia 2021, 12:08

Mateusz Kuleta

19 stycznia 2021 12:08


Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na: „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Smyków dla miejscowości Smyków, Królewiec, Królewiec Poprzeczny, Salata, Zastawie, Adamów, Piaski Królewiackie ” Etap V – Piaski Królewiackie (część południowa) Etap VI – Smyków (część południowa) – Ostre Górki”


15 stycznia 2021, 09:37

Elżbieta Sosnowska

15 stycznia 2021 09:38


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Smyków oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miedzierzy w okresie od 1 stycznia 2021roku do 31 grudnia 2021roku ”


18 listopada 2020, 09:59

Elżbieta Sosnowska

18 listopada 2020 09:59


Zbiorcze zestawienie ofert, dotyczy:„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Smyków oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miedzierzy; w okresie od 1 stycznia 2021roku do 31 grudnia 2021 roku


9 listopada 2020, 08:05

Elżbieta Sosnowska

9 listopada 2020 08:05


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: „Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyłogach”


19 października 2020, 13:34

Elżbieta Sosnowska

19 października 2020 13:34


Zbiorcze zestawienie ofert: „Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jedn. OSP Przyłogi”


2 października 2020, 10:08

Mateusz Kuleta

2 października 2020 10:08


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: „Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze dojazdowej do pól Smyków – Orlik”


1 października 2020, 23:53

Mateusz Kuleta

2 października 2020 10:00


Zbiorcze zestawienie ofert: Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze dojazdowej do pól Smyków – Orlik


21 września 2020, 13:17

Elżbieta Sosnowska

21 września 2020 13:26


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: „Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kozowie”


2 września 2020, 11:48

Elżbieta Sosnowska

2 września 2020 11:48


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: „Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Salata, Muszczarz”


26 sierpnia 2020, 09:14

Elżbieta Sosnowska

26 sierpnia 2020 09:14


Informacja o zawarciu umowy


13 sierpnia 2020, 12:42

Elżbieta Sosnowska

13 sierpnia 2020 12:42


Zbiorcze zestawienie ofert dotyczy:„Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Salata, Muszczarz”


6 sierpnia 2020, 14:52

Elżbieta Sosnowska

6 sierpnia 2020 14:57


Zbiorcze zestawienie ofert dotyczy:„Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kozowie”


6 sierpnia 2020, 14:07

Elżbieta Sosnowska

6 sierpnia 2020 14:07


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy:„Usługa cateringu dla przedszkolaków w roku szkolnym 2020/2021”


5 sierpnia 2020, 08:53

Elżbieta Sosnowska

5 sierpnia 2020 08:53


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy:„Dowóz uczniów zamieszkałych na terenie gminy Smyków ”


3 sierpnia 2020, 12:26

Elżbieta Sosnowska

3 sierpnia 2020 12:26


Zbiorcze zestawienie ofert dotyczy: „Usługa cateringu dla przedszkolaków w roku szkolnym 2020/2021”


22 lipca 2020, 15:04

Elżbieta Sosnowska

22 lipca 2020 15:04


Zbiorcze zestawienie ofert dotyczy: Dowóz uczniów zamieszkałych na terenie gminy Smyków


10 lipca 2020, 15:02

Elżbieta Sosnowska

10 lipca 2020 15:03


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dotyczy: „Dostawa węgla kamiennego eko – groszek na sezon grzewczy 2020/2021 do Urzędu Gminy w Smykowie i jednostek organizacyjnych Gminy Smyków”


2 lipca 2020, 12:28

Elżbieta Sosnowska

2 lipca 2020 12:28


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Smyków dla miejscowości Smyków, Królewiec, Królewiec Poprzeczny, Salata, Zastawie, Adamów, Piaski Królewieckie”- etap IV: Adamów, Piaski Królewieckie (część północna)”


2 lipca 2020, 10:13

Elżbieta Sosnowska

2 lipca 2020 10:13


Zbiorcze zestawienie ofert dotyczy: „Dostawa węgla kamiennego eko – groszek na sezon grzewczy 2020/2021 do Urzędu Gminy w Smykowie i jednostek organizacyjnych Gminy Smyków”


19 czerwca 2020, 13:02

Elżbieta Sosnowska

19 czerwca 2020 13:02


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dotyczy:„Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Smyków dla miejscowości Smyków, Królewiec, Królewiec Poprzeczny, Salata, Zastawie, Adamów, Piaski Królewieckie”- etap IV: Adamów, Piaski Królewieckie (część północna)”


12 maja 2020, 11:14

Elżbieta Sosnowska

12 maja 2020 11:15


Informacja o wykluczeniu z postępowania dotyczy zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Smyków dla miejscowości Smyków, Królewiec, Królewiec Poprzeczny, Salata, Zastawie, Adamów, Piaski Królewieckie”- etap IV: Adamów, Piaski Królewieckie (część północna)”


6 maja 2020, 13:58

Elżbieta Sosnowska

6 maja 2020 13:58


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dotyczy: „Remont drogi gminnej nr 382012T relacji Rozgół – Pokoradz oraz remont drogi gminnej nr 382003T Miedzierza -Pokoradz”


20 kwietnia 2020, 12:14

Elżbieta Sosnowska

20 kwietnia 2020 12:14


Zbiorcze zestawienie ofert dotyczy:„Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Smyków dla miejscowości Smyków, Królewiec, Królewiec Poprzeczny, Salata, Zastawie, Adamów, Piaski Królewieckie”- etap IV: Adamów, Piaski Królewieckie (część północna)”


9 kwietnia 2020, 13:40

Elżbieta Sosnowska

9 kwietnia 2020 13:40


Zbiorcze zestawienie ofert dotyczy: „Remont drogi gminnej nr 382012T relacji Rozgół -Pokoradz oraz remont drogi gminnej nr 382003T Miedzierza -Pokoradz”


27 marca 2020, 13:25

Elżbieta Sosnowska

27 marca 2020 13:25


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane – dotyczy – Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Miedzierza” o docelowej średniodobowej przepustowości 300 m3/dobę, obciążenie 3750 RLM

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


25 lutego 2020, 11:09

Elżbieta Sosnowska

25 lutego 2020 11:09


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dotyczy: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Miedzierza” o docelowej średniodobowej przepustowości 300 m3/dobę, obciążenie 3750 RLM”: Znak sprawy: B.Zp.271.8.2019

Zawiadomienie – oferta najkorzystniejsza


5 lutego 2020, 10:39

Elżbieta Sosnowska

5 lutego 2020 10:39


Zbiorcze zestawienie ofert dotyczy: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Miedzierza” o docelowej średniodobowej przepustowości 300 m3/dobę, obciążenie 3750 RLM”

Zbiorcze zestawienie ofert


23 stycznia 2020, 08:37

Elżbieta Sosnowska

23 stycznia 2020 08:37


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dotyczy: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Smyków oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miedzierzy w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku ”

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


3 stycznia 2020, 10:55

Elżbieta Sosnowska

3 stycznia 2020 10:55


Zbiorcze zestawienie ofert dotyczy:„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Smyków oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miedzierzy w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku ”

Zbiorcze zestawienie ofert


27 grudnia 2019, 14:18

Elżbieta Sosnowska

27 grudnia 2019 14:18


Informacja o unieważnieniu postępowania pn.„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Smyków oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miedzierzy w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku ”

Unieważnienie postępowania


13 grudnia 2019, 10:08

Elżbieta Sosnowska

13 grudnia 2019 10:08


Zbiorcze zestawienie ofert dotyczy: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Smyków oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miedzierzy w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku ”

Zestawienie ofert 2020 r


9 grudnia 2019, 12:44

Elżbieta Sosnowska

9 grudnia 2019 12:44


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: „Budowa drogi dojazdowej do pól Smyków – Adamów”

Oferta najkorzystniejsza


26 września 2019, 13:55

Elżbieta Sosnowska

26 września 2019 13:55


Zbiorcze zestawienie ofert dotyczy: „Budowa drogi dojazdowej do pól Smyków – Adamów”

Zestawienie ofert


19 września 2019, 13:54

Elżbieta Sosnowska

19 września 2019 13:54


Zawiadomienie o zawarciu umowy dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:„Usługa cateringu przedszkolaków w roku szkolnym 2019/2020”, nr postępowania: Z.p.271.21.2019

Informacja o zawarciu umowy


4 września 2019, 15:25

Elżbieta Sosnowska

4 września 2019 15:25


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: „Usługa cateringu dla przedszkolaków w roku szkolnym 2019/2020”

Najkorzystniejsza oferta


29 sierpnia 2019, 12:41

Elżbieta Sosnowska

29 sierpnia 2019 12:41


Zbiorcze zestawienie ofert dotyczy : „Usługa cateringu dla przedszkolaków w roku szkolnym 2019/2020

zbiorcze zestawienie ofert


6 sierpnia 2019, 09:27

Anna Wierzbowska

6 sierpnia 2019 09:27


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: „Remont drogi gminnej Nr 382014T Zastawie-granica gminy – na długości 898,48 mb, szer. drogi- 4,5 m”

Zawiadomienie – najkorzystniejsza oferta


11 lipca 2019, 12:04

Elżbieta Sosnowska

11 lipca 2019 12:04


Ponowne zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: „Dostawa węgla kamiennego eko – groszek na sezon grzewczy 2019/2020 do Urzędu Gminy w Smykowie i jednostek organizacyjnych Gminy Smyków”

Ponowne zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


3 lipca 2019, 14:02

Elżbieta Sosnowska

3 lipca 2019 14:02


Uchylenie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: „Dostawa węgla kamiennego eko – groszek na sezon grzewczy 2019/2020 do Urzędu Gminy w Smykowie i jednostek organizacyjnych Gminy Smyków”

Uchylenie zamówienia


27 czerwca 2019, 12:02

Elżbieta Sosnowska

27 czerwca 2019 12:02


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: „Dostawa węgla kamiennego eko – groszek na sezon grzewczy 2019/2020 do Urzędu Gminy w Smykowie i jednostek organizacyjnych Gminy Smyków”

Najkorzystniejsza oferta


18 czerwca 2019, 14:55

Elżbieta Sosnowska

18 czerwca 2019 14:55


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczy: Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej wraz z przyobiektową oczyszczalnią ścieków i oświetleniem terenu na działce nr 209, obręb ew. Stanowiska, jedn. ew. Smyków

Ogłoszenie


18 czerwca 2019, 11:26

Elżbieta Sosnowska

18 czerwca 2019 11:26


Zbiorcze zestawienie ofert dotyczy: „Remont drogi gminnej Nr 382014T Zastawie-granica gminy – na długości 898,48 mb, szer. drogi- 4,5 m”

Zestawienie ofert


14 czerwca 2019, 13:08

Elżbieta Sosnowska

14 czerwca 2019 13:08


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy „Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej wraz z przyobiektową oczyszczalnią ścieków i oświetleniem terenu na działce nr 209, obręb ew. Stanowiska, jedn. ew. Smyków”

Zawiadomienie o wyborze – najkorzystniejsza oferta


7 czerwca 2019, 11:54

Elżbieta Sosnowska

7 czerwca 2019 11:54


Zbiorcze zestawienie ofert : Dostawa węgla kamiennego eko-groszek na sezon grzewczy 2019/2020 do Urzędu Gminy w Smykowie i jednostek organizacyjnych Gminy Smyków

zbiorcze zestawienie ofert


5 czerwca 2019, 12:56

Anna Wierzbowska

5 czerwca 2019 12:56


Zbiorcze zestawienie ofert dotyczy: Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej wraz z przyobiektową oczyszczalnią ścieków i oświetleniem terenu na działce nr 209, obręb ew. Stanowiska, jedn. ew. Smyków

Zestawienie ofert


20 maja 2019, 12:53

Elżbieta Sosnowska

20 maja 2019 12:53


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy „Dostawa energii elektrycznej dla Urzędu Gminy Smyków i jednostek organizacyjnych Gminy”

ZAWIADOMIENIE – NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA


10 maja 2019, 12:38

Elżbieta Sosnowska

10 maja 2019 12:38


Zbiorcze zestawienie ofert dotyczy: „Dostawa energii elektrycznej dla Urzędu Gminy Smyków i jednostek organizacyjnych Gminy”

Zestawienie ofert


24 kwietnia 2019, 15:32

Elżbieta Sosnowska

24 kwietnia 2019 15:32


Informacja o unieważnieniu postępowania pn. „Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej wraz z przyobiektową oczyszczalnią ścieków i oświetleniem terenu na działce nr 209, obręb ew. Stanowiska, jedn. ew. Smyków”

Informacja o unieważnieniu postępowania


20 marca 2019, 12:40

Mateusz Kuleta

20 marca 2019 12:40


Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na „Budowa budynku użyteczności kulturalno społecznej wraz z przyobiektową oczyszczalnią ścieków i oświetleniem terenu na działce nr 209, obręb ew. Stanowiska, jedn. ew. Smyków

Zbiorcze zestawienie ofert


18 marca 2019, 15:25

Mateusz Kuleta

18 marca 2019 15:27


Informacja o unieważnieniu postępowania – dotyczy „Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej wraz z przyobiektową oczyszczalnią ścieków i oświetleniem terenu na działce nr 209, obręb ew. Stanowiska, jedn. ew. Smyków”

Informacja o unieważnieniu


25 stycznia 2019, 11:43

Elżbieta Sosnowska

25 stycznia 2019 11:43


Informacje o unieważnieniu postępowania – dotyczy „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Miedzierzy”

Informacja o unieważnieniu


9 stycznia 2019, 12:48

Elżbieta Sosnowska

9 stycznia 2019 12:51


Informacja o wynikach przetargu dotyczy: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Smyków oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miedzierzy w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku ”

Informacja o wynikach przetargu


19 grudnia 2018, 11:33

Elżbieta Sosnowska

19 grudnia 2018 11:33


Zbiorcze zestawienie ofert, dotyczy: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Smyków oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miedzierzy w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku ”

Zbiorcze zestawienie ofert


5 grudnia 2018, 15:11

Elżbieta Sosnowska

5 grudnia 2018 15:11


Informacje o unieważnieniu postępowania – dotyczy „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Smyków oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miedzierzy w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku ”

Informacja o unieważnieniu


26 listopada 2018, 13:58

Elżbieta Sosnowska

26 listopada 2018 13:58


Zbiorcze zestawienie ofert dotyczy: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Smyków oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miedzierzy w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku ”

Zestawienie ofert


23 listopada 2018, 13:16

Elżbieta Sosnowska

23 listopada 2018 13:16


Informacja o odrzuceniu

Informacja o odrzuceniu ofert


7 listopada 2018, 13:00

Elżbieta Sosnowska

7 listopada 2018 13:00


Zbiorcze zestawienie ofert dotyczy:„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Miedzierzy”

Zbiorcze zestawienie ofert


19 października 2018, 14:08

Elżbieta Sosnowska

19 października 2018 14:08


Zbiorcze zestawienie ofert dotyczy:„Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej wraz z przyobiektową oczyszczalnią ścieków i oświetleniem terenu na działce nr 209, obręb ew. Stanowiska, jedn. ew. Smyków”

Zbiorcze zestawienie ofert


1 października 2018, 08:30

Elżbieta Sosnowska

1 października 2018 08:30


Informacja o unieważnieniu postępowania, dotyczy: Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejsc. Miedzierza

Informacja o unieważnieniu

Informacja o unieważnieniu


27 września 2018, 09:56

Elżbieta Sosnowska

27 września 2018 09:56


Zbiorcze zestawienie ofert dotyczy:Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejsc. Miedzierza

Zbiorcze zestawienie ofert

Zestawienie ofert


27 września 2018, 09:52

Elżbieta Sosnowska

27 września 2018 09:52


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dotyczy „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Miedzierzy”,

Informacja o unieważnieniu


14 września 2018, 15:29

Elżbieta Sosnowska

14 września 2018 15:29


INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY dotyczy „Usługa cateringu przedszkolaków w roku szkolnym 2018/2019”

Informacja o zawarciu umowy.

Informacja o zawarciu umowy


14 września 2018, 12:21

Elżbieta Sosnowska

14 września 2018 12:21


Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważnieniu

Informacja o unieważnieniu

 


7 września 2018, 14:37

Elżbieta Sosnowska

7 września 2018 14:37


Zbiorcze zestawienie ofert dotyczy:Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejsc. Miedzierza

Zbiorcze zestawienie ofert

Zestawienie ofert


7 września 2018, 14:32

Elżbieta Sosnowska

7 września 2018 14:33


Informacja o wynikach przetargu na „Usługę cateringu przedszkolaków w roku szkolnym 2018/2019”

Informacja o wynikach


3 września 2018, 15:34

Anna Wierzbowska

3 września 2018 15:34


Zbiorcze zestawienie ofert dotyczy : „Usługa cateringu dla przedszkolaków w roku szkolnym 2018/2019”

Zbiorcze zestawienie ofert


24 sierpnia 2018, 15:15

Anna Wierzbowska

24 sierpnia 2018 15:15


Informacja o wynikach przetargu dotyczy: „Dowóz uczniów zamieszkałych na terenie gminy Smyków w roku szkolnym 2018/2019 oraz w roku szkolnym 2019/2020”

Informacja o wynikach


3 lipca 2018, 15:06

Elżbieta Sosnowska

3 lipca 2018 15:06


Informacja o wynikach przetargu: „Dostawa wyposażenia”

Informacja o wynikach


29 czerwca 2018, 13:09

Anna Wierzbowska

29 czerwca 2018 13:09


Zbiorcze zestawienie ofert, dotyczy: „Dostawa wyposażenia”

Zestawienie ofert


15 czerwca 2018, 15:25

Elżbieta Sosnowska

15 czerwca 2018 15:25


Informacja o wyniku przetargu „Dostawa węgla kamiennego eko – groszek, orzech na sezon grzewczy 2018/2019 Urzędu Gminy w Smykowie i jednostek organizacyjnych Gminy Smyków”

Informacja o wyniku przetargu


13 czerwca 2018, 15:07

Elżbieta Sosnowska

13 czerwca 2018 15:07


Informacja o wyniku przetargu dotyczy: III PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ nieruchomości zabudowanej w Miedzierzy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 231 o powierzchni 0,08 ha , objętej księgą wieczystą KW KI1K/00046355/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Końskich IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Informacja o wyniku przetargu


7 czerwca 2018, 10:13

Elżbieta Sosnowska

7 czerwca 2018 10:13


Zbiorcze zestawienie ofert dotyczy: „Dostawa węgla kamiennego eko – groszek, orzech na sezon grzewczy 2018/2019 Urzędu Gminy w Smykowie i jednostek organizacyjnych Gminy Smyków”

Zbiorcze zestawienie ofert


5 czerwca 2018, 15:21

Elżbieta Sosnowska

5 czerwca 2018 15:21


Zbiorcze zestawienie ofert dotyczy„Dowóz uczniów zamieszkałych na terenie gminy Smyków w roku szkolnym 2018/2019 oraz w roku szkolnym 2019/2020”

Zbiorcze zestawienie ofert


21 maja 2018, 14:37

Elżbieta Sosnowska

21 maja 2018 14:38


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczy:„Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu w msc. Salata gm. Smyków”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


14 maja 2018, 13:52

Elżbieta Sosnowska

14 maja 2018 13:53


Informacja o wynikach postępowania dotyczy: „Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu w msc. Salata gm. Smyków”

Informacja o wynikach


7 maja 2018, 09:49

Elżbieta Sosnowska

7 maja 2018 09:49


Informacja o wyniku postępowania dotyczy „Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu w msc. Salata gm. Smyków”

Informacja o wyniku


23 kwietnia 2018, 16:43

Anna Wierzbowska

23 kwietnia 2018 16:43


Informacja o unieważnieniu postępowania, dotyczy „Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu w msc. Salata gm. Smyków”

Informacja o unieważnieniu postępowania


4 kwietnia 2018, 15:10

Elżbieta Sosnowska

4 kwietnia 2018 15:10


Zbiorcze zestawienie ofert dotyczy „Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu w msc. Salata gm. Smyków”

Zbiorcze zestawienie ofert


4 kwietnia 2018, 15:09

Elżbieta Sosnowska

4 kwietnia 2018 15:11


Informacja o wyniku II przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Miedzierzy

Informacja o wynikach


8 marca 2018, 14:06

Elżbieta Sosnowska

8 marca 2018 14:06


Informacja o wynikach postępowania dotyczy: „Budowa obiektów małej architektury w Gminie Smyków – etap I oraz zielone sale gimnastyczne przy Szkole Podstawowej w Królewcu oraz Szkole Podstawowej w Miedzierzy”

Informacja o wynikach


8 marca 2018, 12:39

Elżbieta Sosnowska

8 marca 2018 12:39


Informacja o unieważnieniu postępowania, dotyczy „Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu w msc. Salata gm. Smyków”

Informacja o unieważnieniu postępowania


22 lutego 2018, 15:15

Elżbieta Sosnowska

22 lutego 2018 15:15


Zbiorcze zestawienie ofert dotyczy „Budowa obiektów małej architektury w Gminie Smyków – etap I oraz zielone sale gimnastyczne przy Szkole Podstawowej w Królewcu oraz Szkole Podstawowej w Miedzierzy”

Zbiorcze zestawienie ofert


22 lutego 2018, 15:13

Elżbieta Sosnowska

22 lutego 2018 15:15


Zbiorcze zestawienie ofert dotyczy „Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu w msc. Salata gm. Smyków”

Zbiorcze zestawienie ofert


22 lutego 2018, 15:10

Elżbieta Sosnowska

22 lutego 2018 15:16


Informacja o wynikach postępowania dotyczy: „Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Smyków”

Informacja o wynikach przetargu


12 lutego 2018, 14:26

Elżbieta Sosnowska

12 lutego 2018 14:26


Informacja o wynikach postępowania dotyczy: „Wykonanie nakładki asfaltowej na dr. gminnych na terenie m. Salata”

Informacja o wynikach przetargu


12 lutego 2018, 14:23

Elżbieta Sosnowska

12 lutego 2018 14:23


Informacja o wynikach postępowania dotyczy:Dostawa energii elektrycznej dla Urzędu Gminy Smyków i jednostek organizacyjnych Gminy

Informacja o wynikach


5 lutego 2018, 15:02

Elżbieta Sosnowska

5 lutego 2018 15:02


Zbiorcze zestawienie ofert dotyczy „Wykonanie nakładki asfaltowej na dr. gminnych na terenie m. Salata”

Zestawienie ofert


2 lutego 2018, 15:06

Elżbieta Sosnowska

2 lutego 2018 15:08


Zbiorcze zestawienie ofert dotyczy „Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Smyków”

Zestawienie ofert


2 lutego 2018, 15:00

Elżbieta Sosnowska

2 lutego 2018 15:00


Zbiorcze zestawienie ofert dotyczy „Dostawa energii elektrycznej dla Urzędu Gminy Smyków i jednostek organizacyjnych Gminy”

Zbiorcze zestawienie ofert


24 stycznia 2018, 14:52

Anna Wierzbowska

24 stycznia 2018 14:52


Informacja o wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Miedzierzy

Informacja o wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego


29 grudnia 2017, 14:10

Anna Wierzbowska

29 grudnia 2017 14:11


Informacja o wynikach postępowania dotyczy:„Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi dla miejscowości Przyłogi w gminie Smyków”

Informacja o wynikach


20 września 2017, 12:23

Elżbieta Sosnowska

20 września 2017 12:23


Zawiadomienie o zawarciu umowy dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Usługa cateringu dla dzieci, które będą uczęszczać do Punktów Przedszkolnych w Gminie Smyków w roku szkolnym 2017/2018 w ramach projektu Smykowskie przedszkolaki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

Zawiadomienie o zawarciu umowy


7 września 2017, 14:19

Elżbieta Sosnowska

7 września 2017 14:19


Informacja o wynikach przetargu dotyczy „Usługa cateringu dla dzieci, które będą uczęszczać do Punktów Przedszkolnych w Gminie Smyków w roku szkolnym 2017/2018 w ramach projektu Smykowskie przedszkolaki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

informacja o wynikach


4 września 2017, 12:33

Elżbieta Sosnowska

4 września 2017 12:33


Zbiorcze zestawienie ofert, dotyczy „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi dla miejscowości Przyłogi w gminie Smyków”

Zbiorcze zestawienie ofert


3 sierpnia 2017, 12:20

Elżbieta Sosnowska

3 sierpnia 2017 12:20


Informacja o unieważnieniu postępowania, dotyczy „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi dla miejscowości Przyłogi w gminie Smyków”

Informacja o unieważnieniu


13 lipca 2017, 09:39

Elżbieta Sosnowska

13 lipca 2017 09:39


Zbiorcze zestawienie ofert, dotyczy „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi dla miejscowości Przyłogi w gminie Smyków”

Zbiorcze zestawienie ofert


13 lipca 2017, 09:37

Elżbieta Sosnowska

13 lipca 2017 09:37


Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.”Dostawa węgla kamiennego eko – groszek na sezon grzewczy 2017/2018 Urzędu Gminy w Smykowie i jednostek organizacyjnych Gminy Smyków”

Wyniki postępowań przetargu


3 lipca 2017, 10:27

Elżbieta Sosnowska

3 lipca 2017 10:28


Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa budynku przedszkola w Smykowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz adaptacją istniejących ciągów komunikacyjnych na potrzeby przedszkola”

informacja o wynikach


30 maja 2017, 13:26

Elżbieta Sosnowska

30 maja 2017 13:26


Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. ”Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Smyków”

informacja o wynikach


24 maja 2017, 08:38

Elżbieta Sosnowska

24 maja 2017 09:07


Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Remont dróg gminnych nr 382020T i 382022T

Informacja o wynikach


20 kwietnia 2017, 12:17

Elżbieta Sosnowska

20 kwietnia 2017 12:17


Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Termomodernizacja i remont budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej w Królewcu”

Informacja o wynikach


11 kwietnia 2017, 10:38

Elżbieta Sosnowska

11 kwietnia 2017 10:38


Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.”Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z Systemem Informacji Przestrzennej części gminy Smyków”

Informacja o unieważnieniu


10 kwietnia 2017, 14:06

Elżbieta Sosnowska

10 kwietnia 2017 14:08


Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego pn. Uzbrojenie studni głębinowej, budowa stacji uzdatniania wody, budowa zbiorników ujęciowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Informacja o wynikach


27 stycznia 2017, 08:35

Anna Wierzbowska

27 stycznia 2017 08:35


Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Smyków oraz obsługa PSZOK w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2018r.

informacja o wynikach


16 grudnia 2016, 14:13

Anna Wierzbowska

16 grudnia 2016 14:13


Informacja o wyniku przetargu na Dostawę energii elektrycznej dla Urzędu Gminy Smyków i jednostek organizacyjnych Gminy

Informacja o wynikach


5 grudnia 2016, 15:30

Anna Wierzbowska

5 grudnia 2016 15:30