A+
A-
Środa, 07 grudnia 2022 Marcina, Ambrożego, Teodora

Tekst alternatywny
Tekst alternatywny

Petycja z dnia 9 listopada 2018 roku dotycząca dokonania analizy – możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia – w formie o której mowa w art. 10a Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Petycja

odp na petycję


19 listopada 2018, 11:27

Elżbieta Sosnowska

8 marca 2021 12:30


Petycja z dnia 1 września 2016 roku dotycząca uporządkowania spraw związanych z pocztą elektroniczną

http://bip.smykow.pl/bip/index2497.html?id=160


20 marca 2017, 12:02

Elżbieta Sosnowska

8 marca 2021 12:31