A+
A-
Środa, 29 czerwca 2022 Piotra, Pawla

Tekst alternatywny
Tekst alternatywny

UCHWAŁA NR 227/XXXII/2022 RADY GMINY SMYKÓW z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego SMYKI w Królewcu oraz nadania Statutu Klubu


15 czerwca 2022, 08:29

Elżbieta Sosnowska

15 czerwca 2022 08:29


Uchwała Nr 226/XXXI/2022 Rady Gminy Smyków z dnia 12 maja 2022 r w sprawie dopłat do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowych oraz usług kanalizacyjnych na terenie Gminy Smyków


18 maja 2022, 14:51

Elżbieta Sosnowska

23 maja 2022 12:23


Uchwała Nr 225/XXXI/2022 Rady Gminy Smyków z dnia 12 maja 2022 r w sprawie zmiany w Uchwale Nr 217/XXIX/2022 Rady Gminy Smyków z dnia 24 marca 2022r.w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 dla Gminy Smyków


18 maja 2022, 14:50

Elżbieta Sosnowska

18 maja 2022 14:50


Uchwała Nr 224/XXXI/2022 Rady Gminy Smyków z dnia 12 maja 2022 r w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Smyków za 2021 rok


18 maja 2022, 14:47

Elżbieta Sosnowska

18 maja 2022 14:47


Uchwała Nr 223/XXXI/2022 Rady Gminy Smyków z dnia 12 maja 2022 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Smyków na 2022 rok


18 maja 2022, 14:44

Elżbieta Sosnowska

18 maja 2022 14:44


Uchwała Nr 222/XXXI/2022 Rady Gminy Smyków z dnia 12 maja 2022 r w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 2022 – 2033


18 maja 2022, 14:42

Elżbieta Sosnowska

18 maja 2022 14:42


Uchwała Nr 221/XXX/2022 Rady Gminy Smyków z dnia 20 kwietnia 2022 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Smyków na 2022 rok


29 kwietnia 2022, 08:06

Elżbieta Sosnowska

29 kwietnia 2022 08:06


Uchwała Nr 220/XXX/2022 Rady Gminy Smyków z dnia 20 kwietnia 2022 r w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 2022 – 2033


29 kwietnia 2022, 08:03

Elżbieta Sosnowska

29 kwietnia 2022 08:03


Uchwała Nr 219/XXX/2022 Rady Gminy Smyków z dnia 20 kwietnia 2022 r w sprawie zmiany uchwały Nr 200/XXVII/2021 Rady Gminy Smyków z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smyków na 2022 rok.


29 kwietnia 2022, 07:52

Elżbieta Sosnowska

29 kwietnia 2022 07:52


Uchwała Nr 218/XXIX/2022 Rady Gminy Smyków z dnia 24 marca 2022 r w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach


31 marca 2022, 14:25

Elżbieta Sosnowska

31 marca 2022 14:25


Uchwała Nr 217/XXIX/2022 Rady Gminy Smyków z dnia 24 marca 2022 r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 dla Gminy Smyków.


31 marca 2022, 14:22

Elżbieta Sosnowska

31 marca 2022 14:22


Uchwała Nr 216/XXIX/2022 Rady Gminy Smyków z dnia 24 marca 2022 r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Smyków na 2022r.


31 marca 2022, 14:20

Elżbieta Sosnowska

31 marca 2022 14:20


Uchwała Nr 215/XXIX/2022 Rady Gminy Smyków z dnia 24 marca 2022 r w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie


31 marca 2022, 14:18

Elżbieta Sosnowska

31 marca 2022 14:18


Uchwała Nr 214/XXIX/2022 Rady Gminy Smyków z dnia 24 marca 2022 r w sprawie przystąpienia Gminy Smyków do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego


31 marca 2022, 14:16

Elżbieta Sosnowska

31 marca 2022 14:16


Uchwała Nr 213/XXIX/2022 Rady Gminy Smyków z dnia 24 marca 2022 r w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu ochrony środowiska dla Gminy Smyków na lata 2018 – 2021 z perspektywą do 2025 roku”


31 marca 2022, 14:13

Elżbieta Sosnowska

31 marca 2022 14:13


Uchwała Nr 212/XXIX/2022 Rady Gminy Smyków z dnia 24 marca 2022 r w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Smyków na rok 2022”


31 marca 2022, 14:07

Elżbieta Sosnowska

31 marca 2022 14:08


Uchwała Nr 211/XXIX/2022 Rady Gminy Smyków z dnia 24 marca 2022 r w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Smyków


31 marca 2022, 14:04

Elżbieta Sosnowska

31 marca 2022 14:06


Uchwała Nr 210/XXIX/2022 Rady Gminy Smyków z dnia 24 marca 2022 r.w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Smyków, za pomocą instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny


31 marca 2022, 13:55

Elżbieta Sosnowska

31 marca 2022 13:55


Uchwała Nr 209/XXIX/2022 Rady Gminy Smyków z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego

       


31 marca 2022, 13:51

Elżbieta Sosnowska

31 marca 2022 13:51


Uchwała Nr 208/XXIX/2022 Rady Gminy Smyków z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok


31 marca 2022, 13:46

Elżbieta Sosnowska

31 marca 2022 13:46


Uchwała Nr 207/XXIX/2022 Rady Gminy Smyków z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 2022-2033


31 marca 2022, 13:43

Elżbieta Sosnowska

31 marca 2022 13:43


Uchwała Nr 206/XXVIII/2022 Rady Gminy Smyków z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej


28 stycznia 2022, 13:43

Elżbieta Sosnowska

31 marca 2022 13:25


Uchwała Nr 205/XXVIII/2022 Rady Gminy Smyków z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Smyków na lata 2022 – 2033


28 stycznia 2022, 13:29

Elżbieta Sosnowska

31 marca 2022 13:25