A+
A-
Środa, 07 grudnia 2022 Marcina, Ambrożego, Teodora

Tekst alternatywny
Tekst alternatywny

http://bip.smykow.pl/bip/index6d44.html?id=131


30 marca 2017, 14:14

Elżbieta Sosnowska

30 marca 2017 14:18


UCHWAŁA NR 231/XXVIII/2014 w sprawie przyjęcia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Smyków”.

UCHWAŁA 231

Zał 1

Zał 2

Zał 3A

Zał 3B

Zał 3C

Prognoza oddzialywania na Środowisko

ekofizjografia dla SUiKZP gminy_Smykow

 


11 września 2014, 11:11

Mateusz Kuleta

11 września 2014 11:11