A+
A-
Piątek, 09 grudnia 2022 Wiesława Leokadii Joanny

Tekst alternatywny
Tekst alternatywny

Uchwała Nr 231/XXXV/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 20 września 2018 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Smyków, dla obszaru obejmującego część nieruchomości położonych w granicach obrębów Królewiec, Salata oraz Miedzierza

Uchwała 231 z załącznikami 3 i 4

Załacznik 1 Załacznik 2


28 września 2018, 09:01

Elżbieta Sosnowska

18 kwietnia 2019 14:55


Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Smyków na lata 2012-2032

Program usuwania azbestu dla Gminy Smyków


12 czerwca 2018, 11:32

Elżbieta Sosnowska

12 czerwca 2018 11:32


Strategia Rozwoju Gminy Smyków na lata 2015 – 2022

 Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2015-2022

Zał do uchwały – STRATEGIA SMYKOW RG 29.09.2015


19 kwietnia 2018, 15:27

Elżbieta Sosnowska

19 kwietnia 2018 15:27


„Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Smyków na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 r.” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY SMYKÓW

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

 


20 listopada 2017, 09:15

Elżbieta Sosnowska

12 czerwca 2018 11:40


Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Smyków

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Smyków


27 stycznia 2017, 13:46

Anna Wierzbowska

27 stycznia 2017 13:46


Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Smyków na lata 2016-2023

KPRS w Gminie Smyków na lata 2016-2023


6 grudnia 2016, 15:19

Anna Wierzbowska

6 grudnia 2016 15:19


Program Rewitalizacji dla Gminy Smyków na lata 2016-2023

Program Rewitalizacji Gminy Smyków na lata 2016-2023


6 grudnia 2016, 15:15

Anna Wierzbowska

6 grudnia 2016 15:15


Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Smyków

Uchwała w sprawie przyjęcia zmian STUDIUM

STUDIUM

ZAŁ 1 do STUDIUM

ZAŁ 2 do STUDIUM

ZAŁ 3 do STUDIUM

ZAŁ 3.1 do STUDIUM

Prognoza oddziaływania na środowisko

OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE


8 stycznia 2015, 11:54

Mateusz Kuleta

8 stycznia 2015 12:07