A+
A-
Sobota, 10 grudnia 2022 Julii, Danieli, Bogdana

Tekst alternatywny
Tekst alternatywny

Wystąpienie pokontrolne w związku z kontrolą problemową Urzędzie Gminy Smyków w zakresie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Wójta Gminy, prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli posesji


15 lipca 2021, 13:41

Elżbieta Sosnowska

15 lipca 2021 13:42


Protokół z kontroli w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO – Budowa budynku Przedszkola w Smykowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz adaptację istniejących ciągów komunikacyjnych na potrzeby przedszkola


14 lipca 2021, 15:10

Elżbieta Sosnowska

14 lipca 2021 15:10


Kontrola problemowa w Radzie Gminy Smyków w zakresie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Gminy


29 stycznia 2021, 14:09

Elżbieta Sosnowska

29 stycznia 2021 14:09