A+
A-
Niedziela, 03 grudnia 2023 Franciszka, Ksawerego, Kasjana

Tekst alternatywny
Tekst alternatywny

Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie rozwiązania Gminnej Komisji Wyborczej w Smykowie powołanej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Smyków zarządzonych na dzień 17 marca 2017 roku

Postanowienie Komisarza Wyborczego


9 maja 2019, 14:35

Elżbieta Sosnowska

9 maja 2019 14:35


OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Smykowie z dnia 12 lutego 2019 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Smyków bez głosowania w okręgu wyborczym nr 15

Obwieszczenie_obsadzenie_bez_glosowania_w_okregu_nr_15


12 lutego 2019, 14:49

Anna Wierzbowska

12 lutego 2019 14:49


OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Smykowie z dnia 12 lutego 2019 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Smyków zarządzonych na dzień 17 marca 2019 r.

obwieszczenie_o_wylosowanych_numerach_list


12 lutego 2019, 14:46

Anna Wierzbowska

12 lutego 2019 14:46


OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Smykowie z dnia 12 lutego 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Smyków zarządzonych na dzień 17 marca 2019 r.

Obwieszczenie_o_zarejestrowanych_listach_kandydatów


12 lutego 2019, 14:45

Anna Wierzbowska

12 lutego 2019 14:45


INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SMYKOWIE

SKŁAD GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SMYKOWIE
Agnieszka Renata Grabarczyk – Przewodniczący Komisji
Anna Kołodziejczyk – Zastępca Przewodniczącego Komisji
Elżbieta Gonciarz – Członek
Marta Gonciarz – Członek
Marcin Kastarynda – Członek
Konrad Pawelec – Członek
Elżbieta Kinga Węgierek – Członek
Halina Irena Zbróg – Członek
Jolanta Zielonka – Członek

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej
Urząd Gminy w Smykowie
Smyków 91, 26-212 Smyków pok. nr 8 (I piętro)

HARMONOGRAM DYŻURÓW GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w SMYKOWIE
DATA                                             GODZINY
08.02.2019r. (piątek)                od godz. 10.30 – 11.30
11.02.2019r. (poniedziałek)      od godz. 22.00 – 24.00


8 lutego 2019, 10:57

Anna Wierzbowska

8 lutego 2019 10:59


Postanowienie Nr 4/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach z dnia 4 lutego 2019r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Smykowie

Postanowienie


4 lutego 2019, 15:06

Anna Wierzbowska

4 lutego 2019 15:06


Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Smyków z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Smyków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Smyków w okręgu wyborczym nr 15 zarządzonych na dzień 17 marca 2019 roku.

Zarządzenie Wójta Gminy


15 stycznia 2019, 11:10

Anna Wierzbowska

15 stycznia 2019 11:11


Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach III o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Smykowie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Smyków, zarządzonych na dzień 17 marca 2019 roku

Komunikat Komisarza Wyborczego 2


14 stycznia 2019, 12:15

Elżbieta Sosnowska

14 stycznia 2019 12:15


Obwieszczenie Wójta Gminy Smyków o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Smyków, zarządzonych na dzień 17 marca 2019 roku.

Obwieszczenie Wójta Gminy Smyków


14 stycznia 2019, 11:29

Elżbieta Sosnowska

14 stycznia 2019 11:29


Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach III o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Smyków, zarządzonych na dzień 17 marca 2019 roku.

Komunikat Komisarza Wyborczego 1


14 stycznia 2019, 11:21

Elżbieta Sosnowska

14 stycznia 2019 11:21


Zarządzenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Smyków w okręgu wyborczym nr 15

Zarządzenie Wojewody Świętokrzyskiego – wybory uzupełniające

 


14 stycznia 2019, 11:11

Elżbieta Sosnowska

14 stycznia 2019 11:11