A+
A-
Środa, 07 grudnia 2022 Marcina, Ambrożego, Teodora

Tekst alternatywny
Tekst alternatywny

Zarządzenie 86/2016 w sprawie pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Smyków w 2017 roku


13 marca 2017, 09:27

Elżbieta Sosnowska

13 marca 2017 09:27


Zarządzenie Nr 85/2016 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie do prowadzenia postępowania w sprawach o jednorazowe świadczenia, a także do wydawania w tych sprawach decyzji na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Zarządzenie 85


13 marca 2017, 09:23

Elżbieta Sosnowska

13 marca 2017 09:23


Zarządzenie Nr 84 w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 39/2016 Wójta Gminy Smyków z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla budżetu Gminy Smyków, jednostki budżetowej – Urzędu Gminy Smyków oraz niektórych wewnętrznych przepisów księgowych obowiązujących w Urzędzie Gminy Smyków

Zarządzenie 84


13 marca 2017, 09:09

Elżbieta Sosnowska

13 marca 2017 09:09


Zarządzenie Nr 83/2016 w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w Gminie Smyków i jej jednostek organizacyjnych

Zarządzenie 83


13 marca 2017, 09:03

Elżbieta Sosnowska

13 marca 2017 09:03


Zarządzenie Nr 82/2016 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 91/2015 z dnia grudnia 2015r. dotyczącego ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodu ciężarowego, sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu gminy Smyków, samochodów pożarniczych, sam. specjalistycznego oraz innego sprzętu pożarniczego będącego na wyposażeniu jednostek OSP.

Zarządzenie nr 82


12 stycznia 2017, 12:25

Anna Wierzbowska

12 stycznia 2017 12:30


Zarządzenie Nr 81/2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Smyków z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw pozyskiwania funduszy ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł pozabudżetowych.

Zarządzenie nr 81


2 stycznia 2017, 10:51

Anna Wierzbowska

2 stycznia 2017 10:51


Zarządzenie Nr 80/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarzadzenie nr 80


2 stycznia 2017, 10:47

Anna Wierzbowska

2 stycznia 2017 10:47


Zarządzenie Nr 79/2016 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Smykowie.

Zarządzenie nr 79


2 stycznia 2017, 10:44

Anna Wierzbowska

2 stycznia 2017 10:44


Zarządzenie Nr 78/2016 w sprawie powołania składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu końcowego po zwolnieniu z odbycia służby przygotowawczej.

Zarzadzenie nr 78


2 stycznia 2017, 10:40

Anna Wierzbowska

2 stycznia 2017 10:40


Zarządzenie Nr 77/2016 w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania z budżetu Gminy na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Smyków na 2017r.

Zarządzenie nr 77


2 stycznia 2017, 10:36

Anna Wierzbowska

2 stycznia 2017 10:36


Zarządzenie Nr 76/2016 w sprawie Regulamin pracy Komisji Przetargowej

Zarzadzenie nr 76


2 stycznia 2017, 10:05

Anna Wierzbowska

2 stycznia 2017 10:05


Zarządzenie Nr 75/2016 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Gminy Smyków dotyczących uchwalenia budżetu Gminy Smyków na 2017 rok wraz z objaśnieniami oraz uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Smyków na lata 2017-2027 wraz z objaśnieniami

Zarządzenie Nr 75


16 listopada 2016, 14:57

Anna Wierzbowska

16 listopada 2016 15:28


Zarządzenie Nr 74/2016 w sprawie zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołanego Zarządzeniem Nr 39/2011 Wójta Gminy Smyków z dnai 01 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie nr 74


16 listopada 2016, 14:51

Anna Wierzbowska

2 stycznia 2017 10:54


Zarządzenie Nr 73/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 73


15 listopada 2016, 14:37

Anna Wierzbowska

15 listopada 2016 14:37


Zarządzenie Nr 72/2016 w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania wartości rynkowej zwierząt oraz zniszczonych z naazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz oraz sprzętu

Zarządzenie Nr 72


15 listopada 2016, 14:32

Anna Wierzbowska

15 listopada 2016 14:32


Zarządzenie Nr 71/2016 dotyczące warunków ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Zarzadzenie nr 71.pdf


15 listopada 2016, 14:25

Anna Wierzbowska

15 listopada 2016 14:25


Zarządzenie Nr 70/2016 w sprawie rozpoczęcia okresu grzewczego w budynku wielofunkcyjnym i Urzędzie Gminy w Smykowie

Zarządzenie Nr 70


15 listopada 2016, 14:01

Anna Wierzbowska

15 listopada 2016 14:01


Zarządzenie Nr 69/2016 w sprawie powierzenia spraw Sekretarzowi Gminy w imieniu Wójta Gminy w Smykowie

Zarządzenie Nr 69


15 listopada 2016, 13:57

Anna Wierzbowska

15 listopada 2016 13:57


Zarządzenie Nr 68/2016 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Smykowie

Zarządzenie nr 68

Wcześniejsze Zarządzenia z 2016 roku pod linkiem:

http://bip.smykow.pl/bip/index4893.html?id=153

 


15 listopada 2016, 13:50

Anna Wierzbowska

30 marca 2017 15:00