A+
A-
Środa, 07 grudnia 2022 Marcina, Ambrożego, Teodora

Tekst alternatywny
Tekst alternatywny

Wpis do rejestru działalności regulowanej, polegającej na świadczeniu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie Gminy Smyków

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Oświadczenie o spełnieniu warunków


20 listopada 2017, 09:31

Elżbieta Sosnowska

6 grudnia 2022 11:29