A+
A-
Niedziela, 03 grudnia 2023 Franciszka, Ksawerego, Kasjana

Tekst alternatywny
Tekst alternatywny

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Smyków w 2022 roku


2 maja 2023, 13:19

Elżbieta Sosnowska

2 maja 2023 13:19


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Smyków za rok 2022


2 maja 2023, 13:07

Elżbieta Sosnowska

2 maja 2023 13:07


Aplikacja „Moje odpady”

INFORMACJA O PODMIOCIE ODBIERAJĄCYM ODPADY KOMUNALNE

Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Smyków w 2023 r. odbiera firma:

BIOSELECT Sp. z o.o. , ul. Łagowska 37, 26 – 035 Raków Nr tel. 517 297 115


19 stycznia 2023, 15:02

Elżbieta Sosnowska

20 stycznia 2023 07:58


HARMONOGRAMY ODBIORU NIESEGREGOWANYCH ORAZ ZBIERANYCH SELEKTYWNIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY SMYKÓW w 2023 roku


5 stycznia 2023, 13:52

Elżbieta Sosnowska

5 stycznia 2023 13:52


Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Smyków w 2021 roku


28 kwietnia 2022, 10:53

Mateusz Kuleta

28 kwietnia 2022 10:53


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Smyków za rok 2021


28 kwietnia 2022, 10:51

Mateusz Kuleta

28 kwietnia 2022 10:51


Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – regulamin


30 grudnia 2021, 14:29

Elżbieta Sosnowska

30 grudnia 2021 14:29


Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny


30 grudnia 2021, 14:27

Elżbieta Sosnowska

30 grudnia 2021 14:27


INFORMACJA O ODPADACH


30 grudnia 2021, 14:23

Elżbieta Sosnowska

30 grudnia 2021 14:24


INFORMACJA dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w sprawie obowiązku zawierania umów na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych


30 grudnia 2021, 14:21

Elżbieta Sosnowska

30 grudnia 2021 14:21


INFORMACJA O MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW


30 grudnia 2021, 14:19

Elżbieta Sosnowska

30 grudnia 2021 14:19


Informacja o przestrzeganiu zasad prawidłowej segregacji odpadów


30 grudnia 2021, 14:17

Elżbieta Sosnowska

30 grudnia 2021 14:17


INFORMACJA O PODMIOCIE ODBIERAJĄCYM ODPADY KOMUNALNE


30 grudnia 2021, 14:16

Elżbieta Sosnowska

30 grudnia 2021 14:16


Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


30 grudnia 2021, 12:50

Elżbieta Sosnowska

30 grudnia 2021 12:50


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW – odpady budowlane


30 grudnia 2021, 12:46

Elżbieta Sosnowska

30 grudnia 2021 12:46


HARMONOGRAM ODBIORU NIESEGREGOWANYCH ORAZ ZBIERANYCH SELEKTYWNIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY SMYKÓW W OKRESIE OD 01.01.2022 R. DO 31.12.2022 R.


30 grudnia 2021, 07:54

Elżbieta Sosnowska

30 grudnia 2021 12:41


Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Smyków w 2020 r.


20 kwietnia 2021, 15:29

Mateusz Kuleta

20 kwietnia 2021 15:29


Analiza stanu gospodarki odpadami za 2020r.


20 kwietnia 2021, 15:27

Mateusz Kuleta

20 kwietnia 2021 15:27


OGŁOSZENIE


18 lutego 2021, 14:28

Elżbieta Sosnowska

18 lutego 2021 14:28


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SMYKÓW o wysokości opłat


27 stycznia 2021, 14:01

Elżbieta Sosnowska

27 stycznia 2021 14:01


Informacja o przestrzeganiu zasad prawidłowej segregacji odpadów


27 stycznia 2021, 13:58

Elżbieta Sosnowska

27 stycznia 2021 13:58


Gospodarka odpadami komunalnymi – informacja


27 stycznia 2021, 13:56

Elżbieta Sosnowska

27 stycznia 2021 13:56


INFORMACJA O PODMIOCIE ODBIERAJĄCYM ODPADY KOMUNALNE

Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Smyków w 2021 r. odbiera firma: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „FART – BIS” Sp. z o.o.

25 – 116 Kielce, ul. Ściegiennego 268 A, Tel. 728 442 730


27 stycznia 2021, 12:22

Elżbieta Sosnowska

27 stycznia 2021 12:22


Opóźnienia w wywozie odpadów

Z uwagi na trudne warunki drogowe odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych, który zgodnie z harmonogramem powinien odbyć się w miejscowościach: Rozgół, Matyniów, Świnków, Miedzierza, Wólka Smolana, Kawęczyn, Cisownik, Strażnica i Pokoradz dnia 20 stycznia 2021r. został przełożony na dzień 21 stycznia 2021r.

Prosimy o pozostawienie pojemników przed posesjami.

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Wójt Gminy Smyków

/-/ Jarosław Pawelec


20 stycznia 2021, 14:47

Mateusz Kuleta

20 stycznia 2021 14:47


HARMONOGRAM ODBIORU NIESEGREGOWANYCH ORAZ ZBIERANYCH SELEKTYWNIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY SMYKÓW W OKRESIE OD 01.01.2021 R. DO 31.12.2021 R.

Uwaga zmiana w harmonogramie


10 grudnia 2020, 12:40

Elżbieta Sosnowska

21 grudnia 2020 15:23


Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Smyków w 2019 roku


24 listopada 2020, 10:05

Elżbieta Sosnowska

27 stycznia 2021 09:13


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Smyków za rok 2019


24 listopada 2020, 10:03

Elżbieta Sosnowska

27 stycznia 2021 09:11


INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH DOTYCZĄCY ZAWIERANIA UMÓW NA KORZYSTANIE Z USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH


7 lipca 2020, 11:06

Elżbieta Sosnowska

7 lipca 2020 11:17


Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)


6 kwietnia 2020, 09:34

Elżbieta Sosnowska

6 kwietnia 2020 09:34


Tymczasowe zamknięcie PSZOK


30 marca 2020, 13:13

Elżbieta Sosnowska

30 marca 2020 13:13


Regulamin Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (gpszok)

Regulamin PSZOK


3 lutego 2020, 14:53

Elżbieta Sosnowska

3 lutego 2020 14:53


Klauzura informacyjna RODO do PSZOK.

Obowiązek informacyjny RODO do PSZOK


3 lutego 2020, 14:51

Elżbieta Sosnowska

3 lutego 2020 14:51


UCHWAŁA Nr 94/XI/2019 RADY GMINY SMYKÓW z dnia 12 grudnia 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty, określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Uchwała Nr 94


16 stycznia 2020, 11:04

Elżbieta Sosnowska

16 stycznia 2020 11:05


Uchwała Nr 86/X/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała-Nr-86


16 stycznia 2020, 11:03

Elżbieta Sosnowska

16 stycznia 2020 11:03


Uchwała Nr 85/X/2019 Rady Gminy Smyków z dnia13 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Smyków

Uchwała-Nr-85


16 stycznia 2020, 11:01

Elżbieta Sosnowska

16 stycznia 2020 11:01


PODMIOTY ZBIERAJĄCE ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

Podmioty_zbierające_zużyty_sprzęt_elektryczny_i_elektroniczny w 2020 r.


16 stycznia 2020, 10:59

Elżbieta Sosnowska

16 stycznia 2020 10:59


INFORMACJA O PODMIOCIE ODBIERAJĄCYM ODPADY KOMUNALNE

Informacja_o_podmiocie_odbierającym_odpady_komunalne_w 2020r.


16 stycznia 2020, 10:58

Elżbieta Sosnowska

16 stycznia 2020 10:58


INFORMACJA O MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

Informacja_o_miejscach_zagospodarowania_odpadów odebranych z terenu Gminy Smyków


16 stycznia 2020, 10:57

Elżbieta Sosnowska

16 stycznia 2020 10:57


INFORMACJA na temat zasad segregacji odpadów komunalnych

Zasady segregacji odpadów komunalnych


15 stycznia 2020, 12:49

Elżbieta Sosnowska

15 stycznia 2020 12:49


HARMONOGRAM ODBIORU NIESEGREGOWANYCH ORAZ ZBIERANYCH SELEKTYWNIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY SMYKÓW W OKRESIE OD 01.01.2020 R. DO 31.12.2020 R.

HARMONOGRAM SMYKÓW 2020r


9 stycznia 2020, 13:17

Elżbieta Sosnowska

13 stycznia 2020 09:04


Informacja dotycząca zniżki w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

INFORMACJA


7 stycznia 2020, 15:07

Elżbieta Sosnowska

7 stycznia 2020 15:07


GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE SMYKÓW

GOSPODARKA ODPADAMI W GMINIE SMYKÓW

Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych


7 stycznia 2020, 14:54

Elżbieta Sosnowska

7 stycznia 2020 14:54


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

DEKLARACJA

Zał 1 do deklaracji


17 lipca 2019, 07:46

Elżbieta Sosnowska

9 stycznia 2020 15:26


POZIOMY RECYKLINGU OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ SMYKÓW W 2018 R.

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Smyków w 2018 r


29 kwietnia 2019, 15:05

Elżbieta Sosnowska

29 kwietnia 2019 15:05


ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SMYKÓW ZA ROK 2018

Analiza stanu gospodarki odpadami 2018r_


29 kwietnia 2019, 15:00

Elżbieta Sosnowska

29 kwietnia 2019 15:01


Informacja o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

informacja


10 stycznia 2019, 14:30

Elżbieta Sosnowska

17 stycznia 2019 09:40


Informacja_o_miejscach_zagospodarowania_odpadów odebranych z terenu Gminy Smyków

Informacja_o_podmiocie_odbierającym_odpady_komunalne_od_1 stycznia 2019 r.

Podmioty_zbierające_zużyty_sprzęt_elektryczny_i_elektroniczny w 2019r.

Regulamin Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miedzierzy

 


3 stycznia 2019, 14:26

Elżbieta Sosnowska

17 lipca 2019 07:53