A+
A-
Środa, 07 grudnia 2022 Marcina, Ambrożego, Teodora

Tekst alternatywny
Tekst alternatywny

Uchwała Nr 138/XXI/2016 Rady Gminy Smyków z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Smyków na 2017 rok

Uchwała nr 138


4 stycznia 2017, 15:24

Anna Wierzbowska

4 stycznia 2017 15:24


Uchwała Nr 137/XXI/2016 Rady Gminy Smyków z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok

Uchwała Nr 137


4 stycznia 2017, 15:21

Anna Wierzbowska

4 stycznia 2017 15:21


Uchwała Nr 136/XXI/2016 Rady Gminy Smyków z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy Smyków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

Uchwała nr 136


4 stycznia 2017, 15:18

Anna Wierzbowska

5 stycznia 2017 10:40


Uchwała Nr 135/XXI/2016 Rady Gminy Smyków z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smyków na 2017 rok

Uchwała Nr 135

Uzasadnienie do uchwały

Zał nr 1

Zał nr 2

Zał nr 3

Zał nr 4

Zał nr 5

Zał nr 6

Zał nr 7

Zał nr 8

Zał nr 9

Zał nr 10

Zał nr 11


4 stycznia 2017, 15:08

Anna Wierzbowska

4 stycznia 2017 15:08


Uchwała Nr 134/XXI/2016 Rady Gminy Smyków z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Smyków na lata 2017-2027

Uchwała Nr 134

Zał nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zał nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zał nr 3


4 stycznia 2017, 14:57

Anna Wierzbowska

4 stycznia 2017 14:57


Uchwała Nr 133/XXI/2016 Rady Gminy Smyków z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Uchwała Nr 133

Zał nr 1

Zał nr 2

Zał nr 3

Zał nr 4

Zał nr 5


4 stycznia 2017, 14:50

Anna Wierzbowska

4 stycznia 2017 14:51


Uchwała Nr 132/XXI/2016 Rady Gminy Smyków z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 2016-2022

Uchwała 132

Zał nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zał nr 2


4 stycznia 2017, 14:44

Anna Wierzbowska

4 stycznia 2017 14:44


Uchwała Nr 131/XX/2016 Rady Gminy Smyków z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Smyków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Uchwała nr 131


5 grudnia 2016, 11:53

Anna Wierzbowska

5 grudnia 2016 11:53


Uchwała Nr 130/XX/2016 Rady Gminy Smyków z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół w Gminie Smyków na lata 2016-2023

Uchwała nr 130


5 grudnia 2016, 11:52

Anna Wierzbowska

5 grudnia 2016 11:52


Uchwała Nr 129/XX/2016 Rady Gminy Smyków z dnia 28 listopada 2016 w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Smyków na lata 2016-2023

Uchwała nr 129


5 grudnia 2016, 11:50

Anna Wierzbowska

5 grudnia 2016 11:50


Uchwała Nr128/XX/2016 Rady Gminy Smyków z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjno-kadrowo- finansowej szkół prowadzonych przez Gminę Smyków

Uchwała nr 128


5 grudnia 2016, 11:48

Anna Wierzbowska

5 grudnia 2016 11:48


UCHWAŁA Nr 127/XX/2016 RADY GMINY SMYKÓW z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 229/XXVII/2014 Rady Gminy Smyków z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych na terenie Gminy Smyków oraz przyjęcia Programu „ Rodzina 3 PLUS w Gminie Smyków”

Uchwała nr 127


5 grudnia 2016, 11:46

Anna Wierzbowska

5 grudnia 2016 11:46


Uchwała Nr 126/XX/2016 Rady Gminy Smyków z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Uchwala nr 126

Zał 1

Zał 2

Zał nr 3

Zał nr 4

Zał nr 5

Zał nr 6

Zał nr 7

Zał nr 8


5 grudnia 2016, 11:42

Anna Wierzbowska

5 grudnia 2016 11:42


Uchwała Nr 125/XX/2016 Rady Gminy Smyków z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 2016-2022

Uchwala nr 125

Wieloletnia prognoza finansowa

Wykaz przedsiewziec do wpf


5 grudnia 2016, 11:25

Anna Wierzbowska

5 grudnia 2016 11:28


UCHWAŁA Nr 123/XIX/2016 RADY GMINY SMYKÓW z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 45/VI/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie określenia oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli

Uchwała 123


5 grudnia 2016, 02:34

Mateusz Kuleta

5 grudnia 2016 02:34


UCHWAŁA Nr 124/XIX/2016 RADY GMINY SMYKÓW z dnia 30 września 2016 roku w sprawie aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Smyków”

Uchwała 124

Zał 1

Zał 2


5 grudnia 2016, 02:32

Mateusz Kuleta

5 grudnia 2016 02:32


UCHWAŁA Nr 122/XIX/2016 RADY GMINY SMYKÓW z dnia 30 września 2016 roku w sprawie Zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Gminy Smyków

Uchwała 122

Załączniki do uchwały 122

Wcześniejsze Uchwały z 2016 roku pod linkiem:

http://bip.smykow.pl/bip/indexe8f5.html?id=152


7 października 2016, 13:40

Mateusz Kuleta

30 marca 2017 15:03