> Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
Oświadczenie majątkowe Pani Izabeli Basiak w
zwiazku z zaprzestaniem pełnienia funkcji
Dyrektora Zespołu Szkół w Miedzierzy  

oswiadczenie

 

Opublikowane przez: Anna Wierzbowska | Data wprowadzenia: 2016-11-02 14:42:44. Drukuj
Oświadczenie majątkowe Pani Beaty Janiszewskiej
złożone w związku z objęciem stanowiska
Dyrektora Zespołu Szkół w Miedzierzy z dniem
01.09.2016 roku.  
 oswiadczenie Beata Janiszewska.pdf

Opublikowane przez: Anna Wierzbowska | Data wprowadzenia: 2016-11-02 14:39:57. Drukuj
Oświadczenie majątkowe Pani Magdaleny Bąk
złożone w związku z objęciem stanowiska Z-cy
Kierownika USC w Smykowie z dniem 01.07.2016r. 

Magdalena Bąk - Z-ca Kierownika USC

 

Opublikowane przez: Anna Wierzbowska | Data wprowadzenia: 2016-08-26 12:12:53. Drukuj
Oświadczenia majątkowe za 2015rok  

Józef Śliz - Wójt Gminy

Radosław Orzelski - Z-ca Wójta Gminy

Wiesława Lesiak - Skarbnik Gminy

Renata Marzec - Kierownik GOPS

Izabela Basiak - Dyrektor ZS w Miedzierzy

Agnieszka Czarnecka - Wicedyrektor ZS w Miedzierzy

Anna Cholewińska - Dyrektor SP w Królewcu

Sylwia Mogielska - Kierownik GBP

Piotr Kazenecki - Dyrektor SPZOZ

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-05-11 14:45:59. Drukuj
Oświadczenie majątkowe Pani Anny Cholewińskiej
złożone w związku z objęciem stanowiska
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Królewcu z dniem
01.09.2015 roku. 

str 1

str 2

str 3

str 4

str 5

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-10-13 11:21:03. Drukuj
Oświadczenie majątkowe złożone przez Pana
Waldemara Wronę w związku z rozwiązaniem
stosunku pracy - Dyrektora SP ZOZ GOZ w Smykowie z
dniem 31 grudnia 2014 roku. 

str 1

str 2

str 3

str 4

str 5

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-10-13 11:14:49. Drukuj
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok  

Józef Śliz - Wójt Gminy

wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-05-15 11:33:42. Drukuj
Oświadczenie Renata Biegaj - w związku z
cofnięciem powierzenia pełnienia obowiazków
Dyrektora SPZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w
Smykowie z dniem 15.01.2015r. 

Oświadczenie Renata Biegaj

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-02-25 14:36:10. Drukuj
Oświadczenie majątkowe Renata Biegaj - w
związku z powierzeniem obowiązków Dyrektora
SPZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Smykowie z dniem
02.01.2015r. 

Oświadczenie Renata Biegaj

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-02-25 14:21:34. Drukuj
Oświadczenie majatkowe Anna Cholewińska - w
zwiazku z powierzeniem pełnienia obowiązków
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Królewcu z dniem
21.11.2014 r. 

Oświadczenie Anna Cholewińska

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-02-25 14:09:23. Drukuj
Oświadczenie majątkowe Małgorzata Michalak w
zwiazku z zaprzestaniem pełnienia funkcji
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Królewcu z dniem
21.11.2014 r. 

Oświadczenie Małgorzata Michalak

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-02-25 13:59:17. Drukuj
Oświadczenie majątkowe Halina Serek w związku z
zaprzestaniem pełnienia funkcji Kierownika USC Z
z dniem 30.10.2014 r. 

Oświadczenie Halina Serek

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-02-25 13:40:45. Drukuj
Oświadczenie majątkowe Piotr Kazanecki - w
związku z powierzeniem pełnienia obowiązków
Dyrektora SPZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w
Smykowie z dniem 15.01. 2015 roku. 

Oświadczenie Piotr Kazanecki

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-02-18 13:34:08. Drukuj
Oświadczenie majątkowe Radosław Orzelski - w
związku z powołaniem na stanowisko - Zastępca
Wójta, z dniem 09.12.2014 roku. 

Oświadczenie Radosław Orzelski - z-ca wójta

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-02-18 13:25:17. Drukuj
Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego
złożonego Wojewodzie Świętokrzyskiemu przez
Wójta Gminy Smyków - Józefa Śliza 

Wyjaśnienie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-02-18 12:23:08. Drukuj
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji
2014-2018 

Józef Śliz - Wójt Gminy

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-01-14 12:26:24. Drukuj
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji
2010-2014 

Józef Śliz - Wójt Gminy

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2014-10-01 14:29:57 | Data modyfikacji: 2014-10-01 14:46:46. Drukuj
Oświadczenia majatkowe za 2013 rok 

Józef Śliz - Wójt Gminy

Wiesława Lesiak - Skarbnik Gminy

Radosław Orzelski - Z - ca Wójta

Halina Serek - Kierownik USC

Sylwia Mogielska - Kierownik GBP

Renata Marzec - Kierownik GOPS

Małgorzata Michalak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Królewcu

Izabela Basiak - Dyrektor Zespołu Szkół w Miedzierzy

Waldemar Wrona - Dyrektor SP ZOZ w Smykowie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2014-07-09 13:44:11 | Data modyfikacji: 2014-07-09 13:46:03. Drukuj
Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2012
rok - Józef Śliz , Wójt Gminy  

Wyjaśnienie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2013-12-10 10:10:29 | Data modyfikacji: 2013-12-10 10:12:18. Drukuj
Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2012
rok - Halina Serek , Kierownik USC  

Wyjaśnienie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2013-12-02 15:05:32 | Data modyfikacji: 2013-12-02 15:09:16. Drukuj
Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2012
rok - Izabela Basiak , Dyrektor Zespołu Szkół w
Miedzierzy 

Wyjaśnienie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2013-12-02 15:02:52 | Data modyfikacji: 2013-12-02 15:10:32. Drukuj
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 

Józef Śliz - Wójt Gminy

Wiesława Lesiak - Skarbnik Gminy

Halina Serek - Kierownik USC

Sylwia Mogielska - Kierownik GBP

Małgorzata Michalak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Królewcu

Izabela Basiak - Dyrektor Zespołu Szkół w Miedzierzy

Renata Marzec - Kierownik GOPS

Radosław Orzelski - z-ca Wójta

Waldemar Wrona - Dyrektor SP ZOZ w Smykowie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2013-09-06 12:26:40. Drukuj
Waldemar Wrona - korekta, wyjasnienie do
oświadczenia majątkowego za 2011 rok z dnia
23.04.2012 roku  

Wyjaśnienie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2012-08-09 08:01:33. Drukuj
Anna Stachera w związku z objęciem funkcji
pełnienie obowiązków Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie z dniem
02.01.2012 roku 

Ośwadczenie Anna Stachera

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2012-07-23 10:59:04. Drukuj
Bożena Szczypiór w związku z zaprzestaniem
pełnienia Funkcji Zastępcy Wójta z dniem
29.02.2012 roku. 

Oświadczenie Bozena Szczypiór

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2012-07-23 10:58:42. Drukuj
Oświadczenia majątkowe za 2011 rok. 

Józef Śliz - Wójt Gminy

Wiesława Lesiak - Skarbnik Gminy

Halina Serek - kierownik USC

Sylwia Mogielska - Kierownik GBP

Renata Marzec - Kierownik GOPS

Izabela Basiak - Dyrektor Zespołu Szkół w Miedzierzy

Małgorzata Michalak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Królewcu

Waldemar Wrona - Dyrektor SPZOZ Smyków

Bożena Szczypiór - Zastępca Wójta

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2012-05-23 09:05:23. Drukuj
Radosław Orzelski - Zastępca Wójta - powołanie
12.04.2012 rok.  

Radosław Orzelski

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2012-05-23 08:58:46 | Data modyfikacji: 2012-05-23 09:04:11. Drukuj
Wiesława Lesiak-osoba wydająca decyzje
administracyjne w imieniu Wójta 
 Wiesława Lesiak

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2011-06-13 10:27:20. Drukuj
Sylwia Mogielska- Kierownik GBP w Smykowie
powołanie 01.04.2011 
 Sylwia Mogielska

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2011-06-13 10:25:50. Drukuj
Piotr Kazanecki- Dyrektor SPZOZ Smyków 
 Piotr Kazanecki

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2011-06-13 10:23:59. Drukuj
Grażyna Woźniak -odwołanie z funkcji Dyrektora 
 Grażyna Woźniak

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2011-06-13 10:22:11. Drukuj
Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 

Józef Śliz - Wójt Gminy

Sylwia Mogielska- P.O. Kierownika GBP

Małgorzata Michalak- Dyrektor SP w Królewcu

Izabela Basiak-Dyrektor SP w Miedzierzy

Agnieszka Czarnecka-Dyrektor Gimnazjum w Miedzierzy

Renata Marzec- Kierownik GOPS

Halina Serek- Kierownik USC

Wiesława Lesiak- Skarbnik Gminy

Bożena Szczypiór- Zastępca Wójta

Grażyna Woźniak- Dyrektor SPZOZ

 

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2011-05-10 13:26:25. Drukuj
Bożena Szczypiór 

Szczypiór Bożena -koniec kadencji.pdf

 

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2011-05-06 13:24:23 | Data modyfikacji: 2011-06-13 10:19:11. Drukuj
Kadencja 2010 

Józef Śliz -Wójt Gminy.pdf

 

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2011-01-17 08:52:50. Drukuj
Józef Śliz - Wójt Gminy 
 Śliz Józef.pdf

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Autor: Józef Śliz | Data wprowadzenia: 2010-09-17 11:50:59 | Data modyfikacji: 2011-06-13 10:19:38. Drukuj
Data wprowadzenia: 2010-09-17 11:50:59
Data modyfikacji: 2011-06-13 10:19:38
Autor: Józef Śliz
Obowi~Ezuje od: 2010-09-12
Opublikowane przez: Aneta Stępień
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy Smyków
ul. Smyków 91
26-212
Kierownik Jednostki
Józef Śliz
Kontakt:
Tel: (+48 41) 373-91-81
Fax: (+48 41) 373-91-81
e-mail: gmina@smykow.pl