Wójt
Wójt
Wójt Gminy Smyków 

Józef Śliz


tel. (41) 373-90-42


Wybrany na trzecią kadencję w wyborach, które odbyły się dnia 30 listopada 2014 r.


Wójt kieruje pracą urzędu zapewnia warunki do jego sprawnej organizacji i efektywnego działnia.


Wójt jest:


1.organem wykonawczym Gminy Smyków


2.zwierzchnikiem służbowym do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych


3.terenowym organem obrony cywilnej


Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania określone przepisami prawa.


 


 

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2010-07-30 09:13:22 | Data modyfikacji: 2015-01-13 14:33:14. Drukuj
Data wprowadzenia: 2010-07-30 09:13:22
Data modyfikacji: 2015-01-13 14:33:14
Opublikowane przez: Ela Sosnowska
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy Smyków
ul. Smyków 91
26-212
Kierownik Jednostki
Józef Śliz
Kontakt:
Tel: (+48 41) 373-91-81
Fax: (+48 41) 373-91-81
e-mail: gmina@smykow.pl