Przetargi
Przetargi
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych z
terenu Gminy Smyków oraz obsługa PSZOK w okresie
od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2018 r. 

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 SOPZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 oswiadczenie warunki-udzialu-postepowanie

Załącznik nr 4 oswiadczenie-podstawy-wykluczenia

Załącznik nr 5 - wykaz usług

załącznik nr 6 grupa kapitałowa

Załącznik nr 7 projekt umowy

Załącznik nr 8 wykaz narzędzi i urządzeń

Zestawienie nr 1 do SOPZ

Zestawienie nr 2 do SOPZ.

Zestawienie nr 3 do SOPZ.

Ogłoszenie o zmianie ogłsozenia

Informacja dla wykonawców

 

Opublikowane przez: Anna Wierzbowska | Data wprowadzenia: 2016-11-24 14:14:20 | Data modyfikacji: 2016-11-30 12:01:08. Drukuj
Dostawa energii elektrycznej dla Urzędu Gminy
Smyków i jednostek organizacyjnych Gminy 

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Informacja dla wykonawców 1

 

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2016-11-16 14:23:35 | Data modyfikacji: 2016-11-16 14:30:50. Drukuj
Uzbrojenie studni głębinowej, budowa stacji
uzdatniania wody, budowa zbiorników ujęciowych
wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

Ogłoszenie o zamówieniu

Informacja dla wykonawców

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyniki badań wody

SIWZ art 24aa.doc

Zał 1. Mapa syt.-wys.pdf

Zał. 2. Propozycja proj. zagospodarowania SUW.pdf

załącznik nr 1 Formularz_oferty.doc

Załącznik nr 2 oswiadczenie-o-niezaleganiu.docx

Załącznik nr 3 oswiadczenie warunki udziału.docx

Załącznik nr 4 oswiadczenie podstawy wykluczenia.docx

załącznik nr 5 grupa kapitałowa1.doc

załącznik nr 6 Wykaz_osob.doc

załącznik nr 7 Wzór umowy.doc

załącznik nr 8 Wykaz_robót.doc

załącznik nr 9 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY SUW Piaski Królewieckie.pdf

załącznik nr 10 istotne_postanowienia.doc

Zestawienie ofert

 

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2016-11-14 12:14:40 | Data modyfikacji: 2016-12-02 15:32:20. Drukuj
Dostawa energii elektrycznej dla Urzędu Gminy
Smyków i jednostek organizacyjnych Gminy 

Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie

SIWZ

Zał 1

Zał 2

Zał 3

Zał 4

Zał 5

Zał 6

Zał-penomcnictwo

Informacja dla wykonawców

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-10-19 13:21:59. Drukuj
Remont kapitalny kwatery pomordowanych
mieszkańców Królewca i Adamowa na cmentarzu
parafialnym w Miedzierzy. 

Ogłoszenie

SIWZ

Zał 1

Zał 2

Zał 3

Zał 4

Zał 5

Zał 6

Zał 7

Zał 8

Zał 9

Zał 10

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-06-07 08:42:50. Drukuj
PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
nieruchomości gruntowej w Przyłogach, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr 106/2 o
powierzchni 0,0671 ha  

Ogłoszenie

Regulamin przetargu z załącznikami

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-06-06 15:39:14. Drukuj
Dostawa węgla kamiennego eko - groszek na sezon
grzewczy 2016/2017 Urzędu Gminy w Smykowie i
jednostek organizacyjnych Gminy Smyków. 

Ogłoszenie

SIWZ

Zał 1

Zał 2

Zał 3

Zał 4

Zał 5

Zał 6

Informacja dla wykonawców

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-05-24 14:45:02. Drukuj
Wykonanie odwiertu badawczo-eksploatacyjnego
ujmującego wody podziemne z utworów triasu na
działce nr ewid. 648 w Piaskach Królewieckich
dla potrzeb zaopatrzenia wodociągu grupowego
Przyłogi. 

Ogłoszenie

SIWZ

Zał 1 STWiOR

Projekt robót geologicznych

Decyzja

Zał 2 Przedmiar robót

Zał 3

Zał 4

Zał 5

Zał 6

Zał 7

Zał 8

Zał 9

Informacja dla wykonawców

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-05-11 14:12:20. Drukuj
Docieplenie Sali gimnastycznej przy Zespole
Szkół w Miedzierzy. 

Ogłoszenie

SIWZ

Zał 1

Zał 2

Zał 3

Zał 4

Zał 5

Zał 6

Zał 7

Zał 8

Zał 9

Zał 10

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-05-11 14:03:05. Drukuj
Dowóz uczniów do placówek oświatowych na
terenie Gminy Smyków w roku szkolnym 2016/2017
oraz 2017/2018. 

Ogłoszenie

SIWZ

Zał 1

Zał 2

Zał 3

Zał 4

Zał 5

Zał 6

Zał 7

Zał 8

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-05-06 13:18:46. Drukuj
Przebudowa drogi gminnej Nr 382005T relacji
Miedzierza-Rozgół 

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ

Zał 1(cz. opisowa) Info o planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Zał 1(cz. opisowa) Opis do PZT

Zał 1(cz. opisowa)Opis techniczny

Zał 1(cz. opisowa)OŚWIADCZENIE DO PB

Zał 1 (cz. opisowa) Spis treści

Zał 1 (cz. opisowa) Strony tytułowe

Zał 1 (cz. opisowa) Strona tyt. dla STWiORB

Zał 1 (cz. opisowa) STWiORB

Zał 1 (cz. rysunkowa)ORIENTACJA

Zał 1 (cz. rysunkowa)Przekroje konstrukcyjne druk 4-1

Zał 1 (cz. rysunkowa)Przekroje konstrukcyjne druk 4-2

Zał 1 (cz. rysunkowa)Przekroje konstrukcyjne druk 4-3

Zał 1 (cz. rysunkowa)Przekroje konstrukcyjne druk 4-4

Zał 1 (cz. rysunkowa)PZT

Zał 2 kosztorys

Zał 3 Formularz oferty

Zał 4 Oświadczenie 1

Zał 5 Oświadczenie 2

Zał 6 Wykaz wykonanych robót

Zał 7 - Wykaz osób

Zał 8 Oświadczenie 3

Zał 9 - Oświadczenie 4

Zał 10 Projekt umowy

Zał 11 Istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo

Informacja dla wykonawców

Informacja dla wykonawców 2

Zał 6 po modyfikacji

Informacja dla wykonawców 3

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-03-21 13:31:48. Drukuj
Przebudowa drogi dojazdowej do pól
Adamów-Matyniów. 

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ

Zał 1 a - Mapa

Zał 1 b - Mapa

Zał 1 c - Mapa

Zał 1 d - Mapa

Zał 1 e - Projekt budowlany

Zał 2 przedmiar

Zał 3 Formularz oferty

Zał 4 Oświadczenie 1

Zał 5 Oświadczenie 2

Zał 6 Wykaz wykonanych robót

Zał 7 - Wykaz osób

Zał 8 Oświadczenie 3

Zał 9 - Oświadczenie 4

Zał 10 Projekt umowy

Zał 11 Istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo

Informacja dla wykonawców

Zał 6 po modyfikacji

Informacja dla wykonawców 2

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-03-21 12:54:02. Drukuj
Budowa boiska piłkarskiego do gry w piłkę
nożną z nawierzchnią z naturalnej trawy na
terenie Zespołu Szkół w Miedzierzy 

Informacja o wynikach

Informacja dla wykonawców Nr 1-odpowiedzi na pytania

Zbiorcze zestwienie ofert

SIWZ

Branża budowlana - A1

Branża budowlana - A2

Branża budowlana - A3

Branża budowlana - A4

Branża budowlana - A5

Branża budowlana - A6

Branża budowlana - A7

Część budowlana

Przedmiar boisko Miedzierza .

Schemat instalacji nawadniającej

Strona tytułowa

Branża elektryczna - opis boisko

Branża elektryczna - przedmiar boisko Miedzierza

Branża elektryczna - rys. 1

Branża elektryczna - rys 3

Branża elektryczna - rys 4

Branża elektryczna - rys 5

Branża elektryczna - rys 6

Branża elektryczna - specyfikacja techniczna

Branża sanitarna - strona tytułowa

Branża sanitarna - opis techniczny

Branża sanitarna - WRe_P

Branża sanitarna - RCH RSD

Branża sanitarna - VB

Branża sanitarna - PGA

Branża sanitarna - ESP-ME

Branża sanitarna - FALCON 6504

Branża sanitarna - rys 1 zagospodarowanie terenu

Branża sanitarna - rys 2 schemat układu nawadniania

Branża sanitarna - rys 3 profil Miedzierza

Branża sanitarna - przedmiar robót Miedzierza

Branża sanitarna - specyfikacja

Branża sanitarna - zagospodarowanie działki II 2015

Geologia - profile otworów

Geologia - przekroje Miedzierza

Geologia - Tekst Miedzierza

Geologia - Tabela

Geologia - zał. 1 i 2 mapy

Część drogowa - projekt

Część drogowa - plan

Część drogowa - profil przekroje

Część drogowa - strona tytułowa

Część drogowa specyfikacja - nawierzchnie

Część drogowa specyfikacja - strona tytułowa

Część drogowa przedmiar

Część drogowa - projekt.

Część drogowa - nawierzchnie

Zał. nr 3 Oferta cenowa

Zał. nr 4-5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Zał. nr 8

Zał. nr 9

Zał. 10

Informacja dla wykonawców Nr 2-odpowiedzi na pytania

 ogłoszenie..docx

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2015-09-11 12:52:42. Drukuj
Przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu
marki AUTOSAN H9-21, rok prod.2002 

OGŁOSZENIE

 

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2015-09-09 13:40:32. Drukuj
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Smyków dla
miejscowości Smyków, Królewiec, Królewiec
Poprzeczny, Salata, Zastawie, Adamów, Piaski
Królewieckie. Etap III - miejscowość Salata 

Odpowiedzi cz.4

Odpowiedzi cz.3

Odpowiedzi cz.2

Odpowiedzi na pytania do przetargu

Ogłoszenie

SIWZ

Zmiana w SIWZ

Przedmiar

Projekt tymczasowej i docelowej organizacji ruchu

część opisowa

część rysunkowa

część rysunkowa uzupełnienie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-06-16 14:55:04. Drukuj
: Dostawa węgla kamiennego eko - groszek na sezon
grzewczy 2015/2016 do Urzędu Gminy, Szkoły
Podstawowej w Królewcu, Zespołu Szkół w
Miedzierzy i jednostek organizacyjnych Gminy
Smyków. 

Ogłoszenie

Zawiadomienie o wyborze oferty

SIWZ

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5 - umowa

załącznik nr 6

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Autor: Maria Lachowska | Data wprowadzenia: 2015-05-26 13:42:02. Drukuj
Dowóz uczniów do placówek oświatowych na
terenie Gminy Smyków 

SIWZ Dowóz uczniów.doc

Ogłoszenie DOWÓZ.doc

Załącznik nr 1 do SIWZ formularz ofertowy.doc

Załącznik nr 2 do SIWZ oświadczenie art. 22.doc

Załącznik nr 3 do SIWZ oświadczenie art. 24.doc

Załącznik nr 4 do SIWZ uprawnienia.doc

Załącznik nr 5 do SIWZ wykaz osób.doc

Załącznik nr 6 do SIWZ usługi.doc

Załącznik nr 7 do SIWZ wykaz sprzętu.doc

Załącznik Nr 8 do SIWZ umowa.doc

Załącznik nr 9 do SIWZ grupa kapitałowa.doc

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-04-23 14:47:38 | Data modyfikacji: 2015-04-23 15:03:56. Drukuj
Zakup i dostawa ciągnika rolniczego,
posypywarki solno-piaskowej oraz kosiarki
bijakowej dla gminy Smyków 

Ogłoszenie

SIWZ

Zał. Nr.1

Zał. Nr.2

Zał. Nr.3

Zał. Nr.4

Zał. Nr.5

Zał. Nr.6

Zał. Nr.7

Zał. Nr.8

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Autor: Mirosław Lachowski | Data wprowadzenia: 2015-03-13 13:50:58. Drukuj
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD
WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z
TERENU GMINY SMYKÓW W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2015
ROKU DO 31 GRUDNIA 2016 ROKU 

Ogłoszenie

SIWZ

Zał 1-Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Zał 2 - Oświadczenie o częściach zamówienia, które mają być powierzone podwykonawcom

Zał 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 ustawy PZP

Zał 4 - Wykaz wykonanych usług

Zał 5 - Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych

Zał 6 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie art. 24 ust. 1 ustawy PZP

Zał 7 - Oświadczenia Wykonawcy/ów o przynależności do grupy kapitałowej

Zał 8 - Formularz Ofertowy

Zał 9 - Projekt umowy

Zał 10 - Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

Zał 11 - mapa Gminy Smyków - drogi

Zestawienie Nr 1 - Orientacyjna liczba gospodarstw domowych z których będą odbierane odpady komunalne w zabudowie jednorodzinnej z terenu Gminy Smyków

Zestawienie Nr 2 – Ilość odpadów komunalnych odebranych w latach 2012 - 2014 z terenu Gminy Smyków na podstawie sprawozdań przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej

Zestawienie Nr 3 - Wykaz miejscowości z utrudnionym dojazdem

Zmiany do SIWZ

Wyjaśnienia do SIWZ

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2014-11-28 16:42:59. Drukuj
ZAKUP I DOSTAWA POJEMNIKÓW i KONTENERÓW NA
ODPADY KOMUNALNE 

Ogłoszenie

SIWZ

Zał 1 - Formularz Oferty

Zał 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Zał 3 - Wykaz dostaw

Zał 4 - Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Zał 5 - Projekt umowy

Zał 6 - Oświadczenie o grupie kapitałowej

Zał 7 - Miejsce dostawy pojemników i kontenerów

Odpowiedź na pytanie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Autor: Beata Jarzyńska | Data wprowadzenia: 2014-11-28 12:47:48. Drukuj
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,
dotyczy: ZAKUP I DOSTAWA POJEMNIKÓW i KONTENERÓW
NA ODPADY KOMUNALNE  

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2014-11-27 12:28:27. Drukuj
ZAKUP I DOSTAWA POJEMNIKÓW i KONTENERÓW NA
ODPADY KOMUNALNE 

Ogłoszenie

SIWZ

Zał Nr. 1 do SIWZ

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2014-11-18 15:05:48. Drukuj
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej,
obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz
świadczenie usług przesyłania i dystrybucji
energii elektrycznej do Urzędu Gminy Smyków i
jednostek organizacyjnych Gminy Smyków. 

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik Nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

 

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2014-11-10 12:15:26. Drukuj
NADZÓR INWESTORSKI - budowa kanalizacji w
gminie Smyków.

Etap II dla miejscowości Królewiec,
Królewiec Poprzeczny, Zastawie.  

Zaproszenie do złożenia ofert wraz z załącznikami

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2014-11-03 12:23:50. Drukuj
Budowa obiektów małej architektury w miejscu
publicznym: Siłowni zewnętrznej w miejscowości
Smyków.  

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami od 1 do 7

Zał. nr 8 - Dokumentacja techniczna

Zał. nr 9 - Przedmiar robót

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Autor: Mirosław Lachowski | Data wprowadzenia: 2014-09-23 13:06:02. Drukuj
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,
dotyczy: Siłowni zewnętrznej w miejsc. Smyków.  

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Autor: Mirosław Lachowski | Data wprowadzenia: 2014-09-22 11:24:54. Drukuj
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Smyków dla
miejscowości Smyków, Królewiec, Królewiec
Poprzeczny, Salata, Zastawie, Adamów, Piaski
Królewieckie. Etap II- miejscowość Królewiec,
Królewiec Poprzeczny, Zastawie. 

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami od 1 do 8

Zał. nr 9 - Projekt wykonawczy - Część opisowa

Zał. nr 9 - Projekt wykonawczy - Część rysunkowa

Zał. nr 9 - Zasilanie elektryczne pompowni

Zał. nr 9 - Specyfikacje techniczne

Zał. nr 9 - Projekt organizacji ruchu

Zał. nr 10 - Przedmiary robót

Odpowiedzi na pytania część 1

Odpowiedzi na pytania część 2

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2014-09-17 09:12:14. Drukuj
Budowa obiektów małej architektury w miejscu
publicznym: Siłowni zewnętrznej w miejscowości
Smyków.  

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami od 1 do 7

Zał. nr 8 - A-1 mapa do celów projektowych

Zał. nr 8 - A-2 geometria i wyposażenie

Zał. nr 8 - A-3 przekrój przez nawierzchnię

Zał. nr 8 - Projekt budowlany

Zał. nr 8 - STWiORB

Zał. nr 8 - Wykaz urządzeń siłowni zewnętrznej

Zał. Nr 9 - Przedmiar robót

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Autor: Mirosław Lachowski | Data wprowadzenia: 2014-09-04 14:06:32. Drukuj
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,
dotyczy: Siłowni zewnętrznej w miejsc. Smyków. 

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2014-09-02 12:26:27 | Data modyfikacji: 2014-09-02 12:30:42. Drukuj
Budowa obiektów małej architektury w miejscu
publicznym: 1.Placów zabaw w miejscowości
Królewiec i Miedzierza, 2.Siłowni zewnętrznej w
miejscowości Smyków.  

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu wniesienia wadium

SIWZ z załącznikami od 1 do 8

Zał. 9 - A-3 przekrój przez nawierzchnie

Zał. 9 - Opis techniczny

Zał. 9 - Przedmiar robot Krolewiec

Zał. 9 - STWiORB

Zał. 9 - karta techniczna BMX 2012 LOGO

Zał. 9 - karta techniczna Jolka 2 AB 2013 LOGO

Zał. 9 - karta techniczna Konik 2012 LOGO

Zał. 9 - karta techniczna Modra 2013 LOGO

Zał. 9 - karta techniczna Przedszkolak B 2012 LOGO

Zał. 9 - karta techniczna Regulamin placu zabaw 2012 LOGO

Zał. 9 - karta techniczna Trzmiel z talerzem OH 2013 LOGO

Zał. 9 - Ławka

Zał. 10 - A-1 mapa do celów projektowych

Zał. 10 - A-2 geometria i wyposażenie

Zał. 10 - A-3 przekrój przez nawierzchnie

Zał. 10 - Opis techniczny

Zał. 10 - Przedmiar robót Miedzierza

Zał. 10 - STWiORB

Zał. 10 - karta techniczna BMX 2012 LOGO

Zał. 10 - karta techniczna Jolka 2 AB 2013 LOGO

Zał. 10 - karta techniczna Konik 2012 LOGO

Zał. 10 - karta techniczna Modra 2013 LOGO

Zał. 10 - karta techniczna Przedszkolak B 2012 LOGO

Zał. 10 - karta techniczna Regulamin placu zabaw 2012 LOGO

Zał. 10 - karta techniczna Trzmiel z talerzem OH 2013 LOGO

Zał. 10 - Ławka

Zał. 11 - A-1 mapa do celów projektowych

Zał. 11 - A-2 geometria i wyposażenie

Zał. 11 - A-3 przekrój przez nawierzchnię

Zał. 11 - Opis techniczny

Zał. 11 - Przedmiar robót

Zał. 11 - STWiORB

Zał. 11 - Wykaz urządzeń siłowni zewnętrznej

Ogłoszenie o zmianach przedmiarów robót

Aktualny przedmiar robót - Miedzierza

Aktualny przedmiar robót - Królewiec

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Autor: Mirosław Lachowski | Data wprowadzenia: 2014-07-25 11:59:22. Drukuj
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego dotyczy Budowa obiektów małej
architektury w miejscu publicznym: 1.Placów zabaw
w miejscowości Królewiec i Miedzierza,
2.Siłowni zewnętrznej w miejscowości Smyków 

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Autor: Mirosław Lachowski | Data wprowadzenia: 2014-07-24 13:59:41. Drukuj
Budowa obiektów małej architektury w miejscu
publicznym: 1.Placów zabaw w miejscowości
Królewiec i Miedzierza, 2.Siłowni zewnętrznej w
miejscowości Smyków. 

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami od 1 do 8

Zał 9/1 opis techniczny

Zał 9/2 - przekrój przez nawierzchnię

Zał 9/3 - STW iORB

Zał 9/4 - przedmiar robót Królewiec

Zał 9 - karty techniczne urządzeń - karta techniczna BMX 2012 LOGO.

Zał karta techniczna Jolka 2 AB 2013 LOGO

zał - karta techniczna Konik 2012 LOGO.pdf

zał - karta techniczna Modra 2013 LOGO

zał - karta techniczna Przedszkolak B 2012 LOGO.pdf

zał - karta techniczna Regulamin placu zabaw 1 2012 LOGO.pdf

zał - karta techniczna Trzmiel z talerzem OH 2013 LOGO.pdf

zał - Ławka.pdf

Zał nr 10 A-1 mapa do celów projektowych.pdf

Zał nr 10 A-2 geometria i wyposażenie.pdf

Zał nr 10 A-3 przekrój przez nawierzchnie.pdf

Zał nr 10 opis techniczny.pdf

Zał nr 10 Przedmiar robót-Miedzierza.xls

Zał nr 10 STWiORB.pdf

Zał nr 10- karty techniczne urządzeń - karta techniczna BMX 2012 LOGO.pdf

Zał nr 10- karty techniczne urządzeń - karta techniczna Jolka 2 AB 2013 LOGO.pdf

Zał nr 10- karty techniczne urządzeń - karta techniczna Konik 2012 LOGO.pdf

Zał nr 10- karty techniczne urządzeń - karta techniczna Modra 2013 LOGO.pdf

Zał nr 10- karty techniczne urządzeń - karta techniczna Przedszkolak B 2012 LOGO.pdf

Zał nr 10- karty techniczne urządzeń - karta techniczna Regulamin placu zabaw 1 2012 LOGO.pdf

Zał nr 10- karty techniczne urządzeń - karta techniczna Trzmiel z talerzem OH 2013 LOGO.pdf

Zał nr 10- karty techniczne urządzeń - Ławka.pdf

Zał nr 11 A-1 mapa do celów projektowych.pdf

Zał nr 11 A-2 geometria i wyposażenie.pdf

Zał nr 11 A-3 przekrój przez nawierzchnię.pdf

Zał nr 11 opis techniczny.pdf

Zał nr 11 Przedmiar robót.xls

Zał nr 11 STWiORB.pdf

Zał nr 11 wykaz urządzeń siłowni zewnętrznej.pdf

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Autor: Mirosław Lachowski | Data wprowadzenia: 2014-07-08 14:06:01. Drukuj
Dostawa węgla kamiennego eko - groszek na sezon
grzewczy 2014/2015 do Szkoły Podstawowej w
Królewcu, Zespołu Szkół w Miedzierzy, Urzędu
Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Smyków 

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

 

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2014-05-15 13:46:22 | Data modyfikacji: 2014-05-15 13:55:14. Drukuj
„Budowa budynku użyteczności kulturalno-
społecznej wraz z dwustanowiskowym garażem dla
OSP Kozów”  

Ogłoszenie

Wyjaśnienie do SIWZ

SIWZ

Zał 1

Zał 2

Zał 3

Zał 4

Zał 5

Zał 6

Zał 7

Zał 8

Zał 9

projekt budowlany - achitektura A1.Rzut parteru

A2.Rzut poddasza

A3.Rzut dachu

A4.Przekrój A-A

A5.Przekrój B-B

A6.Elewacja pn i pd

A7. Elewacja wsch. i zach.

A8.Zestawienie stolarki

A9.Detale dociepleniowe

Opis architektura.

Opinia geotechniczna

zał nr 1 - mapa

zał nr 2 - mapa

Drewno - zestawienie

K1.Rzut fundamentów.

K2.Zbrojenie ław fundamentowych

K3.Detal ław fundamentowych

K4. Konstr.więźby dachowej

K5. Konstr.stropu parteru

K6. Konstr.poddasza

K7.Belka żelbetowa B1

K8.Zbrojenie schodów SC1 i SC2

Opis techniczny - konstrukcja

Opis zagospodarowanie

Z1.Zagospodarowanie terenu

E1.Plan sytuacyjny oświetlenia terenu

E2.Schemat ideowy zasilania

Opis-oświetlenie terenu

1.Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków-rzut

2.Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków-przekrój

3. Profil przyłącza kan.sanitarnej

opis kan. sanit

Centrala wentylacyjna

IS1- Rzut parteru-inst.wodociagowa

IS2.Rzut poddasza-inst.wodoc.

IS3. Rozwinięcie inst.wodociagowej

IS4-Rzut parteru-inst.kan.

IS5-Rzut poddasza-inst.kan.

IS6. Rozwinięcie inst. kan.

IS7. Rzut parteru-inst.co.

IS8. Rzut poddasza-inst. co.

IS9.Rozwiniecie inst.co.

S10.Schemat technologiczny kotłowni

IS11- Rzut parteu-inst.went.2

S12-Rzut poddasza-inst.went.2

IS13-ZRut dachu-inst.went.

Opis inst.sanitarne

Separator z osadnikiem

Zbiornik retencyjny

Profil podłużny kanalizacji deszczowej

opis kan.deszczowa

IE1. Rzut parteru- inst.elektryczne

IE2. Rzut poddasza-inst.elektryczne

IE3. Rzut parteru- inst.sieci internetowej i tv

IE4. Rzut poddasza - inst. sieci internetowej i tv

IE5. Rzut dachu-inst.odgromowa

IE6.Schemat zasilania tablicy TE

IE7.Schemat zasilania tablicy T1

IE8.Schemat zasilania tablicy TK

Opis inst.elekt.

D1.Plan sytuacyjno-wysokosciowy

D2.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne

D3.Profil podłużny

pb - opis techniczny

BIOZ

Opis tech.-rozbiórka budynku

strona tyt.+spis

BUDYNEK-instalacje elektryczne

BUDYNEK-instalacje niskoprądowe

BUDYNEK-instalacje sanitarne

BUDYNEK-roboty budowlane

Kanalizacja deszczowa ze zbiornikiem retencyjnym

Oczyszczalnia scieków

Ogrodzenie i mała architektura

oświetlenie terenu

Przebudowa sieci wodociagowej

przyłącza wod-kan

Rozbiórka

ZAGOSPODAROWANIE TERENU- utwardzenia

ST1-wymagania ogólne

ST2 Roboty budowlane

ST3 Roboty rozbiórkowe

ST4-roboty ziemne,pomiary

ST5 - roboty drogowe

ST6 zagospodarowanie

ST7 Inst. sanitarne

ST8 Inst.elektryczne

ST-spis

P1.Profil przyłącza wodociagowego2

P1.opis przyłącza wodociagowego

 

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Autor: Ryszard Janus | Data wprowadzenia: 2014-04-24 09:20:01 | Data modyfikacji: 2014-05-07 14:28:46. Drukuj
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego dotyczy „Budowa budynku
użyteczności kulturalno- społecznej wraz z
dwustanowiskowym garażem dla OSP Kozów”  

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Autor: Ryszard Janus | Data wprowadzenia: 2014-04-23 08:22:22. Drukuj
BUDOWA MIEJSCA ODPOCZYNKU W MIEJSCOWOŚCI
CISOWNIK, działka nr 298/1.  

Ogłoszenie

SIWZ

Formularz ofertowy załącznik nr 1

Wykaz zrealizowanych robót – załącznik nr 2

Oświadczenie nt. osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia - załącznik nr 3

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 5

Wzór umowy – załącznik nr 6

Lista podmiotów należących/nie należących do grupy kapitałowej. – załącznik nr 7

Harmonogram rzeczowo-finansowy - załącznik nr 8

Dokumentacja przetargowa – załącznik nr 9 a (przedmiar etap I)

Dokumentacja przetargowa – załącznik nr 9 a (przedmiar etap II)

Dokumentacja przetargowa – załącznik nr 9 b (specyfikacja techniczna wymagania ogólne)

Dokumentacja przetargowa – załącznik nr 9 b (specyfikacja techniczna roboty ziemne)

Dokumentacja przetargowa – załącznik nr 9 b (specyfikacja techniczna roboty drogowe)

Dokumentacja przetargowa – załącznik nr 9 b (specyfikacja techniczna -zagospodarowanie)

Dokumentacja przetargowa – załącznik nr 9 b (STWiORB) spis)

Dokumentacja przetargowa – załącznik nr 9 c (Altana-rzut przyziemia)

Dokumentacja przetargowa – załącznik nr 9 c (Altana-rzut dachu)

Dokumentacja przetargowa – załącznik nr 9 c (Altana - rzut więźby dachowej)

Dokumentacja przetargowa – załącznik nr 9 c (Przekrój A-A)

Dokumentacja przetargowa – załącznik nr 9 c (Altana-elewacje )

Dokumentacja przetargowa – załącznik nr 9 c (Deszczochron-widok i przekroje)

Dokumentacja przetargowa – załącznik nr 9 c (Deszczochron-rzut dachu, więźby dachowej)

Dokumentacja przetargowa – załącznik nr 9 c (Tablica informacji turystycznej)

Dokumentacja przetargowa – załącznik nr 9 c (Suchy szalet)

Dokumentacja przetargowa – załącznik nr 9 c (Stojak na rowery, drogowskazy inf.turystycznej, kosz na ..)

Dokumentacja przetargowa – załącznik nr 9 c (Witacz, uchwyt do wiązania koni, ławki)

Opis tech. Cisownik

Oświadcz. projektanta

Zagospodarowanie Cisownik

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Autor: Ryszard Janus | Data wprowadzenia: 2014-04-08 09:47:53. Drukuj
„Budowa budynku użyteczności kulturalno-
społecznej wraz z dwustanowiskowym garażem dla
OSP Kozów” 

Zamawiajacy zmienia termin składania ofert do dnia 22.04.2014 r. do godz. 11.00. Termin otwarcia ofert 22.04.2014 r. do godz. 11.30.Wniesienie wadium w terminie do dnia 22.04.2014 r. do godz. 11.00


 

Ogłoszenie

SIWZ

zał 1

zał 2

zał 3

zał 4

zał 5

zał 6

zał 7

zał 8

zał 9

projekt budowlany - achitektura A1.Rzut parteru

A2.Rzut poddasza

A3.Rzut dachu

A4.Przekrój A-A

A5.Przekrój B-B

A6.Elewacja pn i pd

A7. Elewacja wsch. i zach.

A8.Zestawienie stolarki

A9.Detale dociepleniowe

Opis architektura.

IE1. Rzut parteru- inst.elektryczne

IE2. Rzut poddasza-inst.elektryczne

IE3. Rzut parteru- inst.sieci internetowej i tv

IE4. Rzut poddasza - inst. sieci internetowej i tv

IE5. Rzut dachu-inst.odgromowa

IE6.Schemat zasilania tablicy TE

IE7.Schemat zasilania tablicy T1

IE8.Schemat zasilania tablicy TK

Opis inst.elekt.

Centrala wentylacyjna

IS1- Rzut parteru-inst.wodociagowa

IS2.Rzut poddasza-inst.wodoc.

IS3. Rozwinięcie inst.wodociagowej

IS4-Rzut parteru-inst.kan.

IS5-Rzut poddasza-inst.kan.

IS6. Rozwinięcie inst. kan.

IS7. Rzut parteru-inst.co.

IS8. Rzut poddasza-inst. co.

IS9.Rozwiniecie inst.co.

Rzut parteu-inst.went.

S12-Rzut poddasza-inst.went.

IS13-ZRut dachu-inst.went.

Opis inst.sanitarne

S10.Schemat technologiczny kotłowni

Separator z osadnikiem

opinia geotech.

zał nr 1 - mapa

zał nr 2 - mapa

Drewno zestawienie

K1.Rzut fundamentów.

K2.Zbrojenie ław fundamentowych

K3.Detal ław fundamentowych

K4. Konstr.więźby dachowej

K5. Konstr.stropu parteru

K6. Konstr.poddasza

K7.Belka żelbetowa B1

K8.Zbrojenie schodów SC1 i SC2

Opis techniczny - konstrukcja

E1.Plan sytuacyjny oświetlenia terenu

E2.Schemat ideowy zasilania

Opis-oświetlenie terenu

D1.Plan sytuacyjno-wysokosciowy

D2.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne

D3.Profil podłużny

pb - opis techniczny

opis przyl. wod

P1.Profil przyłącza wodociagowego

1.Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków-rzut

2.Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków-przekrój

opis kan. sanit

3. Profil przyłącza kan.sanitarnej

Opis zagospodarowanie

Z1.Zagospodarowanie terenu

1.Zbiornik retencyjny

2.Profil podłużny kanalizacji deszczowej

opis kan.deszczowa

BIOZ

Opis tech.-rozbiórka budynku

strona tyt.+spis

BUDYNEK-instalacje elektryczne

BUDYNEK-instalacje niskoprądowe

BUDYNEK-instalacje sanitarne

BUDYNEK-roboty budowlane

Kanalizacja deszczowa ze zbiornikiem retencyjnym

Oczyszczalnia scieków

ogrodzenie i mała architektura

oświetlenie terenu

Przebudowa sieci wodociagowej

przyłącza wod-kan

Rozbiórka

ZAGOSPODAROWANIE TERENU- utwardzenia

ST1-wymagania ogólne

ST2 Roboty budowlane

ST3 Roboty rozbiórkowe

ST4-roboty ziemne,pomiary

ST5-roboty drogowe

ST6 zagospodarowanie

ST7 Inst. sanitarne

ST8 Inst.elektryczne

ST-spis

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2014-04-03 14:11:58 | Data modyfikacji: 2014-04-04 10:34:59. Drukuj
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego dotyczy „BUDOWA MIEJSCA
ODPOCZYNKU W MIEJSCOWOŚCI CISOWNIK”, działka
nr 298/1. 

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2014-03-28 08:01:19. Drukuj
Akademia kompetencji kluczowych w gminie Smyków 

Ogłoszenie

SIWZ

Zał 1 - Wzór oferty

Zał 2 - Wzór oświadczenia

Zał 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Zał 4 - Ośwaiadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Zał 5 - Projekt umowy

Zał 6 - Wykaz osób

Zał 7 - Wykaz usług

Zał 8 - Zobowiązanie

Zał 9 - Oświadczenie o pracach przeznaczonych do podwykonania

Wyjaśnienia do pytania

Odpowiedź na pytanie z dn.25.03.2014r

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Autor: Anna Kołodziejczyk | Data wprowadzenia: 2014-03-18 14:56:45 | Data modyfikacji: 2014-03-18 15:11:21. Drukuj
BUDOWA MIEJSCA ODPOCZYNKU W MIEJSCOWOŚCI
CISOWNIK, działka nr 298/1. 

Ogłoszenie

SIWZ

Formularz ofertowy – załącznik nr 1

Wykaz zrealizowanych robót – załącznik nr 2

Oświadczenie nt. osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia - załącznik nr 3

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 5

Wzór umowy – załącznik nr 6

Lista podmiotów należących/nie należących do grupy kapitałowej. – załącznik nr 7

Harmonogram rzeczowo-finansowy - załącznik nr 8

Dokumentacja przetargowa – załącznik nr 9 a (przedmiar etap I)

Dokumentacja przetargowa – załącznik nr 9 a (przedmiar etap II)

Dokumentacja przetargowa – załącznik nr 9 b (specyfikacja techniczna wymagania ogólne)

Dokumentacja przetargowa – załącznik nr 9 b (specyfikacja techniczna roboty ziemne)

Dokumentacja przetargowa – załącznik nr 9 b (specyfikacja techniczna roboty drogowe)

Dokumentacja przetargowa – załącznik nr 9 b (specyfikacja techniczna -zagospodarowanie)

Dokumentacja przetargowa – załącznik nr 9 b (STWiORB) spis)

Dokumentacja przetargowa – załącznik nr 9 c (Altana-rzut przyziemia)

Dokumentacja przetargowa – załącznik nr 9 c (Altana-rzut dachu)

Dokumentacja przetargowa – załącznik nr 9 c (Altana - rzut więźby dachowej)

Dokumentacja przetargowa – załącznik nr 9 c (Przekrój A-A)

Dokumentacja przetargowa – załącznik nr 9 c (Altana-elewacje )

Dokumentacja przetargowa – załącznik nr 9 c (Deszczochron-widok i przekroje)

Dokumentacja przetargowa – załącznik nr 9 c (Deszczochron-rzut dachu, więźby dachowej)

Dokumentacja przetargowa – załącznik nr 9 c (Tablica informacji turystycznej)

Dokumentacja przetargowa – załącznik nr 9 c (Suchy szalet)

Dokumentacja przetargowa – załącznik nr 9 c (Stojak na rowery, drogowskazy inf.turystycznej, kosz na ..)

Dokumentacja przetargowa – załącznik nr 9 c (Witacz, uchwyt do wiązania koni, ławki)

Opis tech. Cisownik

Oświadcz. projektanta

Zagospodarowanie Cisownik

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2014-03-12 15:13:20. Drukuj
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI
PRZYŁOGI, DZIAŁKA NR 214/5 

Ogłoszenie

SIWZ

Formularz ofertowy – załącznik nr 1

Wykaz zrealizowanych robót – załącznik nr 2

Oświadczenie nt. osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia - załącznik nr 3

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 5

Wzór umowy – załącznik nr 6

Lista podmiotów należących/nie należących do grupy kapitałowej. – załącznik nr 7

Harmonogram rzeczowo-finansowy - załącznik nr 8

Dokumentacja przetargowa – załącznik nr 9-1, (Strona tytułowa)

załącznik nr 9 - 2 (opis techniczny)

załącznik nr 9 - 3

załącznik nr 9- 4

załącznik nr 9 - 5

załącznik nr 9 - 6

załącznik nr 9 - 7

załącznik nr 9 - 8

załącznik nr 9 - 9

załącznik nr 9 - 10

załącznik nr 9 - 11

załącznik nr 9 - 12

załącznik nr 9 - 13

załącznik nr 9 - 14 (przedmiar robót bud.)

Specyfikacja techniczna

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2014-02-10 10:31:05. Drukuj
Dostawa posiłków dla uczestników projektu
„Akademia kompetencji kluczowych w gminie
Smyków”, współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w
jakości usług edukacyjnych 

Ogłoszenie

SIWZ

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2

Oświadczenie 3

Wykaz usług

Wykaz osób

Oświadczenie 4

Informacja o grupie kapitałowej

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2013-10-09 13:22:48. Drukuj
Usługa transportowa odwóz i dowóz uczniów na
zajęcia w ramach projektu Akademia kompetencji
kluczowych w gminie Smyków współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego Program
Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX,
Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w
jakości usług edukacyjnych 

Ogłoszenie

SIWZ

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2

Oświadczenie 3

Wykaz usług

Wykaz osób

Oświadczenie 4

Informacja o grupie kapitałowej

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2013-09-27 12:47:13. Drukuj
Dostarczanie posiłków dla uczestników projektu
Akademia kompetencji kluczowych w gminie Smyków,
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX,
Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w
jakości usług edukacyjnych 

Ogłoszenie

SIWZ

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2

Oświadczenie3

Wykaz usług

Wykaz osób

Oświadczenie 4

Informacja o grupie kapitałowej

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2013-09-27 12:37:36. Drukuj
Przygotowanie i realizację zajęć pozalekcyjnych
oraz dostawę materiałów edukacyjnych do szkół
z terenu Gminy Smyków w ramach projektu
konkursowego POKL 9.1.2 pn: Akademia kompetencji
kluczowych w Gminie Smyków współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego 

 


Uwaga zmiana terminu składania ofert oraz Załączników Nr 1 i 3 do SIWZ


 


Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 9.10.2013r. godz. 10.00, termin  otwarcia 9.10.2013r. godz. 10.30.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie SIWZ

Zmodyfikowany Załącznik nr 3

Ogłoszenie

SIWZ

Formularz ofertowy

Opis zajęć

Wykaz sprzętu

Oświadczenie

Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Wykaz usług

Informacja o grupie kapitałowej

Wzór umowy

Oświadczenie wykonawcy

 

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2013-09-27 12:27:58 | Data modyfikacji: 2013-10-03 14:50:06. Drukuj
Obiekt małej architektury w miejscu publicznym,
plac zabaw w miejscowości: Adamów, Matyniów,
Trawniki 

Ogłoszenie

SIWZ

Adamów

Matyniów

Trawniki

 

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2013-07-16 13:21:45. Drukuj
NADZÓR INWESTORSKI - termomodernizacja budynku
dydaktycznego Zespołu Szkół w Miedzierzy  

Zaproszenie do złożenia ofert wraz z załącznikami

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2013-06-11 14:41:18 | Data modyfikacji: 2013-06-11 14:48:05. Drukuj
Ogłoszenie o przetargu - dotyczy sprzedaży
nieruchomości gruntowej w Przyłogach, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr 106/1 o
powierzchni 0,0631 ha , objętej księgą
wieczystą KW 45916. prowadzoną przez Sąd
Rejonowy w Końskich Wydział Ksiąg Wieczystych 

Ogłoszenie

Warunki przetargu

Zał nr 1 - Oświadczenia

Zał nr 2 - Formularz oferty

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2013-06-10 15:33:28. Drukuj
Termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu
Szkół w Miedzierzy  

Wyjaśnienia do SIWZ-pytania i odpowiedzi

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik Nr 1- Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 a - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określanych w art.22 ustawy

Załącznik Nr 2 b - Oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podst art. 24 ustawy.

Załącznik Nr 3 - Wykaz zrealizowanych robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiotowi zamówienia

Załącznik nr 4 - Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz zakresu wykonywanych przez nich czynności

Załącznik Nr 5 - Wykaz części zamówienia, których realizację wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

Załącznik Nr. 6 - Wzór umowy

Załącznik nr 7 - a

Załącznik nr 7 - b

Załącznik nr 7 - c

Załącznik nr 7 - d

Załącznik nr 7 - e

Załącznik nr 7 - f

Załącznik nr 7 - g

Załącznik nr 7 - h

Załącznik nr 7 - i

Załącznik nr 8 - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2013-05-23 13:03:02. Drukuj
NADZÓR INWESTORSKI- KANALIZACJA-ETAP 1 

NADZÓR INWESTORSKI- KANALIZACJA-ETAP 1

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2013-05-21 14:49:45. Drukuj
Przygotowanie i zorganizowanie wyjazdów
edukacyjnych dla uczestników projektu
„Multimedia i roboty przyszłością smykowskich
dzieci” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki - z podziałem na zadania 

Ogłoszenie

SIWZ

Formularz oferty - zał. nr 1 do siwz

UMOWA_Zał. nr 2 do swiz

Oświadczenie - zał nr 3 do siwz

Oświadczenie zał nr 4 do siwz

Wykaz uslug-zał. nr 5 do siwz

Wykaz autokarów- zał nr 6 do siwz

Wykaz osób - zał nr 7 do siwz

Oświadczenie wykonawcy zał nr 8 do siwz

Załącznik 9 Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Modyfikacja SIWZ

Wyjaśnienia do pytania

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2013-05-20 14:25:29. Drukuj
Dostawa węgla kamiennego eko - groszek na sezon
grzewczy 2013/2014 do Urzędu Gminy i jednostek
organizacyjnych Gminy Smyków 

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1- FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 2 -OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Załącznik nr 3,4 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Załącznik nr 5 - WYKAZ DOSTAW

Załącznik nr 6 - UMOWA

Załącznik nr 7 - INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2013-05-15 09:49:02. Drukuj
Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów
komunalnych oraz odpadów segregowanych z
nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy
Smyków 

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ - ( Zamawiający informuje o zmianie załącznika Nr 1 Formularz oferty)

Zał. Nr 2 do SIWZ

Zał. Nr 3 do SIWZ

Zał. Nr 4 do SIWZ

Zał. Nr 5 do SIWZ

Zał. Nr 6 do SIWZ

Zał. Nr 7 do SIWZ

Zał. Nr 8 do SIWZ

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2013-04-30 13:34:18. Drukuj
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej,
obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz
świadczenie usług przesyłania i dystrybucji
energii elektrycznej do obiektów i urządzeń
Gminy Smyków  

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik Nr. 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr. 3

Załącznik Nr. 4

Załącznik Nr. 5

Załącznik Nr. 6

Załącznik Nr. 7

Załącznik Nr. 8

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2013-04-29 11:48:25. Drukuj
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Smyków
dla miejscowości Smyków, Królewiec, Królewiec
Poprzeczny, Salata, Zastawie, Adamów, Piaski
Królewieckie. „Etap 1: Matyniów (włączenie
do istniejącej kanalizacji), Smyków część
północna ” 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-zmiana terminu składania ofert

Ogłoszenie

SIWZ - KANALIZACJA

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

Zał Nr 2-Oświadczenie o kwalifikacjach osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia

Zał. Nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust 1 PZP

Zał. Nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Zał Nr 5 - Wzór Umowy

Zał. nr 6 a - Przedmiar robót

Zał. nr 6 b - Przedmiar robót

Zał. nr 6 c - Przedmiar robót

Zał. nr 6 d - Przedmiar robót

Zał. nr 6 e - Przedmiar robót

Zał. nr 6 f - Przedmiar robót

Zał. nr 6 g - Przedmiar robót

Zał. nr 6 h - Przedmiar robót

Zał Nr 7 - wykaz robót

Zał Nr 8/1 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/2 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/3 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/4 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/5 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/6 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/7 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/8 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/9- dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/10 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/11 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/12 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/13 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/14 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/15 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/16 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/17 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/18 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/19 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/20 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/21 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/22 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/23 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/24 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/25 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/26 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/27 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/28 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/29- dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/30 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/31 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/32 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/33 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/34 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/35 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/36 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/37 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/38 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/39 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/40 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/41 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/42 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/43 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/44 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/45 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/46 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/47 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/48- dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/49 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/50 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/51 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/52 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/53 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/54 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/55 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/56- dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/57 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/58- dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/59 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/60 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/61 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/62- dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/63 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/64 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/65 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/66 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/67 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/68 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/69 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/70 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/71 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/72 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/73 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/74 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/75 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/76 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/77 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/78 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/79 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/80 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/81 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/82 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/83 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/84 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/85 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/86 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/87 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/88 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/89 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/90 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/91 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/92 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/93 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/94 - dokumentacja projektowa

Zał Nr 8/95 - dokumentacja projektowa

Załącznik nr 9

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2013-04-25 07:28:04. Drukuj
Prowadzenie szkoleń z języka angielskiego i
szkolenia ICT komputerowego dla mieszkańców
gminy Smyków w ramach projektu pn.
„Kwalifikacje to podstawa”. 

Ogłoszenie

SIWZ

Formularz ofertowy

Oswiadczenie wykonawcy

Oświadczenie o braku podstaw

Wykaz wykonanych usług

Wykaz osób

Oswiadczenia o kwalifikacjach

Umowa

Oświadczenie o wyrażeniu zgody

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Wyjaśnienia do pytań

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2013-04-12 15:14:08. Drukuj
ROKOWANIA NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ
ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W PRZYŁOGACH OZNACZONEJ
W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 214/6,
OBRĘB PRZYŁOGI ZNAK; OŚ.R 6840.3.1.2012 

WARUNKI ROKOWAŃ NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

Zał. 1 - FORMULARZ ROKOWAŃ

Zał. 2 - OŚWIADCZENIA

Zał. 3 - OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2013-02-18 09:20:49 | Data modyfikacji: 2013-02-18 09:28:27. Drukuj
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ, B.- 1.
2013 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Zał.1 opisowy i graficzny do B.-1.2013

Zał.2 opisowy i graficzny do B.-1.2013

Zał.3 opisowy i graficzny do B.-1.2013

Zał.4 opisowy i graficzny do B.-1.2013

Zał.5 opisowy i graficzny do B.-1.2013

Zał.6 opisowy i graficzny do B.-1.2013

Zał.7 opisowy i graficzny do B.-1.2013

Zał.8 opisowy i graficzny do B.-1.2013

Zał.9 opisowy i graficzny do B.-1.2013

Zał.10 opisowy i graficzny do B-1.2013

Zał.11 opisowy i graficzny do B.-1.2013

Zał.12 opisowy i graficzny do B.-1.2013

Zał.13 opisowy i graficzny do B.-1.2013

Zał.14 opisowy i graficzny do B.-1.2013

Zał.15 opisowy i graficzny do B.-1.2013

Zał.16 opisowy i graficzny do B.-1.2013

Opis

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2013-02-01 09:51:43 | Data modyfikacji: 2013-02-01 09:56:12. Drukuj
Realizacja szkoleń w ramach projektu Kwalifikacje
to podstawa realizowanego przez Gminę Smyków 

Ogłoszenie

SIWZ

Formularz oferty

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP.

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Wykaz wykonanych usług.

Wykaz osób

Oświadczenie w sprawie oferowanego komponentu elearningowego.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody

Oświadczenie.

Wzór umowy.

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2013-01-21 14:47:37. Drukuj
Usługa transportowa odwóz i dowóz uczniów w
ramach projektu „Multimedia i roboty
przyszłością smykowskich dzieci”
współfinansowanych ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX,
Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w
jakości usług edukacyjnych. 

Ogłoszenie

SIWZ

Formularz oferty

Umowa

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2

Oświadczenie 3

Wykaz usług

Wykaz osób

Oświadczenie wykonawcy

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2012-09-17 17:55:51. Drukuj
Usługa przygotowania i dostarczania posiłków
dla uczestników projektu „Multimedia i roboty
przyszłością smykowskich dzieci”,
współfinansowanych ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX,
Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w
jakości usług edukacyjnych 

Ogłoszenie

SIWZ

Formularz oferty

Umowa

Oświadczenie - 1

Oświadczenie - 2

Oświadczenie - 3

Wykaz usług

Wykaz osób

Oświadczenie wykonawcy

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2012-09-17 17:43:23. Drukuj
Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach
projektu „Multimedia i roboty przyszłością
smykowskich dzieci” – z podziałem na zadania 

Ogłoszenie

SIWZ

Zał. Nr 1 - Formularz oferty

Zał Nr 2 - Umowa

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2

Oświadczenie 3

Wykaz usług

Wykaz osób -1

Wykaz osób -2

Wykaz osób -3

Wykaz osób -4

Wykaz osób - 5

Wykaz osób - 6

Wykaz osób -7

Oświadczenie wykonawcy

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2012-09-17 17:26:36. Drukuj
IV przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w
Przyłogach oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działka nr 214/6, obręb Przyłogi  

Ogłoszenie o przetargu

Warunki IV przetargu

Formularz oferty

Oświadczenie oferenta

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2012-09-17 12:52:11. Drukuj
Dostawa 1 sztuki samochodu gaśniczego
przystosowanego do celów ratownictwa
ekologicznego  

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

Załącznik Nr. 1.

Załącznik Nr. 2.

Załącznik Nr. 3.

Załącznik Nr. 4.

Załącznik Nr. 5.

Załącznik Nr. 6.

Załącznik Nr. 7.

Załącznik Nr. 8.

Załącznik Nr. 9.

Odpowiedzi na pytania

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2012-06-28 14:40:40. Drukuj
III przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w
Przyłogach oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działka nr 214/6, obręb Przyłogi  

Ogłoszenie o przetargu

Warunki III przetargu

Załacznik Nr 1 - Formularz oferty

Załacznik Nr 2 - Oświadczenia

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2012-04-05 07:41:11. Drukuj
Remont stołówki przy Szkole Podstawowej w
Królewcu 

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Załącznik 2a

Załącznik 2b

Umowa

budowlanka - przedmiar

budowlanka - opis

elektryka przedmiar

wodno - kan - przedmiar

wod -kan - opis

specyfikacja wod - kan

wykaz stolarki

Rzut parteru

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2012-04-03 08:48:46. Drukuj
Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Smyków 

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik Nr 1 - Oferta

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie - o spełnianiu warunków udziału w przetargu

Załącznik Nr 3 - Ośwadczenie o nie podleganiu wykluczeniuz udziału w przetargu

Załącznik Nr 4 - Wykaz zrealizowanych zamówień w latach 2009 - 2011

Załącznik Nr 5 - Wykaz osób przewidzianych do wykonania zamówienia

Załącznik Nr 6 - Umowa na opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Smyków

Załącznik Nr 7 - Załącznik graficzny Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Smyków

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2012-03-09 10:41:06. Drukuj
„Dostawa koparko -ładowarki”  

Ogłoszenie

SIWZ

Zał 1 Formularz ofertowy

Zał 2 formul. parametrów techechnicznych

Zał 3 Umowa-wzór

Zał 4 oświadczenie o udzieleniu gwarancji

Załącznik nr 5 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 7- wykaz wykonanych dostaw

Ogłoszenie o zmianach w SIWZ

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania z dnia 23 02 2012

Odpowiedzi na pytania z dnia 23 02 2012

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2012-02-14 14:11:01. Drukuj
II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej
w Przyłogach oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działka nr 214/6, obręb Przyłogi  

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

WARUNKI II PRZETARGU

Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik Nr 2 OŚWIADCZENIA

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2012-01-24 08:34:16. Drukuj
„Przebudowa drogi dojazdowej do pól w
miejscowości Miedzierza”  

OGŁOSZENIE

SIWZ - „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Miedzierza”

Wymagania ogólne

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej 1

Naprawa poboczy - uzupełnienie i profilowanie zaniżonych poboczy

Zał. nr 6 Przedmiar robót

Zał nr 7 OPIS TECHNICZNY

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2012-01-16 09:18:26. Drukuj
O G Ł O S Z E N I E w sprawie: wykazu
nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie
przetargowym 

O G Ł O S Z E N I E w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie przetargowym

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2011-12-16 09:05:57. Drukuj
Usługi przeprowadzenia szkoleń językowych z
języka angielskiego i języka niemieckiego
kończących się egzaminem TGLS oraz szkolenia
interpersonalnego w ramach projektu „Znajomość
języków szansą na lepsze jutro” 

OGŁOSZENIE

SIWZ języki

Umowa

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW

Wykaz osób

Oświadczenia o kwalifikacjach

Oświadczenie o wyrażniu zgody na przetwarzanie danych

Wykaz usług

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2011-10-11 17:59:19. Drukuj
Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć
pozalekcyjnych w latach 2011-2013 w ramach
projektu „Indywidualizacja nauczania i
wychowania klas I-III w Gminie Smyków” 

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1-Umowa

Załącznik nr 2-formularz ofertowy

Załącznik nr 3-oświadczenie

Załącznik nr 4-oświadczenie

Załącznik nr 5-wykaz osób

Załącznik nr 6-oświad o kwalifikacjach

Załącznik nr 7-oświad o zgode na danych

Załącznik nr 8-wykaz usług

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2011-09-15 14:36:50. Drukuj
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na
wynajem nieruchomości w Smykowie. 

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr.1

Załącznik nr 2

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2011-09-12 15:39:49. Drukuj
Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć
pozalekcyjnych w roku szkolnym 2011/2012 w ramach
Projektu "Równe szanse" w Gminie Smyków 

SIWZ

Ogłoszenie

Załącznik nr 1-Umowa

Załącznik nr 2-formularz ofertowy

Załącznik nr 3-oświadczenie

Załącznik nr 4-oświadczenie

Załącznik nr 5-wykaz osób

Załącznik nr 6-oświad o kwalifikacjach

Załącznik nr 7-oświad o zgode na danych.

Załącznik nr 8-wykaz usług

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2011-09-05 14:22:39. Drukuj
Budowa placów zabaw w miejscowościach Cisownik,
Salata, Stanowiska 
UWAGA ! Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 2 września 2011 roku do godz. 11.00

Odpowiedzi na pytania do SIWZ 2

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

 

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2011-08-11 09:51:31 | Data modyfikacji: 2011-08-26 08:13:37. Drukuj
Kredyt długoterminowy w wysokości 2.500.000,00
PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
Gminy Smyków 

Odpowiedzi na zapytania do przetargu1.doc

Korekta harmonogramu spłat 2 kredytu.doc

Zapytanie do przetargu.jpg

Korekta harmonogramu spłat kredytu.doc

Ogłoszenie o zamówienu

SIWZ

Uchwała Nr 13/III/10

Uchwała Nr 15/IV/2011

Uchwała Nr 4/I/2010

Uchwała Nr 116/II/2010

Uchwała Nr 118/II/2010

Uchwała Nr 42/VI/2011

Uchwała Nr 67/I/2011

Regon

NIP

Oświadczenie o nie zaleganiu w podatkach

Sprawozdania z wykonania budżetu za 2009

Sprawozdania z wykonania budżetu za 2010

Sprawozdania z wykonania budżetu za I kw 2011 r

Opisowe sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 i 2010

Uchwała Nr 24/I/2010

Uchwała Nr 49/I/2011

Informacja o kredycie (pożyczce) emisji papierów wartościowych

Zestawienie przedstawiające łączną kwotę przypadających spłat i wykupów

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zestawienie zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

Wykaz zobowiązań finansowych

 

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2011-07-11 10:02:03. Drukuj
Remont sal lekcyjnych przy Szkole Podstawowej w
Królewcu 
Pozostałe załączniki proszę pobrać z przetargu umieszczonego poniżej

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 8

 

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2011-06-08 09:07:14 | Data modyfikacji: 2011-06-08 09:19:03. Drukuj
Ogłoszenie o unieważnienu przetargu "Remont sal
lekcyjnych przy Szkole Podstawowej w Królewcu" 
 unieważnienie przetargu sale lekcyjne.jpg

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2011-06-08 08:30:30. Drukuj
Dostawa węgla kamiennego eko - groszek na sezon
grzewczy 2011/2012 

SIWZ

 

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2011-05-31 14:35:49. Drukuj
Remont sal lekcyjnych przy Szkole Podstawowej w
Królewcu 

ogłoszenie remont sal.doc

załącznik 8.zip

Załącznik nr 7.zip

Załącznik nr 6 do siwz..doc

Załącznik nr 5 do siwz.doc

Załącznik nr 4 do siwz.doc

Załącznik nr 3 do siwz.doc

Załącznik nr 2 do siwz.doc

Załącznik nr 1 do siwz.doc

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.doc

załącznik nr 9.zip

 

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2011-05-20 10:10:05. Drukuj
Ogłoszenie o unieważnienu przetargu Usługi
edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w
ramach projektu "Indywidualizacja nauczania i
wychowania klas I-III w gminie Smyków" w latach
2011-2013 oraz projektu pn. "Równe szanse" w roku
szkolnym 2011/2012 
 unieważnienie usługi edukacyjne.jpg

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2011-04-08 12:21:04. Drukuj
Przebudowa drogi dojazdowej do pól w
miejscowości Świnków 

Załączniki znajdują się w I ogłoszonym przetargu


UWAGA Zmiana Specyfikacji technicznej i przedmiaru robót

Zmiana Specyfikacja techniczna

Zmiana Przedmiar robót

Ogłoszenie

SIWZ

 

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2011-03-21 10:10:23 | Data modyfikacji: 2011-03-25 14:19:31. Drukuj
Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu "Przebudowa
drogi dojazdowej do pól w miejsc. Świnków" 
 unieważnienie przetargu.jpg

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2011-03-17 14:19:52. Drukuj
Remont urządzeń budowlanych częściowe
odwodnienie piwnic i częściowe odprowadzenie
wody deszczowej - budynek wielofunkcyjny w
Smykowie 

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Opis techniczny

Przedmiar robót

Specyfikacja techniczna

Rysunki

 

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2011-03-10 15:09:49. Drukuj
Przebudowa drogi dojazdowej do pól w
miejscowości Świnków 

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Specyfikacja techniczna

 

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2011-02-28 14:25:44. Drukuj
Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć
edukacyjnychw ramach projektu pn. Indywidualizacja
nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Smyków
w latach 2011- 2013 oraz projektu pn. Równe
szanse w roku szkolnym 2011-2012 

Ogłoszenie

SIWZ

 

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2011-02-25 08:36:22 | Data modyfikacji: 2011-02-25 08:39:45. Drukuj
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego
budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Smyków, na
podstawie koncepcji kanalizacji sanitarnej dla
miejscowości: Smyków, Królewiec, Królewiec
Poprzeczny, Salata, Zastawie, Adamów, Piaski
Królewieckie 

Uwaga zmiana terminu składania ofert


Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 9.03.2011r. godz. 11.00, termin  otwarcia 9.03.2011r. godz. 11.15.

Zmiany SIWZ

Odpowiedzi na pytania do specyfikacji 2

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na pytania do specyfikacji.doc

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Zał. nr. 7.pdf

Załącznik nr 7

 

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2011-02-17 13:19:45 | Data modyfikacji: 2011-03-02 11:29:29. Drukuj
Usługa transportowa polegająca na odwozie i
dowozie uczniów w ramach projektu „Równe
szanse” 

ogłoszenie

SIWZ, Załączniki

zmiana załącznika.jpg

załącznik nr 6.jpg

 

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2010-10-04 15:29:14. Drukuj
Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu Odwóz i
dowóz uczniów w ramach projektu "Równe szanse" 
 0000001-157.jpg

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2010-10-04 10:55:57. Drukuj
Odwóz i dowóz uczniów w ramach projektu Równe
szanse współfinansowanych ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet
IX, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszaniee różnic
w jakości usług edukacyjnych 

SIWZ, Załączniki

ogloszenie.doc

 

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2010-09-23 15:38:53. Drukuj
Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości
Kozów, Budowa placu zabaw dla dzieci w
miejscowości Przyłogi, Doposażenie placu zabaw
w Smykowie 

ogłoszenie.doc

SIWZ place zabaw.doc

specyfikacja techniczna.doc

załączniki.zip

Załącznik nr 10 - przedmiary.zip

szkic 1.jpg

szkic 2.jpg

szkic 3.jpg

 

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Autor: Wójt Gminy | Data wprowadzenia: 2010-07-30 12:18:39. Drukuj
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania dotyczy
Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości
Kozów, Budowa placu zabaw dla dzieci w
miejscowości Przyłogi, Doposażenie placu zabaw
w Smykowie 
 unieważnienie plac zabaw.jpg

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Autor: Zastępca Wójta-Bożena Szczypiór | Data wprowadzenia: 2010-07-30 08:11:10. Drukuj
Modernizacja wodociągu na terenie gminy Smyków
polegająca na budowie rurociągu tranzytowego w
Przyłogach wraz z uzbrojeniem studni, budową
zbiorników wyrównawczych w Przyłogach i
ujęciowych w Smykowie 

SIWZ

Specyfikacja techniczna

przedmiar robót

1.pdf

2.pdf

teczka6.zip

teczka 1.zip

teczka 5.zip

projekt techniczny.zip

uzupełnienie przedmiaru robót.doc

zagospodarowanie.pdf

odpowiedź na zapytanie do przetargu

sprawozdanie badania wody.doc

przedmiar komora zasuw.doc

Studnia I.zip

Studnia II.zip

Studnia III.zip

zasilanie zbiorników wody w m. PRZYŁOGI.zip

zasilanie zbiorników wody w m. Smyków.zip

 ogłoszenie2.doc

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Autor: Wójt Gminy | Data wprowadzenia: 2010-07-29 13:48:20 | Data modyfikacji: 2010-08-10 12:53:50. Drukuj
Ogłoszenie o unieważnieniu
przetargu-Modernizacja wodociągu na terenie gminy
Smyków polegająca na budowie rurociągu
tranzytowego w Przyłogach wraz z uzbrojeniem
studni, budową zbiorników wyrównawczych w
Przyłogach i ujęciowych w Smykowie 
 unieważnienie.jpg

Opublikowane przez: jan Kowalski | Autor: Wójt Gminy-Józef Śliz | Data wprowadzenia: 2010-07-28 13:33:34. Drukuj

Zobacz:
   Wyniki postępowań
Data wprowadzenia: 2010-07-28 13:33:34
Autor: Wójt Gminy-Józef Śliz
Obowi~Ezuje od: 2010-07-28
Opublikowane przez: jan Kowalski
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy Smyków
ul. Smyków 91
26-212
Kierownik Jednostki
Józef Śliz
Kontakt:
Tel: (+48 41) 373-91-81
Fax: (+48 41) 373-91-81
e-mail: gmina@smykow.pl