Dokumenty strategiczne
Dokumenty strategiczne
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Smyków  

UCHWAŁA Nr 124/XIX/2016 RADY GMINY SMYKÓW z dnia 30 września 2016 roku w sprawie aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Smyków"

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Smyków - AKTUALIZACJA

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Smyków - BAZA DANYCH

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-10-07 14:20:47. Drukuj
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Smyków -
Podsumowanie 
 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Smyków - Podsumowanie..pdf

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-09-08 09:28:14. Drukuj
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Smyków -
Baza danych 
 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Smyków - Baza danych..pdf

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-09-08 09:25:45. Drukuj
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Smyków 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Smyków

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-09-08 09:22:42. Drukuj
Strategia Rozwoju Gminy Smyków na lata 2015 -
2022  

Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2015-2022

Strategia Rozwoju Gminy Smyków na Lata 2015-2022

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-11-18 07:54:14. Drukuj
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Smyków 

Uchwała w sprawie przyjęcia zmian STUDIUM


STUDIUM


ZAŁ 1 do STUDIUM


ZAŁ 2do STUDIUM


ZAŁ 3 do STUDIUM


ZAŁ 3.1 do STUDIUM


Prognoza oddziaływania na środowisko


OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Autor: Ryszard Janus | Data wprowadzenia: 2015-01-08 11:54:16 | Data modyfikacji: 2015-01-08 12:07:18. Drukuj
Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z
terenu gminy Smyków na lata 2012-2032 

Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Smyków na lata 2012-2032

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2013-03-18 10:10:24. Drukuj
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Smyków na
lata 2010-2017 
 POŚ dla gminy Smyków.doc

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2010-09-27 11:16:28. Drukuj
Plan Gospodarki odpadami dla Gminy Smyków na lata
2010-2017 
 PGO dla gminy Smyków.doc

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2010-09-27 11:14:08 | Data modyfikacji: 2010-09-27 11:22:59. Drukuj
Plan rozwoju lokalnego Gminy Smyków na lata
2007-2015 
 Plan rozwoju lokalnego.pdf

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2010-09-17 10:34:34. Drukuj
Data wprowadzenia: 2010-09-17 10:34:34
Opublikowane przez: Aneta Stępień
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy Smyków
ul. Smyków 91
26-212
Kierownik Jednostki
Józef Śliz
Kontakt:
Tel: (+48 41) 373-91-81
Fax: (+48 41) 373-91-81
e-mail: gmina@smykow.pl