Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
Zarządzenie Nr 81/2015 w sprawie zmiany w
składzie Obwodowej Komisji Wyborczych na terenie
Gminy Smyków 

Zarządzenie Nr 81/2015

 

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2015-10-19 10:32:37. Drukuj
Zarządzenie Nr 79/2015 w sprawie zmiany w
składzie Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie
Gminy Smyków 

Zarządzenie Nr 79

 

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2015-10-07 12:59:27. Drukuj
Zarządzenie Nr 78/2015 w sprawie wyznaczenia
przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych
komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu
spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami 

Zarządzenie Nr 78

 

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2015-10-07 12:56:45. Drukuj
Zaproszenie na pierwsze posiedzenie obwodowych
komisji wyborczych 

Zaproszenie na pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych

 

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2015-10-06 10:45:25. Drukuj
Zarządzenie Nr 77/2015 w sprawie powołania
składów obwodowych komisji wyborczych 

Zarządzenie 77

 

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2015-10-06 10:43:38. Drukuj
Zarządzenie Nr 76/2015 w sprawie powołania
operatorów informatycznej obsługi obwodowych
komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do
Senatu RP na dzień 25 październia 2015r 

Zarządzenie Nr 76

 

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2015-10-06 10:41:29. Drukuj
Zarządzenie Nr 75/2015 w sprawie powołania
koordynatora gminnego systemów informatycznych w
wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP 

Zarządzenie Nr 75

 

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2015-10-06 10:38:59. Drukuj
Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Smyków do
prowadzenia czynności losowania składów
osobowych obwodowych komisji wyborczych 
 Zarządzenie Nr 74..pdf

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2015-10-05 12:25:37. Drukuj
Zarządzenie Nr 73/2015 w sprawie wskazania osób
wchodzących z urzędu w skład obwodowych komisji
wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP,
zarządzonych na dzień 25 października 2015r. 
 Zarządzenie Nr 73.pdf

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2015-10-05 12:18:10. Drukuj
Informacja o terminie przeprowadzenia losowania
kandydatów na członków obwodowych komisji
wyborczych  

Informacja o losowaniu

 

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2015-10-02 15:37:42 | Data modyfikacji: 2015-10-02 15:39:16. Drukuj
Obwieszczenie Wójta Gminy Smyków o numerach i
granicach obwodów głosowania, wyznaczonych
siedzibach obwodowych komisji wyborczych
dostosowanych do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych, o możliwości głosowania
korespondencyjnego i przez pełnomocnika 
 Obwieszczenie Wójta Gminy.doc

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2015-09-28 13:52:08. Drukuj
Zarządzenie Nr 68 w sprawie wyznaczenia miejsca
na obszarze gminy przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień
25 października 2015r 

Zarządzenie Nr 68

 

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2015-09-28 09:24:33 | Data modyfikacji: 2015-09-28 09:26:32. Drukuj
Data wprowadzenia: 2015-09-28 09:24:33
Data modyfikacji: 2015-09-28 09:26:32
Opublikowane przez: Aneta Stępień
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy Smyków
ul. Smyków 91
26-212
Kierownik Jednostki
Józef Śliz
Kontakt:
Tel: (+48 41) 373-91-81
Fax: (+48 41) 373-91-81
e-mail: gmina@smykow.pl