Informacje bieżące, ogłoszenia
Informacje bieżące, ogłoszenia
Wyniki badań wody z dnia 09.11.2016 

Wyniki badań wody Przyłogi 09.11.2016.pdf

wyniki badań wody Stanowiska 09.11.2016.pdf

 

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2016-11-24 15:01:15. Drukuj
Wyniki badań wody z dnia 03.10.2016 roku -
wodociąg Przyłogi 

Wyniki badań wody Przyłogi

 

Opublikowane przez: Anna Wierzbowska | Data wprowadzenia: 2016-11-10 14:47:55. Drukuj
Informacja o rozstrzygnięciu konkursów 

Informacja

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-10-18 13:29:10. Drukuj
PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SMYKÓW Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI
PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
NA 2017 ROK 

Ogłoszenie

Zarządzenie Nr 65/2016

Załącznik Nr 1 i 2

 

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2016-10-03 15:24:48. Drukuj
Ogłoszenie o zebraniu wiejskim dla mieszkańców
sołectwa Trawniki 

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-09-22 11:43:48. Drukuj
Ogłoszenie o zebraniu wiejskim dla mieszkańców
sołectwa Matyniów 
 Ogłoszenie dla mieszkańców sołectwa Matyniów-fundusz sołecki 2017

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2016-09-16 15:16:23 | Data modyfikacji: 2016-09-16 15:18:42. Drukuj
Ogłoszenie o zebraniu sołeckim dla mieszkańców
sołectwa Smyków 
 Ogłoszenie dla mieszkańców sołectwa Smyków 2017r..doc

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-09-15 12:17:12. Drukuj
Ogłoszenie o zebraniu sołeckim dla mieszkańców
sołectwa Wólka Smolana 
 Ogłoszenie dla mieszkańców sołectwa Wólka Smolana 2017r..doc

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-09-15 12:13:37. Drukuj
Ogłoszenie o zebraniu sołeckim dla mieszkańców
sołectwa Kozów 
 Ogłoszenie dla mieszkańców sołectwa Kozów 2017..doc

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-09-15 12:09:48 | Data modyfikacji: 2016-09-19 12:50:23. Drukuj
Ogłoszenie o zebraniu sołeckim dla mieszkańców
sołectwa Miedzierza 
 Ogłoszenie dla mieszkańców Miedzierza 2017r..doc

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-09-15 12:07:11 | Data modyfikacji: 2016-09-19 12:55:47. Drukuj
Zapraszamy do zapoznania się z Programem
Rewitalizacji  

Zapraszamy do zapoznania się z „Programem Rewitalizacji Gminy Smyków na lata 2016-2023”.
W przypadku uwag lub sugestii prosimy o ich zgłaszanie wg załączonego formularza do dnia 30 września 2016r.

Uwagi można składać:
Drogą korespondencyjną lub osobiście na adres: Urząd Gminy Smyków – adres: Smyków 91, 26-212 Smyków lub przesyłać e-mailem: Sylwia Dulewicz – Urząd Gminy Smyków e-mail: sylwia.dulewicz@smykow.pl lub Rafał Graczkowski – firma GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o. e-mail: rafalgraczkowski@graczkowskidotacje.pl

Niniejsze zaproszenie stanowi 3 etap konsultacji społecznych związanych z tworzeniem „Programu Rewitalizacji Gminy Smyków na lata 2016-2023”.
Czas trwania konsultacji w ramach tego etapu: 15.09.2016 – 30.09.2016r.

Program Rewitalizacji

Formularz uwag

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-09-15 08:21:01. Drukuj
Ogłoszenie o zebraniu sołeckim dla mieszkańców
sołectwa Adamów 

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-09-14 10:16:54. Drukuj
Ogłoszenie o zebraniu sołeckim dla mieszkańców
sołectwa Stanowiska 

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-09-14 10:09:59. Drukuj
Ogłoszenie o zebraniu sołeckim dla mieszkańców
sołectwa Przyłogi 

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-09-14 10:04:09. Drukuj
Wyniki badań wody z dnia 03.08.2016 roku -
wodociąg Przyłogi i Stanowiska 

Wyniki badań - wodociąg Przyłogi

Wyniki badań - wodociąg Stanowiska

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-09-13 10:46:22 | Data modyfikacji: 2016-09-13 10:48:11. Drukuj
Ogłoszenie o zebraniu sołeckim dla mieszkańców
sołectwa Cisownik 

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-09-12 11:35:37. Drukuj
Ogłoszenie o zebraniu sołeckim dla mieszkańców
sołectwa Królewiec 

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-09-08 09:47:36. Drukuj
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko
urzędnicze w Urzędzie Gminy w Smykowie 

Informacja o wynikach naboru

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-09-07 11:20:28. Drukuj
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA
FORMALNE na stanowisko Sekretarza Gminy Smyków
(1/2 etatu)  

Lista kandydatów

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-08-31 14:50:21. Drukuj
Nowe stawki za wywóz nieczystości płynnych 
 nowe stawki za wywóz nieczystości płynnych.doc

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2016-08-25 11:57:19. Drukuj
Wyniki badań wody 

wyniki badań Przyłogi 29.07.2016r..pdf

wyniki badań Przyłogi 03.08.2016.pdf

wyniki badań wody Stanowiska 03.08.2016r.pdf

 

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2016-08-25 09:51:54 | Data modyfikacji: 2016-08-25 09:53:24. Drukuj
Sprawozdanie z wyników badań ścieków 
 sprawozdanie z wyników badań scieków.pdf

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2016-08-25 09:50:14. Drukuj
Wyniki badań wody 

wyniki badań Stanowiska 02.06.2016r..pdf

wyniki badań Przyłogi 02.06.2016r..pdf

wyniki badań wody Przyłogi 14.06.2016r.pdf

 

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2016-08-25 09:46:26 | Data modyfikacji: 2016-08-25 09:54:36. Drukuj
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze
stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy Smyków  

Ogłoszenie o naborze

 

Opublikowane przez: Anna Kołodziejczyk | Data wprowadzenia: 2016-08-10 15:31:02 | Data modyfikacji: 2016-08-10 16:20:05. Drukuj
Ogłoszenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy -
Pieniądze dla firm na utrzymanie miejsc pracy 

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-08-04 14:58:15. Drukuj
ZARZĄDZENIE NR 96 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia
19 lipca 2016 roku w sprawie wprowadzenia stopni
alarmowych 

Zarządzenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-07-20 14:29:29. Drukuj
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ZDEMONTOWANYCH OKIEN 

Wójt Gminy Smyków posiada do odsprzedaży stolarkę okienną zdemontowaną przy inwestycji: „Ocieplenie Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Miedzierzy”

Treść ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-07-15 14:49:44. Drukuj
Zaproszenie na konsultacje społeczne dotyczące
Programu Rewitalizacji Gminy Smyków dla
mieszkańców sołectw Miedzierza, Królewiec,
Smyków 

Sołectwo Miedzierza - zaproszenie

Sołectwo Królewiec - zaproszenie

Sołectwo Smyków - zaproszenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-07-14 15:32:23. Drukuj
Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko
urzędnicze w Urzedzie Gminy w Smykowie  

Ogłoszenie wyniki naboru

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-07-01 11:06:10. Drukuj
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko urzędnicze " Zastepca
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Smykowie w
Urzędzie Gminy w Smykowie 

Lista kandydatów

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-06-29 08:07:43. Drukuj
Informacja Wójta Gminy Smyków o zamieszczeniu w
Publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku
i jego ochronie projektu zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Smyków  

Projekt zmiany Studium

Informacja wójta

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-06-22 08:53:14 | Data modyfikacji: 2016-06-22 09:36:53. Drukuj
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze  

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-06-15 09:36:57. Drukuj
Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko
urzędnicze w Urzedzie Gminy w Smykowie  

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-06-15 09:36:06. Drukuj
ZAPROSZENIE DO ZAPOZNANIA SIĘ Z DIAGNOZĄ
CZYNNIKÓW I ZJAWISK KRYZYSOWYCH, Dotyczy
Programu Rewitalizacji dla Gminy Smyków na lata
2016-2023. 

Diagnoza zjawisk kryzysowych

Formularz zgłaszania uwag

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-06-09 12:42:07. Drukuj
Zawiadomienie RDOŚ w Kielcach o przystąpieniu
prac zmierzających do wydania zarządzenia w
sprawie zezwolenia na czynności podlegające
zakazom obowiązującym w stosunku do bobra
europejskiego 

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-06-03 14:24:06. Drukuj
Ogłoszenie w sprawie Komitetu ds. rewitalizacji 

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-06-03 10:36:33. Drukuj
Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko
urzędnicze w Urzedzie Gminy w Smykowie  

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-06-02 15:34:12. Drukuj
Ogłoszenie o możliwości dzierżawy terenu 

Ogłoszenie

Formularz oferty

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-06-02 15:22:46. Drukuj
Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych
dotyczących projektu aktualizacji dokumentu pn.
"Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Smyków" 

Ogłoszenie

Formularz zgłaszania uwag

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Smyków

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-06-02 14:56:44. Drukuj
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze  

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-06-01 14:14:15. Drukuj
Wójt Gminy Smyków poszukuje kandydata na
stanowisko: Asystent Wójta ds. inwestycji w
Urzędzie Gminy w Smykowie 

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-05-25 15:28:17. Drukuj
Ogłoszenie w sprawie świadczenia usług wywozu
nieczystości płynnych i zagęszczonych osadów 

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-05-25 13:01:30. Drukuj
Ogłoszenie o możliwości dzierżawy terenu 

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-05-24 13:46:01. Drukuj
Ogłoszenie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w
sprawie ochronnego szczepienia lisów  

Ogłoszenie o szczepieniu lisów

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-05-24 09:32:19. Drukuj
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze 

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-05-19 15:32:58. Drukuj
Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko
urzędnicze w Urzedzie Gminy w Smykowie 

Informacja o wynikach naboru

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-05-19 15:30:56. Drukuj
Zarządzenie Nr 34 w sprawie unieważnienia
otwartego konkursu na powierzenie lub wsparcie
realizacji zadania publicznego w 2016 roku przez
organizacje i podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  

Zarządzenie 34

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-05-11 13:33:51. Drukuj
Ogłoszenie w sprawie przedłużenia terminu
wypełnienia druku zgłoszenia posiadanego
zbiornika bezodpływowego  

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-05-05 11:58:12. Drukuj
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze  

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-04-27 14:21:32. Drukuj
POZIOMY RECYKLINGU OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ
SMYKÓW W 2015 R. 

Poziomy recyklingu

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-04-27 12:36:49. Drukuj
OGŁOSZENIE - wykaz nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży  

Ogłoszenie - wykaz

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-04-25 11:45:20. Drukuj
Wyniki badań wody z dnia 06.04.2016r 

Badanie wody stacja wodociagowa w Stanowiskach

Badanie wody stacja wodociągowa w Przyłogach

 

Opublikowane przez: Anna Kołodziejczyk | Data wprowadzenia: 2016-04-21 12:54:23. Drukuj
Komunikat Prezesa Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa  

Komunikat

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-04-14 15:29:48. Drukuj
Zarządzenie Nr 25/2016 w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na powierzenie lub
wsparcie realizacji zadania publicznego w 2016
roku przez organizacjie i podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego w zakresie
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego  

Zarządzenie 25 z załącznikami

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-04-13 13:36:32. Drukuj
Częściowe unieważnienie otwartego konkursu
ofert na powierzenie lub wsparcie zadania
publicznego w 2016 roku przez organizacje i
podmioty prowadzące działalność pożytku
publicznegoa w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego  

Protokół

Zarządzenie 23

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-04-08 09:20:34. Drukuj
WYKAZ FIRM ŚWIADCZACYCH USŁUGI WYWOZU
NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH Z TERENU GMINY SMYKÓW 

Wykaz firm

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-04-05 10:09:30. Drukuj
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko
urzędnicze  

Informacja

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-04-01 12:42:19. Drukuj
Protokół z rozstrzygnięcia otwartego konkursu
ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji
zadania publicznego w 2015 roku przez organizacje
i podmioty prowadzące działalność pożytku
publicznego w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego 

Protokół str 1

Protokół str 2

Zarządzenie Nr 16

Zarządzenie Nr 17

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-03-31 14:46:17. Drukuj
Sprawozdanie z badań ścieków w Gminie Smyków  

Wyniki badań

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-03-29 12:48:27. Drukuj
Wyniki badań wody z dnia09.03.2016 roku -
wodociąg Przyłogi  

Wyniki str 1 i 2

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-03-21 09:29:11. Drukuj
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze  

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-03-16 13:38:39. Drukuj
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na
kandydata na stanowisko Dyrektora Szkół w
Miedzierzy 

Zarządzenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-03-16 13:35:58. Drukuj
Wyniki badań wody z dnia 17.02.2016 roku -
wodociąg Przyłogi 

Wniki

Wyniki str 1 i 2

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-03-11 13:42:12. Drukuj
RODZINA 500 plus - Ważne infprmacje  

Informator 1

Informator 2

Ulotka

Prezentacja

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-03-11 13:00:58 | Data modyfikacji: 2016-03-11 13:06:26. Drukuj
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko
urzędnicze  

Informacja

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-03-10 08:46:21. Drukuj
Ogłoszenia o zebraniach sołeckich dla
mieszkańców sołectwa Królewiec 

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-03-03 07:42:03. Drukuj
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze  

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-02-25 10:30:50. Drukuj
Zarządzenie Nr 9/2016 w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na powierzenie lub
wsparcie realizacji zadania publicznego w 2016
roku przez organizacje i podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego  

Zarządzenie 9 z załącznikami

Formularz oferty

Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-02-22 11:08:36 | Data modyfikacji: 2016-02-22 11:13:05. Drukuj
Protokół z rozprawy administracyjnej otwartej
dla społeczeństwa z dnia 29 stycznia 2016r. Dla
przedsięwzięcia pn. „ Budowa elektrowni
wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w
miejscowości Przyłogi, gm. Smyków" 

Protokół

Załączniki do protokołu

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-02-11 13:08:51. Drukuj
Zarządzenie w sprawie naboru kandydatów na
członków komisji konkursowych do opiniowania
ofert w otwartych konkursach ofert na realizację
zadań publicznych w 2016 roku 

Zarządzenie Nr 6/2016

 

Opublikowane przez: Anna Kołodziejczyk | Data wprowadzenia: 2016-02-04 15:03:30. Drukuj
Ogłoszenie o dniu wolnym od pracy w Urzędzie
Gminy Smyków 

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-12-14 14:07:25. Drukuj
Ogłoszenia o zebraniach sołeckich dla
mieszkańców sołectw: Przyłogi, Trawniki,
Królewiec, Adamów. Temat zebrania - "Budowa
elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą
towarzyszącą w miejscowości Przyłogi, gm.
Smyków". 

Sołectwo Przyłogi

Sołectwo Trawniki

Sołectwo Królewiec

Sołectwo Adamów

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-12-11 12:20:32. Drukuj
Wyniki badań wody z dnia 25.11.2015  

Wodociąg Przyłogi str 1

Wodociąg Przyłogi str 2

Wodociąg Stanowiska str 1

Wodociąg Stanowiska str 2

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-12-10 14:15:12. Drukuj
Sprawozdanie z badań ścieków w Gminie Smyków 

str 1

str 2

str 3

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-12-07 12:05:45. Drukuj
NABÓR WNIOSKÓW o dofinansowanie kosztów
demontażu i unieszkodliwiania odpadów
zawierających azbest w 2016 roku 

Informacja

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-11-03 12:34:35. Drukuj
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Plan gospodarki niskoemisyjnej

Uzasadnienie

Decyzja Sanepid

Decyzja RDOŚ

Formularz zgłoszenia uwag

Formularz zgłoszenia uwag

 

Opublikowane przez: Anna Kołodziejczyk | Data wprowadzenia: 2015-11-02 10:31:04. Drukuj
Protokół z konsultacji projektu " Programu
współpracy Gminy Smyków z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2016 rok. 

protokuł.jpg

str 2

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-10-19 15:20:46 | Data modyfikacji: 2015-10-19 15:23:31. Drukuj
Ogłoszenie o ćwiczeniach obronnych 

OGŁOSZENIE

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-10-13 09:11:57. Drukuj
Informacja o terminie przeprowadzenia losowania
kandydatów na członków obwodowych komisji
wyborczych 

Informacja

 

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2015-10-02 15:34:51. Drukuj
Projekt Programu współpracy Gminy Smyków z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pozytku
publicznego na 2016r. 
 Zarządzenie Projekt programu.pdf

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2015-10-02 12:06:50. Drukuj
Zaproszenie 

ZAPROSZENIE KOMITET REWITALIZACYJNY

 

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2015-09-30 10:48:13. Drukuj
Ogłoszenie o licytacji autobusu 

Ogłoszenie o licytacji autobusu

 

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2015-09-28 11:26:10. Drukuj
Wyniki badań wody z wodociągu Przyłogi i
Stanowiska 

Stanowiska

 Przyłogi.pdf

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2015-09-24 15:59:45. Drukuj
Wyniki pomiarów jakości wprowadzanych ścieków 

Wyniki pomiarów

 

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2015-09-23 08:01:10. Drukuj
Ogłoszenia dla mieszkańców 

Ogłoszenie dla mieszkańców sołectwa Kozów

Ogłoszenie dla mieszkańców sołectwa Królewiec

Ogłoszenie dla mieszkańców sołectwa Przyłogi

Ogłoszenie dla mieszkańców sołectwa Adamów

Ogłoszenie dla mieszkańców sołectwa Cisownik

Ogłoszenie dla mieszkańców sołectwa Matyniów

Ogłoszenie dla mieszkańców sołectwa Salata

Ogłoszenie dla mieszkańców sołectwa Smyków

Ogłoszenie dla mieszkańców sołectwa Stanowiska

Ogłoszenie dla mieszkańców sołectwa Wólka Smolana

Ogłoszenie dla mieszkańców sołectwa Miedzierza

 

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2015-09-11 22:06:24. Drukuj
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w
najem i dzierżawę 
 wykaz nieruchomości.pdf

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2015-09-03 09:37:00. Drukuj
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze 

Ogłoszenie

Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-08-13 14:10:12. Drukuj
Ogłoszenie -Program usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Smyków na
lata 2012 - 2032- realizacja 2015 rok  

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-08-13 13:26:52. Drukuj
OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA CISOWNIK 

OGŁOSZENIE

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-08-11 09:33:21. Drukuj
Ogłoszenie dla mieszkańców Gminy Smyków spawie
ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w
2015r. dla pracowników Urzędu Gminy Smyków 

Zarządzeniem Wójta Gminy Smyków zostały ustalone dodatkowe dni wolne od pracy w 2015 dla pracowników Urzędu Gminy Smyków za święta przypadające w innym dniu niż niedziela:

1. Za dzień 15 sierpnia — dzień 14 sierpnia lub 24 sierpnia
2. Za dzień 26 grudnia — dzień 24 grudnia (Wigilia) – W TYM DNIU URZĄD NIE BĘDZIE CZYNNY

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-08-07 12:29:13 | Data modyfikacji: 2015-08-07 12:30:58. Drukuj
Wyniki badań wody z wodociągu Przyłogi  

Sprawozdanie str. 1

sprawozdanie str 2

sprawozdanie str 3

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-08-04 08:09:39. Drukuj
Ogłoszenie dla mieszkańców sołectwa Salata o
zebraniu wiejskim 
 Ogłoszenie dla mieszkańców Salata 2015r.- zmiana wniosku.doc

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2015-07-01 14:25:06 | Data modyfikacji: 2015-07-01 14:25:45. Drukuj
Wyniki badań wody z wodociągu Przyłogi 
 sprawozd.pdf

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2015-06-23 13:11:51. Drukuj
OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA KRÓLEWIEC
 

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-05-28 15:21:12. Drukuj
UWAGA PRODUCENCI OWOCÓW I WARZYW !!!! KOMUNIKAT 

KOMUNIKAT

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-05-18 14:20:13. Drukuj
INFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU DO PRAC NAD
SPORZĄDZENIEM LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI
DLA MIEJSCOWOŚCI SMYKÓW NA LATA 2015-2022 

Informacja

Ankieta

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-05-15 10:35:43. Drukuj
INFORMACJA o wynikach naboru na wolne stanowisko
urzędnicze w Urzędzie Gminy w Smykowie  

Ogłoszenie - wyniki naboru

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-05-12 14:26:30. Drukuj
NABÓR WNIOSKÓW o dofinansowanie kosztów
demontażu i unieszkodliwiania odpadów
zawierajacych azbest z 2015 roku  

Ogłoszenie

Formularz wniosku

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-05-12 12:45:50 | Data modyfikacji: 2015-05-12 14:13:13. Drukuj
Rekrutacja do Punktów Przedszkolnych na rok
szkolny 2015/2016. 

Informacja o rekrutacji

Wniosek

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2

Oświadczenie 3

Zał do Zarządzenia - Regulamin

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-05-08 13:34:53. Drukuj
OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA KRÓLEWIEC 

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-05-08 13:23:24. Drukuj
Wyniki badań wody z dnia 22.04.2015  

Wyniki str.1 - wodociąg Przyłogi

Wyniki str.2 - wodociąg Przyłogi

Wyniki str.1 - wodociąg Stanowiska

Wyniki str.2 - wodociąg Stanowiska

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-04-30 14:25:51 | Data modyfikacji: 2015-04-30 14:30:53. Drukuj
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko kierownicze urzednicze "
Sekretarz Gminy" w Urzędzie Gminy w Smykowie 

Lista kandytatów

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-04-28 12:15:15. Drukuj
Wykaz nieruchomości przeznaczonych przez Gminę
Smyków do oddania w najem  

Wykaz

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-04-15 13:34:11. Drukuj
Zawiadomienie o unieważnieniu konkursu
urbanistyczno – architektoniczny na
zagospodarowanie Centrum Gminy Smyków.  

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-04-13 12:06:34. Drukuj
OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze  

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-04-01 15:25:58. Drukuj
Wyniki badań wody z dnia 04.03.2015 rok  

Wyniki badań str 1 wodociąg Przyłogi

Wyniki badań str 2 wodociąg Przyłogi

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-03-30 10:25:21. Drukuj
Protokół z rozstrzygnięcia otwartego konkursu
ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji
zadania publicznego w 2015 roku przez organizacje
i podmioty prowadzące działalność pożytku
publicznego w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej  

Protokół

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-03-19 15:12:02. Drukuj
Wykaz nieruchomości przeznaczonej przez Gminę
Smyków do oddania w najem  

Wykaz

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-03-18 12:08:27. Drukuj
Protokół z rozprawy administracyjnej otwartej
dla społeczeństwa, przeprowadzonej w dniu 2
marca 2015r. zarządzanej przez Wójta Gminy
Smyków obwieszczeń z dnia 11 lutego 2015 r. dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie
elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą
towarzyszącą w miejscowości Przyłogi. 

Protokół cz.1

Protokół cz.2

 

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2015-03-17 13:08:31. Drukuj
Zarządzenie Nr 15/2015 w sprawie ogłoszenia
konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Królewcu 

Zarządzenie Nr 15/2015

Zał. do Zarządzenia

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-03-12 13:12:47. Drukuj
Wyniki badań wody z dnia 11.02.2015 rok 

Wyniki badań str 1 wodociąg Przyłogi

Wyniki badań str 2 wodociąg Przyłogi

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-03-09 11:13:42. Drukuj
Ogłoszenie - dotyczy nowych stawek za wodę i
ścieki 

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-03-09 11:08:11. Drukuj
Ogłoszenie dla mieszkańców Sołectwa Miedzierza 

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-03-05 15:17:27 | Data modyfikacji: 2015-03-05 15:23:10. Drukuj
Ogłoszenie dla mieszkańców 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 rok

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-03-03 11:02:33. Drukuj
Konkurs urbanistyczno – architektoniczny na
zagospodarowanie Centrum Gminy Smyków. 

Ogłoszenie o konkursie

Zał 1

Zał 2

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-02-26 15:24:39. Drukuj
Ogłoszenie w sprawie spotkania informacyjnego
którego tematem bedą " Płatności bezpośrednie
2015-20120" 

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-02-24 07:37:33 | Data modyfikacji: 2015-02-24 07:54:19. Drukuj
OGŁOSZENIE o wynajmie lokali użytkowych w
Urzędzie Gminy w Smykowie 

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-02-19 14:22:38. Drukuj
Otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie
realizacji zadania publicznego w 2015 roku przez
organizacje i podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej 

Zarządzenie Nr. 11

Zał 1 do Zarządzenia

Zał 2 do Zarządzenia

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-02-17 15:17:31. Drukuj
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym
Przestępstwem
 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-02-10 15:07:11 | Data modyfikacji: 2015-02-10 15:13:14. Drukuj
Terminarz zebrań wiejskich w sołectwach w Gminie
Smyków - dotyczy wyboru Sołtysów i Rad
Sołeckich na terenie Gminy Smyków.  

Terminarz zebrań wiejskich


Informacjie o zebraniach wiejskich


 

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-02-06 14:53:23 | Data modyfikacji: 2015-02-10 10:32:01. Drukuj
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na
„Usługę naprawy i konserwacji urządzeń
biurowych (kserokopiarek, faxu), w ramach serwisu
pogwarancyjnego w roku 2015”  

Zaproszenie ofertowe

Zał 1 - formularz oferty

Zał 2 - projekt umowy

Dotyczy zmian do zapytania ofertowego Znak: Zp.271.OŚ.R.8.2015„Usługa napraw i konserwacji urządzeń biurowych

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-02-03 09:19:37 | Data modyfikacji: 2015-02-03 09:24:27. Drukuj
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na
„Dostawę druków akcydensowych dla Gminy
Smyków w 2015r., której wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równoważności kwoty 30
000 euro” 

Zaproszenie ofertowe

Zał 1 - formularz oferty

Zał 2 - projekt umowy

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-02-03 09:14:04. Drukuj
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na
„Dostawę materiałów eksploatacyjnych tuszy i
tonerów dla Gminy Smyków w 2015r., której
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równoważności kwoty 30 000 euro” 

Zaproszenie ofertowe

Zał 1 - formularz oferty

Zał 2 - projekt umowy

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-02-03 09:08:27. Drukuj
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na
„Dostawę środków czystości dla Gminy Smyków
w 2015r., której wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równoważności kwoty 30
000 euro” 

Zaproszenie ofertowe

Zał 1 - formularz oferty

Zał 2 - projekt umowy

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-02-03 09:03:56. Drukuj
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na
„Dostawę artykułów biurowych dla Gminy
Smyków w 2015r., której wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równoważności kwoty 30
000 euro” 

Zaproszenie ofertowe

Zał 1- formularz oferty

Zał 2 - projekt umowy

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-02-03 08:57:50. Drukuj
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na
zadanie pn.: I. Opracowanie projektu budowlanego
i projektu budowlano - wykonawczego „ budynku
użyteczności kulturalno – społecznej z
jednostanowiskowym garażem dla OSP Przyłogi ”,
Przyłogi (osoby dorosłe- 353, ogółem 442),
działka nr 552 o pow. 0,64 ha , gmina Smyków. 

Zaproszenie ofertowe z załącznikami

mapa syt-wys działka Miedzierza

mapa syt-wys działka Stanowiska

mapa syt-wys działka Przyłogi

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Autor: Ryszad Janus | Data wprowadzenia: 2015-01-28 10:57:41. Drukuj
Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości
położonych w miejscowości Przyłogi 

Zapytanie ofertowe

Oferta

Projekt umowy

 

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2015-01-22 11:09:41. Drukuj
Zarządzenie Nr 4/2015 Dyrektora SPZOZ w Smykowie
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na udzielenie
świadczeń zdrowotnych w SPZOZ w Smykowie-lekarz
rehabilitacji medycznej 

Zarządzenie Nr 4/2015

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy

Projekt umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2015-01-22 08:10:35. Drukuj
Zarządzenie Nr 3/2015 Dyrektora SPZOZ w Smykowie
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na udzielenie
świadczeń zdrowotnych w SPZOZ w Smykowie-lekarz
podstawowej opieki zdrowotnej 

Zarządzenie Nr 3/2015

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy

Projekt umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2015-01-22 07:54:51. Drukuj
Unieważnienie konkursu ofert na świadczenia
zdrowotne 

Unieważnienie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-01-15 09:19:43. Drukuj
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie
swiadczeń zdrowotnych w zakresie: 1. Podstawowej
opieki zdrowotnej. 2. Lekarskiej ambulatoryjnej
opieki rehabilitacyjnej. 

Zarządzenie 1/2015 P O dyrektora SPZOZ w SMYKOWIE w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w SPZOZ w Smykowie

Zaproszenie do składania ofert

Zał 1 do oferty

Zał 2 do oferty

Zał 3 do oferty

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-01-07 09:20:46. Drukuj
Wyniki badań wody z dnia 26.11.2014  

Wyniki badań str 1 wodociąg Przyłogi

Wyniki badań str 2 wodociąg Przyłogi

Wyniki badań str 1 wodociąg Stanowiska

Wyniki badań str 2 wodociąg Stanowiska

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2014-12-15 14:36:25. Drukuj
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W
POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 30.000,00 EURO - dotyczy
konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego na
terenie gminy Smyków w 2015r. i utrzymaniu ich w
należytym stanie technicznym. 

Zaproszenie str 1

Zaproszenie str 2

Zał nr 1

Zał nr 2

Zał nr 3

Zał nr 4

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2014-12-04 10:34:47. Drukuj
Zarządzenie Nr 272/2014 w sprawie:
przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego
programu współpracy Gminy Smyków z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, na 2015 r. 

Zarządzanie z zał. Projekt Programu Współpracy

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2014-10-03 15:18:59 | Data modyfikacji: 2014-10-03 15:19:36. Drukuj
OGŁOSZENIE - „ Program usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Smyków na
lata 2012 – 2032” - realizacja 2014 rok  

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Autor: Beata Jarzyńska | Data wprowadzenia: 2014-09-26 09:37:23. Drukuj
OGŁOSZENIE DLA SOŁECTWA CISOWNIK 

OGŁOSZENIE DLA SOŁECTWA CISOWNIK

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2014-09-23 09:02:39. Drukuj
OGŁOSZENIE DLA SOŁECTWA WÓLKA SMOLANA 

OGŁOSZENIE DLA SOŁECTWA WÓLKA SMOLANA

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2014-09-12 15:30:14 | Data modyfikacji: 2014-09-25 09:05:58. Drukuj
OGŁOSZENIE DLA SOŁECTWA PRZYŁOGI 

OGŁOSZENIE DLA SOŁECTWA PRZYŁOGI

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2014-09-12 15:29:54 | Data modyfikacji: 2014-09-25 09:06:19. Drukuj
OGŁOSZENIE DLA SOŁECTWA TRAWNIKI 

OGŁOSZENIE DLA SOŁECTWA TRAWNIKI

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2014-09-12 15:25:56. Drukuj
OGŁOSZENIE DLA SOŁECTWA STANOWISKA 

OGŁOSZENIE DLA SOŁECTWA STANOWISKA

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2014-09-12 15:23:35. Drukuj
OGŁOSZENIE DLA SOŁECTWA CISOWNIK 

OGŁOSZENIE DLA SOŁECTWA CISOWNIK

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2014-09-12 14:59:03. Drukuj
OGŁOSZENIE DLA SOŁECTWA KRÓLEWIEC 

OGŁOSZENIE DLA SOŁECTWA KRÓLEWIEC

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 08:15:54. Drukuj
OGŁOSZENIE DLA SOŁECTWA ADAMÓW 

OGŁOSZENIE DLA SOŁECTWA ADAMÓW

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 08:13:43. Drukuj
ZEBRANIA WIEJSKIE - SOŁECTWO SALATA 

OGŁOSZENIE DLA SOŁECTWA SALATA

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 08:07:49. Drukuj
ZEBRANIA WIEJSKIE - SOŁECTWO SMYKÓW 

OGŁOSZENIE DLA SOŁECTWA KOZÓW

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2014-08-27 15:21:37. Drukuj
ZEBRANIA WIEJSKIE - SOŁECTWO KOZÓW 

OGŁOSZENIE DLA SOŁECTWA KOZÓW

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2014-08-27 15:18:20. Drukuj
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji
zadania publicznego z zakresu upowszechniania
kultury fizycznej i sportu 

Zarzadzenie 264 z ogłszeniem

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2014-08-14 12:16:57. Drukuj
INFORMACJA o wynikach naboru na wolne stanowisko
urzędnicze w Urzędzie Gminy w Smykowie  

Ogłoszenie - wyniki naboru

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2014-08-05 08:12:36. Drukuj
Wyniki badań wody z dnia 14.07.2014  

Wyniki badań str 1 wodociąg Przyłogi

Wyniki badań str 2 wodociąg Przyłogi

Wyniki badań str 3 wodociąg Przyłogi

Wyniki badań str 1 wodociąg Stanowiska

Wyniki badań str 2 wodociąg Stanowiska

Wyniki badań str 3 wodociąg Stanowiska

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2014-07-28 14:36:05. Drukuj
Wykaz nieruchomości przeznaczonych przez Gminę
Smyków do oddania w najem  

Wykaz

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2014-07-16 15:18:52. Drukuj
Wyniki badań wody z dnia 25.06.2014  

Wyniki badań str 1 wodociąg Przyłogi

Wyniki badań str 2 wodociąg Przyłogi

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2014-07-16 09:42:25. Drukuj
OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze  

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Autor: Maria Basiak | Data wprowadzenia: 2014-07-09 13:30:50. Drukuj
Zarządzenie 251/2014 Wójta Gminy Smyków z dnia
12 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Komisji
Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na
kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej w Królewcu oraz określenia
regulaminu pracy komisji 

Zarządzenie wraz z regulaminem

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2014-06-17 14:14:58. Drukuj
Oferta Stowarzyszenia " Klub Sportowy Smyków" -
tryb pozakonkursowy 

Publikowana oferta poddawana jest konsultacjom społecznym w ramach trybu pozakonkursowego.
Uwagi należy przesyłać w terminie 7 dni od dnia publikacji pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną na adres:

Urząd Gminy w Smykowie

Smyków 91

26-212 Smyków Tel. 41 37 39 181

e-mail: sylwia.dulewicz@smykow.pl

 

Oferta Stowarzyszenia " Klub Sportowy Smyków"

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2014-06-11 15:56:48 | Data modyfikacji: 2014-06-11 16:13:09. Drukuj
Zaproszenie do złożenia oferty-pełnienie
nadzoru inwestorskiego  

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO na inwestycji jaką jest „Budowa budynku użyteczności kulturalno- społecznej wraz z dwustanowiskowym garażem dla OSP Kozów”

Zaproszenie do złożenia oferty

Zał 1

Zał 2

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2014-06-02 13:48:14. Drukuj
Zarzadzenie Nr 247/2014 Wójta Gminy Smyków z
dnia 26 maja 2014 roku w sprawie ogłoszenia
konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Królewcu 

Zarządzenie 247

Zał nr 1 do Zarządzenia 247

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2014-05-26 12:10:19. Drukuj
Zaproszenie do złożenia oferty-pełnienie
nadzoru inwestorskiego 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO  na inwestycji jaką jest
 „budowa obiektu małej infrastruktury turystycznej przy Piekielnym  Szlaku- miejsce odpoczynku w miejscowości Cisownik, działka nr 298/1”

 Zaproszenie do złożenia oferty na nadzór inwestorski- Cisownik.doc

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2014-05-07 12:12:18. Drukuj
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ. Dotyczy:
Opracowania projektu budowlanego „
termomodernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole
Szkół w Miedzierzy„ , działka nr 142/1 oraz
Opracowanie projektu budowlanego „ remont
budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej w
Królewcu”, 

Zaproszenie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy Królewiec, Miedzierza

Załącznik nr 2 oświadczenie Królewiec, Miedzierza

Załącznik nr 3 - projekt umowy Królewiec Miedzierza

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Autor: Ryszard Janus | Data wprowadzenia: 2014-05-06 13:35:43 | Data modyfikacji: 2014-05-06 13:39:31. Drukuj
Obwieszczenie Wójta Gminy Smyków o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu zmiany Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Smyków. 

Obwieszczenie

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SMYKÓW

Studium - Prognoza oddziaływania na środowisko

Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej

Kierunki zagospodarowania przestrzennego

Kierunki rozwoju układu komunikacyjnego

Stan infrastruktury technicznej

Układ komunikacyjny

Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego

Rozpatrzenie wniosków - tabela Adamów

Rozpatrzenie wniosków - tabela Cisownik

Rozpatrzenie wniosków - tabela Królewiec

Rozpatrzenie wniosków - tabela Miedzierza

Rozpatrzenie wniosków - tabela Wólka Smolana

Rozpatrzenie wniosków - tabela Kozów

Rozpatrzenie wniosków - tabela Przyłogi

Rozpatrzenie wniosków - tabela Salata

Rozpatrzenie wniosków - tabela Smyków

Rozpatrzenie wniosków - tabela Stanowiska

Rozpatrzenie wniosków - tabela Trawniki

Wykaz opinii uzyskanych na podstawie art. 11 pkt 5 i 8 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Smyków

Wykaz uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Smyków

Wykaz uzgodnień uzyskanych na podstawie art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art. 23 i 30 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody do projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2014-04-29 10:32:51 | Data modyfikacji: 2014-04-29 10:34:28. Drukuj
Wyniki badań wody z dnia 15.04.2014  

Wyniki badań str 1 wodociąg Przyłogi

Wyniki badań str 2 wodociąg Przyłogi

Wyniki badań str 1 wodociąg Stanowiska

Wyniki badań str 2 wodociąg Stanowiska

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2014-04-24 14:43:23 | Data modyfikacji: 2014-04-24 14:43:53. Drukuj
OGŁOSZENIE w sprawie bezpłatnej zbiórki
odpadów wielkogabarytowych 
 OGŁOSZENIE- ODPADY WIELKOGABARYTOWE 2014r..pdf

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2014-04-04 11:29:59. Drukuj
OGŁOSZENIE w sprawie zbiórka zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego 
 OGŁOSZENIE- zbiórka elektrośmieci 2014r..pdf

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2014-04-04 11:27:15. Drukuj
INFORMACJA o wynikach naboru na wolne stanowisko
urzędnicze w Urzędzie Gminy w Smykowie  
 Ogłoszenie - wyniki naboru.jpg

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Autor: Barbara Basiak | Data wprowadzenia: 2014-04-03 10:33:08. Drukuj
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o
udzielenie zamówienia pn.: Opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań:
Zadanie nr 1: Budowa siłowni zewnętrznej przy
boisku ORLIK w Smykowie Zadanie nr 2: Budowa
placu zabaw przy Zespole Szkół w Miedzierzy
Zadanie nr 3: Budowa placu zabaw Szkole
Podstawowej w Królewcu  

Zaproszenie ofertowe

Zał nr 1 - formularz oferty

Zał nr 2 - oświadczenie

Zał nr 3 - projekt umowy

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Autor: Mirosław Lachowski | Data wprowadzenia: 2014-04-02 14:38:10. Drukuj
POZIOMY RECYKLINGU OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ
SMYKÓW W 2013 r. 

Informacja o osiągniętych przez gminę poziomach recyklingu,

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SMYKÓW W ROKU 2014

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Autor: Beata Jarzyńska | Data wprowadzenia: 2014-03-31 10:36:09. Drukuj
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
cenowej na „Usuwanie wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Smyków w 2014r.”. 

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Autor: Beata Jarzyńska | Data wprowadzenia: 2014-03-21 15:03:16. Drukuj
Wyniki badań wody 

Wyniki badań - str 1

Wyniki badań - str 2

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2014-03-21 09:17:53. Drukuj
Zapytanie ofertowe - dotyczy „Usuwanie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Smyków w
2014” 

Zapytanie ofertowe

Zał. nr. 1 - Formularz oferty

Zał. nr 2 - Oświadczenie

Zał. nr 3 - Projekt umowy

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Autor: Beata Jarzyńska | Data wprowadzenia: 2014-03-13 12:31:25. Drukuj
OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze  

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2014-03-10 12:03:43. Drukuj
Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie
nadzoru inwestorskiego na inwestycji jaką jest :
„Budowa ogólnodostępnego boiska
wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w
Przyłogach, działka nr 214/5”. 

Zaproszenie ofertowe

Zał 1 - oferta cenowa

Zał 2 - umowa

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2014-03-03 13:07:33. Drukuj
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej „Zakup
i dostawa wodomierzy dla Gminy Smyków ” 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe z załącznikami

 

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2014-02-11 08:52:13 | Data modyfikacji: 2014-02-19 10:20:53. Drukuj
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
„Świadczenie usług weterynaryjnych, w tym
zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach
zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt” 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe

Zał 1 - formularz oferty ( uwaga zmiana formularza w dniu 11.02.2014)

 

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2014-02-10 13:58:58 | Data modyfikacji: 2014-02-19 15:16:25. Drukuj
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
„Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie opieki
bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Smyków” 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe

Zał 1- formularz oferty

Zał 2 - oświadczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2014-02-10 13:55:50 | Data modyfikacji: 2014-02-27 13:21:54. Drukuj
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W
POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 14.000,00 EURO „Zakup i
dostawa armatury wodociągowej dla Gminy Smyków
 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe

Projekt umowy

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego

wyjaśnienia do zapytania ofertowego 2

Formularz oferty 10.02.2014

 

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2014-02-06 16:07:23 | Data modyfikacji: 2014-02-19 10:22:06. Drukuj
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
cenowej- środki czystości 

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2014-02-06 16:02:31. Drukuj
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
cenowej - druki akcydensowe 

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2014-02-06 16:01:04. Drukuj
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
cenowej na tonery 

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2014-02-06 15:58:11. Drukuj
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
cenowej na art. biurowe 

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2014-02-06 15:53:52. Drukuj
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU
GMINY SMYKÓW NA 2014r. 

Harmonogram

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2014-02-05 14:11:03. Drukuj
INFORMACJA o wynikach naboru na wolne stanowisko
urzędnicze w Urzędzie Gminy w Smykowie 

Wyniki naboru

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2014-01-31 09:50:14. Drukuj
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA
FORMALNE na stanowisko kierownicze urzędnicze "
Sekretarz Gminy" w Urzędzie Gminy w Smykowie. 

Lista kandydatów

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2014-01-31 09:41:57. Drukuj
Informacja na temat dopłat do materiału siewnego
w 2014 roku. 

Informacja

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2014-01-28 13:37:40. Drukuj
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na
„Dostawę środków czystości dla Gminy Smyków
w 2014r., której wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równoważności kwoty 14
000 euro” 

Zaproszenie ofertowe

Zał 1 - Formularz oferty

Zał 2 - projekt umowy

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2014-01-23 14:54:56. Drukuj
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na
„Dostawę druków akcydensowych dla Gminy
Smyków w 2014r., której wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równoważności kwoty 14
000 euro” 

Zaproszenie ofertowe

Zał 1 - Formularz oferty

Zał 2 - projekt umowy

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2014-01-23 14:44:43. Drukuj
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na
„Dostawę materiałów eksploatacyjnych tuszy i
tonerów dla Gminy Smyków w 2014r., której
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równoważności kwoty 14 000 euro” 

Zaproszenie ofertowe

Zał 1 - Formularz oferty

Zał 2 - projekt umowy

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2014-01-23 14:38:15. Drukuj
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na
„Dostawę artykułów biurowych dla Gminy
Smyków w 2014r., której wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równoważności kwoty 14
000 euro”  

Zaproszenie ofertowe

Zał 1 - Formularz ofertowy

Zał 2 - projekt umowy

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2014-01-23 14:32:33 | Data modyfikacji: 2014-01-23 14:36:38. Drukuj
Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów
demontażu i unieszkodliwiania odpadów
zawierających azbest w 2014 roku  

OGŁOSZENIE

Wzór wniosku

Oświadczenie wnioskodawcy

Ankieta

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Ocena stanu bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierajacych azbest

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2014-01-15 11:12:41. Drukuj
OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze  

ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2013-12-30 11:00:16 | Data modyfikacji: 2013-12-30 15:39:27. Drukuj
Wykaz nieruchomości przeznaczonych przez Gminę
Smyków do oddania w najem  

Wykaz

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2013-12-04 09:20:47 | Data modyfikacji: 2013-12-04 09:25:45. Drukuj
Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w SP ZOZ w
Smykowie. 

Zarządzenie

Zaproszenie do składania ofert

Oferta na kontrakty lekarskie

harmonogram

Oferta na kontrakty lekarskie

harmonogram

Projekt umowy

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2013-11-25 09:24:58. Drukuj
OGŁOSZENIE - „ Program usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Smyków na
lata 2012 – 2032” - realizacja 2013 rok 

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2013-11-13 14:56:26 | Data modyfikacji: 2013-11-13 15:00:03. Drukuj
Protokół z konsultacji projektu " Programu
współpracy Gminy Smyków z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami,
prowdzącymi działałalnośćpożytku publicznego
na 2014 rok" 

Protokół z konsultacji

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2013-10-16 15:33:50. Drukuj
Ogłoszenie dla mieszkańców sołectwa Królewiec
- fundusz sołecki 

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2013-09-27 13:02:04. Drukuj
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na
adaptację projektu budowlano - wykonawczego
ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego (piłka
ręczna, kosz, siatka, pole gry 20,0x40,0 m.) o
nawierzchni syntetycznej w Przyłogach, działka
nr 214/5 (własność gminy), gmina Smyków  

Oferta cenowa wraz z załącznikami

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2013-09-12 09:12:54. Drukuj
Wykaz nieruchomości przeznaczonych przez Gminę
Smyków do oddania w dzerżawę i najem 

wykaz

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2013-09-10 11:33:43. Drukuj
HARMONOGRAM ODCZYTU WODOMIERZY - III KWARTAŁ
2013r. 

Harmonogram

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2013-09-04 15:25:36. Drukuj
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dla
zamówienia o wartości poniżej 14.000 EURO na
obsługę finansowo-księgową projektu:
„Akademia kompetencji kluczowych w gminie
Smyków” 

Zapytanie ofertowe, załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2013-07-29 13:52:14. Drukuj
GOSPODARKA ODPADAMI PO NOWEMU 

OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE SMYKÓW

HARMONOGRAM ODBIORU NIESEGREGOWANYCH ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY SMYKÓW W II PÓŁROCZU 2013.

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE SMYKÓW

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2013-07-11 11:08:29. Drukuj
Ogłoszenie o zebraniach wiejskich, temat
zebrań: Nowe zasady gospodarowania odpadami
komunalnymi. 

Ogłoszenie dla mieszkańców sołectwaTrawniki

Ogłoszenie dla mieszkańców sołectwa Królewiec i Adamów

Ogłoszenie dla mieszkańców sołectwa Kozów

Ogłoszenie dla mieszkańców sołectwa Smyków

Ogłoszenie dla mieszkańców sołectwa Cisownik

Ogłoszenie dla mieszkańców sołectwa Salata

Ogłoszenie dla mieszkańców sołectwa Przyłogi

Ogłoszenie dla mieszkańców sołectwa Stanowiska

Ogłoszenie dla mieszkańców sołectwa Matyniów, Midzierza, Wólka Smolana

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2013-05-24 15:00:53. Drukuj
Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów
demontażu i unieszkodliwiania odpadów
zawierających azbest w 2013 roku 

Ogłoszenie

Wzór wniosku

Oświadczenie wnioskodawcy

Ankieta

Informacja o wyrobach zawierajacych azbest

Ocena stanu bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierajacych azbest

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2013-04-30 15:13:45. Drukuj
O G Ł O S Z E N I E w sprawie: wykazu
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w
trybie przetargowym 

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2013-03-25 09:51:49. Drukuj
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W
POSTEPOWANIU PONIŻEJ 14. 000,00 EURO DOTYCZĄCEJ
PODWIESZENIA OPRAW OŚWIETLENIA DROGOWEGO W
MIEJSCOWOŚCI MUSZCZARZ-SALATA 

Oferta cenowa

Zał nr 1

Zał 3

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2013-02-21 14:01:33 | Data modyfikacji: 2013-02-21 14:21:36. Drukuj
Zarządzenie Nr 175/2013 Wójta Gminy Smyków z
dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie : otwartego
konkursu ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu pozyskiwania artykułów żywnościowych
na potrzeby podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Smykowie w 2013 roku oraz powołania
Komisji ds. przeprowadzania konkursu ofert na
realizację zadania publicznego z zakresu
pozyskiwania artykułów żywnościowych  

ZARZĄDZENIE

Zał 1 str 1

Zał1 str 2

Zał 1 str 3

Zał 2

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2013-02-07 13:49:49. Drukuj
Postanowienie w sprawie opinii " przebudowy dróg
łączacych kopalnie " Pałęgi" i " Gościniec" z
drogą krajową nr 74 dla przystosowania ich do
ruchu cieżkiego" 

Postanowienie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2013-01-22 10:58:56. Drukuj
Ważna informacja dla mieszkańców Gminy Smyków 

Informacja

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2013-01-18 15:09:13. Drukuj
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dla
zamówienia o wartości poniżej 14.000 EURO
dotyczy usługi polegającej na pełnieniu
funkcji Koordynatora projektu: „Kwalifikacje to
podstawa”, 

Zapytanie ofertowe - koordynator projektu.doc

Zał 1 - formularz ofertowy

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2012-12-21 13:55:19. Drukuj
OGŁOSZENIE W SPRAWIE SPRZEDAŻY SAMOCHODU
POŻARNICZEGO STAR 266 

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2012-11-30 13:06:47. Drukuj
Ogłoszenie w sprawie realizacji „ Program
usuwania i unieszkodliwiania wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Smyków na
lata 2009 – 2032” 

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2012-11-09 10:11:00. Drukuj
Wyniki konsultacji społecznych projektu "Rocznego
programu współpracy Gminy Smyków z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2013 r. 

Wyniki konsultacji

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2012-10-17 13:28:26. Drukuj
Ważne ogłoszenie dotyczące gospodarki
śmieciowej w Gminie Smyków  

Ogłszenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2012-09-18 12:44:42 | Data modyfikacji: 2012-09-18 12:45:52. Drukuj
Ogłoszenie dotyczące przeprowadzenia gminnego
treningu syren alarmowych 

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2012-07-25 10:31:33. Drukuj
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dla
zamówienia o wartości poniżej 14.000 EURO
dotyczy usługi polegającej na pełnieniu funkcji
specjalisty ds. monitoringu, ewaluacji i promocji
projektu 

Informacja o rozstrzygnięciu

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik Nr 1, Formularz oferty cenowej

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2012-07-19 15:29:15. Drukuj
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dla
zamówienia o wartości poniżej 14.000 EURO
dotyczy usługi polegającej na obsłudze
finansowo-księgowej projektu: „Multimedia i
roboty przyszłością smykowskich dzieci”,  

Informacja o rozstrzygnięciu

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik Nr 1, Formularz oferty cenowej

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2012-07-19 15:24:27. Drukuj
Ogłoszenie dotyczace wniosku na oszacowanie
szkód powstałych w wyniku niekorzystnego
zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie rolnym. 

Ogłoszenie

Wniosek do pobrania

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2012-07-04 15:16:17. Drukuj
OGŁOSZENIE O OFERTACH PRACY W ŚWIETLICACH
WIEJSKICH W PRZYŁOGACH I W MIEDZIERZY  

Oferta pracy w Przyłogach

Oferta pracy w Miedzierzy

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2012-06-15 13:23:30 | Data modyfikacji: 2012-06-15 13:31:21. Drukuj
OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO INWENTARYZACJI
WYBORÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W TYM
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA BUDYNKACH I ZALEGAJĄCYCH
NA POSESJACH 

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2012-05-30 10:18:37. Drukuj
OGŁOSZENIE dotyczy składania ofert cenowych na
dzierżawę terenu umożliwiającego urządzenie
pola namiotowego, położonego w miejscowości
rekreacyjno-wypoczynkowej Wólka Smolana ( strona
północna zalewu w Sielpi) 

Ogłoszenie

FORMULARZ OFERTY

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2012-05-10 10:56:39. Drukuj
OGOŁOSZENIE o przystapieniu do sporządzenia
zmiany studium uwarukowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Smyków oraz
prognozy oddziaływania na środowisko  

OGŁOSZENIE

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2012-05-08 10:16:14 | Data modyfikacji: 2012-05-08 10:18:57. Drukuj
OGŁOSZENIE GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII  

OGŁOSZENIE GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2012-05-04 09:41:37. Drukuj
OGŁOSZENIE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII 

OGŁOSZENIE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2012-05-04 09:32:27. Drukuj
Ogłoszenia dla mieszkańców sołectw KOZÓW,
SMYKÓW, KRÓLEWIEC, ADAMÓW, MIEDZIERZA,
MATYNIÓW, PRZYŁOGI, CISOWNIK, STANOWISKA,
TRAWNIKI, SALATA, WÓLKA SMOLANA  

OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA KOZÓW

OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA SMYKÓW

OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA KRÓLEWIEC I ADAMÓW

OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA STANOWISKA

OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA MIEDZIERZA I MATYNIÓW

OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA PRZYŁOGI

OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA TRAWNIKI

OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA CISOWNIK

OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA SALATA

OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA WÓLKA SMOLANA

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2012-04-20 15:24:22 | Data modyfikacji: 2012-05-17 15:35:31. Drukuj
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na dostawę artykułów żywnościowych ze
Świętokrzyskiego Banku Żywności w Ostrowcu
Świętokrzyskim dla Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Smykowie w postępowaniu poniżej 14
000 EURO 

Protokół z wyboru najkorzystnieszej oferty

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2012-03-22 13:23:46. Drukuj
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W
POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 14.000,00 EURO, dotyczy
dostawy artykułów żywnościowych (tj. mąka ,
cukier, mleko, sery, puszki, produkty w słoikach,
makarony itp.) ze Świętokrzyskiego Banku
Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim Aleja 3
Maja 73;27-400 Ostrowiec Św. do Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Smykowie: Smyków 91;26-212
Smyków. 

Zaproszenie do złożenia oferty

Zał. Nr 1 - Formularz oferty cenowej

Zał. Nr 2 - Wzór umowy

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2012-03-13 12:52:57 | Data modyfikacji: 2012-03-13 13:16:20. Drukuj
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
cenowej w postępowaniu poniżej 14.000,00 euro
dotyczącej zadania „Zakup i dostawa wodomierzy
w ilości 500 szt. dla Gminy Smyków” 

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2012-02-27 08:53:14. Drukuj
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W
POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 14.000,00 EURO na
„Zakup i dostawa wodomierzy w ilości 500szt.
dla Gminy Smyków ” 

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1

Odpowiedź na pytanie z dnia 15.02.2012r.

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2012-02-13 14:34:01. Drukuj
OGŁOSZENIE o obowiązujących stawkach na odbiór
odpadów komunalnych 

Ogłoszenie o obowiązujących stawkach na odpady komunalne

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2012-02-06 08:20:52. Drukuj
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu pozyskiwania artykułów
żywnościowych na potrzeby podopiecznych GOPS w
Smykowie  
Zarządzenie Nr 114/2012 Wójta Gminy Smyków z dnia 31 stycznia 2012 roku r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pozyskiwania artykułów żywnościowych na potrzeby podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie w 2012 roku oraz powołania Komisji ds. przeprowadzania konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pozyskiwania artykułów żywnościowych

Otwarty konkurs ofert

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2012-02-01 08:52:48. Drukuj
INFORMACJA I ZGŁOSZENIA AWARII I USTEREK
TECHNICZNYCH SIECI KANALIZACYJNEJ I SIECI
WODOCIĄGOWEJ 

AWARII I USTEREK TECHNICZNYCH SIECI KANALIZACYJNEJ

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK w godz. 7.30 - 15.30
nr tel. 41-373-91-81 wew 46
PONIEDZIAŁEK– PIĄTEK SOBOTA – NIEDZIELA po godz. 15.30
nr tel. 532-634-132, 505-104-233

AWARII I USTEREK TECHNICZNYCH SIECI WODOCIĄGOWEJ

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK w godz. 7.30 - 15.30
nr tel. 41-373-91-81 wew 46
PONIEDZIAŁEK– PIĄTEK SOBOTA – NIEDZIELA po godz. 15.30
nr tel. 508-319-515, 504-240-163

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2012-01-26 08:52:50 | Data modyfikacji: 2012-02-01 09:33:26. Drukuj
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na
„Dostawę materiałów eksploatacyjnych tuszy i
tonerów do Urzędu Gminy w Smykowie w 2012r.,
której wartość nie przekracza wyrażonej w
złotych równoważności kwoty 14 000 euro” 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na „Dostawę materiałów eksploatacyjnych tuszy i tonerów do Urzędu Gminy w Smykowie w 2012r., której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty 14 000 euro”

Formularz cenowy tonery i tusze 2012

Wzór umowy na dostawę tuszy i tonerów 2012

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na „Dostawę materiałów eksploatacyjnych tuszy i tonerów do Urzędu Gminy w Smykowie w 2012r.”

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2012-01-12 15:45:18. Drukuj
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na
„Dostawę artykułów biurowych i środków
czystości do Urzędu Gminy w Smykowie w 2012r.,
której wartość nie przekracza wyrażonej w
złotych równoważności kwoty 14 000 euro” 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na „Dostawę artykułów biurowych i środków czystości do Urzędu Gminy w Smykowie w 2012r., której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty 14 000 euro”

Formularz cenowy art. biurowe 2012

Wzór umowy na dostawę artykułów biurowych 2012r

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na „Dostawę artykułów biurowych i środków czystości do Urzędu Gminy w Smykowie w 2012r.”

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2012-01-12 15:37:32. Drukuj
Wpis do rejestru działalności regulowanej,
polegającej na świadczeniu usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, znajdujących się na terenie
Gminy Smyków, procedura obowiązuje od 1 stycznia
2012 r. 

Wpis do rejestru działalności regulowanej, polegającej na świadczeniu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie Gminy Smyków, procedura obowiązuje od 1 stycznia 2012 r.

WNIOSEK o wpisanie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Smyków

Oświadczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2012-01-02 13:25:03. Drukuj
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania dla
zamówienia o wartości poniżej 14 000 EURO
Usługi szkoleniowe na rzecz Odbiorców Projektu
Systemowego „Aktywizacja osób wykluczonych
społecznie w gminie Smyków" 

Informacja o rozstrzygnieciu

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2011-12-09 10:51:58. Drukuj
Ogłoszenie Wójta Gminy Smyków 

Ogloszenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2011-12-07 10:43:41. Drukuj
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dla
zamówienia o wartości poniżej 14 000 EURO  

Zapytanie ofertowe

Zał nr 1

Zał nr 2

Zał nr 3

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2011-11-30 15:30:00. Drukuj
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania dla
zamówienia o wartości poniżej 14 000 EURO
materiałów dodatkowych oraz pomocy naukowych  

Informacja o rozstrzygnięciu postepowania

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2011-11-30 13:38:11. Drukuj
Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów
demontażu i unieszkodliwiania odpadów
zawierających azbest w 2012 roku  

Ogłoszenie Wójta Gminy Smyków o naborze wniosków.

Wniosek o przyznanie dofinansowania

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2011-11-24 11:48:32 | Data modyfikacji: 2011-11-28 11:00:47. Drukuj
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych Rocznego programu współpracy Gminy
Smyków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, na 2012 r. 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych na 2012 r

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2011-10-07 14:14:47. Drukuj
OGŁOSZENIE w sprawie: wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym
 

O G L O S Z E N I E wykaz nieruchomosci Przylogi - dodano dnia 27.09.2011 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - dodano dnia 20.10.2011 r.

WARUNKI PRZETARGU - dodano dnia 20.10.2011r.

Załącznik Nr.1 dodano dnia 20.10.2011 r.

Załącznik Nr 4- dodano dnia 20.10.2011 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2011-09-27 12:55:14 | Data modyfikacji: 2011-11-28 11:44:15. Drukuj
O G Ł O S Z E N I E w sprawie: wykazu
nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w
trybie przetargu ustnego nieograniczonego 
 wykaz nieruchomości.doc

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2011-08-16 14:54:22 | Data modyfikacji: 2011-08-17 14:26:52. Drukuj
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na zakup
trenażera eliptycznego na zajęcia sportowe w
ramach projektu pn. „Równe szanse” 
 zapytanie trenażer.doc

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2011-07-18 14:59:04. Drukuj
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na zakup
słupków do piłki siatkowej oraz siatki na
zajęcia sportowe w ramach projektu pn. „Równe
szanse” 
 zapytanie słupki do siatki.doc

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2011-07-18 14:57:36. Drukuj
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na zakup
bieżni elektrycznej na zajęcia
sportowo-rekreacyjne realizowane w ramach projektu
pn. „Równe szanse” 
 zapytanie ofertowe bieżnia.doc

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2011-07-18 14:56:13. Drukuj
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na zakup
tablicy wyników na salę gimnastyczną w ramach
projektu pn. „Równe szanse” 
 zapytanie oferowe tablica.doc

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2011-07-18 14:54:25. Drukuj
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu pozyskiwania artykułów
żywnościowych na potrzeby podopiecznych GOPS w
Smykowie 
Zarządzenie Nr 55/2011 Wójta Gminy Smyków z dnia 05 lipca 2011 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pozyskiwania artykułów żywnościowych na potrzeby podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie w 2011 r. oraz powołania Komisji Konkursowej ds. przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pozyskiwania artykułów żywnościowych. otwarty konkurs ofert.pdf

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2011-07-06 14:00:43 | Data modyfikacji: 2011-07-06 14:13:38. Drukuj
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkół w Miedzierzy 
 ogłoszenie konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Miedziezry.doc

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2011-05-30 14:33:00. Drukuj
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w
Smykowie 
 

z dnia 14 marca 2011 roku w wyborach do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej

 Obwieszczenie Izby Rolniczej.doc

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2011-03-17 14:15:32. Drukuj
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO
URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W SMYKOWIE 
  informacja II.doc

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2011-03-11 08:16:06. Drukuj
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA
FORMALNE na stanowisko podinspektora ds. promocji
i rozwoju gminy w Urzędzie Gminy  
 LISTA KANDYDATÓW.doc

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2011-02-24 13:00:31 | Data modyfikacji: 2011-02-24 13:01:12. Drukuj
Informacja o wynikach konsultacji społecznych
projektu "Programu współpracy Gminy Smyków z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2011" 
 informacja o wynikach konsultacji.doc

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2011-02-11 11:24:54. Drukuj
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze-podinspektor ds. promocji i rozwoju
gminy 
 ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko.doc

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2011-02-08 14:22:55 | Data modyfikacji: 2011-02-10 10:52:55. Drukuj
Zarządzenie Nr 25/2011 Wójta Gminy Smyków w
sprawie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na
terenie Gminy Smyków 
W celu dokonania wyborów sołtysów i Rad Sołeckich zarządza się przeprowadzenie zebrań wiejskich w sołectwach na terenie Gminy Smyków, zgodnie z załączonym harmonogramem. Zarządzenie , harmonogram.pdf

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2011-01-28 11:15:06. Drukuj
Zarządzenie Nr 24/2011 
 

w sprawie:     przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy


Gminy Smyków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami,


o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego


i o wolontariacie, na 2011 r.

 konsultacje 2011.doc

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2011-01-24 15:26:28. Drukuj
Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów
demontażu i unieszkodliwiania odpadów
zawierających azbest w 2011 roku 
 

Wójt Gminy Smyków informuje Państwa, że w ramach realizacji Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Smyków w roku 2011 będzie możliwość otrzymania dofinansowania na pokrycie kosztów demontażu, transportu do miejsca utylizacji i samej utylizacji odpadów zawierających azbest będących w użytkowaniu jak i tych zalegających na posesjach. Aby otrzymać dofinansowanie niezbędny będzie wkład finansowy wnioskodawcy w wysokości max 15% kosztów kwalifikowanych /ok. 200 – 500 zł/. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów zakupu materiałów na nowe pokrycia dachowe. Działania te są zgodne z przepisami prawa obowiązującego w tym zakresie - ustawa z 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest ( Dz. U. 2004 Nr 3, poz. 20 z późn. zm. ). Właściciele nieruchomości, którzy chcą skorzystać z tej pomocy w 2011 roku, muszą złożyć wniosek w sekretariacie Urzędu Gminy w Smykowie w terminie do 15 lutego 2011 roku. Druk wniosku znajduje się na stronie www.bip.smykow.pl. Wnioski będą rozpatrywane i realizowane w kolejności ich wpływu, do wyczerpania środków a realizacja kolejnych w następnych latach.

 wniosek o przyznanie dofinansowania.doc

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2010-12-27 14:34:02 | Data modyfikacji: 2010-12-27 14:36:59. Drukuj
NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH  

Wójt Gminy Smyków – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań,  który odbędzie się w dniach od 01 kwietnia 2011 r.

do 30 czerwca 2011 r.

I. WYMAGANIA

 

1)      osoba pełnoletnia, sprawna fizycznie, korzystająca z pełni praw publicznych i nie karana za przestępstwa popełnione umyślne (w tym przestępstwa skarbowe)

2)      co najmniej średnie wykształcenie

3)      znajomość obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS

4)      praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych

5)      komunikatywność i umiejętności interpersonalne- uprzejmość, cierpliwość, łatwość nawiązywania kontaktów i wzbudzania zaufania wśród osób z którymi będą przeprowadzane wywiady

6)      obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy

7)      zamieszkiwanie, praca lub nauka na terenie gminy Smyków

8)      dyspozycyjność – praca trwa ponad 3 miesiące

 

Obowiązki kandydata na  rachmistrza spisowego:
• kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w całym szkoleniu, w trakcie którego zostanie zapoznany z obsługą przenośnego urządzenia elektronicznego typu hand – held oraz z działaniem aplikacji do wypełniania formularza spisowego;
• tylko osoba, która podczas egzaminu kończącego szkolenie wykaże się dostateczną wiedzą, zostanie zakwalifikowana na rachmistrza spisowego.
Rachmistrze spisowi powoływani są przez dyrektora urzędu statystycznego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o obowiązku zachowania tajemnicy statystycznej.

 

II. TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 15 grudnia 2010 r. godz. 1500 

III. WYMAGANE DOKUMENTY

1)      Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem: -imienia i nazwiska -adresu zamieszkania -telefon, adres –email -data urodzenia -miejsce zatrudnienia – nazwa i adres zakładu pracy -w przypadku pobierania renty lub emerytury – numer emerytury lub renty -w przypadku braku pracy – określenie bezrobotny,

2)      dokument poświadczający wykształcenie,

3)      oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

4)      oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym

      przestępstwa skarbowe),

5)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

IV. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 

Urząd Gminy w Smykowie

Smyków 91

26-212 Smyków

Sekretariat pokój nr 1

 

Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu) z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011 r.”

 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą nie kompletne nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje odnośnie naboru można uzyskać w tutejszym urzędzie pokój nr 5 lub pod telefonem 41 3739181 w. 40

 

 

GMINNY KOMISARZ SPISOWY

                                                                                                       /-/  Józef Śliz

                                                                                                         Wójt Gminy

wniosek_na_rachmistrza_1.doc

oświadczenie o korzystaniu z praw publicznych.doc

oświadczenie o niekaralności.doc

oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.doc

 

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2010-12-07 14:24:41. Drukuj
Ogłoszenie Wójta o realizacji Programu usuwania
i unieszkodliwiania wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Smyków na lata 2009 –
2032 
 


 OGŁOSZENIE - bip 2010.doc

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2010-12-03 15:01:02 | Data modyfikacji: 2010-12-03 15:04:11. Drukuj
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu w zakresie
"Pozyskiwania artykułów żywnościowych na
potrzeby podopoiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Smykowie" 
 PROTOKÓŁ.jpg

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2010-09-08 13:16:42. Drukuj
Otwarty konkurs na realizację w 2010 r. zadania
publicznego na rzecz społeczności lokalnej Gminy
Smyków przez organizacje pozarządowe w zakresie
"Pozyskiwania artykułów żywnościowych na
potrzeby podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Smykowie" 

Zarządzenie nr 204/2010

załączniki do zarządzenia nr 204.doc

 

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Autor: Wójt Gminy-Józef Śliz | Data wprowadzenia: 2010-08-16 12:03:38. Drukuj
Informacja o wyborze ofert w ramach PPWOW 
 informacja ppwow.jpg

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2010-07-30 13:37:34. Drukuj
Data wprowadzenia: 2010-07-30 13:37:34
Opublikowane przez: Aneta Stępień
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy Smyków
ul. Smyków 91
26-212
Kierownik Jednostki
Józef Śliz
Kontakt:
Tel: (+48 41) 373-91-81
Fax: (+48 41) 373-91-81
e-mail: gmina@smykow.pl