Zapytania ofertowe
Zapytania ofertowe
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup
paliw płynnych do pojazdów służbowych
użytkowanych przez Urząd Gminy Smyków
i jednostki organizacyjne Gminy Smyków 

Zaproszenie ofertowe

 

Opublikowane przez: Anna Wierzbowska | Data wprowadzenia: 2016-12-02 15:39:59. Drukuj
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Zakup,
dostawa sprzętu biurowego dla Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Smykowie 

Zaproszenie do złożenia oferty

załącznik nr 1 Formularz oferty

 

Opublikowane przez: Anna Wierzbowska | Data wprowadzenia: 2016-11-24 10:21:59. Drukuj
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Zakup
oraz dostawę artykułów spożywczych w związku
z organizacją spotkania z Mikołajem  

zaproszenie do złożenia oferty

 

Opublikowane przez: Anna Wierzbowska | Data wprowadzenia: 2016-11-21 13:45:03. Drukuj
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na
„Zakup, dostawę pomocy dydaktycznych do Szkoły
Podstawowej w Królewcu oraz Zespołu Szkół w
Miedzierzy” 
 Zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-10-28 14:46:42. Drukuj
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w
postępowaniu poniżej 30.000 euro na: „Zakup i
dostawa wyposażenia sportowego”  
 Zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-10-28 13:51:28. Drukuj
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w
postępowaniu poniżej 30.000 euro na: „Zakup,
dostawa i montaż wyposażenia sportowego” 

Zapytanie ofertowe z formularzem ofertowym

Doprecyzowanie przedmiotu zamówienia

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-10-21 13:21:19. Drukuj
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w
postępowaniu poniżej 30.000 euro na: 1).
Wykonanie strony internetowej Gminy Smyków wraz z
hostingiem strony 2). Wykonanie strony BIP Urzędu
Gminy w Smykowie oraz stron BIP jednostek
organizacyjnych Gminy Smyków wraz z hostingiem
poszczególnych stron: - Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Smykowie - Gminna Biblioteka
Publiczna w Smykowie - Zespół Szkół w
Miedzierzy - Szkoła Podstawowa w Królewcu  

Zaproszenie ofertowe

Załącznik 1: Wzór formularza ofertowego

Załącznik 2: Specyfikacja techniczna

Załącznik 3: Wzór umowy

Odpowiedź - Informacja dla wykonawców

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-10-11 13:48:56. Drukuj
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w
postępowaniu poniżej 30.000 euro na usługi
dotyczące: OPRACOWANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO
UŻYTKOWEGO DLA ZADANIA UZBROJENIE STUDNI
GŁĘBINOWEJ, BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY,
ZBIORNIKÓW UJĘCIOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
TOWARZYSZĄCĄ NA DZIAŁCE O NUMERZE EWIDENCYJNYM
648 W MIEJSCOWOŚCI PIASKI KRÓLEWIECKIE GMINA
SMYKÓW 

Zaproszenie ofertowe z załącznikami 1,2

Zał 3

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-09-21 15:06:18. Drukuj
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w
postępowaniu poniżej 30.000 euro na usługi
dotyczące: 1. Opracowania Studium Wykonalności
dla projektu polegającego na budowie przedszkola
w Smykowie wraz z zagospodarowaniem terenu i
wyposażeniem. 2. Opracowanie Studium
Wykonalności dla projektu polegającego na
remoncie budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej
w Królewcu. 

Zapytanie ofertowe

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-09-13 14:58:43. Drukuj
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w
postępowaniu poniżej 30.000euro na: OPRACOWANIE
OPERATU WODNO-PRAWNEGO NA POBÓR WÓD PODZIEMNYCH
Z UJĘCIA STANOWISKA GMINA SMYKÓW  

Zapytanie ofertowe z załącznikami

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-09-09 15:01:02. Drukuj
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w
postępowaniu poniżej 30.000euro na: Opracowanie
Programu funkcjonalno użytkowego dla zadania
uzbrojenie studni głębinowej, budowa stacji
uzdatniania wody, zbiorników ujęciowych wraz z
infrastrukturą towarzyszącą na działce o
numerze ewidencyjnym 648 w miejscowości Piaski
Królewieckie Gmina Syków 

Zapytanie ofertowe - Program funkcjonalno użytkowy z zał. Nr 1,2

Zał 3

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-09-08 13:42:44. Drukuj
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w
postępowaniu poniżej 30.000euro na : Zakup i
dostawa mebli szkolnych i świetlicowych 

Zaproszenie do złożenia oferty

Zmiana formularza ofertowego

 

Opublikowane przez: Anna Wierzbowska | Data wprowadzenia: 2016-08-26 12:50:33. Drukuj
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w
postępowaniu poniżej 30 000,00 EURO " Zakup i
dostawa konsoli Xbox oraz gier dla Gminy Smyków  

Zaproszenie ofertowe z załącznikami

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-08-04 12:30:37. Drukuj
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej "Zakup,
dostawa sprzętu nagłośnieniowego dla Gminy
Smyków” 
 Zaproszenie wraz z załącznikami

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2016-08-02 15:15:28 | Data modyfikacji: 2016-08-02 15:27:03. Drukuj
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w
postępowaniu poniżej 30 000,00 EURO na
pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania:
Remont kapitalny kwatery pomordowanych
mieszkańców Królewca i Adamowa na cmentarzu w
Miedzierzy 

Zaproszenie ofertowe z załącznikami

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-07-15 11:34:07. Drukuj
ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie i dostawę urn
wyborczych dla Gminy Smyków  

Zaproszenie ofertowe z załącznikami

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-07-06 11:56:51. Drukuj
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w
postępowaniu poniżej 30 000,00 EURO na „
Zakup, dostawa sprzętu elektronicznego dla Gminy
Smyków”  

Zaproszenie ofertowe

Formularz oferty

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-07-05 15:07:42. Drukuj
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w
postępowaniu poniżej 30 000,00 EURO na „
Zakup, dostawa sprzętu gospodarstwa domowego dla
Gminy Smyków”  

Zaproszenie ofertowe

Formularz oferty

Odpowiedź zamawiającego na wniosek o zmianę treści zapytania

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-07-01 14:47:40. Drukuj
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w
postępowaniu poniżej 30 000,00 EURO na „
Zakup, dostawa sprzętu elektronicznego dla Gminy
Smyków” 

Zaproszenie ofertowe

Oferta cenowa

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-06-28 14:55:43. Drukuj
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w
postępowaniu poniżej 30 000,00 EURO na
pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania:"
Docieplenie Sali gimnastycznej przy Zespole
Szkół w Miedzierzy". 

Zaproszenie ofertowe

Zał 1

Zał 2

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-06-16 12:56:16. Drukuj
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w
postępowaniu poniżej 30 000,00 EURO na
pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania:
"Wykonanie odwiertu badawczo-eksploatacyjnego
ujmującego wody podziemne z utworów triasu na
działce nr ewid. 648 w Piaskach Królewieckich
dla potrzeb zaopatrzenia wodociągu grupowego
Przyłogi." 

Zaproszenie ofertowe

Projekt robót geologicznych

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-06-10 13:32:49. Drukuj
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w
prowadzonym rozpoznaniu cenowym, Zagospodarowanie
terenu fragmentu działki numer ewidencyjny 206,
znajdującej się w miejscowości Smyków, gmina
Smyków  

Ogłoszenie

Zał 1

Zał 2

Zał 3

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-06-06 15:21:05. Drukuj
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w
postępowaniu poniżej 30 000,00 EURO na
pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania:"
Przebudowa drogi gminnej Nr 382005T relacji
Miedzierza-Rozgół"  

Zaproszenie ofertowe z załącznikami

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-05-24 12:42:21. Drukuj
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Zakup
sprzętu RTV i AGD do Świetlic Wiejskich w
Miedzierzy, Kozowie i Smykowie 
 zapytanie ofertowe AGD i RTV 2016r .doc

Opublikowane przez: Anna Kołodziejczyk | Data wprowadzenia: 2016-04-21 14:30:21. Drukuj
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w
postępowaniu poniżej 30 000,00 EURO na wykonanie
zadania " Zakup i dostawa kruszywa drogowego o
granulacji 0-31,5 mm w ilości ok 200 ton na teren
gminy Smyków - celem utwardzenia dróg
dojazdowych na terenie gminy 

Zaproszenie ofertowe

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-04-12 09:41:10. Drukuj
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w
postępowaniu poniżej 30 000,00 EURO na wykonanie
zadania " Zakup i dostawa wodomierzy, armatury
wodociągowej i kanalizacyjnej dla Gminy Smyków" 

Zaproszenie ofertowe z załącznikiem

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-03-25 09:50:38. Drukuj
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na
realizację usługi polegajacej na opracowaniu
dokumentu pn. Program rewitalizacji Gminy Smyków
na lata 2016 - 2023 

Zapytanie ofertowe

Oferta

Wykaz wykonanych usług

Projekt umowy

Odpowiedź zamawiającego na wniosek o zmianę treści zapytania

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-03-23 13:44:56. Drukuj
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w
postępowaniu poniżej 30 000,00 EURO na wykonanie
zadania " Uzupełnienie oświetlenia drogowego w
miejsc. Znajoma 

Zaproszenie ofertowe z załącznikami

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-03-02 13:08:04. Drukuj
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w
postępowaniu poniżej 30 000,00 EURO zmiana
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Smyków, („studium”) w
części sołectwa Przyłogi, Trawniki,
Królewiec. Zakres zmiany obejmować będzie z
„obszar potencjalnej lokalizacji elektrowni
wiatrowych wraz ze strefą oddziaływania” na
„ R- teren rolny 

SIWZ z załącznikami

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-02-19 15:12:33. Drukuj
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w
postępowaniu poniżej 30 000,00 EURO na wykonanie
dokmentacji projektowej na budowę budynku
Przedszkola w Smykowie 

Zaproszenie ofertowe z załącznikami

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-02-17 15:37:38. Drukuj
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w
postępowaniu poniżej 30 000,00 EURO na "
Opracowanie dokumentacji projektowej dla
przebudowy drogi gminnej Nr 382013T relacji
Salata-Zastawie- Królewiec Poprzeczny oraz
wykonanie nakładki asfaltowej na drodze g. Nr
382014T Zastawie granica gminy.  

Zaproszenie ofertowe z załącznikami Nr 1 i 2

Zał.3 Mapa

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-02-15 12:11:37 | Data modyfikacji: 2016-02-15 12:24:10. Drukuj
Zaproszenie do złożenia oferty wykonania
dokumentacji rojektowej budynku użyteczności
kulturalno-społecznej na dziłace nr 60 i 61 w
miejscowości Salata 

Zaproszenie do złożenia oferty

Zał. Nr 1 - Formularz ofertowy

Zał. Nr 2 - Umowa

 

Opublikowane przez: Anna Kołodziejczyk | Data wprowadzenia: 2016-02-04 10:54:02. Drukuj
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT dotyczy
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z
terenu Gminy Smyków w 2016” 

Zapytanie ofertowe

ZMIANA W ZAPYTANIU OFERTOWYM

Zał 1

Zał 2

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-01-26 14:53:56. Drukuj
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w
postępowaniu poniżej 30 000,00 EURO na "
OPRACOWANIE PROJEKTU ROBÓT GEOLOGICZNYCH NA
WYKONANIE OTWORU POSZUKIWAWCZEGO W
POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI GMINY SMYKÓW W
CELU UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH DLA WODOCIĄGU
GRUPOWEGO PRZYŁOGI" 

Zaproszenie ofertowe z załącznikami

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-01-18 08:18:01. Drukuj
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na
„Dostawę środków czystości dla Gminy Smyków
w 2016 r., której wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równoważności kwoty 30
000 euro”  

Zaproszenie ofertowe

Formularz oferty

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-01-14 15:12:45. Drukuj
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Budowa
oświetlenia ulicznego w miejsc. Piaski
Królewieckie  

Zaproszenie ofertowe

Zał. Nr 1 - Oferta

Zał. nr 2 - Warunki techniczne

Zał. nr 3 - Projekt umowy

Zał. Nr 4 - Mapka poglądowa

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-01-13 12:26:00. Drukuj
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Budowa
oświetlenia ulicznego w miejsc. Piaski
Królewieckie 

Zaproszenie do złożenia oferty

Zał. Nr 1 - Oferta

Zał. nr 2 - Warunki techniczne

Zał. nr 3 - Projekt umowy

Zał. Nr 4 - Mapka poglądowa

 

Opublikowane przez: Anna Kołodziejczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-04 12:32:29 | Data modyfikacji: 2016-01-04 12:45:46. Drukuj
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na
„Dostawę artykułów biurowych dla Gminy
Smyków w 2016 r., której wartość nie
przekracza wyrażonej w złotych równoważności
kwoty 30 000 euro”  

Zaproszenie ofertowe

Formularz oferty

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-12-30 14:58:42. Drukuj
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na
„Dostawę środków czystości dla Gminy Smyków
w 2016 r., której wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równoważności kwoty 30
000 euro”  

Uwaga - unieważnienie zapytania ofertowego

Zawiadomienie o unieważnieniu

Zaproszenie ofertowe

Formularz oferty

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-12-30 14:57:16 | Data modyfikacji: 2016-01-14 15:09:03. Drukuj
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na
„Dostawę materiałów eksploatacyjnych tuszy i
tonerów dla Gminy Smyków w 2016 r., której
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równoważności kwoty 30 000 euro” 

Zaproszenie ofertowe

Formularz oferty

Zmiana w formularzu ofertowym

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-12-30 14:54:46. Drukuj
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na
„Dostawę druków akcydensowych dla Gminy
Smyków w 2016 r., której wartość nie
przekracza wyrażonej w złotych równoważności
kwoty 30 000 euro” 

Zaproszenie ofertowe

Formularz oferty

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-12-30 14:52:29. Drukuj
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na
„Usługę naprawy i konserwacji urządzeń
biurowych w ramach serwisu pogwarancyjnego w roku
2016”  

Zaproszenie ofertowe

Formularz oferty

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-12-30 14:45:42 | Data modyfikacji: 2015-12-30 14:49:04. Drukuj
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej,
dotyczy:„Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie
kompleksowej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu
Gminy Smyków w 2016r.” 

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Oświadczenie

Oświadczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-12-21 13:19:08. Drukuj
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej, dotyczy
„Świadczenie usług weterynaryjnych” 

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Oświadczenie

Oświadczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-12-21 13:14:11. Drukuj
Zaproszenie do złozenia oferty cenowej dotyczy:
Zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych
użytkowanych przez Urząd Gminy Smyków i
jednostki organizacyjne Gminy Smyków 

Oferta cenowa

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-12-09 12:09:15. Drukuj
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na
wykonanie usług w zakresie konserwacji urządzeń
oświetlenia drogowego na terenie gminy Smyków w
2016 -17 r. i utrzymaniu ich w należytym stanie
technicznym. 

Zaproszenie ofertowe z załącznikami

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-12-04 10:21:11. Drukuj
Sporządzenie projektu decyzji o warunkach
zabudowy (w z) i decyzji inwestycji celu
publicznego (i c p). 

Zapytanie ofertowe

 

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2015-10-23 13:32:45. Drukuj
Zaproszenie do złozenia oferty cenowej dotyczy:
Rozbiórka i budowa budynku gospodarczego na
działce nr 206 w Smykowie 

Zaproszenie

Specyfikacja techniczna

Zał 1 - formularz oferty

Zał 2 - umowa

Zał 3

Zał 4

Zał 5

Zał 6

Zał 7

Zał 8

Zał 9

Zał 10

Zał 11

Zał Nr 12

Zał Nr 13

Zał nr 14

Zał Nr 15

Zał Nr 16

Zał nr 17

Zał Nr 18

Zał nr 19

Zał nr 20

Zał nr 21

Zał nr 22

Zał nr 23

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-10-13 15:07:36. Drukuj
Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu
dla dróg gminnych na terenie gm. Smyków  

Zaproszenie do złożenia oferty

Przebieg dróg gminnych

 

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2015-10-13 14:41:32. Drukuj
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczy:
"Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie
remontu dojazdowej do pól Adamów-Matyniów o
dł. 900 mb" 

Oferta cenowa

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-10-05 13:03:49. Drukuj
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Budowa
budynku gospodarczego na działce nr 206 w
Smykowie 

Zaproszenie

Informacja

Informacja dla Wykonawców

Specyfikacja techniczna

1A-01

2A-02

3A-03

4A-04

5A-05

6A-06

7K-01

8K-02

Przedmiar budynek gospodarczy

Umowa na roboty budowlane

Formularz ofertowy

Elektryka

Sanitarka

Opis arch.-kon. gospod.

Rozbiórka budynku

Zagospodarowanie

E-2

E-3

S-1

S-2

S-3

S-4

Zagospodarowanie pozwolenie

Zagospodarowanie przyłącza

 

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2015-09-30 09:32:57. Drukuj
Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie
nadzoru inwestorskiego 

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2015-09-30 09:17:26. Drukuj
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w
prowadzonym rozpoznaniu cenowym na świadczenie
usługi szkoleniowej dla pracowników urzędu
gminy w ramach KFS 

Zapytanie ofertowe

Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 2 - Druk oferty cenowej

Zał. nr 3 - Oświadczenia

Zał. nr 4 Projekt umowy

 

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2015-09-24 16:27:19. Drukuj
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PEŁNIENIE
NADZORU INWESTORSKIEGO na inwestycji jaką jest:
budowa kanalizacji w gminie Smyków. Etap III dla
miejscowość Salata  

Zawiadomienie o wyborze oferty

 Zaproszenie do złożenia oferty.doc

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2015-08-19 13:32:37 | Data modyfikacji: 2015-08-25 13:43:32. Drukuj
ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości poniżej 30 000
EURO (art. 4 pkt. 8 PZP) dotyczy zadania pn:
„Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Smyków”. 

Zapytanie ofertowe

Zał 1 - formularz oferty

Zał 2 - wzór umowy

Zał3 - wytyczne dla PNG

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-08-07 13:01:20. Drukuj
Zmiana zapytania ofertowego dotyczącego
przedmiotu zamówienia: „Zakup sprzętu RTV i
AGD do Świetlic Wiejskich w Kozowie i Smykowie”
 

Zapytanie ofertowe

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-07-09 13:14:58. Drukuj
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W
POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 30.000,00 Euro - dotyczy
„Zakup sprzętu RTV i AGD do Świetlic Wiejskich
w Kozowie i Smykowie”  

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-07-07 14:06:01. Drukuj
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W
POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 30.000,00 Euro - dotyczy
„Zakup sprzętu komputerowego do Świetlicy
Wiejskiej Smykowie” .  

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wyjaśnienie do zapytania

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-07-07 14:01:11. Drukuj
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W
POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 30.000,00 Euro - dotyczy
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z
terenu Gminy Smyków w 2015” 

Zapytanie ofertowe

Zał 1

Zał 2

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-05-13 12:18:52. Drukuj
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W
POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 30.000,00 Euro - dotyczy
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ
ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY GMINNEJ OCZYSZCZALNI
ŚCIEKÓW W MIEDZIERZY  

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie ofertowe z załącznikami

Technologia

Technologia 2

Budynek socjalno-techniczy, drogi, ogrodzenie

Detale

Obiekty inżynierskie

Projekt zagospodarowania terenu

Elektryka

Wyjaśnienia i modyfikacje do zapytania ofertowego WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEDZIERZY

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-04-08 14:57:49. Drukuj
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W
POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 30.000,00 Euro - dotyczy
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości
Miedzierza 

Zaproszenie ofertowe

Zał 1 - oferta

Zał 2

Zał 3 - umowa

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-03-30 14:32:40. Drukuj
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W
POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 30.000,00 Euro - dotyczy
„Zakup, dostawa wodomierzy i armatury
wodociągowej dla Gminy Smyków ” 

Zaproszenie ofertowe

Wybrana oferta

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-03-30 10:11:47. Drukuj
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W
POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 30.000,00 Euro - dotyczy
„Podwieszenie opraw oświetlenia drogowego w
miejscowości Miedzierza”  

Zaproszenie ofertowe str 1

Zaproszenie ofertowe str 2

Zał 1- oferta

Zał 2 - warunki techniczne str 1

Zał 2 - warunki techniczne str 2

Zał 3 - umowa

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Autor: Mirosław Lachowski | Data wprowadzenia: 2015-02-20 12:32:08. Drukuj
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W
POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 30 000,00 EURO dotyczy
ODBIÓR, TRANSPORT, ODZYSK LUB UNIESZKODLIWIENIE
USTABILIZOWANYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH ORAZ SKRATEK
I PIASKU Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEDZIERZY 

Zaproszenie ofertowe z załącznikami

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Autor: Maria Lachowska | Data wprowadzenia: 2015-02-11 12:17:17 | Data modyfikacji: 2015-02-11 12:22:56. Drukuj
Zapytanie ofertowe na wykonanie operatu
szacunkowego określającego wartość
nieruchomości na potrzeby Gminy Smyków w
postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego
o wartości poniżej 30 000 euro. 

Zapytanie ofertowe

Zał 1 - formularz ofertowy

Umowa

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-02-05 13:56:09. Drukuj
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W
POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 30.000,00 Euro - dotyczy
„Budowa oświetlenia ulicznego w miejsc.
Miedzierza”  

Zaproszenie ofertowe z załącznikami

zał 1str 1

Zał 1 str 2

Zał 2 str 1

Zał 2 str 2

zał mapa 1

zał mapa 2

zał mapa 3

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Autor: Mirosław Lachowski | Data wprowadzenia: 2015-02-05 09:32:47 | Data modyfikacji: 2015-02-05 09:38:56. Drukuj
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na
„Usługę naprawy i konserwacji urządzeń
biurowych (kserokopiarek, faxu), w ramach serwisu
pogwarancyjnego w roku 2015”  

Dokumenty dotyczące oferty pod linkiem


http://bip.smykow.pl/index.php?id=98

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-02-05 09:21:36. Drukuj
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na
„Dostawę druków akcydensowych dla Gminy
Smyków w 2015r., której wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równoważności kwoty 30
000 euro”  

Dokumenty dotyczące oferty pod linkiem


http://bip.smykow.pl/index.php?id=98

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-02-05 09:19:51. Drukuj
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na
„Dostawę materiałów eksploatacyjnych tuszy i
tonerów dla Gminy Smyków w 2015r., której
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równoważności kwoty 30 000 euro” 

Dokumenty dotyczące oferty pod linkiem


http://bip.smykow.pl/index.php?id=98

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-02-05 09:11:58 | Data modyfikacji: 2015-02-05 09:17:57. Drukuj
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na
„Dostawę środków czystości dla Gminy Smyków
w 2015r., której wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równoważności kwoty 30
000 euro” 

Dokumenty dotyczące oferty pod linkiem

target=_new>http://bip.smykow.pl/index.php?id=130

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-02-05 09:11:27. Drukuj
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na
„Dostawę artykułów biurowych dla Gminy
Smyków w 2015r., której wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równoważności kwoty 30
000 euro”  

Dokumenty dotyczące oferty pod linkiem


http://bip.smykow.pl/index.php?id=98

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-02-05 09:10:21. Drukuj
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na
zadanie pn.: I. Opracowanie projektu budowlanego i
projektu budowlano - wykonawczego „ budynku
użyteczności kulturalno – społecznej z
jednostanowiskowym garażem dla OSP Przyłogi ”,
Przyłogi (osoby dorosłe- 353, ogółem 442),
działka nr 552 o pow. 0,64 ha , gmina Smyków.  

Dokumenty dotyczące oferty  pod linkiem


http://bip.smykow.pl/index.php?id=98

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-02-05 09:07:04. Drukuj
Zapytanie ofertowe 

Wyłapywanie w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2015 r. bezdomnych zwierząt z terenu gminy Smyków oraz sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt.


Informacja o anulowaniu zapytania ofertowego


na: Wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt z terenu gminy Smyków oraz sprawowanie opieki nad nimi w schronisku Zp.271.OŚ.R.2.2014


 

Informacja o anulowaniu zapytania ofertowego

zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Oświadczenie

 

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2014-01-17 14:20:03 | Data modyfikacji: 2014-01-20 12:32:49. Drukuj
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów z tzw. native speakers w ramach projektu: „Multimedia i roboty przyszłością smykowskich dzieci”, nr wniosku: WND-POKL.09.01.02-26-147/11, realizowanego przez Zamawiającego, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

 zapyt o netive speaker.doc

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2013-06-05 14:46:15 | Data modyfikacji: 2013-06-05 14:51:48. Drukuj
Zaproszenie do złożenia oferty
cenowej-materiały utrwalające wiedzę słowniki 

Przedmiotem zapytania jest cena materiałów utrwalających wiedzę w postaci: słowników językowych, ortograficznych,” Encyklopedia dla wszystkich. Matematyka „ , Poradniki: „Ścieżka kariery zawodowej” oraz ” Kim chcesz być? Wybierz zawód najlepszy dla Ciebie” dla 93 BO zakupionych w ramach projektu: „Multimedia i roboty przyszłością smykowskich dzieci”, nr wniosku: WND-POKL.09.01.02-26-147/11, realizowanego przez  Zamawiającego, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

Zmiana do zapytania ofertowego

 zapytanie ofertowe-SŁOWNIKI.doc

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2013-06-03 09:38:17 | Data modyfikacji: 2013-06-05 14:50:02. Drukuj
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
-materiały utrwalające wiedzę 

Przedmiotem zapytania jest cena materiałów utrwalających wiedzę w postaci : zestaw elementów do budowy oraz programowania robota, optyczny mix 3w1: mikroskop, teleskop, peryskop, piłki rehabilitacyjne 75 cm  dla 60 BO zakupionych w ramach projektu: „Multimedia i roboty przyszłością smykowskich dzieci”,  nr wniosku: WND-POKL.09.01.02-26-147/11, realizowanego przez  Zamawiającego, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

 zapytanie ofertowe NAGRODY.doc

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2013-06-03 09:34:56 | Data modyfikacji: 2013-06-05 14:52:37. Drukuj

Zobacz:
 Wyniki postępowań . 
Data wprowadzenia: 2013-06-03 09:34:56
Data modyfikacji: 2013-06-05 14:52:37
Opublikowane przez: Aneta Stępień
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy Smyków
ul. Smyków 91
26-212
Kierownik Jednostki
Józef Śliz
Kontakt:
Tel: (+48 41) 373-91-81
Fax: (+48 41) 373-91-81
e-mail: gmina@smykow.pl