Obwieszczenia
Obwieszczenia
Obwieszczenie Starosty Koneckiego z dnia
16.11.2016r. 

Obwieszczenie BP.6740.470.2016.IC

 

Opublikowane przez: Anna Wierzbowska | Data wprowadzenia: 2016-11-18 14:06:13 | Data modyfikacji: 2016-11-18 14:10:34. Drukuj
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach 
 obwieszczenie..pdf

Opublikowane przez: Anna Wierzbowska | Data wprowadzenia: 2016-11-16 14:22:48. Drukuj
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji na budowę
przedszkola w miejscowości Smyków 

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-10-25 10:55:41. Drukuj
Zawiadomienie w formie obwieszczenia o zebraniu
materiału dowodowego dotyczącego postępowania:
" Przebudowa drogi gminnej oraz budowa oraz
chodnika w miejscowości Królewiec Poprzeczny do
dr. 74-nr 382013T/1460 mb" 

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-10-21 13:18:57. Drukuj
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla projektu " Programu Rewitalizacji dla Gminy
Smyków na lata 2016-2023" 

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Autor: Sylwia Dulewicz | Data wprowadzenia: 2016-09-30 12:53:33 | Data modyfikacji: 2016-09-30 12:56:36. Drukuj
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla projektu " Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w
Gminie Smyków na lata 2016-2023" 

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Autor: Sylwia Dulewicz | Data wprowadzenia: 2016-09-30 12:49:35. Drukuj
Obwieszczenie w sprawie wydanego postanowienia z
dnia 28.09.2016 roku o odstąpieniu od obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą
"Przebudowa drogi gminnej oraz budowa chodnika w
miejscowości Królewiec Poprzeczny do drogi 74-nr
382013T/1460 mb"  

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Autor: Beata Jarzyńska | Data wprowadzenia: 2016-09-29 14:47:19. Drukuj
Obwieszczenie w sprawie wydanego projektu decyzji
na budowę przedszkola w miejscowości Smyków 

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-09-28 10:46:51. Drukuj
Obwieszczenie w sprawie budowy budynku
użyteczności publicznej, przedszkola
dwuoddziałowego dla 40 dzieci w Smykowie 

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-09-02 09:12:36 | Data modyfikacji: 2016-09-02 09:13:57. Drukuj
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowa
drogi gminnej oraz budowa chodnika w miejscowości
Królewiec Poprzeczny do drogi 74-nr 382013T/1460
mb" 

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-09-01 14:23:05. Drukuj
Obwieszczenie-Zawiadomienie 

"Budowa elektrowni wiatrowej
o mocy znamionowej do 850 kW, całkowitej
wysokości do 103 m, średnicy śmigła do 54 m,
stacji transformatorowej kontenerowej wraz z
urządzeniami towarzyszącymi na działce nr ewid.
919/1, 918/2, 919/7, 918/3, 919/8, 919/6, 919/5 w
miejscowości Królewiec, gm. Smyków, pow.
Końskie, woj. świętokrzyskie"

 Obwieszczenie-Zawiadomienie

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2016-08-19 15:07:55 | Data modyfikacji: 2016-08-19 15:13:21. Drukuj
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w
sprawie wprowadzenia zakazu ruchu pojazdów o
dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej
12 ton na wyznaczonym obszarze województwa
świętokrzyskiego 

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-07-29 13:11:44. Drukuj
Obwieszczenie o wniosku inwestora o zawieszenie
postępowania w sprawie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn."Budowa elektrowni wiatrowej
o mocy znamionowej do 850 kW, całkowitej
wysokości do 104 m, średnicy śmigła do 54 m,
stacji transformatorowej kontenerowej wraz z
urządzeniami towarzyszącymi na działce nr ewid.
919/1, 918/2, 919/7, 918/3, 919/8, 919/6, 919/5 w
miejscowości Królewiec, gm. Smyków, pow.
Końskie, woj. świętokrzyskie"  

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-07-27 14:36:05. Drukuj
Obwieszczenie w sprawie wydanego w dniu 22 czerwca
2016 roku postanowienia Wójta Gminy Smyków
OŚ.R6220.15.2016EW o podjęciu zawieszonego
postępowania w sprawie wydania decyzji
środowiskowych dla przedsięwziecia "Budowa
elektrowni wiatrowej o mocy znamionowej do 850 kW,
całkowitej wysokości do 104 m, średnicy
śmigła do 54 m, stacji transformatorowej
kontenerowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi
na działce nr ewid. 919/1, 918/2, 919/7, 918/3,
919/8, 919/6, 919/5 w miejscowości Królewiec,
gm. Smyków, pow. Końskie, woj. świętokrzyskie"
 

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-06-23 07:49:09. Drukuj
Obwieszczenie o złożonym raporcie o
oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwziecia
pn."Budowa elektrowni wiatrowej o mocy znamionowej
do 850 kW, całkowitej wysokości do 104 m,
średnicy śmigła do 54 m, stacji
transformatorowej kontenerowej wraz z
urządzeniami towarzyszącymi na działce nr ewid.
919/1, 918/2, 919/7, 918/3, 919/8, 919/6, 919/5 w
miejscowości Królewiec, gm. Smyków, pow.
Końskie, woj. świętokrzyskie"  

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-06-23 07:34:31 | Data modyfikacji: 2016-06-23 07:43:53. Drukuj
Obwieszczenie Wójta Gminy Smyków o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Smyków  

Projekt zmiany Studium

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-06-22 08:48:27 | Data modyfikacji: 2016-06-22 09:24:57. Drukuj
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Kielcach  

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-05-13 13:55:35. Drukuj
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla projektu zmiany Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Smyków. 

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-05-09 10:57:34. Drukuj
Obwieszczenie w sprawie wydanego postanowienia o
zawieszeniu postępowania w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn."Budowa elektrowni wiatrowej
o mocy znamionowej do 850 kW, całkowitej
wysokości do 104 m, średnicy śmigła do 54 m,
stacji transformatorowej kontenerowej wraz z
urządzeniami towarzyszącymi na działce nr ewid.
919/1, 918/2, 919/7, 918/3, 919/8, 919/6, 919/5 w
miejscowości Królewiec, gm. Smyków, pow.
Końskie, woj. świętokrzyskie"  

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-05-06 11:34:07. Drukuj
Obwieszczenie w sprawie wydanego postanowienia
znak OŚ.R6220.11.2016.EW z dnia 6 maja 2016 roku
stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia "Budowa elektrowni wiatrowej o
mocy znamionowej do 850 kW, całkowitej wysokości
do 104 m, średnicy śmigła do 54 m, stacji
transformatorowej kontenerowej wraz z
urządzeniami towarzyszącymi na działce nr ewid.
919/1, 918/2, 919/7, 918/3, 919/8, 919/6, 919/5 w
miejscowości Królewiec, gm. Smyków, pow.
Końskie, woj. świętokrzyskie"  

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-05-06 11:27:21. Drukuj
Wydano decyzję na budowę budynku użyteczności
kulturalno- społecznej w miejscowości Salata 

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-04-29 14:26:31. Drukuj
Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Kielcach odnoszące się do przedsięwzięcia pod
nazwą "Budowa elektrowni wiatrowej o mocy
znamionowej do 850 kW, całkowitej wysokości do
104 m, średnicy śmigła do 54 m, stacji
transformatorowej kontenerowej wraz z
urządzeniami towarzyszącymi na działce nr ewid.
919/1, 918/2, 919/7, 918/3, 919/8, 919/6, 919/5 w
miejscowości Królewiec, gm. Smyków, pow.
Końskie, woj. świętokrzyskie" 

Pismo

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-04-28 14:44:27. Drukuj
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn. budowie elektrowni wiatrowej
o mocy znamionowej do 850kW ... w miejscowości
Królewiec 
 obwieszczenie-zawiadomienie..pdf

Opublikowane przez: Anna Kołodziejczyk | Data wprowadzenia: 2016-04-18 15:23:45. Drukuj
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dla
inwestycji polegającej na dobudowie oświetlenia
drogowego w miejscowości Piaski Królewieckie 
 obwieszczenie...pdf

Opublikowane przez: Anna Kołodziejczyk | Data wprowadzenia: 2016-04-18 15:20:26. Drukuj
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegającej na
rozbudowie i przebudowie istniejącej oczyszczalni
ścieków w Miedzierzy.  

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-04-08 14:46:58. Drukuj
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie
elektrowni wiatrowej o mocy znamionowej do 850 kW,
całkowitej wysokości do 104 m, średnicy
śmigła do 54 m, stacji transformatorowej
kontenerowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi
na działce nr ewid. 919/1, 918/2, 919/7, 918/3,
919/8, 919/6, 919/5 w miejscowości Królewiec,
gm. Smyków, pow. Końskie, woj. świętokrzyskie.
 

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-04-01 14:32:32. Drukuj
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegającego na
budowie budynku użyteczności
kulturalno-społecznej-świetlicy w miejscowości
Salata.  

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-03-24 09:24:04. Drukuj
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegającej na
dobudowie oświetlenia drogowego w miejscowości
Piaski Królewieckie  

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-03-23 12:29:25. Drukuj
Obwieszczenie o złożonym odwołaniu od decyzji
Wójta Gminy Smyków z dnia 26 lutego 2016 r.
Znak: OŚ.R6220.95.EO.2014 o umorzeniu
postepowania w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na " Budowa
elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą
towarzyszącą w miejscowości Przyłogi, gm,
Smyków" oraz przekazaniu akt sprawy do
Samorzadowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach 

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-03-22 15:29:30. Drukuj
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla rozbudowy i
przebudowy oczyszczalni ścieków w Miedzierzy. 

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-03-17 15:07:52. Drukuj
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Smyków 

Obwieszczenie

Zał. Mapa

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-03-14 14:58:29. Drukuj
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w
sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie budynku
użyteczności kulturalno-społecznej-świetlicy w
miejscowości Salata. 

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-03-09 11:29:29. Drukuj
Obwieszczenie - dotyczy wydania decyzji o
umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację
przedsięwziecia polegającego na " Budowa
elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą
towarzyszacą w miejscowości Przyłogi, gm.
Smyków  

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-02-26 15:00:46. Drukuj
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w
sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego dobudowa oświetlenia drogowego w
miejscowości Piaski Królewieckie 

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-02-25 09:34:55. Drukuj
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w
sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego rozbudowa i przebudowa oczyszczalni
ścieków w Miedzierzy 

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-02-24 11:57:01 | Data modyfikacji: 2016-02-24 11:59:01. Drukuj
Obwieszczenie - dotyczy postępowania
administracyjnego w sprawie wydaniania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwziecia polegającego na " Budowa
elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą
towarzyszacą w miejscowości Przyłogi, gm.
Smyków 

Obwieszczenie str. 1

str. 2

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-02-11 13:05:51. Drukuj
Obwieszczenie Wójta Gminy Smyków o podaniu do
publicznej wiadomości protokołu z rozprawy
administracyjnej otwartej dla społeczeństwa 

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-02-11 13:02:57. Drukuj
Obwieszczenie - dotyczy postępowania
administracyjnego w sprawie wydaniania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwziecia polegającego na " Budowa
elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą
towarzyszacą w miejscowości Przyłogi, gm.
Smyków"  

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-02-01 12:52:48 | Data modyfikacji: 2016-02-01 12:53:24. Drukuj
Obwieszczenie o terminie rozprawy administracyjnej
otwartej dla społeczeństwa - dotyczy " Budowa
elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą
towarzyszacą w miejscowości Przyłogi, gm.
Smyków" 

Obwieszczenie str 1

str.2

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-01-07 14:42:58. Drukuj
Zawiadomienie - dotyczy postepowania
administracyjnego w sprawie wydaniania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwziecia pn." Rozbudowa i przebudowa
oczyszczalni ścieków w miejscowości Miedzierza,
gmina Smyków. RLM oczyszczalni po rozbudowie
wyniesie 5067" 

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-12-28 11:18:21. Drukuj
Obwieszczenie dla przedsięwzięcia pn. "Budowa
elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą
towarzyszącą w miejscowości Przyłogi,
gm.Smyków" o wyznaczeniu nowego terminu
rozpatrzenia przedmiotowej sprawy 
 2015-12-22 (1).pdf

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2015-12-22 10:03:12 | Data modyfikacji: 2015-12-22 10:05:00. Drukuj
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa
elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą
towarzyszącą w miejscowości Przyłogi,
gm.Smyków" i możliwości zapoznania się z
aktami. 

Obwieszczenie

Załącznik Nr 1 do obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Anna Kołodziejczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-08 13:16:48. Drukuj
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa
elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą
towarzyszącą w miejscowości Przyłogi,
gm.Smyków" i możliwości zapoznania się z
aktami. 

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Anna Kołodziejczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-08 13:14:09. Drukuj
Obwieszczenie Starosty Koneckiego z dnia
18.11.2015 roku w sprawie pozwolenia na budowę
elektrowni wiatrowej i rozbiórkę dwóch
elektrowni wiatrowych w miejscowości Królewiec 

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-11-25 14:16:17. Drukuj
Obwieszczenie dotyczące postepowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na "Budowa
elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą
towarzyszącą w miejscowości Przyłogi, gm.
Smyków" 

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Anna Kołodziejczyk | Data wprowadzenia: 2015-11-02 10:11:45. Drukuj
Obwieszczenie dotyczące postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na „ Budowa
elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą
towarzyszącą w miejscowo.ści Przyłogi, gm.
Smyków" 
 Obwieszczenie..pdf

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2015-09-30 09:09:39 | Data modyfikacji: 2015-09-30 09:10:44. Drukuj
Obwieszczenie Wójta Gminy Smyków z dnia 23
września 2015r w sprawie toczącego się
postępowania administracyjnego o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na "Budowa
elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą
towarzyszącą w miejscowości Przyłogi" 
 Obwieszczenie ....pdf

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2015-09-28 14:55:56. Drukuj
Obwieszczenie Wójta Gminy Smyków o odstąpieniu
od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko 
 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2015-09-10 09:39:35. Drukuj
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na Budowa
elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą
towarzyszącą w miejscowości Przyłogi gm.
Smyków 

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-08-03 08:05:26. Drukuj
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Kielcach dotyczy Budowa elektrowni
wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w
miejscowości Przyłogi , gm. Smyków, pow.
konecki woj. świętokrzyskie 

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-08-03 08:03:21. Drukuj
Obwieszczenie o złożonym ujednoliconym raporcie
o oddziaływaniu na środowisko dla
przedsięwzięcia polegającego na " Budowa
elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą
towarzyszącą w miejscowości Przyłogi , gm.
Smyków" 

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-07-14 14:25:07. Drukuj
Postanowienie w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pod nazwą "Posadowienie
wolnostojących kolektorów słonecznych o mocy
0,99 MWP wytwarzających energię elektryczną w
procesie konwersji fotowolteicznej wraz z
przyłączem elektromagnetycznym" 
 OŚ.R6220.06.KS.2014

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2015-07-01 14:22:42 | Data modyfikacji: 2015-07-01 14:23:38. Drukuj
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na Budowa
elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą
towarzyszącą w miejscowości Przyłogi gm.
Smyków 
 Oś.R6220.51.EO.2014

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2015-07-01 14:19:00 | Data modyfikacji: 2015-07-01 14:20:01. Drukuj
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-06-17 08:25:05. Drukuj
Obwieszczenie w sprawie wydanej decyzji inwestycji
celu publicznego na budowę budynku użyteczności
kulturalno społecznej w Przyłogach 

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-06-16 07:53:47. Drukuj
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odmowie
zawieszenia postępowania w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na " Budowa
elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą
towarzyszacą w miejscowości Przyłogi, gm.
Smyków" wszczętego na wniosek Energia Horyzonty
Sp. z o.o., Al. 3 Maja 5/46, 00-401 Warszawa 

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-06-12 11:51:02. Drukuj
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegajacej na budowie budynku użyteczności
kulturalno społecznej w Stanowiskach.  

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Autor: Ryszard Janus | Data wprowadzenia: 2015-06-08 10:41:31. Drukuj
Obwieszczenie w sprawie wydanej decyzji na
rozbudowę oświetlenia drogowego w Miedzierzy  

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Autor: Ryszard Janus | Data wprowadzenia: 2015-06-08 07:59:36. Drukuj
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji budowy,
rozbudowy, przebudowy linii energetycznych
niskiego i średniego napięcia wraz z
urządzeniami energetycznymi w miejscowości
Świnków 

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-05-21 07:49:08. Drukuj
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w
Miedzierzy 

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-05-21 07:43:47. Drukuj
Projekt decyzji w sprawie budowy budynku
użytecznosci kulturalno społecznej w Przyłogach 

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-05-20 08:25:34. Drukuj
Obwieszczenie w sprawie wydania projektu decyzji
na budowę budynku użyteczności kulturalno
społecznej w Stanowiskach. 

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-05-13 10:25:26. Drukuj
Obwieszczenie w sprawie rozbudowy oświetlenia
drogowego w Miedzierzy - projekt decyzji 

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-05-11 11:36:34. Drukuj
Obwieszczenie w sprawie przedłużenia terminu
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na " Budowa
elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą
towarzyszacą w miejscowości Przyłogi, gm.
Smyków"  

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-04-30 14:43:31 | Data modyfikacji: 2015-04-30 14:44:10. Drukuj
Obwieszczenie w sprawie uzgodnienia projektu
decyzji budowy stacji bazowej telefonii
komórkowej w Miedzierzy 

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-04-28 12:03:39. Drukuj
Obwieszczenie w sprawie budowy, rozbudowy,
przebudowy sieci i urządzeń
elektroenergetycznych w miejscowości Świnków 

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-04-28 11:14:44. Drukuj
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania
budowy budynku użyteczności kulturalno -
społecznej w Przyłogach 

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-04-28 07:42:19. Drukuj
Obwieszczenie w sprawie rozbudowy oświetlenia
drogowego w Miedzierzy 

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-04-24 07:49:09. Drukuj
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na "Rozbiórka dwóch wiatraków o
mocy 2x150 kW oraz budowa nowego wiatraka o mocy
max.850 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą
na działce o nr ew. 919/1 w miejscowości
Królewiec.  

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-04-02 11:50:09. Drukuj
Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej 

Rozbudowa istniejącego budynku ubojni drobiu wraz z budową dwóch wiat na pojazdy oraz z budową niezbędnej infrastruktury

 OŚ.R6220.16.DS.2014.pdf

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2015-03-27 15:07:43. Drukuj
Obwieszczenie Wójta Gminy Smyków o podaniu do
publicznej wiadomości protokołu z rozprawy
administracyjnej otwartej dla społeczeństwa 

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-03-25 14:53:07. Drukuj
Obwieszczenie w sprawie budowa, rozbudowa,
przebudowa urządzeń energetycznych w
miejscowości Świnków 

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-03-19 13:00:08. Drukuj
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na " Budowa
elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą
towarzyszacą w miejscowości Przyłogi, gm.
Smyków" 

Obwieszczenie str 1

str 2

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-03-18 14:30:49. Drukuj
Obwieszczenie w sprawie budowy stacji bazowej
telefonii komórkowej T-Mobile 52718 Miedzierza
działka nr 433/2 

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-03-18 10:06:12. Drukuj
Obwieszczenie w sprawie uzodnienia projektu
decyzji Nr 1.2015 o ustaleniu lokalizacji i.c.p. ,
polegajacej na budowie boiska piłkarskiego w
Miedzierzy 

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-03-12 13:57:35. Drukuj
Obwieszczenie o zebranym matriale dowodowym
niezbednym do wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwziecia
polegajacego na: "Rozbiórka dwóch wiatraków o
mocy 2x150 kW oraz budowa nowego wiatraka o mocy
max.850 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą
na działce o nr ew. 919/1 w miejscowości
Królewiec. 

Obwieszczenie str 1

Obwieszczenie str 2

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Autor: Beata Jarzyńska | Data wprowadzenia: 2015-03-11 13:59:41. Drukuj
Zawiadomienie w formie obwieszczenia o zebraniu
materiału dowodowego. 

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-02-26 10:06:42. Drukuj
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu OŚR
6220.33.EO.2014 z dnia 24.02.2015 rok o
dopuszczeniu Stowarzyszenia
Psychoedukacyjno-Przyrodniczego M.O.S.T. do
udziału na prawach strony, w postępowaniu
prowadzonym, na wniosek ENERGIA HORYZONTY S.P. z
o.o., Al. 3 Maja 5/46 00-401 Warszawa w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa
elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą
towarzyszącą miejscowości Przyłogi, gmina
Smyków”  

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Autor: Beata Jarzyńska | Data wprowadzenia: 2015-02-24 13:12:24. Drukuj
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na: budowie boiska piłkarskiego w
Miedzierzy 

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-02-18 13:02:38 | Data modyfikacji: 2015-02-18 13:06:52. Drukuj
Obwieszczenie o terminie rozprawy administracyjnej
otwartej dla społeczeństwa 

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Autor: Beata Jarzyńska | Data wprowadzenia: 2015-02-12 14:04:44 | Data modyfikacji: 2015-02-12 14:07:16. Drukuj
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o odmowie
dopuszczenia Stowarzyszenia „Wspólnota
Smykowska” do udziału na prawach strony w
postępowaniu prowadzonym na wniosek ENERGIA
HORYZONTY S.P. z o.o., Al. 3 Maja 5/46 00-401
Warszawa w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa
elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą
towarzyszącą miejscowości Przyłogi, gmina
Smyków” 

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-02-03 15:13:16. Drukuj
Obwieszczenie o złożeniu uzupełnienia raportu o
oddziaływaniu na środowisko dla
przedsięwzięcia polegającego na " Rozbudowa
istniejącego budynku Ubojni Drobiu wraz z budową
dwóch wiat na pojazdy oraz z budową niezbędnej
infrastruktury tj. przyłącza i drogi
wewnętrznej, ogrodzenia i place manewrowe"
położonego w miejscowości Salata gm. Smyków,
planowanego do realizacji przez Ubojnia Drobiu
EUROQR Sp. z o.o., Salata 12 B, 26-212 Smyków  

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-01-16 15:38:12. Drukuj
Obwieszczenie o zmianie obszaru oddziaływania na
środowisko przedsięwzięcia polegającego na"
Budowa elektrowni wiatrowych wraz z
infrastrukturą towarzyszącą miejscowości
Przyłogi, gmina Smyków przez inwestora ENERGIA
HORYZONTY S.P. z o.o., Al. 3 Maja 5/46 00-401
Warszawa  

Obwieszczenie str 1

Obwieszczenie str 2

Obwieszczenie str 3

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-01-09 15:08:06. Drukuj
Obwieszczenie o zweryfikowaniu obszaru
oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na " Rozbiórka dwóch wiatraków o
mocy max 150 kW oraz budowa nowego wiatraka o mocy
max 850 kw wraz z infrastrukturą towarzyszącą"
na działce o nr ewidencyjnym 919/1 w
miejscowości Królewiec, gmina Smyków"  

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Autor: Beata Jarzyńska | Data wprowadzenia: 2015-01-09 15:06:38. Drukuj
Obwieszczenie o uzupełnieniu raportu o
oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na" Budowa elektrowni wiatrowych
wraz z infrastrukturą towarzyszącą
miejscowości Przyłogi, gmina Smyków przez
inwestora ENERGIA HORYZONTY S.P. z o.o., Al. 3
Maja 5/46 00-401 Warszawa  

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-01-07 12:10:40. Drukuj
Obwieszczenie o trzecim uzupełnieniu raportu o
oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na " Rozbiórka dwóch wiatraków o
mocy max 150 kW oraz budowa nowego wiatraka o mocy
max 850 kw wraz z infrastrukturą towarzyszącą"
na działce o nr ewidencyjnym 919/1 w
miejscowości Królewiec, gmina Smyków" 

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-01-07 12:06:56. Drukuj
Obwieszczenie o drugim uzupełnieniu raportu o
oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na " Rozbiórka dwóch wiatraków o
mocy max 150 kW oraz budowa nowego wiatraka o mocy
max 850 kw wraz z infrastrukturą towarzyszącą"
na działce o nr ewidencyjnym 919/1 w
miejscowości Królewiec, gmina Smyków" 

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Autor: Beata Jarzyńska | Data wprowadzenia: 2014-12-02 15:27:50 | Data modyfikacji: 2014-12-02 15:31:52. Drukuj
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu
załatwienia sprawy z wniosku Ubojni Drobiu EUROQR
Sp. z o.o., Salata 12 B, 26-212 Smyków o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanej inwestycji polegającej na " Rozbudowa
istniejącego budynku Ubojni Drobiu wraz z budową
dwóch wiat na pojazdy oraz z budową niezbędnej
infrastruktury tj. przyłącza i drogi
wewnętrznej, ogrodzenia i place manewrowe"
położonego w miejscowości Salata gm. Smyków. 

Obwieszczenie

Obwieszczenie cd.

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2014-10-24 13:05:02 | Data modyfikacji: 2014-10-24 13:10:02. Drukuj
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu
załatwienia sprawy z wniosku PHU "POL-PETRO"
Stacja Paliw Waldemar Socha, Królewiec 66, 26-212
Smyków o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji pn:
Rozbiórka dwóch wiatraków o mocy 150kW oraz
budowa nowego wiatraka o mocy max. 850 kW wraz z
infrastrukturą towarzyszacą" na działce o Nr
ewid. 919/1 w miejscowości Królewiec, gm.
Smyków. 

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2014-10-24 12:57:08 | Data modyfikacji: 2014-10-24 13:08:29. Drukuj
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego i wystąpienia do organów
opiniujących o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach na realizację przedsiewzięcia
polegającego na - " Posadowienie wolnostojących
kolektorów słonecznych o mocy 0,99 MWp
wytwarzającyc energię elektryczną w procesie
konwersji fotowoltaicznej wraz z przyłączem
elektromagnetycznym planowanego do realizacji na
działce Nr 1050 w miejscowości Miedzierza gm.
Smyków.h 

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2014-10-24 12:44:32. Drukuj
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego i wystąpienia do organów
opiniujących o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
polegającego na - " Budowa kompleksu zabudowy
mieszkaniowej, tj. dziewięciu budynków
mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbednymi
urządzeniami budowlanymi w Królewcu na części
działki Nr ewid. 144, gm. Smyków. 

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2014-10-24 12:32:07 | Data modyfikacji: 2014-10-24 12:46:16. Drukuj
Obwieszczenie o złożonym raporcie o
oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia
polegajacego na" Budowa elektrowni wiatrowych wraz
z infrastrukturą towarzyszącą miejscowości
Przyłogi, gmina Smyków przez inwestora ENERGIA
HORYZONTY S.P. z o.o., Al. 3 Maja 5/46 00-401
Warszawa  

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2014-10-06 15:48:05. Drukuj
Obwieszczenie w sprawie odwieszenia postepowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego
na " Budowa elektrowni wiatrowych wraz z
infrastrukturą towarzyszącą miejscowosci
Przyłogi, gmina Smyków" 

Obwieszczenie str 1

Obwieszczenie str 2

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2014-10-06 15:41:14. Drukuj
OBWIESZCZENIE STAROSTY KONECKIEGO 

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2014-09-22 10:06:42. Drukuj
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu Znak: OŚ.R
6220.05.EO.2014 z dnia 08.09.2014 r. w sprawie
zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn: Budowa elektrowni wiatrowych
wraz z infrastrukturą towarzyszącą w
miejscowości Przyłogi, gm. Smyków"  

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2014-09-10 14:42:52. Drukuj
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu Znak: OŚ.R
6220.04.EO.2014 z dnia 08.09.2014 r. w sprawie
nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko przedsiewzięcia
pn.: " Budowa elektrowni wiatrowych wraz z
infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości
Przyłogi, gm. Smyków" 

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2014-09-10 14:30:59 | Data modyfikacji: 2014-09-10 14:46:38. Drukuj
Obwieszczenie o złożonym uzupełnieniu raportu o
oddziaływaniu na środowisko przesięwzięcia
polegającego na " Rozbiórka dwóch wiatraków o
mocy 150 kW oraz budowa nowego wiatraka o mocy max
850 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą" na
działce o nr. ewidencyjnym 919/ 1 w miejscowości
Królewiec gmina Smyków" 

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2014-08-27 10:17:49. Drukuj
Obwieszczenie w sprawie o złożonym raporcie o
oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na " Rozbudowa istniejącego budynku
ubojni drobiu wraz z budową dwóch wiat na
pojazdy oraz z budową niezbędnej infrastruktury
tj. przyłącza i drogi wewnętrznej, ogrodzenia i
place manewrowe" położonego w miejscowości
Salata, gmina Smyków 

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2014-08-27 10:05:31. Drukuj
OBWIESZCZENIE STAROSTY KONECKIEGO 

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2014-08-22 13:14:04. Drukuj
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

OBWIESZCZENIE

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2014-07-25 12:48:19. Drukuj
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i
wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni
wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w
miejscowości Przyłogi, gm. Smyków 
 Obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2014-07-11 14:59:16. Drukuj
Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego,
polegającej na: budowie drogi dojazdowej do pól
o długości 360,00 m., szerokości pasa drogowego
7,00m., jezdni na podbudowie z kruszywa łamanego
o nawierzchni z betonu asfaltowego, poboczy,
rowów odwadniajacych, zjazdów do pól i posesji,
przepustów zjazdowych. Przebudowie przepustu z
rur PEHD fi 600 mm. o długości 6,0 m. na
przepust z rur żelbetowych fi 800 mm., z rur
żelbetowych fi 800 mm. o długości 6,0 m. na
przedłużenie przepustu na istniejących ciekach
wodnych, wraz z realizacją urządzeń budowlanych
w rozumieniu art. 3 pkt. 9 Ustawy - Prawo
budowlane, niezbędnych do jej użytkowania
zgodnie z przeznaczeniem, działka nr 244 w
Miedzierzy, Gmina Smyków.  

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Autor: Ryszard Janus | Data wprowadzenia: 2014-05-28 08:50:16. Drukuj
Obwieszczenie w sprawie raportu o oddziaływaniu
na środowisko przedsięwzięcia polegającego na
" Rozbiórka dwóch wiatraków o mocy max.150 kW
oraz budowa nowego wiatraka o mocy max. 850 kW
wraz z infrastrukturą towarzyszącą" na działce
o nr.ewidencyjnym 919/1 w miejscowości
Królewiec, gmina Smyków" 

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Autor: Beata Jarzyńska | Data wprowadzenia: 2014-05-22 14:44:08 | Data modyfikacji: 2014-05-23 14:58:47. Drukuj
Obwieszczenie dotyczące decyzji - projekt nr
2.2014 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego, polegającej na: budowie drogi
dojazdowej do pól o długości 360,00 m.,
szerokości pasa drogowego 7,00m., jezdni na
podbudowie z kruszywa łamanego o nawierzchni z
betonu asfaltowego, poboczy, rowów
odwadniajacych, zjazdów do pól i posesji,
przepustów zjazdowych. Przebudowie przepustu z
rur PEHD fi 600 mm. o długości 6,0 m. na
przepust z rur żelbetowych fi 800 mm., z rur
żelbetowych fi 800 mm. o długości 6,0 m. na
przedłużenie przepustu na istniejących ciekach
wodnych, wraz z realizacją urządzeń budowlanych
w rozumieniu art. 3 pkt. 9 Ustawy - Prawo
budowlane, niezbędnych do jej użytkowania
zgodnie z przeznaczeniem, działka nr 244 w
Miedzierzy, Gmina Smyków. 

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Autor: Ryszard Janus | Data wprowadzenia: 2014-04-24 14:03:06. Drukuj
OBWIESZCZENIE w sprawie zawiadomienia o wszczęciu
postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego  

OBWIESZCZENIE

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Autor: Ryszard Janus | Data wprowadzenia: 2014-04-08 13:02:43. Drukuj
Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji Nr 1.2014
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego, polegającej na: dobudowie linii
napowietrznej oświetlenia drogowego nN 0,4 kV o
odległości około 160.0 mb., stacja
transformatorowa Królewiec 3 w miejscowości
Królewiec Poprzeczny, gmina Smyków w ramach
inwestycji” zaprojektowanie i rozbudowa
oświetlenia drogowego w miejscowości Królewiec
Poprzeczny” działka nr, nr 383/1, 384/1, 384/2,
384/3, 385/1, droga gminna o ewid. Nr 429 obręb
Królewiec, Nr 382013T relacji: Salata-Zastawie-
Królewiec Poprzeczny.  

OBWIESZCZENIE

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2014-04-07 08:08:18. Drukuj
OBWIESZCZENIE dotyczące decyzji - projekt nr
1.2014 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegajacej na: dobudowie linii
napowietrznej oświetlenia drogowego nN 0,4 kV o
długości około 160,0 mb., stacja
transformatorowa Królewiec 3 w miejscowości
Królewiec Poprzeczny, gmina Smyków, w ramach
inwestycji „ zaprojektowanie i rozbudowa
oświetlenia drogowego w miejscowości Królewiec
Poprzeczny” , działka nr, nr 383/1, 384/1,
384/2, 384/3, 385/1, droga gminna o ewid. nr 429
obręb Królewiec, Nr 382013T relacji: Salata-
Zastawie-Królewiec Poprzeczny. 

OBWIESZCZENIE

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2014-03-05 12:48:38. Drukuj
Obwieszczenie dotyczace wydania decyzji o braku
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko 

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2013-09-04 15:32:37. Drukuj
Obwieszczenie dotyczace wydania postanowienia o
braku konieczności przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko 

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2013-08-22 15:15:49. Drukuj
Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji nr
2.2013 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego, polegającej na: budowie budynku
użyteczności kulturalno-społecznej wraz z
cześcią garażową dla OSP Kozów  

Obwieszczenie B-6733.2.2013

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2013-07-24 14:34:45 | Data modyfikacji: 2013-08-09 13:44:14. Drukuj
Uzupełnienia karty informacyjnej
przedsięwzięcia polegajacego na „ Budowie
Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Miedzierzy". 

Uzupełnienia

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2013-07-11 14:26:29. Drukuj
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegajacego na budowie Gminnego
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
realizowanego na działce Nr 797 Obręb
Miedzierza, Gmina Smyków  

Wniosek

Karta przedsięwzięcia

Wystapienie

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2013-07-02 15:17:31. Drukuj
Obwieszczenie - dotyczy uzgodnienia decyzji -
projekt nr 2.2013 o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego, polegajacej na:
budowie budynku użyteczności kulturalno
-społecznej wraz z częścią garażową dla OSP
Kozów.  

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2013-06-21 09:35:05 | Data modyfikacji: 2013-06-21 09:38:29. Drukuj
Obwieszczenie - dotyczy postepowania w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,
budowa budynku użyteczności kulturalno -
społecznej wraz z częścią garażową. 

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2013-05-29 15:17:57. Drukuj
Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Nr 1.2013 o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie linii napowietrznej SN
15kV, linii napowietrznej nN 0,4 kV, linii
kablowych SN 15 kV, linii kablowej nN 0,4 kV, oraz
słupowej stacji transformatorowej w ramach
inwestycji" Przebudowa linii nN Adamów 2 w
miejscowości Adamów, gmina Smyków", działka
nr,nr 344/1,700,735,745/3,454-droga powiatowa nr
0462T relacji Matyniów-Adamów  

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2013-03-22 09:06:57. Drukuj
Obwieszczenie o wydaniu Decyzji - projekt Nr
1.2013 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego, polegającej na budowie linii
napowietrznej SN 15kV, linii napowietrznej nN 0,4
kV, linii kablowych SN 15 kV, linii kablowej nN
0,4 kV, oraz słupowej stacji transformatorowej w
ramach inwestycji" Przebudowa liniinN Adamów 2 w
miejscowości Adamów, gmina Smyków", działka
nr,nr 344/1,700,735,745/3,454-droga powiatowa nr
0462T relacji Matyniów-Adamów 

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2013-02-25 14:02:54. Drukuj
Obwieszczenie o postępowaniu w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego,
polegajacej na: budowie linii napowietrznej SN 15
kV, linii napowietrznej nN 0,4 kV. linii kablowych
SN 15 kV, linii kablowej nN0,4 k, oraz słupowej
stacji transformatorowej w ramach inwestycji "
Przebudowa linii nN Adamów 2 w miejscowości
Adamów, gmina Smyków", działki nr, nr 344/1,
700,735,745/3, 454-droga powiatowa nr 0462 T
relacji Matyniów - Adamów 

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2013-02-12 13:39:57. Drukuj
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2012-10-22 13:59:12. Drukuj
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu „Programu usuwania wyrobów
zawierających azbest na terenie Gminy Smyków”
oraz wystąpieniu do organów opiniujących w
sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania 

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2012-09-21 16:22:26. Drukuj
O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do
opracowywania projektu „ Programu usuwania
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Smyków na lata 2012 – 2032”  

OBWIESZCZENIE

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2012-09-21 10:54:24. Drukuj
Obwieszczenie w celu zawiadomienia o wydaniu dla
pełnomocnika Ryszarda Dziuby reprezentującego
TECHUNION Sp .z o.o., ul. Dulęby 5, 40-833
Katowice, działającego w imieniu i na rzecz
Gminy Smyków decyzji Nr 3. 2012 o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką
jest: budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie
Smyków dla miejscowości: Smyków, Salata,
Królewiec, Królewiec Poprzeczny, Zastawie,
Adamów, Piaski Królewieckie na działkach:
(wykazy działek podane w tabelach poniżej)  

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2012-07-02 08:32:05 | Data modyfikacji: 2012-07-02 09:00:17. Drukuj
Obwieszczenie w celu uzgodnienia projektu decyzji
Nr 3. 2012 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego, polegającej na: budowie kanalizacji
sanitarnej w Gminie Smyków dla miejscowości:
Smyków, Salata, Królewiec, Królewiec
Poprzeczny, Zastawie, Adamów, Piaski
Królewieckie na działkach: (wykazy działek
podane w tabelach poniżej)  

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2012-06-04 09:13:22 | Data modyfikacji: 2012-06-04 09:15:14. Drukuj
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 1.2012 o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,
polegającej na budowie linii kablowej niskiego
napięcia typu YAKXS 4 x120 mm2 w celu zasilania
działek nr, nr 900, 901/3 w energie elektryczną,
podwieszenie dodatkowego obwodu napowietrznego
niskiego napięcia z istniejącej stacji
Świnków, miejscowość Miedzierza, gmina
Smyków.  

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2012-05-25 08:29:38. Drukuj
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 2.2012 o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,
polegającej na budowie nowej stacji
transformatorowej, napowietrznej słupowej typu
Stu-20/400 zlokalizowanej na działce nr 471,
budowie linii kablowej średniego i niskiego
napięcia, złącza kablowego, przełożenie
istniejącej linii kablowej nN, demontaż odcinka
linii kablowej nN, miejscowości Przyłogi, gmina
Smyków.  

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2012-05-25 08:23:25 | Data modyfikacji: 2012-05-25 08:31:59. Drukuj
Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia o wszczęciu
postepowania, dotyczy kanalizacji sanitarnej dla
gminy Smyków. 

OBWIESZCZENIE

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2012-05-14 14:43:26. Drukuj
Obwieszczenie 
o przesłaniu w celu uzgodnienia projektu decyzji Nr 2.2012 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego B-6733.icp.2.2012.jpg

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2012-05-02 13:16:12. Drukuj
Obwieszczenie 
w sprawie przesłania w celu uzgodnienia projektu decyzji Nr 1.2012 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego B-6733.icp.1.2012.jpg

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2012-05-02 13:13:19. Drukuj
O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY SMYKÓW w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Smyków dla
miejscowości Smyków, Królewiec, Królewiec
Poprzeczny, Salata, Zastawie, Adamów, Piaski
Królewieckie”. 

OBWIESZCZENIE

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2012-04-23 15:27:18 | Data modyfikacji: 2012-04-23 15:31:02. Drukuj
Obwieszczenie w sprawie budowy nowej stacji
trnsformatorowej, napowietrznejsłupowej typu
Stu-20/400 zlokalizowanej na działce nr 471,
budowie linii kablowej średniego i niskiego
napiecia, złącza kablowego, przełozenie
istniejacej linii kablowej nN, demontaż odcinka
linii kablowej nN, miejscowości Przyłogi, gmina
Smyków. 

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2012-04-02 14:55:27. Drukuj
Obwieszczenie w sprawie budowy linii kablowej
niskiego napiecia typu YAKXS 4 x120 mm2 w celu
zasilania działek nr, nr ewid. 900, 901/3 w
energie elektryczną, podwieszenie dodatkowego
obwodu napowietrznego niskiego napięcia z
istniejącej stacji trafo Świnków, miejscowość
Miedzierza, gmina Smyków  

Obwieszcenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2012-04-02 13:54:20 | Data modyfikacji: 2012-04-02 14:49:46. Drukuj
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania postanowienia
Znak: OŚ.R 6220.07.2012 z dnia 26.03.2012r. o
braku konieczności przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko w/w
przedsięwzięcia.  

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2012-03-26 15:43:44. Drukuj
O B W I E S Z C Z E N I E o wprowadzonych przez
Inwestora zmianach do projektowanej kanalizacji
sanitarnej w Gminie Smyków i
wystąpieniu do organów opiniujących 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2012-03-01 15:21:35. Drukuj
O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu
postępowania administracyjnego i wystąpienia do
organów opiniujących 

O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpienia do organów opiniujących

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2011-12-16 15:42:11. Drukuj
Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Nr 19.5./2011o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 
polegającej na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku remizy strażackiej wraz ze zmianą przeznaczenia budynku w części na świetlicę środowiskową i klub młodzieży w miejscowości Kozów, działka nr 142/1, obręb geodezyjny Kozów gmina Smyków. Document (2).jpg

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2011-09-01 14:14:02. Drukuj
Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Nr 23.6./2011o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 
polegającej na budowie napowietrznej sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego części miejscowości Miedzierza, obręb Miedzierza, działki nr,nr 188 - droga powiatowa nr 0459T - relacji - Barak - Miedzierza - Smyków, 726 - droga powiatowa nr 0457T - relacji - Piekło - Kawęczyn - Miedzierza, 728/3, 728/6, 728/5, 731/2 - droga dojazdowa do pól, części miejscowości Kawęczyn, obręb Wólka Smolana, działka nr 425/1, 422 - droga powiatowa nr 0457T - relacji - Piekło - Kawęczyn - Miedzierza, 431/4,431/6,274 - rzeka - sieć nie przechodzi, 430/5, 430/6, 430/8, 430/1, 430/9, 430/2, 430/1, gmina Smyków. Document.jpg

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2011-09-01 14:08:08. Drukuj
Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Nr 23.7./2011o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 
polegającej na budowie napowietrznej sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego części miejscowości Królewiec, obręb geodezyjny Królewiec, działka nr,28 - droga dojazdowa do pól, 29/3,29/4,29/5,29/6,29/7,13/1, części miejscowości Smyków, obręb geodezyjny Smyków, działka nr 109 - droga dojazdowa do pól, gmina Smyków Document (4).jpg

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2011-09-01 13:45:44. Drukuj
Obwieszczenie o zawiadomienu stron o przesłaniu w
celu uzgodnienia projektu decyzji Nr 23.7/2011 o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 
polegającej na: budowie napowietrznej sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego części miejscowości Królewiec, obręb geodezyjny Królewiec, działka nr 28- droga dojazdowa do pól 29/3, 29/4, 29/5, 29/6, 29/7, 13/1, części miejscowości Smyków, obręb geodezyjny Smyków, działka nr 109-droga dojazdowa do pól - gmina Smyków. B-6733.icp23.7.2011.jpg

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2011-08-09 11:53:49. Drukuj
Obwieszczenie o zawiadomieniu stron o przesłaniu
w celu uzgodnienia projektu decyzji Nr 23.6/2011 o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 
polegającej na: budowie napowietrznej sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego części miejscowości Miedzierza, obręb geodezyjny Miedzierza, działka nr 188-droga powiatowa Nr 04569T-relacji Barak - Miedzierza-Smyków, 726-droga powiatowa Nr 0457T relacji Piekło-Kawęczyn-Miedzierza, 728/3, 728/6, 728/5, 731/2- droga dojazdowa do pól, części miejscowości Kawęczyn, obręb geodezyjny Wólka Smolana, działka nr 425/1, 422-droga powiatowa Nr 0457T-relacji Piekło-Kawęczyn-Miedzierza, 431/4, 431/6, 274 - rzeka - sieć nie przechodzi, 430/5, 430/6, 430/8, 430/1, 430/9 -gmina Smyków. B-6733.icp23.6.2011.jpg

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2011-08-09 11:42:31. Drukuj
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia konsultacji
społecznych dot. nadania statutów sołectwom
Gminy Smyków 

obwieszczenie konsultacje społeczne.jpg

Projekt statutu

 

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2011-06-29 11:57:14. Drukuj
Obwieszczenie o zawiadomienu stron, w celu
uzgodnienia projektu decyzji Nr 19.5/2011 o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,
polegającej na: 
przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku remizy strażackiej wraz ze zmianą przeznaczenia budynku w części na świetlicę środowiskową i klub młodzieży, działka nr 142/1 w miejscowości Kozów, obręb geodezyjny Kozów, gmina Smyków. B.6733.icp.19.5.2011(1).jpg

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2011-06-16 14:10:42. Drukuj
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,
polegającej na: 
budowie napowietrznej sieci elektroenergetycznej oświatlenia drogowego części miejscowości Królewiec, obręb geodezyjny Królewiec, działka nr 28- droga dojazdowa do pól, 29/3, 29/4, 29/5, 29/6, 29/7, 13/1, części miejscowości Smyków, obręb geodezyjny Smyków, działka nr 109-droga dojazdowa do pól, gmina Smyków.  B-6733/icp.23.6/2011

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2011-06-13 09:24:37 | Data modyfikacji: 2011-06-13 09:26:02. Drukuj
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,
polegającej na: 
budowie napowietrznej sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego części miejscowości Miedzierza, obręb Miedzierza, działki nr 188 - droga powiatowa nr 0459T relacji Barak-Miedzierza-Smyków, 726 droga powiatowa nr 0457T relacji Piekło-Kawęczyn-Miedziarza, 728/3, 728/6, 728/5, 731/2 droga dojazdowa do pól, części miejscowości Kawęczyn, obręb Wólka Smolana, działka nr 425/1, 422 droga powiatowa nr 0457T relacji Piekło-Kawęczyn-Miedzierza, 431/4, 431/6, 274 - rzeka - sieć nie przechodzi, 430/5, 430/6, 430/8, 430/1, 430/9, 430/2, 430/1 gmina Smyków.  B-6733/icp.23.7/2011

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2011-06-13 09:20:35 | Data modyfikacji: 2011-06-13 09:25:28. Drukuj
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,
polegającej na: 
przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku remizy strażackiej wraz ze zmianą przeznaczenia budynku w części na świetlicę środowiskową i klub młodzieżowy w miejscowości Kozów, działka nr 142/1 Gmina Smyków B.6733.icp.19.5.2011.jpg

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2011-05-20 09:13:31. Drukuj
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego znak
B.7331/icp.3.2/2011 z dnia 20.04.2011 r.,
polegającej na budowie dwóch napowietrznych
stacji transformatorowych 15/0,4 kV 
 B-7331.icp.3.2.2011(2).jpg

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2011-04-26 10:29:29. Drukuj
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego 
polegającej na: budowie linii napowietrzno-kablowej niskiego napięcia z istniejącej stacji transformatorowej Smyków Ośrodek Zdrowia do słupa nr 18/2 w miejscowości Smyków B-6733.cp.9.4.2011.jpg

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2011-04-26 09:00:43. Drukuj
Obwieszczenie o wydaniu projektu decyzji o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
znak B.6733/icp.9.4/2011 
polegającej na budowie linii napowietrzno-kablowej niskiego napięcia z istniejącej stacji transformatorowej Smyków Ośrodek zdrowia dla słupa nr 18/2 w miejscowości Smyków  B.6733.icp.9.4.2011.jpg

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2011-03-23 12:42:37 | Data modyfikacji: 2011-03-23 12:49:09. Drukuj
Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Nr 3.1.2011 o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 
polegającej na budowie dwóch napowietrznych stacji transformatorowych 15/0,4 kV, działka nr 456/1 w Królewcu Poprzecznym, działka nr 479/2 w Zastawiu, rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej SN, rozbudowie i przebudowie sieci niskiego napięcia zasilanej ze stacji transformatorowej Królewiec 3  B.7331.icp3.1.2011.jpg

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2011-03-17 08:33:01 | Data modyfikacji: 2011-03-23 12:48:41. Drukuj
Obwieszczenie o wydaniu projektu decyzji o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego  
polegającej na budowie dwóch napowietrznych stacji transformatorowych 15/0,4kV jedna z nich zlokalizowana na działce nr 273/1, druga na działce nr 651 w miejscowości Piaski Królewieckie, demontażu istniejącej stacji transformatorowej, rozbudowie i przebudowie sieci niskiego napięcia zasilanej ze stacji transformatorowej Królewiec 2 w miejscowości Piaski Królewieckie dla miejscowości Piaski Królewieckie, obręb geodezyjny Królewiec

B-7331.icp.3.2.2011.jpg

 

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2011-03-14 14:50:19 | Data modyfikacji: 2011-03-23 12:48:23. Drukuj
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na: 
Budowie napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, działka nr 143 w Królewcu, rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej SN, rozbudowie i przebudowie sieci niskiego napięcia zasilanej ze stacji transformatorowej Królewiec 1 w miejscowości Królewiec  B-7331.icp.34.3.2010.jpg

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2011-02-28 12:35:39 | Data modyfikacji: 2011-03-23 12:48:06. Drukuj
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu
postępowania administracyjnego, o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego,
polegającej na 
Budowie linii kablowej niskiego napięcia zasilanej ze stacji transformatorowej Ośrodek Zdrowia, do słupa nr 18/2 w miejscowości Smyków  B-7331.ICP.3.3.2011.jpg

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2011-02-28 10:22:57 | Data modyfikacji: 2011-03-23 12:47:49. Drukuj
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,
polegającej na: 
Budowie linii napowietrzno-kablowej niskiego napięcia z istniejącej stacji transformatorowej Smyków "Ośrodek Zdrowia" do słupa nr 18/2 w miejscowości Smyków, oraz budowa linii napowietrznej, miejsce istniejącej linii niskiego napięcia w miejscowości Smyków i miejscowości Królewiec, gmina Smyków.  obwieszczenie -B.6733icp9.4.2011.jpg

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2011-02-25 11:00:03 | Data modyfikacji: 2011-03-23 12:47:33. Drukuj
Obwieszczenie o przesłaniu w celu uzgodnienia
projektu decyzji Nr 3.1./2011 o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego,
polegającej na 
budowie dwóch napowietrznych stacji transformatorowych 15/0,4 kV, działka nr 456/1 w Królewcu Poprzecznym, działka nr 479/2 w Zastawiu, rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej SN, rozbudowie i przebudowie sieciniskiego napięcia zasilanej ze stacji transformatorowej Królewiec 3  obwieszczenie1.jpg

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2011-02-08 08:21:56 | Data modyfikacji: 2011-03-23 12:47:14. Drukuj
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,
polegającej na: 
Budowie dwóch napowietrznych stacji transformatorowej 15/0,4 kV, działka nr 271/2, 642, demontażu istniejącej stacji transformatorowej, rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej SN, rozbudowie i przebudowie sieci niskiego napięcia zasilanej ze stacji transformatorowej Królewiec 2 w miejscowości Piaski Królewieckie, obręb geodezyjny Królewiec, gmina Smyków.  budowa napowietrznych stacji.jpg

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2011-02-02 12:52:08 | Data modyfikacji: 2011-03-23 12:46:51. Drukuj
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,
polegającej na  
Budowie linii kablowej niskiego napięcia zasilanej ze stacji transformatorowej Smyków Ośrodek Zdrowia do słupa nr 18/2 w miejscowości Smyków  budowa linii kablowej.jpg

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2011-02-02 12:46:26 | Data modyfikacji: 2011-03-23 12:46:30. Drukuj
Obwieszczenie o przesłaniu w celu uzgodnienia
projektu decyzji Nr 34.3/2010 o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Budowa napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, działka nr 143 rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej SN, rozbudowie i przebudowie sieci niskiego napięcia zasilanej ze stacji transformatorowej Królewiec 1  obwieszczenie.jpg

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2011-01-31 13:20:27 | Data modyfikacji: 2011-03-23 12:46:05. Drukuj
Obwieszczenie o postępowaniu w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego,
polegającej na budowie dwóch napowietrznych
stacji transformatorowej 15/0,4kV, rozbudowie i
przebudowie sieci elektroenergetycznej SN,
rozbudowie i przebudowie sieci niskiego napięcia
zasilanej ze stacji transformatorowej Królewiec 3
w miejscowości Królewiec Poprzeczny, dla
miejscowości Królewiec Poprzeczny i Zastawie,
obręb geodezyjny Królewiec, gmina Smyków 
 0000003.jpg

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2011-01-17 08:19:53 | Data modyfikacji: 2011-03-23 12:45:20. Drukuj
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej SN, rozbudowie i przebudowie sieci niskiego napięcia zasilanej ze stacji transformatorowej Królewiec 1 w miejscowości Królewiec, obręb geodezyjny Królewiec, gmina Smyków.  OBWIESZCZENIE.jpg

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2011-01-04 08:47:45 | Data modyfikacji: 2011-03-23 12:44:35. Drukuj
Data wprowadzenia: 2011-01-04 08:47:45
Data modyfikacji: 2011-03-23 12:44:35
Opublikowane przez: Aneta Stępień
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy Smyków
ul. Smyków 91
26-212
Kierownik Jednostki
Józef Śliz
Kontakt:
Tel: (+48 41) 373-91-81
Fax: (+48 41) 373-91-81
e-mail: gmina@smykow.pl