Podatki i opłaty
Podatki i opłaty
Uchwała Nr 83/VIII/2011 Rady Gminy Smyków w
sprawie określenia opłaty targowej i zasad jej
poboru 

Uchwała 83

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2013-03-26 15:19:17 | Data modyfikacji: 2015-10-20 11:12:31. Drukuj
Podstawa wg której naliczany jest podatek rolny
na 2012 rok 

Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2012-03-07 12:53:08. Drukuj
Podstawa wg której naliczany jest podatek leśny
na 2012 rok 

Komunikat Prezesa GUS w sprawie ceny sprzedaży drewna.

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2012-03-07 12:49:11. Drukuj
UHWAŁA Nr 157/XXI/09 w sprawie zwolnień w
podatku od nieruchomości 
 UCHWAŁA 157 w sprawie zwolnień w pod.od nier. listopad 2009r+.doc

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2011-08-09 12:22:29. Drukuj
UCHWAŁA Nr 31/ V/ 2011 w sprawie zarządzenia
poboru podatków od osób fizycznych w drodze
inkasa oraz określenia inkasentów  
 uchwała 31 w sprawie określenia inkasentów kwiecień 2011r..doc

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2011-08-09 12:14:00. Drukuj
UCHWAŁA  Nr 209/ XXIX/10 w sprawie określenia
wysokości  stawek  podatku od nieruchomości  
 UCHWAŁA 209 stawki PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI listopad 2010+.....doc

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2011-08-09 12:11:09. Drukuj
UCHWAŁA Nr 208/XXIX/10 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków
transportowych  
 uchwała 208 -podatek od śr. transportowych listopad 2010+.doc

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2011-08-09 12:09:34. Drukuj
UCHWAŁA Nr 9/III/10 w sprawie określenia
wzorów formularzy informacji i deklaracji
na podatek 

UCHWAŁA_9 wzorów formularzy informacji i deklaracji grudzień 2010+.doc

zalacznik nr 1 do uchw. nr 9 (inf.I NRL-1 os.fizyczne).doc

zalacznik nr 2 do uchw. nr 9 (dekl.DN-1 os.prawne).doc

zalacznik nr 3 do uchw. nr 9 (dekl.DR-1 os.prawne).doc

zalacznik nr 4 do uchw. nr 9 (dekl.DL-1 os.prawne).doc

 

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2011-08-09 12:04:55 | Data modyfikacji: 2011-08-09 12:07:20. Drukuj
UCHWAŁA Nr 8/III/10 w sprawie zmiany uchwały
Nr 209/XXIX/10 Rady Gminy w Smykowie z dnia 09
listopada 2010 roku w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości  
 UCHWAŁA 8 zmiana uchwały nr 209 (nowe brzmienie punkt d) grudzień 2010+.doc

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2011-08-09 12:03:30. Drukuj

Zobacz:
   2016
   2015
   2014
   2012
Data wprowadzenia: 2011-08-09 12:03:30
Opublikowane przez: Aneta Stępień
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy Smyków
ul. Smyków 91
26-212
Kierownik Jednostki
Józef Śliz
Kontakt:
Tel: (+48 41) 373-91-81
Fax: (+48 41) 373-91-81
e-mail: gmina@smykow.pl