Ostrzeżenia o niebezbiecznych zjawiskach atmosferycznych
Ostrzeżenia o niebezbiecznych zjawiskach atmosferycznych
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 63 dotyczące
intensywnych opadów deszczu 

Komunikat ostrzegający

 

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2016-10-04 08:10:51. Drukuj
Ostrzeżenie przed burzami - Ostrzeżenie
meteorologiczne Nr 50 

Komunikat ostrzegający

 

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2016-07-27 10:47:51. Drukuj
Ostrzeżenie o upałach 

INFORMACJA dotycząca prognozowanych upałów

 

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2016-06-24 08:09:58. Drukuj
Ostrzeżenie przed burzami - Ostrzeżenie
meteorologiczne Nr 35 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 35

 

Opublikowane przez: Aneta Stępień | Data wprowadzenia: 2016-06-24 08:08:33. Drukuj
Data wprowadzenia: 2016-06-24 08:08:33
Opublikowane przez: Aneta Stępień
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy Smyków
ul. Smyków 91
26-212
Kierownik Jednostki
Józef Śliz
Kontakt:
Tel: (+48 41) 373-91-81
Fax: (+48 41) 373-91-81
e-mail: gmina@smykow.pl