> Karta informacyjna przedsięwziecia " Budowa elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Przyłogi, gm. Smyków"
Karta informacyjna przedsięwziecia " Budowa elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Przyłogi, gm. Smyków"
Aneks do ujednoliconego raportu ooś. dla
przedsięwzięcia pn." Budowa elektrowni
wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w
miejscowości Przyłogi gmina Smyków. 

Aneks

Zał 1

Zał 2 a

Zał 2 b

Zał 3 a

Zał 3 b

Zał 4a

Zał 4b

Zał 5 a

Zał 5 b

Zał 6

Zał 7

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2015-12-10 10:19:37. Drukuj
KIZ - Budowa Elektrowni Wiatrowych 

KIZ Budowa elektrowni wiatrowych.pdf

Aneks

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2014-10-24 07:52:42. Drukuj
Data wprowadzenia: 2014-10-24 07:52:42
Opublikowane przez: Ela Sosnowska
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy Smyków
ul. Smyków 91
26-212
Kierownik Jednostki
Józef Śliz
Kontakt:
Tel: (+48 41) 373-91-81
Fax: (+48 41) 373-91-81
e-mail: gmina@smykow.pl