> Karty typu C
Karty typu C
 

Karty typu C

Karta 1 - projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Smyków

 

Opublikowane przez: Ela Sosnowska | Data wprowadzenia: 2016-06-22 10:13:43. Drukuj
Data wprowadzenia: 2016-06-22 10:13:43
Opublikowane przez: Ela Sosnowska
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy Smyków
ul. Smyków 91
26-212
Kierownik Jednostki
Józef Śliz
Kontakt:
Tel: (+48 41) 373-91-81
Fax: (+48 41) 373-91-81
e-mail: gmina@smykow.pl