A+
A-
Sobota, 16 października 2021 Gawla, Ambrozego

Tekst alternatywny
Tekst alternatywny

Zarządzenie Nr 72 Wójta Gminy Smyków z dnia 27 września 2021 w sprawie powołania Koordynatora ds. dostępności na terenie Gminy Smyków


11 października 2021, 12:41

Elżbieta Sosnowska

11 października 2021 12:41


Zarządzenie Nr 71 Wójta Gminy Smyków z dnia 27 września 2021 w sprawie zmiany w Regulaminie Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Smykowie


11 października 2021, 12:38

Elżbieta Sosnowska

11 października 2021 12:38


Zarządzenie Nr 70 Wójta Gminy Smyków z dnia 27 września 2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu: „Programu Współpracy Gminy Smyków z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”


6 października 2021, 14:40

Elżbieta Sosnowska

8 października 2021 14:35


Zarządzenie Nr 69 Wójta Gminy Smyków z dnia 27 września 2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.


6 października 2021, 14:30

Elżbieta Sosnowska

6 października 2021 14:30


Zarządzenie Nr 68 Wójta Gminy Smyków z dnia 27 września 2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia Gminnego Konkursu – Narodowy Program Szczepień


29 września 2021, 14:02

Elżbieta Sosnowska

6 października 2021 14:28


Zarządzenie Nr 67 Wójta Gminy Smyków z dnia 23 września 2021 w sprawie zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołanego Zarządzeniem Nr 39/2011 Wójta Gminy Smyków z dnia 01 kwietnia 2011 roku, zmienionym Zarządzeniem Nr 74/2016 Wójta Gminy Smyków z dnia 27 października 2016 roku, zmienionym Zarządzeniem Nr 7/2017 Wójta Gminy Smyków z dnia 20 stycznia 2017 roku, zmienionym Zarządzeniem Nr 24/2017 Wójta Gminy Smyków z dnia 13 kwietnia 2017 roku, zmienionym Zarządzeniem Nr 33/2017 Wójta Gminy Smyków z dnia 30 czerwca 2017 roku, zmienionym Zarządzeniem Nr 54/2017 Wójta Gminy Smyków z dnia 03 listopada 2017 roku, zmienionym Zarządzeniem Nr 19/2018 Wójta Gminy Smyków z dnia 01 marca 2018 roku, zmienionym Zarządzeniem Nr 59/2018 Wójta Gminy Smyków z dnia 28 sierpnia 2018 roku, zmienionym Zarządzenie Nr 74/2019 Wójta Gminy Smyków z dnia 01 października 2019 r. zmienionym Zarządzeniem Nr 50/2020 Wójta Gminy Smyków z dnia 24 sierpnia 2020 r.


29 września 2021, 13:49

Elżbieta Sosnowska

29 września 2021 13:51


Zarządzenie Nr 66 Wójta Gminy Smyków z dnia 22 września 2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37/2021 Wójta Gminy Smyków z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa


29 września 2021, 13:36

Elżbieta Sosnowska

29 września 2021 13:39


Zarządzenie Nr 65 Wójta Gminy Smyków z dnia 2 września 2021 w sprawie ustalenia Regulaminu Gminnego Konkursu – Narodowy Program Szczepień


29 września 2021, 13:33

Elżbieta Sosnowska

29 września 2021 13:33


Zarządzenie Nr 64 Wójta Gminy Smyków z dnia 2 września 2021 w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego w celu opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Smyków na lata 2021 – 2025


29 września 2021, 13:27

Elżbieta Sosnowska

29 września 2021 13:31


Zarządzenie Nr 63 Wójta Gminy Smyków z dnia 1 września 2021 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego


29 września 2021, 13:23

Elżbieta Sosnowska

29 września 2021 13:23


Zarządzenie Nr 62 Wójta Gminy Smyków z dnia 30 sierpnia 2021 w sprawie wprowadzenia rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Smyków


29 września 2021, 13:17

Elżbieta Sosnowska

29 września 2021 13:17


Zarządzenie Nr 61 Wójta Gminy Smyków z dnia 30 sierpnia 2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok


29 września 2021, 13:14

Elżbieta Sosnowska

29 września 2021 13:14


Zarządzenie Nr 60 Wójta Gminy Smyków z dnia 30 sierpnia 2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Smykowie


30 sierpnia 2021, 12:38

Elżbieta Sosnowska

30 sierpnia 2021 12:38


Zarządzenie Nr 59 Wójta Gminy Smyków z dnia 26 sierpnia 2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Miedzierzy


30 sierpnia 2021, 12:33

Elżbieta Sosnowska

30 sierpnia 2021 12:33


Zarządzenie Nr 58 Wójta Gminy Smyków z dnia 26 sierpnia 2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Królewcu.


30 sierpnia 2021, 12:30

Elżbieta Sosnowska

30 sierpnia 2021 12:30


Zarządzenie Nr 57 Wójta Gminy Smyków z dnia 20 sierpnia 2021 w sprawie powołania składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą


20 sierpnia 2021, 13:38

Elżbieta Sosnowska

30 sierpnia 2021 12:21


Zarządzenie Nr 56 Wójta Gminy Smyków z dnia 19 sierpnia 2021 w sprawie powołania Zespołu Współpracy w celu opracowania Programu współpracy Gminy Smyków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022


20 sierpnia 2021, 13:33

Elżbieta Sosnowska

20 sierpnia 2021 13:33


Zarządzenie Nr 55 Wójta Gminy Smyków z dnia 17 sierpnia 2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Smykowie


17 sierpnia 2021, 11:28

Elżbieta Sosnowska

17 sierpnia 2021 11:28


Zarządzenie Nr 54 Wójta Gminy Smyków z dnia 11 sierpnia 2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok


17 sierpnia 2021, 11:25

Elżbieta Sosnowska

17 sierpnia 2021 13:35


Zarządzenie Nr 53 Wójta Gminy Smyków z dnia 2 sierpnia 2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 46/2021 Wójta Gminy Smyków z dnia 15 czerwca 2021r w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2021 Wójta Gminy Smyków z dnia 3 marca 2021r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 74/2020 Wójta Gminy Smyków z dnia 2 grudnia 2020r. dotyczącego ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodu ciężarowego, sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu Gminy Smyków oraz samochodów pożarniczych, samochodu specjalistycznego, sprzętu silnikowego i innego sprzętu pożarniczego będącego na wyposażeniu jednostek OSP.


17 sierpnia 2021, 11:23

Elżbieta Sosnowska

17 sierpnia 2021 13:33


Zarządzenie Nr 52 Wójta Gminy Smyków z dnia 2 sierpnia 2021 w sprawie w sprawie ustalenia procedury i planu kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Smyków17 sierpnia 2021, 11:20

Elżbieta Sosnowska

26 sierpnia 2021 15:22


Zarządzenie Nr 51 Wójta Gminy Smyków z dnia 8 lipca 2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Smykowie


17 sierpnia 2021, 11:08

Elżbieta Sosnowska

17 sierpnia 2021 11:09


Zarządzenie Nr 50 Wójta Gminy Smyków z dnia 8 lipca 2021 w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy Przedszkola w Smykowie prowadzonego przez Gminę Smyków w roku szkolnym 2020/2021.


17 sierpnia 2021, 11:05

Elżbieta Sosnowska

17 sierpnia 2021 11:05


Zarządzenie Nr 49/2021 Wójta Gminy Smyków z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”


14 lipca 2021, 10:53

Elżbieta Sosnowska

14 lipca 2021 10:53


Zarządzenie Nr 48/2021 Wójta Gminy Smyków z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok


14 lipca 2021, 10:43

Elżbieta Sosnowska

14 lipca 2021 10:43


Zarządzenie Nr 47/2021 Wójta Gminy Smyków z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie powołania składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.


29 czerwca 2021, 08:50

Elżbieta Sosnowska

29 czerwca 2021 08:50


Zarządzenie Nr 46/2021 Wójta Gminy Smyków z dnia 15 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2021 Wójta Gminy Smyków z dnia 3 marca 2021r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 74/2020 Wójta Gminy Smyków z dnia 2 grudnia 2020r. dotyczącego ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodu ciężarowego, sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu Gminy Smyków oraz samochodów pożarniczych, samochodu specjalistycznego, sprzętu silnikowego i innego sprzętu pożarniczego będącego na wyposażeniu jednostek OSP

 


29 czerwca 2021, 08:47

Elżbieta Sosnowska

29 czerwca 2021 11:51


Zarządzenie Nr 45/2021 Wójta Gminy Smyków z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Smyków


29 czerwca 2021, 08:39

Elżbieta Sosnowska

23 lipca 2021 13:31


Zarządzenie Nr 44/2021 Wójta Gminy Smyków z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok


16 czerwca 2021, 15:07

Elżbieta Sosnowska

16 czerwca 2021 15:07


Zarządzenie Nr 43/2021 Wójta Gminy Smyków z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok


16 czerwca 2021, 15:04

Elżbieta Sosnowska

16 czerwca 2021 15:04


Zarządzenie Nr 42/2021 Wójta Gminy Smyków z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych


15 czerwca 2021, 12:59

Elżbieta Sosnowska

15 czerwca 2021 12:59


Zarządzenie Nr 41/2021 Wójta Gminy Smyków z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przekazania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Smykowie


25 maja 2021, 14:22

Elżbieta Sosnowska

25 maja 2021 14:22


Zarządzenie Nr 40/2021 Wójta Gminy Smyków z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie zakończenia okresu grzewczego w Urzędzie Gminy w Smykowie i w jednostkach organizacyjnych Gminy Smyków.


18 maja 2021, 10:44

Elżbieta Sosnowska

18 maja 2021 10:44


Zarządzenie Nr 39/2021 Wójta Gminy Smyków z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie wznowienia funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzonego przez Gminę Smyków w Miedzierzy


18 maja 2021, 10:37

Elżbieta Sosnowska

18 maja 2021 10:37


Zarządzenie Nr 38/2021 Wójta Gminy Smyków z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Smyków


18 maja 2021, 10:30

Elżbieta Sosnowska

6 lipca 2021 14:24


Zarządzenie Nr 37/2021 Wójta Gminy Smyków z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa


18 maja 2021, 10:24

Elżbieta Sosnowska

18 maja 2021 10:24


Zarządzenie Nr 36/2021 Wójta Gminy Smyków z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok


18 maja 2021, 10:14

Elżbieta Sosnowska

18 maja 2021 10:14


Zarządzenie Nr 35/2021 Wójta Gminy Smyków z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 27/2017 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego limitu kilometrów przy użyciu pojazdów niebędących własnością pracodawcy na jazdy lokalne.


18 maja 2021, 10:11

Elżbieta Sosnowska

18 maja 2021 10:11


Zarządzenie Nr 34/2021 Wójta Gminy Smyków z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia dni wolnych za święta przypadające w sobotę dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy Smyków


18 maja 2021, 10:07

Elżbieta Sosnowska

18 maja 2021 10:07


Zarządzenie Nr 33/2021 Wójta Gminy Smyków z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji w celu pobrania prób pelletu drzewnego zakupionego na rok 2021 od dostawcy MULTON Sp z o. o. 42-230 Koniecpol ul. Mickiewicza 10


18 maja 2021, 10:03

Elżbieta Sosnowska

18 maja 2021 10:03


Zarządzenie Nr 32/2021 Wójta Gminy Smyków z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie skierowania pracowników obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych do pracy w Urzędzie Gminy


20 kwietnia 2021, 08:43

Mateusz Kuleta

20 kwietnia 2021 08:43


Zarządzenie Nr 31/2021 Wójta Gminy Smyków z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Smykowie za 2020 r.


20 kwietnia 2021, 08:41

Mateusz Kuleta

20 kwietnia 2021 08:41


Zarządzenie Nr 30/2021 Wójta Gminy Smyków z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie organizacji stałego dyżuru w Urzędzie Gminy Smyków na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa.


20 kwietnia 2021, 08:38

Mateusz Kuleta

20 kwietnia 2021 08:38


Zarządzenie Nr 29/2021 Wójta Gminy Smyków z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. brakowania blankietów odpisów aktów stanu cywilnego oraz blankietów zaświadczeń będących drukami ścisłego zarachowania wykorzystanych przez Urząd Stanu Cywilnego w Smykowie.


20 kwietnia 2021, 08:35

Mateusz Kuleta

20 kwietnia 2021 08:35


Zarządzenie Nr 28/2021 Wójta Gminy Smyków z dnia 17 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok


20 kwietnia 2021, 08:31

Mateusz Kuleta

20 kwietnia 2021 08:31


Zarządzenie Nr 27/2021 Wójta Gminy Smyków z dnia 15 marca 2021 roku w sprawie upoważnienia pracowników do przenoszenia akt stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego, wydawania odpisów oraz wprowadzania przypisków do akt stanu cywilnego.


20 kwietnia 2021, 08:29

Mateusz Kuleta

20 kwietnia 2021 08:29


Zarządzenie Nr 26/2021 Wójta Gminy Smyków z dnia 15 marca 2021 roku w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych.


20 kwietnia 2021, 08:25

Mateusz Kuleta

20 kwietnia 2021 08:25


Zarządzenie Nr 25/2021 Wójta Gminy Smyków z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Smyków.


20 kwietnia 2021, 08:16

Mateusz Kuleta

15 czerwca 2021 12:51


Zarządzenie Nr 24/2021 Wójta Gminy Smyków z dnia 3 marca 2021 roku w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na realizacje zadania publicznego w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego


3 marca 2021, 13:10

Elżbieta Sosnowska

3 marca 2021 13:10


Zarządzenie Nr 23/2021 Wójta Gminy Smyków z dnia 3 marca 2021 roku w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na realizacje zadania publicznego w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej


3 marca 2021, 13:09

Elżbieta Sosnowska

3 marca 2021 13:12


Zarządzenie Nr 22/2021 Wójta Gminy Smyków z dnia 3 marca 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 74/2020 Wójta Gminy Smyków z dnia 2 grudnia 2020 roku dot. ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodu ciężarowego, sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu Gminy Smyków oraz samochodów pożarniczych, samochodu specjalistycznego, sprzętu silnikowego i innego sprzętu pożarniczego będącego na wyposażeniu jednostek OSP


3 marca 2021, 12:57

Elżbieta Sosnowska

15 czerwca 2021 12:42


Zarządzenie Nr 21/2021 Wójta Gminy Smyków z dnia 3 marca 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania na realizację zadań publicznych w 2021 roku


3 marca 2021, 12:39

Elżbieta Sosnowska

3 marca 2021 12:39


Zarządzenie Nr 20/2021 Wójta Gminy Smyków z dnia 2 marca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Smykowie


2 marca 2021, 14:01

Elżbieta Sosnowska

2 marca 2021 14:01


Zarządzenie Nr 19/2021 Wójta Gminy Smyków z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie powołania gminnego koordynatora ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS – CoV-2


2 marca 2021, 13:58

Elżbieta Sosnowska

2 marca 2021 13:58


Zarządzenie Nr 18/2021 Wójta Gminy Smyków z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok


2 marca 2021, 13:54

Elżbieta Sosnowska

5 marca 2021 15:06


Zarządzenie Nr 17/2021 Wójta Gminy Smyków z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 39/2016 Wójta Gminy Smyków z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla budżetu Gminy Smyków, jednostki budżetowej – Urzędu Gminy Smyków oraz niektórych wewnętrznych przepisów księgowych obowiązujących w Urzędzie Gminy Smyków.


2 marca 2021, 13:54

Elżbieta Sosnowska

16 czerwca 2021 08:43


Zarządzenie Nr 16/2021 Wójta Gminy Smyków z dnia 17 lutego 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych zmiany projektu: „Programu Współpracy Gminy Smyków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok


2 marca 2021, 13:53

Elżbieta Sosnowska

4 marca 2021 08:19


Zarządzenie Nr 15/2021 Wójta Gminy Smyków z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Smyków


17 lutego 2021, 12:56

Elżbieta Sosnowska

17 lutego 2021 12:56


Zarządzenie Nr 14/2021 Wójta Gminy Smyków z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 13/2021 Wójta Gminy Smyków z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Smyków


17 lutego 2021, 12:54

Elżbieta Sosnowska

17 lutego 2021 12:57


Zarządzenie Nr 13/2021 Wójta Gminy Smyków z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Smyków


15 lutego 2021, 12:56

Elżbieta Sosnowska

15 lutego 2021 12:57


Zarządzenie Nr 12/2021 Wójta Gminy Smyków z dnia 5 lutego 2021 roku w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu


15 lutego 2021, 12:53

Elżbieta Sosnowska

4 marca 2021 10:46


Zarządzenie Nr 11/2021 Wójta Gminy Smyków z dnia 5 lutego 2021 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Smyków


15 lutego 2021, 12:52

Elżbieta Sosnowska

15 lutego 2021 12:52


Zarządzenie Nr 10/2021 Wójta Gminy Smyków z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Urzędzie Gminy Smyków w 2021 roku


15 lutego 2021, 12:46

Elżbieta Sosnowska

15 lutego 2021 12:46


Zarządzenie Nr 9/2021 Wójta Gminy Smyków z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Smyków


15 lutego 2021, 12:43

Elżbieta Sosnowska

15 lutego 2021 12:43


Zarządzenie Nr 8/2021 Wójta Gminy Smyków z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego w 2021 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego


15 lutego 2021, 12:28

Elżbieta Sosnowska

15 lutego 2021 12:28


Zarządzenie Nr 7/2021 Wójta Gminy Smyków z dnia 1 lutego 2021 roku w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku


15 lutego 2021, 12:23

Elżbieta Sosnowska

15 lutego 2021 12:23


Zarządzenie Nr 6/2021 Wójta Gminy Smyków z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie sprzedaży środka trwałego należącego do gminy Smyków oraz powołanie komisji ds.przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż tego środka trwałego


15 lutego 2021, 12:20

Elżbieta Sosnowska

15 lutego 2021 12:20


Zarządzenie Nr 5/2021 Wójta Gminy Smyków z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznego przedszkola, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Smyków na rok szkolnych 2021/2020


29 stycznia 2021, 10:51

Elżbieta Sosnowska

29 stycznia 2021 10:51


Zarządzenie Nr 4/2021 Wójta Gminy Smyków z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 roku na terenie Gminy Smyków


29 stycznia 2021, 10:45

Elżbieta Sosnowska

16 lutego 2021 11:58


Zarządzenie Nr 3/2021 Wójta Gminy Smyków z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Zarządzenie Nr 3A/2021 Wójta Gminy Smyków z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok


29 stycznia 2021, 10:40

Elżbieta Sosnowska

16 lutego 2021 12:06


Zarządzenie Nr 2/2021 Wójta Gminy Smyków z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków Budżetu Gminy Smyków na 2021 rok wg uchwały budżetowej


29 stycznia 2021, 10:37

Elżbieta Sosnowska

16 lutego 2021 14:12


Zarządzenie Nr 1/2021 Wójta Gminy Smyków z dnia 14 stycznia 2021 w sprawie powierzenia spraw Sekretarzowi Gminy w imieniu Wójta Gminy Smyków


29 stycznia 2021, 10:35

Elżbieta Sosnowska

29 stycznia 2021 10:37