A+
A-
Czwartek, 08 grudnia 2022 Marii, Światozara, Makarego

Tekst alternatywny
Tekst alternatywny

Zarządzenie Nr 16 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 83/2016 Wójta Gminy Smyków z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w Gminie Smyków i jej jednostkach organizacyjnych

Zarządzenie Nr 16


4 kwietnia 2019, 10:36

Elżbieta Sosnowska

4 kwietnia 2019 10:36


Zarządzenie Nr 15 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 72/2017 Wójta Gminy Smyków z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla jednostki budżetowej – Szkoły Podstawowej w Miedzierzy oraz niektórych wewnętrznych przepisów księgowych obowiązujących w Szkole Podstawowej w Miedzierzy

Zarządzenie Nr 15


4 kwietnia 2019, 10:27

Elżbieta Sosnowska

4 kwietnia 2019 10:27


Zarządzenie Nr 14 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 71/2017 Wójta Gminy Smyków z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla jednostki budżetowej – Szkoły Podstawowej w Królewcu oraz niektórych wewnętrznych przepisów księgowych obowiązujących w Szkole Podstawowej w Królewcu

Zarządzenie Nr 14


4 kwietnia 2019, 10:21

Elżbieta Sosnowska

4 kwietnia 2019 10:21


Zarządzenie Nr 13 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 39/2016 Wójta Gminy Smyków z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla budżetu Gminy Smyków, jednostki budżetowej – Urzędu Gminy Smyków oraz niektórych wewnętrznych przepisów księgowych obowiązujących w Urzędzie Gminy Smyków

Zarządzenie Nr 13


4 kwietnia 2019, 10:16

Elżbieta Sosnowska

4 kwietnia 2019 10:16


Zarządzenie Nr 12 w sprawie przyjęcia „Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2019 – 2021”

Zarządzenie Nr 12


4 kwietnia 2019, 10:12

Elżbieta Sosnowska

4 kwietnia 2019 10:12


Zarządzenie Nr 11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 11


4 kwietnia 2019, 10:09

Elżbieta Sosnowska

4 kwietnia 2019 10:09


Zarządzenie Nr 10 w sprawie pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Smyków w 2019 roku


4 kwietnia 2019, 10:08

Elżbieta Sosnowska

4 kwietnia 2019 10:08


Zarządzenie Nr 9 w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla jednostki budżetowej – Przedszkola w Smykowie oraz niektórych wewnętrznych przepisów księgowych obowiązujących w Przedszkolu w Smykowie

Zarządzenie Nr 9_


4 kwietnia 2019, 10:05

Elżbieta Sosnowska

4 kwietnia 2019 10:05


Zarządzenie Nr 8 w sprawie powołania wspólnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych


28 grudnia 2018, 13:08

Elżbieta Sosnowska

16 kwietnia 2020 11:26


Zarządzenie Nr 7 w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy Smyków dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu jego odpracowania

Zarządzenie Nr 7


28 grudnia 2018, 13:04

Elżbieta Sosnowska

28 grudnia 2018 13:11


Zarządzenie Nr 6 w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Zastępcy Wójta Gminy Smyków

Zarządzenie Nr 6


28 grudnia 2018, 13:02

Elżbieta Sosnowska

28 grudnia 2018 13:10


Zarządzenie Nr 5 w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta do prowadzenia spraw w imieniu Wójta

Zarządzenie Nr 5


28 grudnia 2018, 12:59

Elżbieta Sosnowska

28 grudnia 2018 13:10


Zarządzenie Nr 4 w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy

Zarządzenie Nr 4


28 grudnia 2018, 12:57

Elżbieta Sosnowska

28 grudnia 2018 13:10


Zarządzenie Nr 3 w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania z budżetu Gminy na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Smyków na 2019 r.

Zarządzenie Nr 3


28 grudnia 2018, 12:55

Elżbieta Sosnowska

28 grudnia 2018 13:09


Zarządzenie Nr 2 w sprawie zatwierdzenia regulaminu udzielenia dofinansowania na realizację zadania pn. ” Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Smyków” w ramach” „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Smyków n a lata 2012 – 2032”

Zarządzenie Nr 2


28 grudnia 2018, 12:52

Elżbieta Sosnowska

28 grudnia 2018 13:09


Zarządzenie Nr 1 w sprawie powołania Zastępcy Wójta

Zarządzenie Nr 1


28 grudnia 2018, 11:26

Elżbieta Sosnowska

28 grudnia 2018 13:08