A+
A-
Sobota, 18 maja 2024 Eryka, Feliksa, Jana

Tekst alternatywny
Tekst alternatywny

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie:”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Smyków w 2024″

Zapytanie ofertowe


26 kwietnia 2024, 13:44

Elżbieta Sosnowska

26 kwietnia 2024 15:12


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie:”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Smyków w 2024″

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Postępowanie zostało unieważnione https://bip.smykow.pl/wp-content/uploads/2024/04/Zarzadzenie-Nr-31.pdf


12 kwietnia 2024, 12:53

Elżbieta Sosnowska

26 kwietnia 2024 13:48


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: Na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania – Przebudowa drogi gminnej nr 382019T w miejsc. Piaski Królewieckie – granica gminy.

Zaproszenie ofertowe


2 kwietnia 2024, 10:29

Elżbieta Sosnowska

2 kwietnia 2024 10:29


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowa drogi gminnej Nr 382004T Miedzierza – Wólka Smolana – Granica gminy

Zapytanie ofertowe

Zal-Nr-3.-Mapa


11 marca 2024, 14:54

Elżbieta Sosnowska

11 marca 2024 14:54


Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: Zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych użytkowanych przez Urząd Gminy Smyków i jednostki organizacyjne Gminy Smyków.

Zapytanie ofertowe – PDF

Zapytanie ofertowe – wersja edytowalna


8 marca 2024, 11:42

Mateusz Kuleta

8 marca 2024 11:42


Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: Zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych użytkowanych przez Urząd Gminy Smyków i jednostki organizacyjne Gminy Smyków.

Zaproszenie do złożenia oferty


21 lutego 2024, 13:17

Mateusz Kuleta

21 lutego 2024 13:17


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowa drogi gminnej Nr 382004T Miedzierza – Wólka Smolana – Granica gminy

Zapytanie-ofertowe z zał. 1 i 2

Zał nr 3. mapa


15 lutego 2024, 10:03

Elżbieta Sosnowska

15 lutego 2024 10:03


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: Zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych użytkowanych przez Urząd Gminy Smyków i jednostki organizacyjne Gminy Smyków.

Zaproszenie do złożenia oferty wraz z załącznikami


24 stycznia 2024, 14:38

Mateusz Kuleta

24 stycznia 2024 14:38


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowa drogi gminnej Nr 382004T Miedzierza – Wólka Smolana – Granica gminy

Zapytanie ofertowe


22 stycznia 2024, 13:22

Elżbieta Sosnowska

22 stycznia 2024 13:22


ODBIÓR, TRANSPORT, ODZYSK LUB UNIESZKODLIWIENIE USTABILIZOWANYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH ORAZ SKRATEK I ZAWARTOŚĆ PIASKOWNIKÓW Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEDZIERZY

Zapytanie ofertowe

UGSmykow_skaner5sharp@smykow.pl_20231227_113642

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego. Zmiana terminu ofert


27 grudnia 2023, 13:22

Elżbieta Sosnowska

3 stycznia 2024 12:51


Zaproszenie do złożenia oferty na „Zakup druków akcydensowych dla Gminy Smyków w 2024r., której wartość nie przekracza 130 000 złotych”

Zaproszenie – druki akcydensowe 2024r

Załacznik Nr 1 – Formularz oferty (1)

Załącznik Nr 2 – oświadczenie (3)

Załacznik Nr 3 – Klauzula RODO (4)


20 grudnia 2023, 15:00

Elżbieta Sosnowska

20 grudnia 2023 15:00


Zaproszenie do złożenia oferty na „Zakup artykułów biurowych dla Gminy Smyków w 2024r., której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130 000 ”

Zaproszenie – artykuły biurowe 2024

Załacznik Nr 1 – Formularz oferty – artykuły biurowe 2024r.

Załącznik Nr 2 – oświadczenie (2)

Załacznik Nr 3 – Klauzula RODO (3)


20 grudnia 2023, 14:58

Elżbieta Sosnowska

20 grudnia 2023 14:58


Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: na „Zakup środków czystości dla Gminy Smyków w 2024r., której wartość nie przekracza wyrażonej kwoty 130 000 złotych”

Zaproszenie – środki czystości 2024r

Załacznik Nr 1 – Formularz oferty

Załącznik Nr 2 – oświadczenie (1)

Załacznik Nr 3 – Klauzula RODO (1)


20 grudnia 2023, 14:55

Elżbieta Sosnowska

20 grudnia 2023 14:55


Zaproszenie do złożenia oferty na „Zakup materiałów eksploatacyjnych tuszy i tonerów dla Gminy Smyków w 2024r., której wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych”

Zaproszenie – tonery i tusze 2024r

załącznik Nr 1 – Formularz oferty

Załącznik Nr 2 – oświadczenie

Załacznik Nr 3 – Klauzula RODO

 

 


20 grudnia 2023, 14:51

Elżbieta Sosnowska

20 grudnia 2023 14:51


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie:„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miejsc użyteczności publicznej, znajdujących się w zarządzie Gminy Smyków”

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PROPOZYCJI CENOWYCH odpady

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załacznik Nr 2 – Owiadczenie o spełnieniu warunków udziau w postępowaniu

Zacznik Nr 3 – Owiadczenie o braku powizań z Zamawiajcym


14 grudnia 2023, 15:23

Elżbieta Sosnowska

14 grudnia 2023 15:23


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: Zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych użytkowanych przez Urząd Gminy Smyków i jednostki organizacyjne Gminy Smyków.

zapytanie ofertowe paliwa_2024

str 1 paliwa (1)


14 grudnia 2023, 11:47

Elżbieta Sosnowska

14 grudnia 2023 11:47


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: „Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie kompleksowej opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Smyków w 2024r.”

ZAPYTANIE OFERTOWE

Załącznik Nr 1 _Formularz_oferty

Załącznik nr 2 Warunki_dotyczące_wyłapywania

Załącznik Nr 3 Uprawnienia_osób_do_czynności

Załącznik Nr 4 Oświadczenie_Wykonawcy_o_spełnieniu_warunków_udziału_w_postępowaniu

Załącznik Nr 5 Oświadczenie_o_braku_powiązań_z_Zamawiającym

Załącznik Nr 6- Protokół


14 grudnia 2023, 11:11

Elżbieta Sosnowska

14 grudnia 2023 11:11


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: „Sukcesywna dostawa pelletu do Szkoły Podstawowej w Królewu, świetlic wiejskich w Salacie i Stanowiskach na rok 2024”

 

UWAGA!!!!   ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 28.12.2023 ROK

Zapytanie ofertowe z załącznikami

str 1


14 grudnia 2023, 10:06

Elżbieta Sosnowska

19 grudnia 2023 08:13


Zaproszenie do złożenia ofery na zadanie: „Zakup, dostawa armatury wodociągowej dla Gminy Smyków”

Zaproszenie do złożenia oferty – wersja edytowalna

Zaproszenie do złożenia oferty


14 listopada 2023, 15:28

Mateusz Kuleta

14 listopada 2023 15:28


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: Aktualizacja koncepcji obsługi komunikacyjnej kompleksu usługowego i przedszkola dla drogi krajowej nr 74 w Smykowie

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania ofertowego


2 października 2023, 14:14

Elżbieta Sosnowska

2 października 2023 14:14


Zapytanie ofertowe na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostek OSP


23 sierpnia 2023, 09:17

Elżbieta Sosnowska

23 sierpnia 2023 09:17


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 130 000,00 ZŁOTYCH na zadanie:Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowa drogi gminnej Nr 382004T Miedzierza – Wólka Smolana – Granica gminy


22 sierpnia 2023, 09:14

Elżbieta Sosnowska

22 sierpnia 2023 09:14


Budowa odcinka chodnika od KM 53+669 do KM 53+701 wraz z przebudową zjazdów zwykłych w KM 53+680,4 i 53+693,7 strona prawa


17 sierpnia 2023, 09:24

Elżbieta Sosnowska

17 sierpnia 2023 09:24


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: Aktualizacja koncepcji obsługi komunikacyjnej kompleksu usługowego i przedszkola dla drogi krajowej nr 74 w Smykowie


11 lipca 2023, 13:05

Mateusz Kuleta

11 lipca 2023 13:05


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 130 000,00 ZŁOTYCH na zadanie: Poprawa przejezdności dróg na terenie gminy Smyków


24 czerwca 2023, 08:09

Elżbieta Sosnowska

24 czerwca 2023 08:09


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 130 000,00 ZŁOTYCH na zadanie: Budowa odcinka chodnika od KM 53 + 701 wraz z przebudową zjazdów zwykłych w KM 53 + 680,4 i 53 + 693,7 strona prawa


22 czerwca 2023, 13:36

Elżbieta Sosnowska

27 czerwca 2023 09:47


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 130 000,00 ZŁOTYCH na zadanie: Podwieszenie opraw – oświetlenia ulicznego na terenie gminy Smyków


16 maja 2023, 15:17

Elżbieta Sosnowska

16 maja 2023 15:17


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 130 000,00 ZŁOTYCH na zadanie: Budowa drogi gminnej Nr 382004T Miedzierza – Wólka Smolana – Granica gminy


15 maja 2023, 13:01

Elżbieta Sosnowska

15 maja 2023 13:01


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 130 000,00 ZŁOTYCH na zadania: 1. Budowa drogi dojazdowej do pól w Miedzierzy. 2. Budowa drogi dojazdowej do pól w Smykowie. 3. Budowa drogi dojazdowej do pól Przyłogi Znajoma.


29 marca 2023, 14:44

Elżbieta Sosnowska

29 marca 2023 14:44


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 130 000,00 ZŁOTYCH na zadania: 1. Przebudowa drogi gminnej nr 382010 T Matyniów – Sachalin. 2. Przebudowa drogi gminnej nr 382021 T Matyniów – Piaski. 3. Budowa drogi dojazdowej do pól Kawęczyn – Świnków


29 marca 2023, 14:42

Elżbieta Sosnowska

29 marca 2023 14:42


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 130 000,00 ZŁOTYCH na zadanie: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Smyków w 2023”


14 marca 2023, 14:05

Elżbieta Sosnowska

14 marca 2023 15:36


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 130 000,00 ZŁOTYCH na zadania: 1. Przebudowa drogi gminnej nr 382010 T Matyniów – Sachalin. 2. Przebudowa drogi gminnej nr 382021 T Matyniów – Piaski. 3. Budowa drogi dojazdowej do pól Kawęczyn – Świnków


7 marca 2023, 11:23

Elżbieta Sosnowska

7 marca 2023 11:23


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 130 000,00 ZŁOTYCH na zadania: 1. Budowa drogi dojazdowej do pól w Miedzierzy. 2. Budowa drogi dojazdowej do pól w Smykowie. 3. Budowa drogi dojazdowej do pól Przyłogi Znajoma.


7 marca 2023, 11:15

Elżbieta Sosnowska

7 marca 2023 11:15


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: Podwieszenie opraw – „Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Smyków”.


6 marca 2023, 14:11

Elżbieta Sosnowska

6 marca 2023 14:11


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 130 000,00 ZŁOTYCH na zadania: 1. Budowa drogi dojazdowej do pól w Miedzierzy. 2. Budowa drogi dojazdowej do pól w Smykowie. 3. Budowa drogi dojazdowej do pól Przyłogi Znajoma.


14 lutego 2023, 14:27

Elżbieta Sosnowska

14 lutego 2023 14:27


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 130 000,00 ZŁOTYCH na zadanie: ODBIÓR, TRANSPORT, ODZYSK LUB UNIESZKODLIWIENIE USTABILIZOWANYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH ORAZ SKRATEK I ZAWARTOŚĆ PIASKOWNIKÓW Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEDZIERZY


3 lutego 2023, 11:02

Elżbieta Sosnowska

9 lutego 2023 08:48


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: Podwieszenie opraw – „Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Smyków”.


24 stycznia 2023, 08:46

Elżbieta Sosnowska

24 stycznia 2023 08:46


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ „Przeglądy i konserwacje urządzeń będących w użytkowaniu Urzędu Gminy w Smykowie w 2023 roku”


23 stycznia 2023, 14:25

Elżbieta Sosnowska

23 stycznia 2023 14:25


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ „Zakup środków czystości dla Gminy Smyków w 2023r., której wartość nie przekracza wyrażonej kwoty 130 000 złotych”


23 stycznia 2023, 14:16

Elżbieta Sosnowska

23 stycznia 2023 14:16


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ ” Zakup materiałów eksploatacyjnych tuszy i tonerów dla Gminy Smyków w 2023 roku, której wartość nie przekracza kwoty 130 000 złoty”


23 stycznia 2023, 14:00

Elżbieta Sosnowska

23 stycznia 2023 14:00


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na ”Zakup druków akcydensowych dla gminy Smyków w 2023 roku, której wartość nie przekracza wyrażonej kwoty 130 000 złotych”


23 stycznia 2023, 13:51

Elżbieta Sosnowska

23 stycznia 2023 13:51


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na „Zakup artykułów biurowych dla Gminy Smyków na 2023 rok, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130 000”


23 stycznia 2023, 13:41

Elżbieta Sosnowska

23 stycznia 2023 13:41


Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: Zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych użytkowanych przez Urząd Gminy Smyków i jednostki organizacyjne Gminy Smyków.


9 stycznia 2023, 13:08

Elżbieta Sosnowska

9 stycznia 2023 13:53


Sprzedaż używanego samochodu specjalnego


4 stycznia 2023, 12:10

Elżbieta Sosnowska

4 stycznia 2023 12:10


Zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych użytkowanych przez Urząd Gminy Smyków i jednostki organizacyjne Gminy Smyków.


29 grudnia 2022, 15:19

Elżbieta Sosnowska

29 grudnia 2022 15:19


Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: Wykonanie bieżących usług w zakresie konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Smyków w 2023 roku i utrzymaniu ich w należytym stanie technicznym.


28 grudnia 2022, 09:06

Elżbieta Sosnowska

28 grudnia 2022 09:06


Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: „Świadczenia usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie gminy Smyków w 2023r.”


20 grudnia 2022, 14:23

Mateusz Kuleta

20 grudnia 2022 14:23


Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie bieżących usług w zakresie konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Smyków w 2023 roku i utrzymaniu ich w należytym stanie technicznym


16 grudnia 2022, 13:29

Mateusz Kuleta

16 grudnia 2022 13:29


Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: „Zakup , dostawa armatury wodociągowej dla Gminy Smyków”


14 grudnia 2022, 14:34

Mateusz Kuleta

14 grudnia 2022 14:34


Zaproszenie do złożenia oferty na: „Świadczenia usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie gminy Smyków w 2023r.”


8 grudnia 2022, 18:54

Mateusz Kuleta

8 grudnia 2022 18:54


Zaproszenie do złożenia oferty na: „Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie kompleksowej opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Smyków w 2023r.”


8 grudnia 2022, 18:52

Mateusz Kuleta

8 grudnia 2022 18:52


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: Zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych użytkowanych przez Urząd Gminy Smyków i jednostki organizacyjne Gminy Smyków.


8 grudnia 2022, 09:43

Mateusz Kuleta

8 grudnia 2022 09:43


Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: „Sukcesywna dostawa pelletu do Szkoły Podstawowej w Królewu, świetlic wiejskich w Salacie i Stanowiskach na rok 2023


8 grudnia 2022, 09:41

Mateusz Kuleta

8 grudnia 2022 10:18


Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Urzędu Gminy w Smykowie, przystanków komunikacji zbiorowej, świetlic wiejskich oraz obiektów sportowych i rekreacyjnych w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.”


1 grudnia 2022, 15:00

Mateusz Kuleta

12 grudnia 2022 15:37


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: Zakup i dostawa kamery termowizyjnej


17 listopada 2022, 10:48

Elżbieta Sosnowska

30 listopada 2022 18:16


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie Opracowanie dokumentacji projektowej na: Aktualizacja koncepcji obsługi komunikacyjnej kompleksu usługowego i przedszkola dla drogi krajowej nr 74 w Smykowie


19 października 2022, 10:50

Elżbieta Sosnowska

19 października 2022 10:50


Zaproszenie do złożenia oferty: Zakup używanego samochodu dostawczego


19 października 2022, 10:37

Elżbieta Sosnowska

19 października 2022 10:37


Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: Wykonanie projektu budowlanego i technicznego dla zadań inwestycyjnego polegającego na wymianie budynku zaplecza Zespołu Boisk Sportowych ORLIK 2012 o wymiarach ok. 15,6 m x 5,4 m i nawierzchni sportowej z trawy syntetycznej na boisku do gry w piłkę nożną o wym. 30×62 m w Smykowie przy boisku Orlik w Smykowie.


10 października 2022, 15:16

Mateusz Kuleta

10 października 2022 15:16


Zaproszenie do złożenia oferty: Zakup używanego samochodu dostawczego


5 października 2022, 13:09

Mateusz Kuleta

19 października 2022 10:24


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: Podwieszenie opraw – Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Smyków.


27 września 2022, 14:02

Elżbieta Sosnowska

27 września 2022 14:02


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej na: Aktualizacja koncepcji obsługi komunikacyjnej kompleksu usługowego i przedszkola dla drogi krajowej nr 74 w Smykowie


13 września 2022, 14:39

Elżbieta Sosnowska

13 września 2022 14:39


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: Podwieszenie opraw – Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Smyków.


29 sierpnia 2022, 13:31

Elżbieta Sosnowska

29 sierpnia 2022 13:31


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: Budowa drogi dojazdowej do pól Kawęczyn – Świnków


1 lipca 2022, 11:31

Elżbieta Sosnowska

1 lipca 2022 11:31


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: Wykonanie projektu budowlanego i technicznego na adaptację w istniejącym budynku w Smykowie na potrzeby Klubu Seniora z Rządowego Programu Senior+ z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub brak sprzeciwu do zgłoszenia robót.


9 czerwca 2022, 13:28

Elżbieta Sosnowska

9 czerwca 2022 13:28


Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: „Zakup sprzętu, oprogramowania oraz przeprowadzenie szkolenia i diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.”

Link do bazy: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/109548


19 maja 2022, 10:46

Mateusz Kuleta

10 czerwca 2022 21:31


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: Budowa drogi gminnej Nr 382004T Miedzierza – Wólka Smolana – granica gminy


5 maja 2022, 12:10

Elżbieta Sosnowska

5 maja 2022 12:10


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: Wykonanie projektu budowlanego i technicznego na adaptację w części istniejącego budynku w Smykowie na potrzeby Klubu Seniora z Rządowego Programu Senior+


4 maja 2022, 11:28

Elżbieta Sosnowska

4 maja 2022 11:28


Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: Opracowanie projektu budowlanego „Rozbudowy i przebudowy budynku Urzędu Gminy, o windę zewn. dla osób niepełnosprawnych”


29 kwietnia 2022, 13:04

Elżbieta Sosnowska

29 kwietnia 2022 13:49


Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: Opracowanie projektu budowlanego „Rozbudowy i przebudowy budynku Urzędu Gminy, o windę zewn. dla osób niepełnosp.”


14 kwietnia 2022, 10:51

Mateusz Kuleta

14 kwietnia 2022 10:51


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: Wykonanie projektu budowlanego i technicznego na adaptację istniejącego budynku w Smykowie na potrzeby Klubu Seniora z Rządowego Programu Senior+, i w części – Warsztaty Terapii Zajęciowej


14 kwietnia 2022, 10:45

Mateusz Kuleta

14 kwietnia 2022 13:21


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu poniżej 130 000,00 zł na zadanie „Rewitalizacja istniejących ujęć wody na terenie gminy Smyków”


13 kwietnia 2022, 20:29

Mateusz Kuleta

13 kwietnia 2022 20:29


„ Sporządzenie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Smyków oraz opracowanie aktualizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Smyków”


11 marca 2022, 11:36

Elżbieta Sosnowska

11 marca 2022 11:36


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na wykonanie – „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Smyków na lata 2022-2026 z perspektywa do roku 2029” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (jeśli będą wymagane).


21 lutego 2022, 12:00

Elżbieta Sosnowska

21 lutego 2022 12:00


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ- Budowa drogi gminnej Nr 382004T – Miedzierza – Wólka Smolana – granica gminy


18 lutego 2022, 09:47

Elżbieta Sosnowska

18 lutego 2022 09:47


Zapytanie ofertowe – „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Smyków w 2022”


15 lutego 2022, 13:28

Elżbieta Sosnowska

15 lutego 2022 13:29


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ – Budowa drogi gminnej 382012T relacji Rozgół – Pokoradz


18 stycznia 2022, 14:55

Elżbieta Sosnowska

18 stycznia 2022 14:55


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ- Budowa drogi gminnej Nr 382004T – Miedzierza – Wólka Smolana – granica gminy


18 stycznia 2022, 14:52

Elżbieta Sosnowska

18 stycznia 2022 14:52


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ- Opracowanie dokumentacji projektowej „Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Smyków”


18 stycznia 2022, 14:49

Elżbieta Sosnowska

18 stycznia 2022 14:49


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego


16 grudnia 2021, 11:55

Elżbieta Sosnowska

16 grudnia 2021 11:55


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 130 000,00 ZŁOTYCH „Sukcesywna dostawa pelletu do Szkoły Podstawowej w Królewu, świetlic wiejskich w Salacie i Stanowiskach na rok 2022”


8 grudnia 2021, 13:54

Elżbieta Sosnowska

9 grudnia 2021 09:55


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ „Zakup artykułów biurowych dla Gminy Smyków na 2022 rok, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130 000”


3 grudnia 2021, 09:58

Elżbieta Sosnowska

3 grudnia 2021 11:08


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ ” Zakup materiałów eksploatacyjnych tuszy i tonerów dla Gminy Smyków w 2022 roku, której wartość nie przekracza kwoty 130 000 złoty”


3 grudnia 2021, 09:56

Elżbieta Sosnowska

3 grudnia 2021 09:56


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na ”Zakup druków akcydensowych dla gminy Smyków w 2022 roku, której wartość nie przekracza wyrażonej kwoty 130 000 złotych”


3 grudnia 2021, 09:11

Elżbieta Sosnowska

3 grudnia 2021 09:46


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ „Zakup środków czystości dla Gminy Smyków w 2022r., której wartość nie przekracza wyrażonej kwoty 130 000 złotych”


3 grudnia 2021, 09:06

Elżbieta Sosnowska

3 grudnia 2021 09:06


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ „Przeglądy i konserwacje urządzeń będących w użytkowaniu Urzędu Gminy w Smykowie w 2022 roku”


3 grudnia 2021, 08:54

Elżbieta Sosnowska

3 grudnia 2021 08:54


„Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie kompleksowej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Smyków w 2022r.”


30 listopada 2021, 10:30

Elżbieta Sosnowska

30 listopada 2021 10:33


„Świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie gminy Smyków w 2022r.”


30 listopada 2021, 10:27

Elżbieta Sosnowska

30 listopada 2021 10:27


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ „Zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych użytkowanych przez Urząd Gminy Smyków i jednostki organizacyjne Gminy Smyków


26 listopada 2021, 11:38

Elżbieta Sosnowska

26 listopada 2021 11:38


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ


25 listopada 2021, 15:04

Elżbieta Sosnowska

29 listopada 2021 12:50


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ „Zakup , dostawa armatury wodociągowej dla Gminy Smyków”


3 listopada 2021, 13:45

Elżbieta Sosnowska

3 listopada 2021 13:45


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: „Opracowanie analizy ryzyka dla ujęć wody na terenie Gminy Smyków”


8 października 2021, 14:20

Elżbieta Sosnowska

14 października 2021 07:51


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: „Budowa drogi gminnej Nr 382012T relacji Rozgół – Pokoradz”


30 września 2021, 08:39

Elżbieta Sosnowska

30 września 2021 08:39


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej „Zakup sprzętu elektronicznego dla Gminy Smyków”


23 sierpnia 2021, 14:55

Elżbieta Sosnowska

23 sierpnia 2021 14:55


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu poniżej 30.000,00 euro na zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowa drogi gminnej Nr 382012T relacji Rozgół – Pokoradz


5 sierpnia 2021, 07:45

Mateusz Kuleta

5 sierpnia 2021 07:45


Zakup i montaż serwera do monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Smyków wraz z zakupem i montażem kamer


20 lipca 2021, 14:02

Elżbieta Sosnowska

27 lipca 2021 13:42


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: „Budowa drogi gminnej Nr 382012T relacji Rozgół – Pokoradz”


8 lipca 2021, 14:29

Elżbieta Sosnowska

8 lipca 2021 14:29


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: „Budowa drogi gminnej Nr 382012T relacji Rozgół – Pokoradz”


21 czerwca 2021, 15:31

Elżbieta Sosnowska

21 czerwca 2021 15:31


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: „Budowa drogi gminnej Nr 382012T relacji Rozgół – Pokoradz”


10 czerwca 2021, 08:17

Elżbieta Sosnowska

10 czerwca 2021 08:17


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: ODBIÓR, TRANSPORT, ODZYSK LUB UNIESZKODLIWIENIE USTABILIZOWANYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH ORAZ SKRATEK I PIASKU Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEDZIERZY


17 maja 2021, 12:23

Elżbieta Sosnowska

19 maja 2021 14:54


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: „Zakup i dostawa wodomierzy dla Gminy Smyków ”


28 kwietnia 2021, 23:30

Mateusz Kuleta

28 kwietnia 2021 23:30


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: Przebudowa drogi dojazdowej do pól od drogi gminnej nr 382005ST do drogi powiatowej nr 0459T w miejsc. Miedzierza.


21 kwietnia 2021, 22:22

Mateusz Kuleta

21 kwietnia 2021 22:22


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania inwestycyjnego jakim jest: „Zaprojektowanie i budowa budynku kontenerowego klubu dziecięcego w miejscowości Królewiec, Gmina Smyków” Z Programu Rządowego „Maluchy+ 2021”.


12 kwietnia 2021, 19:09

Mateusz Kuleta

12 kwietnia 2021 19:09


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Zaprojektowanie i budowa budynku kontenerowego klubu dziecięcego w miejscowości Królewiec, Gmina Smyków z programu rządowego „MALUCHY+” 2021


30 marca 2021, 16:09

Mateusz Kuleta

30 marca 2021 16:09


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: „Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego” podczas realizacji zadań jakimi są: Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Smyków dla miejscowości Smyków, Królewiec, Królewiec Poprzeczny, Salata, Zastawie, Adamów, Piaski Królewieckie – etap V Piaski Królewieckie (część południowa) i etap VI Smyków (część południowa) – Ostre Górki”


30 marca 2021, 16:05

Mateusz Kuleta

6 kwietnia 2021 12:05


Opracowanie projektu budowlanego „Budynku użyteczności kulturalno – społecznej z dwustanowiskowym garażem dla OSP Przyłogi, rehabilitacji z gabinetem lekarskim.” Działka nr 552, miejscowość Przyłogi


17 marca 2021, 11:54

Elżbieta Sosnowska

17 marca 2021 11:54


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 30.000,00 EURO na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Smyków w 2021 roku”


9 marca 2021, 14:41

Elżbieta Sosnowska

9 marca 2021 14:41


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 30.000,00 EURO na zadanie ” Opracowanie dokumentacji projektowej na: 2. Budowa drogi dojazdowej do pól w miejsc. Smyków (działka nr 223, obręb Smyków), dł.odcinka 570 mb. 3.Budowa drogi dojazdowej do pól w miejsc. Miedzierza (działka 898, obręb Miedzierza), dł odcinka 330 mb.4.Budowa drogi gminnej nr 38201T Rozgół – Pokoradz ( działka nr 475, obręb Miedzierza), dł. odcinka 150 mb.


3 marca 2021, 12:22

Elżbieta Sosnowska

3 marca 2021 12:24


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ „Sporządzenie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Smyków oraz opracowanie aktualizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Smyków”


25 lutego 2021, 07:59

Elżbieta Sosnowska

25 lutego 2021 08:01


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ „Zakup posypywarko – piaskarki dla gminy Smyków”


15 lutego 2021, 11:41

Elżbieta Sosnowska

16 lutego 2021 09:52


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ „Przeglądy i konserwacje urządzeń będących w użytkowaniu Urzędu Gminy w Smykowie w 2021 roku”


26 stycznia 2021, 15:30

Elżbieta Sosnowska

26 stycznia 2021 15:30


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ „Zakup artykułów biurowych dla Gminy Smyków na 2021 rok, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty 30 000 euro”


26 stycznia 2021, 15:23

Elżbieta Sosnowska

26 stycznia 2021 15:29


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ „Zakup środków czystości dla Gminy Smyków w 2021r., której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty 30 000 euro”


26 stycznia 2021, 15:15

Elżbieta Sosnowska

26 stycznia 2021 15:15


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ ” Zakup materiałów eksploatacyjnych tuszy i tonerów dla gminy Smyków w 2021 roku, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty 30 000 euro”której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty 30 000 euro”


26 stycznia 2021, 15:08

Elżbieta Sosnowska

26 stycznia 2021 15:08


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na ”Zakup druków akcydensowych dla gminy Smyków w 2021 roku, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty 30 000 euro”której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty 30 000 euro”


26 stycznia 2021, 14:56

Elżbieta Sosnowska

26 stycznia 2021 15:00


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu poniżej 30.000 Euro na zadanie: Zagospodarowanie działki nr ewidencji gruntu 580 w miejscowości Wólka Smolana. „Projekt zagospodarowania przestrzeni pod kontekstem tematycznym z lokalizacją atrakcji”, obręb geodezyjny 0010 Wólka Smolana, jednostka ewidencyjna 260507_2 Smyków.


21 stycznia 2021, 11:29

Mateusz Kuleta

21 stycznia 2021 11:29


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu poniżej 30.000 Euro na zadanie: Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości


14 stycznia 2021, 12:13

Elżbieta Sosnowska

14 stycznia 2021 12:13


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu poniżej 30.000 Euro na zadanie: „Sukcesywna dostawa pelletu do Szkoły Podstawowej w Królewu, świetlic wiejskich w Salacie i Stanowiskach na rok 2021”


13 stycznia 2021, 10:55

Elżbieta Sosnowska

13 stycznia 2021 10:56


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu poniżej 30.000 Euro na zadanie: Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości


30 grudnia 2020, 10:07

Elżbieta Sosnowska

30 grudnia 2020 10:07


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu poniżej 30.000 Euro na zadanie: Wykonanie bieżących usług w zakresie konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Smyków w 2021 r. i utrzymaniu ich w należytym stanie technicznym.


22 grudnia 2020, 12:27

Elżbieta Sosnowska

22 grudnia 2020 12:27


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu poniżej 30.000 Euro na zadanie: Przebudowa drogi dojazdowej do pól od drogi gminnej nr 382005T do drogi powiatowej nr 0459T w miejsc. Miedzierza.


11 grudnia 2020, 08:38

Elżbieta Sosnowska

14 grudnia 2020 09:52


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu poniżej 30.000 Euro na zadanie: „Świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Smyków w 2021r.”


7 grudnia 2020, 15:06

Elżbieta Sosnowska

7 grudnia 2020 15:06


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu poniżej 30.000 Euro na zadanie: „Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie kompleksowej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Smyków w 2011”7 grudnia 2020, 14:57

Elżbieta Sosnowska

7 grudnia 2020 14:57


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu poniżej 30.000 Euro na zadanie: Zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych użytkowanych przez Urząd Gminy Smyków i jednostki organizacyjne Gminy Smyków.


26 listopada 2020, 12:25

Elżbieta Sosnowska

26 listopada 2020 12:25


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu poniżej 30.000 Euro na zadanie: Przebudowa drogi dojazdowej do pól od drogi gminnej nr 382005T do drogi powiatowej nr 0459T w miejsc. Miedzierza.


25 listopada 2020, 11:35

Elżbieta Sosnowska

25 listopada 2020 11:35


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu poniżej 30.000 Euro na zadanie: OPRACOWANIE OPERATU WODNO-PRAWNEGO NA POBÓR WÓD PODZIEMNYCH Z UJĘCIA PRZYŁOGI GMINA SMYKÓW I UZYSKANIA POZWOLENIA WODNO-PRAWNEGO


20 listopada 2020, 14:45

Elżbieta Sosnowska

25 listopada 2020 13:28


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu poniżej 30.000 Euro na zadanie: Przebudowa drogi dojazdowej do pól od drogi gminnej nr 382005T do drogi powiatowej nr 0459T w miejsc. Miedzierza.


26 października 2020, 12:18

Elżbieta Sosnowska

26 października 2020 12:19


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu poniżej 30.000 Euro na zadanie: „Remont drogi gminnej nr 382007T rel. Salata – Muszczarz – Gr. Gminy”


14 października 2020, 20:12

Mateusz Kuleta

14 października 2020 20:12


Zaproszenie do złożenia ofert na: „Zakup sprzętu elektronicznego dla Gminy Smyków”


8 października 2020, 15:42

Mateusz Kuleta

8 października 2020 15:42


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu poniżej 30.000,00 Euro na zadanie: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze dojazdowej do pól Smyków – Orlik”


5 października 2020, 23:42

Mateusz Kuleta

5 października 2020 23:43


Zaproszenie do składania ofert na zadanie: „Remont drogi gminnej nr 382007T rel. Salata – Muszczarz – Gr. Gminy”


29 września 2020, 14:37

Mateusz Kuleta

29 września 2020 15:04


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o wartości nieprzekraczalnej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na zadanie: Oświetlenie placu zabaw w Smykowie


10 lipca 2020, 14:38

Elżbieta Sosnowska

10 lipca 2020 14:38


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: Kompleksowe opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Wykonanie otworu hydrogeologiczno-rozpoznawczego Smyków GT-1 dla udokumentowania wód termalnych w gminie Smyków”-


26 czerwca 2020, 13:37

Elżbieta Sosnowska

26 czerwca 2020 13:37


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o wartości nieprzekraczalnej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na zadanie „Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego”


10 czerwca 2020, 13:33

Elżbieta Sosnowska

10 czerwca 2020 13:35


Zaproszenie do składania ofert. „Budowa studni głębinowych w miejscowości Adamów, Stanowiska, Miedzierza, obręb geodezyjny Królewiec”


13 maja 2020, 12:33

Elżbieta Sosnowska

13 maja 2020 12:33


ZAPROSZENIE do składania oferty, wykonanie otworu badawczego – sztuk 5


24 kwietnia 2020, 13:57

Elżbieta Sosnowska

24 kwietnia 2020 13:58


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 30 000,00 EURO – Na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: ” Remont drogi gminnej nr 382012T relacji Rozgół – Pokoradz oraz remont drogi gminnej nr 382003T Miedzierza – Pokoradz”


20 kwietnia 2020, 13:51

Elżbieta Sosnowska

20 kwietnia 2020 13:51


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 30 000,00 EURO dotyczy zadania: Wykonanie remontu samochodu pożarniczego Star 266 przy OSP Królewiec

Zapytanie ofertowe z załącznikami


18 marca 2020, 12:47

Elżbieta Sosnowska

18 marca 2020 12:47


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 30 000,00 EURO dotyczy zadania: „Zakup, dostawa armatury wodociągowej dla Gminy Smyków ”

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Uwaga, zmiana w formularzu ofertowym

FORMULARZ po zmianie

FORMULARZ po zmianie


16 marca 2020, 15:21

Elżbieta Sosnowska

18 marca 2020 12:27


Sporządzenie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Smyków oraz opracowanie aktualizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Smyków

Zapytanie ofertowe

Zał. nr 1 Formularz oferty

Zał. nr 2 – Oświadczenie

Zał. nr 3 – Oświadczenie RODO


6 marca 2020, 16:41

Mateusz Kuleta

6 marca 2020 16:41


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 30 000,00 EURO dotyczy zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Smyków w 2020 roku”

Zapytanie ofertowe

UWAGA ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zmienione zapytanie ofertowe


4 marca 2020, 11:56

Elżbieta Sosnowska

9 marca 2020 13:27


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 30 000,00 EURO dotyczy zadania: Wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Smyków na lata 2020 -2023

Zapytanie ofertowe

Zał nr 4


20 lutego 2020, 14:42

Elżbieta Sosnowska

20 lutego 2020 14:42


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 30 000,00 EURO dotyczy zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie nakładki asfaltowej na drodze dojazdowej do pól Smyków – Orlik

Zaproszenie ofertowe

Zał 1 – oferta

Zał 2

Zał 3 – umowa


18 lutego 2020, 14:04

Elżbieta Sosnowska

18 lutego 2020 14:05


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 30 000,00 EURO dotyczy zadania: ODBIÓR, TRANSPORT, ODZYSK LUB UNIESZKODLIWIENIE USTABILIZOWANYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH ORAZ SKRATEK I PIASKU Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEDZIERZY

zapytanie  ofertowe

zapytanie ofertowe


7 lutego 2020, 11:05

Elżbieta Sosnowska

7 lutego 2020 11:06


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 30 000,00 EURO dotyczy zadań: 1 – OPRACOWANIE OPERATU WODNO-PRAWNEGO NA POBÓR WÓD PODZIEMNYCH Z UJĘCIA PIASKI KRÓLEWIECKIE GMINA SMYKÓW I UZYSKANIA POZWOLENIA WODNO-PRAWNEGO. 2 – OPRACOWANIE OPERATU WODNO-PRAWNEGO NA ODPROWADZENIE WÓD POPŁUCZNYCH ZE STACJI UZDATNIANIA WODY DO ROWU NA DZIAŁCE 648 OBRĘB KRÓLEWIEC, BUDOWĘ WYLOTU KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ DO ROWU NA DZIAŁCE 649 OBRĘB KRÓLEWIEC W PIASKACH KRÓLEWIECKICH I UZYSKANIA POZWOLENIA WODNO-PRAWNEGO

Zapytanie ofertowe operat wodno-prawny

Zapytanie ofertowe operat wodno-prawny

Decyzja 1

Decyzja 2


4 lutego 2020, 14:33

Elżbieta Sosnowska

6 lutego 2020 14:55


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ „Zakup środków czystości dla Gminy Smyków w 2020r., której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty 30 000 euro”

Zaproszenie – środki czystości 2020r.

Formularz oferty – środki czystości 2020r.

Załącznik Nr 2 – RODO – środki czystości


20 grudnia 2019, 15:11

Anna Wierzbowska

20 grudnia 2019 15:11


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ ” Zakup materiałów eksploatacyjnych tuszy i tonerów dla gminy Smyków w 2020 roku, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty 30 000 euro”której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty 30 000 euro”

Oferta cenowa  – Zakup materiałów eksploatacyjnych


20 grudnia 2019, 14:40

Elżbieta Sosnowska

30 grudnia 2019 09:53


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ ” Zakup druków akcydensowych dla Gminy Smyków na 2020 rok, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty 30 000 euro”

Oferta Cenowa  – Zakup druków akcydensowych

ZMIANA TREŚCI FORMULARZA OFERTOWEGO

Informacja o zmianie formularza

Formularz oferty – aktualny


20 grudnia 2019, 14:30

Elżbieta Sosnowska

23 grudnia 2019 12:48


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ „Zakup artykułów biurowych dla Gminy Smyków na 2020 rok, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty 30 000 euro”

Oferta cenowa – Zakup artykułów biurowych


20 grudnia 2019, 14:25

Elżbieta Sosnowska

20 grudnia 2019 14:31


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ „Przeglądy i konserwacje urządzeń będących w użytkowaniu Urzędu Gminy w Smykowie w 2020 roku”

 Oferta cenowa – Przeglądy i konserwacje urządzeń biurowych


20 grudnia 2019, 14:15

Elżbieta Sosnowska

20 grudnia 2019 14:15


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 30 000,00 EURO na zadanie: ” Świadczenia usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Smyków w 2020 r.”

Zapytanie ofertowe z załącznikami


18 grudnia 2019, 14:20

Elżbieta Sosnowska

18 grudnia 2019 14:20


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 30 000,00 EURO na zadanie: „Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie kompleksowej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Smyków w 2020 roku”

Zapytanie ofertowe z załącznikami


18 grudnia 2019, 14:15

Elżbieta Sosnowska

18 grudnia 2019 14:16


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 30 000,00 EURO na zadanie:Zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych użytkowanych przez Urząd Gminy Smyków i jednostki organizacyjne Gminy Smyków.

Zapytanie ofertowe


13 grudnia 2019, 14:21

Elżbieta Sosnowska

13 grudnia 2019 14:21


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 30 000,00 EURO na zadanie ODBIÓR, TRANSPORT, ODZYSK LUB UNIESZKODLIWIENIE USTABILIZOWANYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH ORAZ SKRATEK I PIASKU Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEDZIERZY

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Sprawozdanie z badań


9 grudnia 2019, 13:36

Elżbieta Sosnowska

9 grudnia 2019 13:36


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 30 000,00 EURO na wykonanie bieżących usług w zakresie konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Smyków w 2020 roku i utrzymaniu ich w należytym stanie technicznym

Zaproszenie ofertowe z załącznikami


5 grudnia 2019, 09:23

Elżbieta Sosnowska

9 grudnia 2019 09:14


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 30 000,00 EURO dotyczy: Zakup sprzętu AGD do Świetlicy Wiejskiej w Smykowie

Zapytanie ofertowe

FORMULARZ OFERTOWY

OŚWIADCZENIE – załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego


18 listopada 2019, 15:10

Elżbieta Sosnowska

18 listopada 2019 15:10


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 30 000,00 EURO dotyczy: OPRACOWANIE OPERATU WODNO-PRAWNEGO NA POBÓR WÓD PODZIEMNYCH Z UJĘCIA PRZYŁOGI GMINA SMYKÓW I UZYSKANIA POZWOLENIA WODNO-PRAWNEGO

UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert

Zapytanie ofertowe operat wodno-prawny

Zapytanie ofertowe operat wodno-prawny

Zapytanie ofertowe, zał. Nr 3

Decyzja

Informacja dla wykonawców


25 października 2019, 10:57

Elżbieta Sosnowska

29 października 2019 12:41


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 30 000,00 EURO dotyczy:Doposażenie OSP Królewiec w zestaw: aparaty oddechowe komplet -2 sztuki, czujniki bezruchu 2 sztuki, radiotelefony z ładowarką – 2 sztuki

Zapytanie ofertowe OSP Królewiec skan

zapytanie ofertowe

FORMULARZ OFERTOWY- zał nr 1

OŚWIADCZENIE – załącznik Nr 2


10 września 2019, 10:28

Elżbieta Sosnowska

10 września 2019 10:28


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 30 000,00 EURO dotyczy: „Zakup sprzętu elektronicznego dla Gminy Smyków w 2019”

Zapytanie ofertowe sprzęt elektroniczny 

OŚWIADCZENIE – załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego sprzęt elektroniczny

FORMULARZ OFERTOWY- sprzęt elektroniczny


22 sierpnia 2019, 14:16

Elżbieta Sosnowska

22 sierpnia 2019 14:16


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 30 000,00 EURO dotyczy: „Odbiór, transport, odzysk lub unieszkodliwienie ustabilizowanych osadów ściekowych oraz skratek i piasku z oczyszczalni ścieków w Miedzierzy”

Zapytanie – str 1

Zapytanie ofertowe


15 lipca 2019, 09:43

Elżbieta Sosnowska

15 lipca 2019 09:43


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 30 000,00 EURO dotyczy: „Zakup sprzętu AGD do Świetlic Wiejskich z ternu Gminy Smyków w 2019”

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy- sprzęt AGD

Oświadczenie – załącznik Nr 2 do zapytania


28 czerwca 2019, 15:12

Elżbieta Sosnowska

28 czerwca 2019 15:12


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 30 000,00 EURO dotyczy: „Sukcesywna dostawa pelletu do Szkoły Podstawowej w Królewcu i świetlicy wiejskiej w Salacie na sezon grzewczy 2019/2020”

Odpowiedź na pytanie

Zapytanie ofertowe str 1

Zapytanie ofertowe


27 czerwca 2019, 12:54

Elżbieta Sosnowska

2 lipca 2019 15:24


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 30 000,00 EURO dotyczy zadania:Opracowanie dokumentacji projektowej: ” Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Miedzierza oraz Salata – Muszczarz” gmina Smyków

Zapytanie ofertowe

Zał. Nr. 1

Zał. Nr. 2

Zał. Nr. 3

Zał. Nr. 4


8 maja 2019, 11:54

Elżbieta Sosnowska

8 maja 2019 11:54


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 30 000,00 EURO dotyczy: Zakupu i dostawy piasku celem wykonania podbudowy dróg

Oferta


16 kwietnia 2019, 09:07

Elżbieta Sosnowska

16 kwietnia 2019 09:07


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 30 000,00 EURO dotyczy: Zakupu i dostawy kruszywa drogowego

Oferta


16 kwietnia 2019, 09:03

Elżbieta Sosnowska

16 kwietnia 2019 09:04


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 30 000,00 EURO dotyczy: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Smyków w 2019

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2


11 kwietnia 2019, 14:01

Elżbieta Sosnowska

11 kwietnia 2019 14:01


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 30 000,00 EURO dotyczy: „Dobudowa oświetlenia ulicznego przy dr. gminnej w miejsc. Salata”

Oferta – zaproszenie

Zał. nr 1 – Oferta cenowa

Zał. 2 – Planowane lokalizacje

Zał. nr 3 – Warunki techniczne

Zał. nr 4 – Umowa

 


11 marca 2019, 15:24

Elżbieta Sosnowska

11 marca 2019 15:24


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 30 000,00 EURO dotyczy: „Dobudowa oświetlenia ulicznego przy dr. gminnej w miejsc. Salata”

Oferta – zaproszenie

Zał nr 1 – Oferta cenowa

Zał nr 2 – Planowane lokalizacje

Zał nr 3 – Warunki techniczne


14 lutego 2019, 10:57

Elżbieta Sosnowska

14 lutego 2019 13:09


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 30 000,00 EURO dotyczy: ” Zakup, dostawa armatury wodociągowej dla Gminy Smyków”

Oferta cenowa – Zakup armatury


7 stycznia 2019, 13:16

Elżbieta Sosnowska

7 stycznia 2019 13:16


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 30 000,00 EURO dotyczy: „Zakup i dostawa wodomierzy dla Gminy Smyków”

Oferta cenowa  – Zakup wodomierzy


7 stycznia 2019, 13:14

Elżbieta Sosnowska

7 stycznia 2019 13:17


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na „Przeglądy i konserwacje urządzeń biurowych będących w użytkowaniu Urzędu Gminy w Smykowie w 2019 roku”

Zaproszenie – usługa przeglądów i konserwacji urządzeń biurowych 2019r.

Formularz oferty – przegląd i konserwacja urządzeń biurowych w 2019r. (1)


27 grudnia 2018, 15:18

Elżbieta Sosnowska

27 grudnia 2018 15:18


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na „Zakup artykułów biurowych dla Gminy Smyków w 2019r., której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty 30 000 euro”

Zaproszenie – artykuły biurowe 2019r.

Formularz oferty – artykuły biurowe 2019r.


27 grudnia 2018, 15:16

Elżbieta Sosnowska

27 grudnia 2018 15:16


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na „Zakup druków akcydensowych dla Gminy Smyków w 2019r., której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty 30 000 euro”

Zaproszenie – druki akcydensowe i 2019r.

Formularz oferty – druki akcedensowe2019r.


27 grudnia 2018, 15:15

Elżbieta Sosnowska

27 grudnia 2018 15:15


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na „Zakup materiałów eksploatacyjnych tuszy i tonerów dla Gminy Smyków w 2019r., której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty 30 000 euro”

Zaproszenie – tonery i tusze 2019r.

Formularz-oferty-tonery-i-tusze-2019r.


27 grudnia 2018, 15:13

Elżbieta Sosnowska

27 grudnia 2018 15:13


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na „Zakup środków czystości dla Gminy Smyków w 2019r., której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty 30 000 euro”

Zaproszenie – środki czystości 2019r.

Formularz oferty – środki czystości 2019r.


27 grudnia 2018, 15:10

Elżbieta Sosnowska

27 grudnia 2018 15:10


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 30 000,00 EURO dotyczy: Zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych użytkowanych przez Urząd Gminy Smyków i jednostki organizacyjne Gminy Smyków

Zapytanie ofertowe


17 grudnia 2018, 14:33

Elżbieta Sosnowska

17 grudnia 2018 14:33


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 30 000,00 EURO dotyczy: „Świadczenia usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie gminy Smyków w 2019r.”

Opieka weterynaryjna

Opieka weterynaryjna


13 grudnia 2018, 15:10

Elżbieta Sosnowska

13 grudnia 2018 15:10


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 30 000,00 EURO dotyczy: wykonania bieżących usług w zakresie konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Smyków w 2019r. i utrzymaniu ich w należytym stanie technicznym

Zaproszenie do złożenia oferty

Zał nr 1 Zasady konserw

Zał nr 2 Umowa projekt

Zał nr 3 oferta cenowa

Załącznik nr 4

Zaproszenie do złożenia oferty z załącznikami


13 grudnia 2018, 09:19

Elżbieta Sosnowska

13 grudnia 2018 09:19


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 30 000,00 EURO dotyczy: „Zakup, dostawa wodomierz, armatury wodociągowej i kanalizacyjnej dla Gminy Smyków”

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe


13 grudnia 2018, 08:22

Elżbieta Sosnowska

13 grudnia 2018 08:22


„Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie kompleksowej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Smyków w 2019r..”

Zapytanie ofertowe

Załączniki 1, 2, 3 do zapytania ofertowego 2019r.

Zapytanie ofertowe 2019r.


29 listopada 2018, 10:18

Elżbieta Sosnowska

29 listopada 2018 10:20


„Świadczenia usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie gminy Smyków w 2019r.”

 ZAPYTANIE OFERTOWE – Świadczenie usług weterynaryjnych

Załączniki 1 i 2 do zapytania ofertowego

 ZAPYTANIE OFERTOWE – Świadczenie usług weterynaryjnych 2019r.

 


29 listopada 2018, 10:11

Elżbieta Sosnowska

29 listopada 2018 10:11


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 30 000,00 EURO dotyczy „Zakup, dostawa sprzętu elektronicznego i gier XBOX ONE dla Gminy Smyków”

Zmian zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia

zapytanie ofertowe – sprzet elektroniczny


28 sierpnia 2018, 15:02

Anna Wierzbowska

31 sierpnia 2018 13:35


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 30 000,00 EURO dotyczy: „Zakup i dostawa sprzętu elektronicznego dla Gminy Smyków”

Zaproszenie ofertowe

Zał Nr 1 – formularz ofertowy


5 lipca 2018, 12:42

Elżbieta Sosnowska

5 lipca 2018 12:42


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 30 000,00 EURO dotyczy: „Sukcesywna dostawa pelletu do Szkoły Podstawowej w Królewcu na sezon grzewczy 2018/2019”

Zapytanie ofertowe z załącznikami


28 czerwca 2018, 15:17

Elżbieta Sosnowska

28 czerwca 2018 15:17


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 30 000,00 EURO dotyczy: Posadowienie lamp oświetleniowych przy budynku świetlicy w Królewcu

Oferta cenowa

Zał Nr 1

Zał nr 2


28 czerwca 2018, 14:07

Elżbieta Sosnowska

28 czerwca 2018 14:07


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 30 000,00 EURO dotyczy: Dostawa i montaż piłkochwytów zewnętrznych na boisku w Kozowie

Zaproszenie ofertowe


8 maja 2018, 11:23

Elżbieta Sosnowska

8 maja 2018 11:33


Zaproszenie do złożenia oferty na: Zakup i dostawa kruszywa drogowego: 1. o granulacji 0-31,5 mm w ilości około 300 ton, 2. o granulacji 0-63 mm w ilości 200 ton.

Zaproszenie ofertowe


18 kwietnia 2018, 12:12

Elżbieta Sosnowska

18 kwietnia 2018 12:14


Zaproszenie do złożenia oferty na: Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Smyków szt. 4

Zaproszenie ofertowe


18 kwietnia 2018, 12:04

Elżbieta Sosnowska

18 kwietnia 2018 12:04


Zaproszenie do złożenia oferty na: Zakup i dostawa sprzętu ratowniczego dla OSP z Gminy Smyków

Zaproszenie ofertowe

Zał nr 1

Zał nr 2

Zał nr 3  – NIEAKTUALNY

Zał nr 4

Zał nr 5

Uwaga zmiana załącznika Nr 3

Pismo z zmianie Zał nr 3

Zał. nr 3 Defibrylator – aktualny


5 kwietnia 2018, 09:03

Elżbieta Sosnowska

6 kwietnia 2018 10:52


Zaproszenie do złożenia oferty na: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Smyków w 2018”

ZAPYTANIE OFERTOWE 2018r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA 2018r

ZAŁĄCZNIK NR 2 2018r.


29 marca 2018, 13:13

Anna Wierzbowska

29 marca 2018 13:13


Zaproszenie do składania ofert. Dotyczy; sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy, decyzji inwestycji celu publicznego, opinii urbanistycznej.

Zaproszenie na składanie ofert wraz z załącznikami

Pytanie


22 marca 2018, 13:10

Elżbieta Sosnowska

28 marca 2018 08:30


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 30 000,00 EURO dotyczy: Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę drogi dojazdowej do pól w miejsc. Miedzierza

Zaproszenie do złożenia oferty

Zał nr 1 oferta

Zał nr 2 Mapa poglądowa


21 marca 2018, 10:28

Elżbieta Sosnowska

21 marca 2018 10:28


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 30 000,00 EURO dotyczy: PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO dla zadania Przebudowa drogi gminnej Nr 382013T relacji Salata – Zastawie – Królewiec Poprzeczny

Zaproszenie  z załącznikami

Załącznik nr 1 Oferta


8 lutego 2018, 10:25

Elżbieta Sosnowska

8 lutego 2018 10:25


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 30 000,00 EURO dotyczy Opracowania dokumentacji projektowej na budowę drogi dojazdowej do pól Smyków – Adamów

Zaproszenie do zło oferty

Zał nr 1 Oferta

Zał. Nr 2 Mapa

Zał nr 3

Zał. nr 4


1 lutego 2018, 13:43

Elżbieta Sosnowska

1 lutego 2018 13:43


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na „Usługę przeglądów i konserwacji urządzeń biurowych będących w użytkowaniu Urzędu Gminy w Smykowie w 2018 roku”

Zaproszenie – usługa przeglądów i konserwacji urządzeń biurowych 2018r.

Formularz oferty – przegląd i konserwacja urządzeń biurowych w 2018r.


8 grudnia 2017, 12:56

Elżbieta Sosnowska

8 grudnia 2017 12:56


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na „Dostawę artykułów biurowych dla Gminy Smyków w 2018r., której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty 30 000 euro”

Zaproszenie – artykuły biurowe 2018r.

Formularz oferty – artykuły biurowe 2018r.


8 grudnia 2017, 12:54

Elżbieta Sosnowska

8 grudnia 2017 12:54


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na „Dostawę druków akcydensowych dla Gminy Smyków w 2018r., której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty 30 000 euro”

Zaproszenie – druki akcydensowe 2018r.

Formularz oferty – druki akcydensowe 2018r.

Wyjaśnienie do zapytania


8 grudnia 2017, 12:51

Elżbieta Sosnowska

18 grudnia 2017 13:55


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na „Dostawę materiałów eksploatacyjnych tuszy i tonerów dla Gminy Smyków w 2018r., której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty 30 000 euro”

Zaproszenie – tonery i tusze 2017r.

Formularz-oferty-tonery-i-tusze-2018r.

Wyjaśnienie do zapytania


8 grudnia 2017, 12:50

Elżbieta Sosnowska

18 grudnia 2017 13:56


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na „Dostawę środków czystości dla Gminy Smyków w 2018r., której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty 30 000 euro”

Zaproszenie – środki czystości 2018r.

Formularz oferty – środki czystości 2018r.


8 grudnia 2017, 12:47

Elżbieta Sosnowska

8 grudnia 2017 12:48


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PROPOZYCJI CENOWYCH. Przedmiotem zamówienia jest usługa „Świadczenia usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie gminy Smyków w 2018r.”.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PROPOZYCJI CENOWYCH


4 grudnia 2017, 10:31

Elżbieta Sosnowska

4 grudnia 2017 10:31


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PROPOZYCJI CENOWYCH. Przedmiotem zamówienia jest usługa „Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie kompleksowej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Smyków w 2018r.”

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PROPOZYCJI CENOWYCH


4 grudnia 2017, 10:28

Elżbieta Sosnowska

4 grudnia 2017 10:28


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 30 000,00 EURO dotyczy wykonania zadania: Wykonanie usług geodezyjnych – podziały nieruchomości

Zaproszenie ofertowe

Załącznik Nr. 1

Załącznik Nr. 2 – Umowa

Załącznik Nr. 3 – Wykaz działek

Linie rozgraniczające drogi


29 listopada 2017, 13:45

Elżbieta Sosnowska

29 listopada 2017 13:45


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 30 000,00 EURO dotyczy wykonania zadania: ODBIÓR, TRANSPORT, ODZYSK LUB UNIESZKODLIWIENIE USTABILIZOWANYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH ORAZ SKRATEK I PIASKU Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEDZIERZY

Zapytanie ofertowe z załącznikami


28 listopada 2017, 15:03

Elżbieta Sosnowska

29 listopada 2017 08:40


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 30 000,00 EURO dotyczy wykonania zadania: ” Konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Smyków w 2018 r.”

Zaproszenie ofertowe z załącznikami


23 listopada 2017, 14:51

Elżbieta Sosnowska

23 listopada 2017 14:51


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 30 000,00 EURO dotyczy wykonania zadania: ” Zakup oraz dostawa artykułów spożywczych w związku z organizacją spotkania z Mikołajem”

Zaroszenie ofertowe z załącznikami


23 listopada 2017, 14:28

Elżbieta Sosnowska

23 listopada 2017 14:28


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 30 000,00 EURO dotyczy wykonania zadania: Oświetlenie skrzyżowania drogi Przyłogi – Strażnica – Matyniów w miejscowości Przyłogi

Zaproszenie ofertowe z załącznikami 1 i 2

Załączniki 3 i 4


20 października 2017, 14:49

Elżbieta Sosnowska

20 października 2017 14:49


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 30 000,00 EURO dotyczy opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie nakładki asfaltowej drogi gminnej Nr 382006T relacji Salata – Granica Gminy

Oferta cenowa z załącznikami 1,2

Zał nr 3


10 października 2017, 15:04

Elżbieta Sosnowska

10 października 2017 15:04


Ogłoszenie o publicznym II przetargu pisemnym na sprzedaż środka trwałego – kotła grzewczego typu KMB-R o mocy 200 kw ( zaproszenie do składania ofert)

Zaproszenie ofertowe

Załącznik 1 i 2

Najkorzystniejsza oferta


28 września 2017, 11:41

Elżbieta Sosnowska

19 października 2017 13:47


OBWIESZCZENIE O PUBLICZNYM PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO – KOTŁA GRZEWCZEGO TYPU KMB-R O MOCY 200KW

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami


29 sierpnia 2017, 14:26

Elżbieta Sosnowska

29 sierpnia 2017 14:26


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 30 000,00 EURO dotyczy dostawy ubiorów, sprzętu na potrzeby wyposażenia jednostek OSP z terenu gminy.

Oferta cenowa


28 sierpnia 2017, 12:29

Elżbieta Sosnowska

28 sierpnia 2017 12:29


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 30 000,00 EURO dotyczy Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, zabawek do Punktu Przedszkolnego w Królewcu oraz Punktu Przedszkolnego w Miedzierzy w ramach projektu: „Smykowskie przedszkolaki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe – pomoce dydaktyczne z formularzem oferty


23 sierpnia 2017, 14:19

Elżbieta Sosnowska

23 sierpnia 2017 14:19


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu poniżej 30.000 euro dotyczy Zakup i dostawa mebli do Punktu Przedszkolnego w Królewcu w ramach projektu: „Smykowskie przedszkolaki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

zapytanie ofertowe meble


18 sierpnia 2017, 14:05

Anna Wierzbowska

18 sierpnia 2017 14:08


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 30 000,00 EURO dotyczy „Sukcesywna dostawa pelletu do Szkoły Podstawowej w Królewcu na sezon grzewczy 2017/2018”

Zapytanie ofertowe z załącznikami


10 lipca 2017, 14:35

Elżbieta Sosnowska

10 lipca 2017 14:35


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 30 000,00 EURO dotyczy „Zakup, dostawa pomocy dydaktycznych oraz mebli szkolnych do pracowni edukacji ekologiczno-przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Królewcu w Gminie Smyków w ramach Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego pn.: Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

zapytanie ofertowe z załącznikami


5 lipca 2017, 12:27

Elżbieta Sosnowska

5 lipca 2017 12:27


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 30 000,00 EURO „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Smyków na lata 2018-2021, z perspektywą do 2025 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”

Zapytanie ofertowe z załącznikami


4 lipca 2017, 12:33

Elżbieta Sosnowska

4 lipca 2017 14:05


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 30 000,00 EURO „Wycena środka trwałego przeznaczonego do sprzedaży”

zapytanie ofertowe  z  załącznikami


28 czerwca 2017, 12:08

Elżbieta Sosnowska

28 czerwca 2017 12:09


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 30 000,00 EURO dotyczy „Sukcesywna dostawa pelletu do Szkoły Podstawowej w Królewcu na sezon grzewczy 2017/2018”

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Informacja o unieważnieniu zapytania http://bip.smykow.pl/wp-content/uploads/2017/07/Informacja.pdf


26 czerwca 2017, 15:13

Elżbieta Sosnowska

10 lipca 2017 14:43


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 30 000,00 EURO dotyczy „ Zakup, dostawa sprzętu elektronicznego dla Gminy Smyków”

Zapytanie ofertowe – sprzęt elektroniczny


23 czerwca 2017, 14:50

Elżbieta Sosnowska

23 czerwca 2017 14:50


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Dostawę i montaż wiat przystankowych na terenie gm. Smyków – szt. 3

Zaproszenie do złożenia oferty


20 kwietnia 2017, 14:03

Anna Wierzbowska

20 kwietnia 2017 14:03


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup i dostawę kruszywa drogowego

zaproszenie


13 kwietnia 2017, 09:20

Anna Wierzbowska

13 kwietnia 2017 09:20


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na; sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy, decyzji inwestycji celu publicznego, opinii urbanistycznej.

Zapytanie oferowe z załącznikami


14 marca 2017, 14:25

Elżbieta Sosnowska

14 marca 2017 14:27


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej oraz wykonanie nakładki asfaltowej

Zaproszenie do złożenia oferty

Zał nr 1 Oferta

Załącznik Nr 2 Umowa

ZAł nr 3 Mapki poglądowe


8 marca 2017, 14:27

Anna Wierzbowska

8 marca 2017 14:27


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gm. Nr 382013T oraz dobudowa opraw oświetl. na terenie sołectwa Królewiec

Zaproszenie do złożenia oferty

Zał. Nr 1 i 3

Zał. nr 2 Warunki tech. Królewiec 7

Zał. Nr 2 Warunki tech.Królewiec 4 ,6

Zał. nr 4 Mapki poglądowe


7 marca 2017, 12:51

Anna Wierzbowska

7 marca 2017 12:51


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup i dostawa przyczepy rolniczej dla Gminy Smyków

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik Nr 1 Oferta

Załącznik Nr 2 Umowa


2 marca 2017, 14:56

Anna Wierzbowska

2 marca 2017 14:56


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup i dostawa wodomierzy dla Gminy Smyków

zapytanie ofertowe


28 lutego 2017, 13:43

Anna Wierzbowska

28 lutego 2017 13:43


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gm. Nr 382013T oraz dobudowa opraw oświetl. na terenie sołectwa Królewiec

Zaproszenie do złożenia oferty

Zał. Nr 1 oferta

Zał. nr 2 Warunki tech. Królewiec 7

Zał. Nr 2 Warunki tech.Królewiec 4 ,6

Zał. Nr 3 Umowa

Zał. nr 4 Mapki poglądowe


27 lutego 2017, 14:15

Anna Wierzbowska

27 lutego 2017 14:15


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Smyków w 2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 2017r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA 2017r

ZAŁĄCZNIK NR 2 2017r.


10 lutego 2017, 15:09

Anna Wierzbowska

10 lutego 2017 15:09


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie remontu dróg gminnych

Zaproszenie do złozenia oferty

Zał nr 1 Oferta

Zał nr 2 Umowa-projekt

Zał nr 3 Mapa


27 stycznia 2017, 08:06

Anna Wierzbowska

27 stycznia 2017 08:23


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Usługę przeglądów i konserwacji urządzeń biurowych będących w użytkowaniu Urzędu Gminy w Smykowie w 2017 roku

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz oferty


21 grudnia 2016, 15:09

Anna Wierzbowska

21 grudnia 2016 15:09


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Dostawę materiałów eksploatacyjnych tuszy i tonerów dla Gminy Smyków w 2017r.

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz-oferty


21 grudnia 2016, 15:06

Anna Wierzbowska

21 grudnia 2016 15:06


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Usługę przeglądów i konserwacji urządzeń biurowych będących w użytkowaniu Urzędu Gminy w Smykowie w 2017 roku

Informacja o unieważnieniu

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz oferty


15 grudnia 2016, 10:13

Anna Wierzbowska

16 grudnia 2016 17:42


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Dostawę artykułów biurowych dla Gminy Smyków w 2017r.

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz oferty


15 grudnia 2016, 10:11

Anna Wierzbowska

15 grudnia 2016 12:33


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Dostawę druków akcydensowych dla Gminy Smyków w 2017r.

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz oferty


15 grudnia 2016, 10:07

Anna Wierzbowska

15 grudnia 2016 12:34


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Dostawę materiałów eksploatacyjnych tuszy i tonerów dla Gminy Smyków w 2017r.

Informacja o unieważnieniu

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz oferty


15 grudnia 2016, 10:02

Anna Wierzbowska

16 grudnia 2016 17:41


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Dostawę środków czystości dla Gminy Smyków w 2017r.

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz oferty


15 grudnia 2016, 09:59

Anna Wierzbowska

15 grudnia 2016 12:36


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych obiektów małej architektury-placów zabaw i siłowni zewnętrznych w miejscach publicznych w ilości 7 szt, w Gminie Smyków

Protokół z otwarcia

Zaproszenie do złożenia oferty

Zalacznik nr 1-oferta cenowa pdf

Zalacznik nr 1-oferta cenowa docx

Zalacznik nr 2-wzór umowy


13 grudnia 2016, 13:14

Anna Wierzbowska

27 grudnia 2016 13:54


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie kompleksowej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Smyków w 2017r.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Oświadczenie-zalacznik nr 2


7 grudnia 2016, 15:10

Anna Wierzbowska

7 grudnia 2016 15:10


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych użytkowanych przez Urząd Gminy Smyków i jednostki organizacyjne Gminy Smyków

Zapytanie ofertowe


2 grudnia 2016, 15:39

Anna Wierzbowska

2 grudnia 2016 15:39


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Zakup, dostawa sprzętu biurowego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 Formularz oferty


24 listopada 2016, 10:21

Anna Wierzbowska

24 listopada 2016 10:21


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Zakup oraz dostawę artykułów spożywczych w związku z organizacją spotkania z Mikołajem

Zaproszenie do złożenia oferty


21 listopada 2016, 13:45

Anna Wierzbowska

21 listopada 2016 13:45