A+
A-
Środa, 04 sierpnia 2021 Dominika, Protazego, Jana

Tekst alternatywny
Tekst alternatywny

Wyłożenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Smyków do publicznego wglądua 

Projekt zmiany Studium – wyłożenie

Zmiana w zał Nr 3.1, część 3 Kierunki


30 listopada 2016, 11:20

Mateusz Kuleta

1 grudnia 2016 10:55