A+
A-
Sobota, 16 października 2021 Gawla, Ambrozego

Tekst alternatywny
Tekst alternatywny

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Smyków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok10 września 2021, 12:11

Elżbieta Sosnowska

10 września 2021 12:11


Protokół z konsultacji zmiany projektu: „Programu Współpracy Gminy Smyków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok


4 marca 2021, 08:18

Elżbieta Sosnowska

4 marca 2021 08:18


Zarządzenie Nr 24/2021 Wójta Gminy Smyków z dnia 3 marca 2021 roku w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na realizacje zadania publicznego w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego


3 marca 2021, 12:56

Elżbieta Sosnowska

3 marca 2021 13:28


Zarządzenie Nr 23/2021 Wójta Gminy Smyków z dnia 3 marca 2021 roku w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na realizacje zadania publicznego w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej


3 marca 2021, 12:53

Elżbieta Sosnowska

3 marca 2021 13:28


Zarządzenie Nr 21/2021 Wójta Gminy Smyków z dnia 3 marca 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania na realizację zadań publicznych w 2021 roku


3 marca 2021, 12:39

Elżbieta Sosnowska

3 marca 2021 12:39


Zarządzenie Nr 16/2021 Wójta Gminy Smyków z dnia 17 lutego 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych zmiany projektu: „Programu Współpracy Gminy Smyków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok


2 marca 2021, 13:53

Elżbieta Sosnowska

4 marca 2021 08:19


Otwarty konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego w 2021 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego


4 lutego 2021, 15:18

Elżbieta Sosnowska

4 lutego 2021 15:18


Zarządzenie Nr 7/2021 Wójta Gminy Smyków z dnia 1 lutego 2021 roku w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku


1 lutego 2021, 12:28

Elżbieta Sosnowska

1 lutego 2021 12:28


Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Smyków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok


28 października 2020, 11:22

Elżbieta Sosnowska

28 października 2020 11:22


Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Smyków z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku

Zarządzenie Nr 5


23 stycznia 2020, 14:29

Elżbieta Sosnowska

23 stycznia 2020 14:29


Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Smyków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

Sprawozdanie za 2018


3 kwietnia 2019, 12:06

Elżbieta Sosnowska

3 kwietnia 2019 13:28


Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Smyków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok

Sprawozdanie za 2017


3 kwietnia 2019, 12:00

Elżbieta Sosnowska

3 kwietnia 2019 12:00


Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Smyków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok

Sprawozdanie za 2016


3 kwietnia 2019, 11:54

Elżbieta Sosnowska

3 kwietnia 2019 11:58


Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Smyków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok

Sprawozdanie za 2015


3 kwietnia 2019, 11:53

Elżbieta Sosnowska

3 kwietnia 2019 11:53


Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Smyków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok

Sprawozdanie za 2014


3 kwietnia 2019, 11:51

Elżbieta Sosnowska

3 kwietnia 2019 11:51


Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Smyków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok

Sprawozdanie za 2013


3 kwietnia 2019, 11:49

Elżbieta Sosnowska

3 kwietnia 2019 11:49


Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Smyków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok

Sprawozdanie za 2012


3 kwietnia 2019, 11:43

Elżbieta Sosnowska

3 kwietnia 2019 11:43


Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Smyków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok

Sprawozdanie za 2011


3 kwietnia 2019, 11:39

Elżbieta Sosnowska

3 kwietnia 2019 11:40