A+
A-
Środa, 07 grudnia 2022 Marcina, Ambrożego, Teodora

Tekst alternatywny
Tekst alternatywny

Wójt

 

Wójt Gminy Smyków

Jarosław Pawelec

tel. (41) 373-90-42

Wybrany  w wyborach, które odbyły się dnia 4 listopada 2018 r.

Wójt kieruje pracą urzędu, zapewnia warunki do jego sprawnej organizacji i efektywnego działania.

Wójt jest:

1.Organem wykonawczym Gminy Smyków

2.Zwierzchnikiem służbowym dla pracowników Urzędu oraz kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych

3.Terenowym organem obrony cywilnej

Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania określone przepisami prawa.


30 listopada 2016, 10:50

Mateusz Kuleta

23 listopada 2018 12:07