A+
A-
Sobota, 16 października 2021 Gawla, Ambrozego

Tekst alternatywny
Tekst alternatywny

Rejestr wniosków za 2021 rok

NrPrzedmiot wnioskuWniosek wraz z odpowiedzią
1Dotyczy danych statystycznych Gminy Smykówwniosek
2Anulowanywniosek
3Dotyczy audytu wewnętrznegowniosek
4Dotyczy budowy biologicznych oczyszczalni ściekówwniosek
5Dotyczy kanalizacji deszczowej oraz opłat za odprowadzenie wód opadowych do kanalizacjiwniosek
6Dotyczy kontaktu do Inspektora ochrony danychwniosek
7Dotyczy kwoty wydatkowanej w 2019 i 2020 przez gminę na nauczycieli religiiwniosek
8Dotyczy nagród dla pracowników, budżetu i zadłużenia gminy za 2020 rokwniosek
9Dotyczy prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu w 2020wniosek
10Dotyczy środków przeznaczonych na fotowoltaikęwniosek


4 marca 2021, 11:37

Elżbieta Sosnowska

4 marca 2021 14:18