A+
A-
Niedziela, 03 grudnia 2023 Franciszka, Ksawerego, Kasjana

Tekst alternatywny
Tekst alternatywny

Rejestr wniosków 2019 r

Nr Przedmiot wniosku Wniosek wraz z odpowiedzią
1 Dotyczy danych o spółce wodno – melioracyjnej wniosek
2 Dotyczy czasowego odebrania zwierzęcia właścicielowi  wniosek
3 Dotyczy audytu wewnętrznego  wniosek
4 Dotyczy ochrony zwierząt  wniosek
5 Dotyczy opracowania programu opieki nad zabytkami wniosek
6 Dotyczy siatki bezpieczeństwa z planu zarządzania kryzysowego wniosek
 7 Dotyczy obligacji i oprocentowania   wniosek
8 Dotyczy Inspektora Ochrony Danych   wniosek
9 Dotyczy zadłużenia gminy    wniosek
10 Dotyczy audytu wewnętrznego     wniosek
11 Dotyczy wniosków dyrektorów szkół    wniosek
12  Dotyczy faktur i umów z dostaw/zakupu gazu ziemnego    wniosek
13  Dotyczy wykazu sołtysów 2019-2024     wniosek
14  Dotyczy BIP   wniosek
15  Dotyczy bezpieczeństwa elektronicznego   wniosek
16  Dotyczy książek dróg wraz  z ewidencją zjazdów na drogi leśne   wniosek
17  Dotyczy podatku VAT   wniosek
18 Dotyczy pism protestacyjnych w temacie ferm i hodowli zwierząt    wniosek
19  Dotyczy Inspektora Danych Osobowych     wniosek
20  Dotyczy jakości działań instytucji publicznych na poziomie lokalnym     wniosek
21 Dotyczy audytu wewnętrznego    wniosek
22 Dotyczy współpracy Gminy z innymi podmiotami   wniosek
23 Dotyczy konsultacji ws. MegaUstawy o wspieraniu i rozwoju sieci telekomunikacyjnych min. 5G dw.media    wniosek
24 Dotyczy działań odszkodowawczych tytułem utraty wartości nieruchomości, zdrowia i życia, których strona jest Gmina wniosek
25 Dotyczy lokalizacji budowy stacji bazowych telefonii komórkowej   wniosek
26 Dotyczy adresu e-mail do biura rady, sekretarza i informatyka     wniosek
27 Dotyczy oczyszczalni ścieków wniosek
28 Dotyczy potencjału rynku partnerstwa publiczno – prywatnego w obszarze gospodarki wodno – kanalizacyjnej wniosek
29 Dotyczy zagrożeń płynących z korzystania z urządzeń bezprzewodowych i uświadamiania obywateli   wniosek
30 Dotyczy lokalizacji budowy stacji bazowych telefonii komórkowej wniosek
31 Dotyczy spalania śmieci i odpadów wniosek
32 Dotyczy korzystania z systemu informacji prawnej wniosek
33 Dotyczy informacyjnych materiałów związanych ze stosowaniem szczepionek wniosek
34 Dotyczy zbiorników retencyjnych wniosek
35 Dotyczy ilości osób zatrudnionych w urzędzie wniosek
36 Dotyczy ujęcia wody w Przyłogach wniosek
37 Dotyczy przyjęcia stanowiska w sprawie dopuszczonych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisko wniosek
38 Dotyczy polowań zbiorowych wniosek
39 Dotyczy audytu wewnętrznego wniosek
40 Dotyczy bezdomnych zwierząt ( sprawa w toku) wniosek

30 października 2019, 13:31

Elżbieta Sosnowska

26 maja 2020 10:26