A+
A-
Sobota, 16 października 2021 Gawla, Ambrozego

Tekst alternatywny
Tekst alternatywny

Wpis do rejestru działalności regulowanej, polegającej na świadczeniu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie Gminy Smyków

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Oświadczenie o spełnieniu warunków


20 listopada 2017, 09:31

Elżbieta Sosnowska

2 grudnia 2020 12:05