A+
A-
Niedziela, 03 lipca 2022 Jacka, Anatola, Tomasza

Tekst alternatywny
Tekst alternatywny

Wpis do rejestru działalności regulowanej, polegającej na świadczeniu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie Gminy Smyków

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Oświadczenie o spełnieniu warunków


20 listopada 2017, 09:31

Elżbieta Sosnowska

22 czerwca 2022 09:43