A+
A-
Środa, 07 grudnia 2022 Marcina, Ambrożego, Teodora

Tekst alternatywny
Tekst alternatywny

Rada

Skład Rady

1. Jarek Danuta  – Przewodnicząca Rady, e-mail jarekdanuta@wp.pl
2. Lesiak Grzegorz  – Zastępca Przewodniczącej
3.Czaja Norbert Emil
4.Curzytek Bernarda Jolanta ,
5.
Janus Dariusz Jerzy,
6. Kochel Dariusz,
7. Kochel Urszula Jadwiga,
8. Kozłowski Stanisław ,
9. Krakowiak Robert ,
10. Opara Beata Agata,
11. Paluch Andrzej Sławomir,
12. Rogula Katarzyna Barbara,
13. Wanat Grzegorz Michał,
14. Węgierek Grażyna Elżbieta,
15. Włoszczyński Wojciech

Przewodnicząca Rady Gminy Smyków Danuta Jarek lub z-ca Przewodniczącej  Grzegorz Lesiak przyjmują interesantów we wtorki w godzinach od 14.30 do 17.00.

 


30 listopada 2016, 10:48

Mateusz Kuleta

10 stycznia 2022 15:10