A+
A-
Sobota, 18 maja 2024 Eryka, Feliksa, Jana

Tekst alternatywny
Tekst alternatywny

Dostawa węgla kamiennego eko – groszek na sezon grzewczy 2024/2025 do Urzędu Gminy w Smykowie i jednostek organizacyjnych Gminy Smyków

Ogłoszenie

SWZ

Załączniki

poniżej link do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4d12b28c-135a-11ef-9381-e6cc5d6d04e5


16 maja 2024, 11:15

Elżbieta Sosnowska

16 maja 2024 11:16


„Rozbudowa budynku Urzędu Gminy o windę zewnętrzną wraz z przebudową linii kablowej średniego napięcia (SN) kolidującej z planowaną rozbudową oraz rozbiórką masztu flagowego”

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ)

Załączniki do SWZ 1-9

Załącznik_nr_10_Przedmiary

Załącznik_nr_11_Dokumentacja


14 marca 2024, 14:06

Elżbieta Sosnowska

14 marca 2024 14:08


„Przebudowa drogi gminnej Nr 382019T w miejsc. Piaski Królewieckie gm. Smyków”

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia

Załączniki do SWZ

zal_10_ Przedmiar robót

zał_nr_11 Dokumentacja_Rys 4 Niweleta1

zał_11_Dokumentacja_ Rys 4. Niweleta2

zal_11_Dokumentacja_Przekrój _rys3

zal_nr_11_Dokumentacja_Przekrój_rys4

zał.nr 11 Dokumentacja opis

zał_11_Dokumentacja proj zagosp

 


12 lutego 2024, 14:02

Elżbieta Sosnowska

12 lutego 2024 14:09


„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Smyków oraz z PSZOK w Miedzierzy”

Odnośnik do postępowania na platformie e-zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-34fffb7d-8f54-11ee-b55a-a22b2d7f700e

 


30 listopada 2023, 10:29

Elżbieta Sosnowska

30 listopada 2023 10:31


Aktualizacja koncepcji obsługi komunikacyjnej kompleksu usługowego i przedszkola dla drogi krajowej nr 74 w Smykowie

Odnośnik do postępowania na platformie e-zamówienia:https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-92d99ea1-5082-11ee-a60c-9ec5599dddc1


11 września 2023, 13:28

Elżbieta Sosnowska

11 września 2023 13:37


„Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Kielcach w roku szkolnym 2023/2024”

Odnośnik do postępowania na platformie e-zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-57ed36c2-3688-11ee-a60c-9ec5599dddc1


9 sierpnia 2023, 12:20

Elżbieta Sosnowska

9 sierpnia 2023 13:20


Budowa (przebudowa) drogi gminnej nr 382012T Rozgół -Pokoradz – 2 postępowanie

Odnośnik do postępowania na platformie e-zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2f1c2b47-34ee-11ee-a60c-9ec5599dddc1


7 sierpnia 2023, 11:48

Elżbieta Sosnowska

7 sierpnia 2023 11:48


Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie: Usługa wyżywienia (catering) dla dzieci, uczęszczających do Przedszkola w Smykowie, Punktu Przedszkolnego w Miedzierzy oraz Klubu dziecięcego SMYKI w Królewcu


14 lipca 2023, 13:12

Mateusz Kuleta

14 lipca 2023 13:12


Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie: Dowóz uczniów zamieszkałych na terenie gminy Smyków


14 lipca 2023, 13:10

Mateusz Kuleta

14 lipca 2023 13:10


Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie: Budowa drogi dojazdowej do pól w miejsc. Miedzierza – 3


11 lipca 2023, 13:47

Mateusz Kuleta

11 lipca 2023 15:00


Ogłoszenie o zamówieniu Droga Rozgół -Pokoradz


5 lipca 2023, 11:19

Mateusz Kuleta

5 lipca 2023 11:19


„Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowo-handlowego w części budynku na Klub Seniora w msc. Smyków”

Odnośnik do postępowania na platformie e-zamówienia:https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e5ed6349-0501-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b


7 czerwca 2023, 10:59

Elżbieta Sosnowska

7 czerwca 2023 15:17


Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie: Budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Miedzierza – 2 postępowanie

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ce65cc5e-0047-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b


1 czerwca 2023, 11:21

Mateusz Kuleta

1 czerwca 2023 11:30


Dostawa węgla kamiennego eko – groszek na sezon grzewczy 2023/2024 do Urzędu Gminy w Smykowie i jednostek organizacyjnych Gminy Smyków

Odnośnik do postępowania na platformie e-zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-956561aa-f563-11ed-9355-06954b8c6cb9


18 maja 2023, 13:30

Elżbieta Sosnowska

18 maja 2023 13:30


Zamówienie udzielane w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy na zadanie: „Budowa drogi dojazdowej do pól w miejsc. Miedzierza”

Odnośnik do postępowania na platformie e-zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-34490a15-e00a-11ed-9355-06954b8c6cb9


21 kwietnia 2023, 09:59

Mateusz Kuleta

21 kwietnia 2023 09:59


Budowa dróg na terenie gminy Smyków

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-51ec7d1c-c882-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b


22 marca 2023, 11:34

Elżbieta Sosnowska

22 marca 2023 11:39


Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Smyków oraz z PSZOK w Miedzierzy”


12 grudnia 2022, 12:32

Mateusz Kuleta

22 grudnia 2022 09:41


Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie: „Budowa budynku użyteczności kulturalno- społecznej z dwustanowiskowym garażem dla OSP Przyłogi”


31 października 2022, 15:27

Mateusz Kuleta

28 listopada 2022 23:50


„Zakup i montaż elementu małej architektury w postaci urządzeń zabawowych wraz z zabezpieczeniem strefy upadku przy placu zabaw przedszkola w Smykowie”


18 października 2022, 12:50

Elżbieta Sosnowska

14 grudnia 2022 14:28


Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi dla miejscowości Przyłogi w gminie Smyków – Etap I


6 października 2022, 15:26

Mateusz Kuleta

21 października 2022 10:34


Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie: „Usługa wyżywienia (catering) dla dzieci, uczęszczających do Klubu dziecięcego SMYKI w Królewcu w roku 2022/2023”


5 października 2022, 13:19

Mateusz Kuleta

14 października 2022 15:14


„Usługa wyżywienia (catering) dla dzieci, uczęszczających do Klubu dziecięcego SMYKI w Królewcu w roku 2022/2023”


19 września 2022, 11:46

Elżbieta Sosnowska

27 września 2022 10:30


Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Smyków GT-1 w miejscowości Wólka Smolana”


1 września 2022, 12:47

Elżbieta Sosnowska

11 października 2022 14:23


Dostawa węgla kamiennego eko – groszek na sezon grzewczy 2022/2023 do Urzędu Gminy w Smykowie i jednostek organizacyjnych Gminy Smyków


30 sierpnia 2022, 12:22

Elżbieta Sosnowska

9 września 2022 17:08


Dowóz uczniów zamieszkałych na terenie gminy Smyków


3 sierpnia 2022, 11:23

Elżbieta Sosnowska

11 sierpnia 2022 10:22


„Budowa drogi wewnętrznej nr KDW 13 w miejscowości Królewiec”


13 lipca 2022, 12:04

Elżbieta Sosnowska

28 lipca 2022 10:09


„Zakup i montaż elementu małej architektury w postaci urządzeń zabawowych wraz z zabezpieczeniem strefy upadku przy placu zabaw przedszkola w Smykowie”


5 lipca 2022, 13:21

Elżbieta Sosnowska

13 lipca 2022 10:33


„Dostawa węgla kamiennego eko – groszek na sezon grzewczy 2022/2023 do Urzędu Gminy w Smykowie i jednostek organizacyjnych Gminy Smyków”


29 czerwca 2022, 10:42

Elżbieta Sosnowska

7 lipca 2022 09:26


„Dowóz uczniów zamieszkałych na terenie gminy Smyków”


27 czerwca 2022, 13:34

Elżbieta Sosnowska

5 lipca 2022 10:55


„Usługa cateringu dla przedszkolaków w roku szkolnym 2022/2023”


23 czerwca 2022, 12:13

Elżbieta Sosnowska

1 lipca 2022 10:05


„Zakup i montaż elementu małej architektury w postaci urządzeń zabawowych wraz z zabezpieczeniem strefy upadku przy placu zabaw przedszkola w Smykowie”


9 czerwca 2022, 13:23

Elżbieta Sosnowska

22 czerwca 2022 10:26


„Budowa drogi wewnętrznej nr KDW 13 w miejscowości Królewiec”


13 maja 2022, 13:59

Elżbieta Sosnowska

2 czerwca 2022 10:16


„Remont i budowa dróg na terenie gminy Smyków” Zad. Nr 1 Budowa drogi dojazdowej do pól w miejsc. Miedzierza Zad. Nr 2 Remont drogi gminnej nr 382007T Salata-Muszczarz-Granica gminy


3 marca 2022, 13:52

Elżbieta Sosnowska

18 marca 2022 12:07


Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie doradztwa, dozoru i nadzoru nad wykonaniem otworu poszukiwawczo rozpoznawczego wód termalnych Smyków GT-1 w miejscowości Wólka Smolana


18 lutego 2022, 20:56

Mateusz Kuleta

29 marca 2022 11:25


„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Smyków oraz z PSZOK w Miedzierzy”


29 października 2021, 09:28

Elżbieta Sosnowska

15 listopada 2021 09:38


Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Miedzierza (gmina Smyków)


6 października 2021, 10:05

Elżbieta Sosnowska

18 października 2021 12:03


Usługa cateringu dla przedszkolaków w roku szkolnym 2021/2022


6 października 2021, 09:55

Elżbieta Sosnowska

14 października 2021 09:25


Usługa cateringu dla przedszkolaków w roku szkolnym 2021/2022


20 września 2021, 10:00

Elżbieta Sosnowska

28 września 2021 10:28


„Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Miedzierza (gmina Smyków)”


10 września 2021, 10:55

Elżbieta Sosnowska

27 września 2021 10:14


Zakup i montaż pierwszego wyposażenia oraz zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych do zadania p.n. Klub dziecięcy SMYKI


8 września 2021, 09:55

Elżbieta Sosnowska

23 marca 2022 13:20


Budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Smyków


17 sierpnia 2021, 11:53

Elżbieta Sosnowska

8 września 2021 09:42


„Usługa cateringu dla przedszkolaków w roku szkolnym 2021/2022”


10 sierpnia 2021, 11:48

Elżbieta Sosnowska

26 sierpnia 2021 10:18


„Usługa cateringu dla przedszkolaków w roku szkolnym 2021/2022”


15 lipca 2021, 08:32

Elżbieta Sosnowska

2 sierpnia 2021 13:19


„Dostawa węgla kamiennego eko – groszek na sezon grzewczy 2021/2022 do Urzędu Gminy w Smykowie i jednostek organizacyjnych Gminy Smyków”


27 maja 2021, 10:51

Elżbieta Sosnowska

10 czerwca 2021 10:06


„Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej Nr 19 w miejsc. Piaski Królewieckie gm. Smyków”


16 kwietnia 2021, 14:42

Mateusz Kuleta

5 maja 2021 09:46


„ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY SMYKÓW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH”


9 marca 2021, 12:03

Elżbieta Sosnowska

15 marca 2021 08:36


„Zaprojektowanie i budowa budynku kontenerowego klubu dziecięcego w miejscowości Królewiec, gmina Smyków”, z programu rządowego „MALUCHY+” 2021”


16 lutego 2021, 10:05

Elżbieta Sosnowska

27 maja 2022 10:57


„Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Smyków dla miejscowości Smyków, Królewiec, Królewiec Poprzeczny, Salata, Zastawie, Adamów, Piaski Królewieckie”.Etap V- Piaski Królewieckie (część południowa)Etap VI- Smyków (część południowa)- Ostre Górki”

Wyjaśnienia 1

Wyjaśnienia 2

Wyjaśnienia 3

Informacja z art. 222 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja z otwarcia ofert postępowania na:„Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Smyków dla miejscowości Smyków, Królewiec, Królewiec Poprzeczny, Salata, Zastawie, Adamów, Piaski Królewieckie”.Etap V- Piaski Królewieckie (część południowa)Etap VI- Smyków (część południowa)- Ostre Górki”


3 lutego 2021, 14:03

Elżbieta Sosnowska

18 lutego 2021 14:24


„Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Smyków dla miejscowości Smyków, Królewiec, Królewiec Poprzeczny, Salata, Zastawie, Adamów, Piaski Królewieckie”.Etap V- Piaski Królewieckie (część południowa)Etap VI- Smyków (część południowa)- Ostre Górki”


23 grudnia 2020, 12:46

Elżbieta Sosnowska

23 grudnia 2020 12:46


„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Smyków oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miedzierzy w okresie od 1 stycznia 2021roku do 31 grudnia 2021roku ”


29 października 2020, 14:48

Elżbieta Sosnowska

29 października 2020 14:48


Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyłogach


22 września 2020, 13:10

Mateusz Kuleta

28 września 2020 12:29


„Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze dojazdowej do pól Smyków – Orlik”


3 września 2020, 13:19

Elżbieta Sosnowska

4 września 2020 13:33


„Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kozowie”


29 lipca 2020, 12:33

Elżbieta Sosnowska

4 sierpnia 2020 13:16


„Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Salata, Muszczarz”


22 lipca 2020, 12:41

Elżbieta Sosnowska

22 lipca 2020 12:41


„Usługa cateringu dla przedszkolaków w roku szkolnym 2020/2021”


14 lipca 2020, 12:00

Elżbieta Sosnowska

14 lipca 2020 12:00


Dowóz uczniów zamieszkałych na terenie gminy Smyków


2 lipca 2020, 08:46

Elżbieta Sosnowska

2 lipca 2020 08:46


Dostawa węgla kamiennego eko – groszek na sezon grzewczy 2020/2021 do Urzędu Gminy w Smykowie i jednostek organizacyjnych Gminy Smyków


9 czerwca 2020, 14:39

Elżbieta Sosnowska

16 czerwca 2020 11:40


„Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Smyków dla miejscowości Smyków, Królewiec, Królewiec Poprzeczny, Salata, Zastawie, Adamów, Piaski Królewieckie”- etap IV: Adamów, Piaski Królewieckie (część północna)”

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 Formularz_oferty

Załącznik nr: 1a Oświadczenie o podwykonawcach

Załącznik nr 1b Wykaz_osób

Załącznik nr 2 istotne_postanowienia

Załącznik nr 3 oświadczenie warunki-udziału

Załącznik nr 4_oświadczenie-podstawy-wykluczenia

Załącznik nr 5 grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 Wykaz_osób

Załącznik nr 7 Wzór umowy

Załącznik nr 8 Wykaz_robót

Zał nr 9 – przedmiary

Zał nr 10 dokumentacja projektowa

Załącznik nr 11oświadczenie o niezaleganiu

Decyzja – pozwolenie na budowę

 


24 marca 2020, 13:09

Elżbieta Sosnowska

2 kwietnia 2020 12:03


„Remont drogi gminnej nr 382012T relacji Rozgół -Pokoradz oraz remont drogi gminnej nr 382003T Miedzierza -Pokoradz”

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik_nr_1_Formularz_Oferty

Zalacznik_nr_2_Informacja_o_Podwykonawcach

Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_Warunki_Udzialu_Postepowanie

Zalacznik_nr_4_Oswiadczenie_Podstawy_Wykluczenia

Zalacznik_nr_5_Grupa_Kapitalowa

Zalacznik_nr_6_Wykaz_Osob

Zalacznik_nr_7_Wzor_Umowy

Zalacznik_nr_8_Wykaz_Robot

Zalacznik_ nr_ 9 przedmiar 382003T

Zalacznik_nr_ 9_ przedmiar 382012T

Zalacznik_ nr_10_ dok proj 382012T

Załacznik_ nr_ 10_ Dok proj 382003T

Zalacznik_nr_11_Istotne_Postanowienia


12 marca 2020, 13:56

Elżbieta Sosnowska

12 marca 2020 13:56


„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Miedzierza” o docelowej średniodobowej przepustowości 300 m3/dobę, obciążenie 3750 RLM”

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja dla wykonawców nr 1

Załącznik nr 6 Wykaz_osób po modyfikacji

Załącznik nr 6a Wykaz osób do punktacji _po modyfikacji

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ art 24a

Załącznik nr 1 Formularz_oferty

Załącznik nr 1a informacja o podwykonawcach

Załącznik nr 2 oświadczenie o niezaleganiu

Załącznik nr 3 oświadczenie warunki-udzialu-postepowanie

Załącznik nr 4_oświadczenie-podstawy-wykluczenia

Załącznik nr 5 grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 Wykaz_osób

Załącznik nr 6a Wykaz osób do punktacji

Załącznik nr 7 Wzór umowy

Załącznik nr 8 Wykaz_robót 

Załącznik nr. 9 Przedmiar robót

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Załącznik nr 10 Projekt budowlany

Projekt wykonawczy

Załącznik nr 11 istotne_postanowienia

 

 

 


27 grudnia 2019, 09:43

Elżbieta Sosnowska

23 stycznia 2020 08:43


„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Smyków oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miedzierzy w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku ”

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja dla wykonawców nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr_1-Opis_przedmiotu_zamówienia-2020r-1

Załącznik nr 2

Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 oświadczenie_warunki-udziału-postepowanie

Załącznik nr 4_oświadczenie-podstawy-wykluczenia

Załącznik nr 5 – wykaz usług

załącznik nr 6 grupa kapitałowa

Załącznik nr 7 projekt umowy


17 grudnia 2019, 12:49

Elżbieta Sosnowska

18 grudnia 2019 12:33


„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Smyków oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miedzierzy w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku ”

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 – Opis_przedmiotu_zamówienia 2020r

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 Oświadczenie_warunki-udziału-po stepowanie

Załącznik nr 4_Oświadczenie-podstawy-wykluczenia

Załącznik nr 5 – Wykaz usług

załącznik nr 6 – Grupa kapitałowa

Załącznik nr 7 – Projekt umowy


29 listopada 2019, 09:19

Elżbieta Sosnowska

29 listopada 2019 13:28


„Budowa drogi dojazdowej do pól Smyków – Adamów”

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik_nr_1_Formularz_oferty

Załącznik_nr_2_Informacja_o_podwykonawcach

Załącznik_nr_3_Oświadczenie_warunki_udziału_postępowanie

Załącznik_nr_4_Oświadczenie_podstawy_wykluczenia

Załącznik_nr_5_Grupa_kapitałowa

Załącznik_nr_6_Wykaz_osób

Załącznik_nr_7_Wzór_umowy

Załącznik_nr 8_Wykaz_robót

Załącznik_nr  9_Przedmiar robót

Załącznik_nr 10_rys_1

Załącznik_nr 10_rys_2

Załącznik_nr 10_rys_3

Załącznik_nr 10_rys_4

Załącznik_nr 10_rys_5

Załącznik_nr_10_rys_6

Załącznik_nr_10_rys_7

Załącznik_10_opis techniczny

Załacznik_10_SST

Załącznik_10_ Bariery ochronne stalowe

Załącznik_10_StrTyt

Załącznik_nr_11_Istotne_Postanowienia

 

 


4 września 2019, 10:55

Elżbieta Sosnowska

4 września 2019 10:55


„Usługa cateringu dla przedszkolaków w roku szkolnym 2019/2020”

Ogłoszenie/SIWZ

Załącznik-nr-1-Umowa-catering

Załącznik-nr-2-Oferta-cenowa

Załącznik-nr-3-oswiadczenie-warunki-udzialu

Załącznik-nr-4-oswiadczenie-podstawy-wykluczenia

Załącznik-nr-5 szczegółowy opis przedmiotu_zamówienia-catering 2019r_

Załącznik-nr-6-Wykaz_usług

Załącznik-nr-7-wykaz-osób

Załącznik-nr-8-Wykaz_narzędzi

Załącznik-nr-9-Wykaz_usług-do-punktacji-002


24 lipca 2019, 08:51

Elżbieta Sosnowska

24 lipca 2019 08:51


„Remont drogi gminnej Nr 382014T Zastawie-granica gminy – na długości 898,48 mb, szer. drogi- 4,5 m”

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja dla wykonawców Nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik_nr_1_Formularz_oferty

Załącznik_nr_2_Informacja_o_podwykonawcach

Załącznik_nr_3_Oświadczenie_warunki_udziału_postępowanie

Załącznik_nr_4_Oświadczenie_podstawy_wykluczenia

Załącznik_nr_5_Grupa_Kapitałowa

Załącznik_nr_6_Wykaz_Osób

Załącznik_nr_7_Wzór_umowy

Załącznik_nr_8_Wykaz_robót

Załącznik_nr_9_Przedmiar robót 

Załącznik_nr_10_Dok._projektowa

Załącznik_nr_11_Istotne_Postanowienia


28 maja 2019, 09:18

Elżbieta Sosnowska

10 czerwca 2019 13:07


„Dostawa węgla kamiennego eko – groszek na sezon grzewczy 2019/2020 do Urzędu Gminy w Smykowie i jednostek organizacyjnych Gminy Smyków”

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 Wzór umowy

Załącznik nr 2 Oferta cenowa

Załącznik nr 3 Oświadczenie warunki-udziału-postępowanie

Załącznik nr 4 Oświadczenie-podstawy-wykluczenia

Załącznik nr 5 Grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 Wykaz dostaw


28 maja 2019, 08:53

Elżbieta Sosnowska

28 maja 2019 08:53


Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej wraz z przyobiektową oczyszczalnią ścieków i oświetleniem terenu na działce nr 209, obręb ew. Stanowiska, jedn. ew. Smyków

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 23.08.2019 roku

Informacja dla wykonawców nr 3

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 Informacja do wykonawców  nr 1

Informacja dla wykonawców nr 2

Informacja nr 1 dla Wykonawców – (informacja załączona omyłkowo, dotyczy innego przetargu)

SIWZ_budynek

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 Formularz_oferty

Załącznik nr 1a Oświadczenie o podwykonawcach

Załącznik nr 1b Wykaz osób do punktacji

Załącznik nr 2 oświadczenie-o-niezaleganiu

Załącznik nr_3_oświadczenie_warunki-udziału-postepowanie

Załącznik nr_4_oswiadczenie-podstawy-wykluczenia

Załącznik nr 5 grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 Wykaz Osob

Załącznik nr 7 Wzór_umowy

Załącznik nr 8 Wykaz_robót

Zał nr 9. Przedmiar-2 etapy 04

Pozwolenie na budowę

załącznik nr 11 istotne_postanowienia

Załącznik nr 12-harmonogram

Branża budowlana PDF

Branża elektryczna PDF

Branża sanitarna PDF

 

 

 


29 kwietnia 2019, 10:26

Elżbieta Sosnowska

26 sierpnia 2019 13:07


Dostawa energii elektrycznej dla Urzędu Gminy Smyków i jednostek organizacyjnych Gminy

SIWZ-energia-elektryczna

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik Nr 1

Załącznik nr 2 Oferta cenowa

Załącznik nr 3 oświadczenie_warunki-udziału-postępowanie

Załącznik nr 4_oświadczenie-podstawy-wykluczenia

Załącznik nr 5 grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 wzór_umowy


15 kwietnia 2019, 10:20

Elżbieta Sosnowska

15 kwietnia 2019 10:23


„Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej wraz z przyobiektową oczyszczalnią ścieków i oświetleniem terenu na działce nr 209, obręb ew. Stanowiska, jedn. ew. Smyków”

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 1a Oświadczenie o podwykonawcach

Załącznik nr 1b Wykaz osób do punktacji

załącznik nr 2 oświadczenie o niezaleganiu

Załącznik nr 3 oświadczenie warunki udziału w postępowaniu

załącznik nr 4 oświadczenie podstawy wykluczenia

załącznik nr 5 grupa kapitałowa

załącznik nr 6 wykaz osób

załącznik nr 7 Wzór umowy

załącznik nr 8 wykaz robót

załącznik nr 9 Przedmiar

załącznik nr 10 dokumentacja projektowa

załącznik nr 11 istotne postanowienia

załącznik nr 12 harmonogram

Pozwolenie na budowę


1 marca 2019, 11:29

Elżbieta Sosnowska

1 marca 2019 11:29


„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Smyków oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miedzierzy w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku ”

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik_nr_1_do_SIWZ_-_SOPZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 Oświadczenie warunki-udziału-postępowanie

Załącznik nr 4 Oświadczenie-podstawy-wykluczenia

Załącznik nr 5 – Wykaz usług

Załącznik nr 6 Grupa kapitałowa

Załącznik nr 7 Projekt umowy

Załącznik nr 8 Wykaz narzędzi i urządzeń

Zestawienie_nr_1_do_SOPZ

Zestawienie_Nr_2_do_SOPZ


27 listopada 2018, 14:49

Elżbieta Sosnowska

27 listopada 2018 14:49


„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Smyków oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miedzierzy w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku ”

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik_Nr_1_do_SIWZ_-_SOPZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 oświadczenie warunki-udziału-postepowanie

Załącznik nr 4 oświadczenie-podstawy-wykluczenia

Załącznik nr 5 – wykaz usług

Załącznik nr 6 grupa kapitałowa

Załącznik nr 7 projekt umowy

Załącznik nr 8 wykaz narzędzi i urządzeń

Zestawienie_nr_1_do_SOPZ

Zestawienie_Nr_2_do_SOPZ


14 listopada 2018, 12:12

Elżbieta Sosnowska

14 listopada 2018 12:12


„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Miedzierzy”

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Informacja nr 1 dla Wykonawców

Informacja nr 1 dla wykonawców

Informacja nr 2 dla wykonawców

Informacja nr 2 dla wykonawców

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ art 24aa

SIWZ art 24aa

Załącznik nr 1 Formularz_oferty

Załącznik nr 1 Formularz_oferty

Załącznik nr 1a informacja o podwykonawcach

Załącznik nr 1a informacja o podwykonawcach

Załącznik nr 2 oświadczenie o niezaleganiu

Załącznik nr 2 oświadczenie o niezaleganiu

Załącznik nr 3 oświadczenie warunki-udzialu-postepowanie

Załącznik nr 3 oświadczenie warunki-udzialu-postepowanie

Załącznik nr 4 oświadczenie-podstawy-wykluczenia

Załącznik nr 4 oświadczenie-podstawy-wykluczenia

Załącznik nr 5 grupa kapitałowa

Załącznik nr 5 grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 Wykaz_osób

Załącznik nr 6 Wykaz_osób

Załącznik nr 6a Wykaz osób do punktacji

Załącznik nr 6a Wykaz osób do punktacji

Załącznik nr 7 Wzór umowy

Załącznik nr 7 Wzór umowy

Załącznik nr 8 Wykaz_robót

Załącznik nr 8 Wykaz_robót

Załącznik nr 9 istotne_postanowienia

Załącznik nr 9 istotne_postanowienia

Załącznik nr 12-harmonogram

Przedmiar oczyszczalnia-całość

OPERAT WODNOPRAWNY

PB Architektura i konstrukcja Smyków

POZWOLENIA PROJEKT WYKONAWCZY


18 września 2018, 13:11

Elżbieta Sosnowska

27 września 2018 12:40


„Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej wraz z przyobiektową oczyszczalnią ścieków i oświetleniem terenu na działce nr 209, obręb ew. Stanowiska, jedn. ew. Smyków”

Odpowiedzi na pytania – Informacja dla Wykonawców nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SIWZ_

Załącznik nr 1 Formularz_oferty

Załącznik nr 1 Formularz_oferty.doc

Załącznik nr 1a Oświadczenie o podwykonawcach

Załącznik nr 1a Oświadczenie o podwykonawcach.doc

Załącznik nr 1b Wykaz osób do punktacji

Załącznik nr 1b Wykaz osób do punktacji.doc

Załącznik nr 2 Oświadczenie-o-niezaleganiu

Załącznik nr 2 Oświadczenie-o-niezaleganiu

Załącznik nr 3 Oświadczenie warunki-udziału-postępowanie

Załącznik nr 3 Oświadczenie warunki-udziału-postępowanie

Załącznik nr 4 Oświadczenie-podstawy-wykluczenia

Załącznik nr 4 Oświadczenie-podstawy-wykluczenia

Załącznik nr 5 grupa kapitałowa

Załącznik nr 5 grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 Wykaz osób

Załącznik nr 6 Wykaz osób

Załącznik nr 7 Wzór_umowy

Załącznik nr 7 Wzór_umowy

Załącznik nr 8 Wykaz_robót

Załącznik nr 8 Wykaz_robót

Zał 9 Przedmiar Stanowiska

Zał 10.Branża sanitarna PDF

Zał 10. Branża elektryczna PDF

Zał 10 Branża budowlana PDF

Załącznik nr 11 Istotne_postanowienia

Załącznik nr 11 Istotne_postanowienia

Załącznik nr 12-Harmonogram

Pozwolenie na budowę

 


13 września 2018, 12:20

Elżbieta Sosnowska

21 września 2018 13:33


„Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejsc. Miedzierza”

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik_nr_1_Formularz_Oferty

Załącznik_nr_1_Formularz_Oferty.doc

Załącznik_nr_1a_Informacja_o_Podwykonawcach

Załącznik_nr_1a_Informacja_o_Podwykonawcach.doc

Załącznik_nr_1b_Wykaz_Osób_do_punktacji

Załącznik_nr_1b_Wykaz_Osób_do_punktacji.doc

Załącznik_nr_2_Oświadczenie_o_niezaleganiu

Załącznik_nr_2_Oświadczenie_o_Niezaleganiu

Załącznik_nr_3_Oświadczenie_Warunki_Udziału_Postępowanie Załącznik_nr_3_Oświadczenie_Warunki_Udziału_Postępowanie

Załącznik_nr_4_Oświadczenie_Podstawy_Wykluczenia

Załącznik_nr_4_Oświadczenie_Podstawy_Wykluczenia

Załącznik_nr_5_Grupa_Kapitałowa

Załącznik_nr_5_Grupa_Kapitałowa

Załącznik_nr_6_Wykaz_Osób

Załącznik_nr_6_Wykaz_Osób

Załącznik_nr_7_Wzór_Umowy

Załącznik_nr_7_Wzór_Umowy.docx

Załącznik_nr_8_Wykaz_Robót

Załacznik_nr_8_Wykaz_Robot

Zał nr 9 przedmiar robót

Zał 10 OPIS TECHNICZNY

Zał nr 10SPECYFIKACJA PRAC

Zał nr 10 RYS2

Zał nr 10 RYS3

Zał nr 10 RYS4

Załącznik_nr_11_Istotne_Postanowienia

Załącznik_nr_11_Istotne_Postanowienia


10 września 2018, 14:03

Elżbieta Sosnowska

10 września 2018 14:03


Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejsc. Miedzierza

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zalacznik_nr_1_Formularz_Oferty

Zalacznik_nr_1a_Informacja_o_Podwykonawcach

Zalacznik_nr_1b_Wykaz_Osob_do_punktacji

Zalacznik_nr_2_Oswiadczenie_o_Niezaleganiu

Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_Warunki_Udzialu_Postepowanie

Zalacznik_nr_4_Oswiadczenie_Podstawy_Wykluczenia

Zalacznik_nr_5_Grupa_Kapitalowa

Zalacznik_nr_6_Wykaz_Osob

Zalacznik_nr_7_Wzor_Umowy

Zalacznik_nr_8_Wykaz_Robot

Zal nr 9 Przedmiar Robót

zal 10 OPIS TECHNICZNY

Zał nr 10SPECYFIKACJA PRAC

Zał nr 10 RYS2

Zał nr 10 RYS3

ZAł nr 10 RYS4

Zalacznik_nr_11_Istotne_Postanowienia


23 sierpnia 2018, 13:55

Anna Wierzbowska

23 sierpnia 2018 14:30


„Usługa cateringu dla przedszkolaków w roku szkolnym 2018/2019”

Odp. na pytania – Informacja nr 1 dla Wykonawców

Ogłoszenie/SIWZ

Załącznik nr 1 Umowa

Załącznik nr 2 Oferta cenowa

Załącznik nr 3 Oświadczenie warunki-udziału

Załącznik nr 4 Oświadczenie-podstawy-wykluczenia

Załącznik nr 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 6 Wykaz_usług

Załącznik nr 7 Wykaz osób

Załącznik nr 8 Wykaz_narzędzi

Załącznik nr 9 Wykaz usług do punktacji


13 sierpnia 2018, 13:47

Elżbieta Sosnowska

22 sierpnia 2018 23:34


„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Miedzierzy”

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odp. na pytania – Informacja dla Wykonawców nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ art 24aa

Załącznik nr 1 Formularz_oferty

Załącznik nr 1a informacja o podwykonawcach

Załącznik nr 2 oświadczenie o niezaleganiu

Załącznik nr 3 oświadczenie warunki-udzialu-postepowanie

Załącznik nr 4 oświadczenie-podstawy-wykluczenia

Załącznik nr 5 grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 Wykaz_osób

Załącznik nr 6a Wykaz Osób do punktacji

Załącznik nr 7 Wzór umowy

Załącznik nr 8 Wykaz_robót

Załącznik nr 9 istotne postanowienia

Załącznik nr 12-harmonogram

Przedmiar oczyszczalnia-całość

OPERAT WODNOPRAWNY

PB Architektura i konstrukcja Smyków

POZWOLENIA

PROJEKT WYKONAWCZY


9 sierpnia 2018, 13:06

Elżbieta Sosnowska

16 sierpnia 2018 12:06


Dostawa wyposażenia

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 Projekt umowy

Załącznik nr 2 Oferta cenowa

Załącznik nr 3 Oświadczenie warunki-udziału-postępowanie

Załącznik nr 4 Oświadczenie-podstawy-wykluczenia

Załącznik nr 5 Grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 Opis przedmiotu zamówienia


7 czerwca 2018, 14:20

Elżbieta Sosnowska

7 czerwca 2018 14:20


„Dostawa węgla kamiennego eko – groszek, orzech na sezon grzewczy 2018/2019 Urzędu Gminy w Smykowie i jednostek organizacyjnych Gminy Smyków”

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 Wzór umowy

Załącznik nr 2 Oferta cenowa

Załącznik nr 3 Oświadczenie warunki-udziału-postępowanie

Załącznik nr 4 Oświadczenie-podstawy-wykluczenia

Załącznik nr 5 Grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 Wykaz dostaw

Informacja dla wykonawców nr 1

Załącznik nr 2 Oferta cenowa- po zmianie


23 maja 2018, 13:58

Elżbieta Sosnowska

29 maja 2018 15:25


„Dowóz uczniów zamieszkałych na terenie gminy Smyków w roku szkolnym 2018/2019 oraz w roku szkolnym 2019/2020”

UWAGA zmiana terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

Informacja dla Wykonawców nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 wzór umowy

Załącznik nr 2 formularz oferty

Załącznik nr 3 oświadczenie warunki-udziału-postepowanie

Załącznik nr 4 oswiadczenie-podstawy-wykluczenia

Załącznik nr 5 grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 wykaz osób

Załącznik nr 7 wykaz usług

Załącznik nr 8 wykaz narzędzi

 


10 maja 2018, 14:54

Elżbieta Sosnowska

14 maja 2018 15:37


III PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ nieruchomości zabudowanej w Miedzierzy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 231 o powierzchni 0,08 ha , objętej księgą wieczystą KW KI1K/00046355/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Końskich IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Ogłoszenie o III przetargu

Regulamin przetargu

Formularz oferty

Oświadczenia


11 kwietnia 2018, 10:05

Elżbieta Sosnowska

11 kwietnia 2018 10:02


„Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu w msc. Salata gm. Smyków”

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 Formularz_oferty

Załącznik nr 1a Oświadczenie o podwykonawcach

Załącznik nr 1b Wykaz osób do punktacji

Załącznik nr 2 oświadczenie-o-niezaleganiu

Załącznik nr 3 oświadczenie warunki-udziału-postępowanie

Załącznik nr 4 oświadczenie-podstawy-wykluczenia

Załącznik nr 5 grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 Wykaz Osob

Załącznik nr 7 Wzór_umowy

Załącznik nr 8 Wykaz robót

Załącznik nr 11 istotne_postanowienia

Załącznik nr 12-harmonogram

Projekt zagospodarowania terenu – drogi

1 – Drogi-Przekrój A-A

1 EL – Rzut przyziemia – plan instalacji

1S – Rzut przyziemia – instalacja wod-kan

2 – Szczegół konstrukcyjny zjazdu

2 EL – Tablica TB-1

2S – Rozwinięcie aksonometryczne instalacji wodnej

3 EL – Rzut dachu – instalacja odgromowa

3S – Rozwinięcie instalacji sanitarnej

4S – Rzut przyziemia – instalacja C.O.

5S – Rozwinięcie instalacji C.O.

6S – Schemat instalacyjny podłączenia podgrzewacza wody z po

A-1 – Rzut przyziemia

A-2 – Przekrój A-A

A-3 – Elewacje

A-4 – Rzut dachu

A-5 – Widok dachu

A-6 – Zestawienie stolarki

A-7 – Kominek wentylacyjny

A-8 – Detal obróbki parapetu

A-9 – Detal okapu

A-10 – Detal ocieplenia ścian narożnika wewnętrznego

A-11 – Detal ocieplenie ścian narożnika zewnętrznego

A-12 – Detal docieplenia nadproża okiennego

A-13 – Detal ściany zewnętrznej

A-14 – Detal ściany fundamentowej

Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

K-1 – Rzut fundamentów

K-2 – Konstrukcja dachu

K-3 – szczegóły więźby dachowej

K-4 – Konstrukcja stropu

K-5 – Trzpienie

K-6 – Nadproża

K-7 – Słup S1, Stopa fundamentowa F-1

K-8 – Konstrukcja pochylni dla NPS

K-9 – Przekrój A-A pochylni dla NPS

K-10 – Ogrodzenie panelowe

Opis – drogi

Opis – elektryka

Opis – instalacje sanitarne

Opis Przyłącze wod-kan

Pozwolenie na budowę

Profile wod-kan

Projekt budowlano – wykonawczy budynku świetlicy – Całość

Projekt zagospodarowania terenu

Przedmiar-Salata świetlica – plac 01

Przedmiar-Salata świetlica -bez placu 01

SST


6 kwietnia 2018, 09:00

Elżbieta Sosnowska

6 kwietnia 2018 09:00


„Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu w msc. Salata gm. Smyków”

UWAGA PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Informacja dla Wykonawców-przesunięcie terminu składania ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ_budynek

Załącznik nr 1 Formularz_oferty

Załącznik nr 1a Oświadczenie o podwykonawcach

Załącznik nr 1b Wykaz Osób do punktacji

Załącznik nr 2 Oświadczenie-o-niezaleganiu

Załącznik nr 3 Oświadczenie warunki-udziału-postępowanie

Załącznik nr 4 Oświadczenie-podstawy-wykluczenia

Załącznik nr 5 grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 Wykaz Osób

Załącznik nr 7 Wzór_umowy

Załącznik nr 8 Wykaz_robót

Załącznik nr 11 istotne_postanowienia

Załącznik nr 12-harmonogram

Projekt zagospodarowania terenu – drogi

1 – Drogi-Przekrój A-A

1 EL – Rzut przyziemia – plan instalacji

1S – Rzut przyziemia – instalacja wod-kan

2 – Szczegół konstrukcyjny zjazdu

2 EL – Tablica TB-1

2S – Rozwinięcie aksonometryczne instalacji wodnej

3 EL – Rzut dachu – instalacja odgromowa

3S – Rozwinięcie instalacji sanitarnej

4S – Rzut przyziemia – instalacja C.O.

5S – Rozwinięcie instalacji C.O

6S – Schemat instalacyjny podłączenia podgrzewacza wody z po

A-1 – Rzut przyziemia

A-2 – Przekrój A-A

A-3 – Elewacje

A-4 – Rzut dachu

A-5 – Widok dachu

A-6 – Zestawienie stolarki

A-7 – Kominek wentylacyjny

A-8 – Detal obróbki parapetu

A-9 – Detal okapu

A-10 – Detal ocieplenia ścian narożnika wewnętrznego

A-11 – Detal ocieplenie ścian narożnika zewnętrznego

A-12 – Detal docieplenia nadproża okiennego

A-13 – Detal ściany zewnętrznej

A-14 – Detal ściany fundamentowej

Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

K-1 – Rzut fundamentów

K-2 – Konstrukcja dachu

K-3 – szczegóły więźby dachowej

K-4 – Konstrukcja stropu

K-5 – Trzpienie

K-6 – Nadproża

K-7 – Słup S1, Stopa fundamentowa F-1

K-8 – Konstrukcja pochylni dla NPS

K-9 – Przekrój A-A pochylni dla NPS

K-10 – Ogrodzenie panelowe

Opis – drogi

Opis – elektryka

Opis – instalacje sanitarne

Opis Przyłącze wod-kan

Pozwolenie na budowę

profile wod-kan

Projekt budowlano – wykonawczy budynku świetlicy – Całość

Projekt zagospodarowania terenu

Przedmiar-Salata świetlica – plac 01

Przedmiar-Salata świetlica -bez placu 01

SST

 


15 marca 2018, 14:48

Elżbieta Sosnowska

21 marca 2018 12:18


„Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu w msc. Salata gm. Smyków”

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ_budynek

Załącznik nr 1 Formularz_oferty

Załącznik nr 1a Oświadczenie o podwykonawcach

Załącznik nr 1b Wykaz Osób do punktacji

Załącznik nr 2 Oświadczenie-o-niezaleganiu

Załącznik nr 3 Oświadczenie warunki-udzialu-postepowanie

Załącznik nr 4 oswiadczenie-podstawy-wykluczenia

Załącznik nr 5 grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 Wykaz Osób

Załącznik nr 7 Wzór_umowy

Załącznik nr 8 Wykaz_robót

Załącznik nr 11 istotne postanowienia

Załącznik nr 12-harmonogram

Projekt zagospodarowania terenu – drogi

1 – Drogi-Przekrój A-A

1 EL – Rzut przyziemia – plan instalacji

1S – Rzut przyziemia – instalacja wod-kan

2 – Szczegół konstrukcyjny zjazdu

2 EL – Tablica TB-1

2S – Rozwinięcie aksonometryczne instalacji wodnej

3 EL – Rzut dachu – instalacja odgromowa

3S – Rozwinięcie instalacji sanitarnej

4S – Rzut przyziemia – instalacja C.O.

5S – Rozwinięcie instalacji C.O.

6S – Schemat instalacyjny podłączenia podgrzewacza wody z po

A-1 – Rzut przyziemia

A-2 – Przekrój A-A

A-3 – Elewacje

A-4 – Rzut dachu

A-5 – Widok dachu

A-6 – Zestawienie stolarki

A-7 – Kominek wentylacyjny

A-8 – Detal obróbki parapetu

A-9 – Detal okapu

A-10 – Detal ocieplenia ścian narożnika wewnętrznego

A-11 – Detal ocieplenie ścian narożnika zewnętrznego

A-12 – Detal docieplenia nadproża okiennego

A-13 – Detal ściany zewnętrznej

A-14 – Detal ściany fundamentowej

Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

K-1 – Rzut fundamentów

K-2 – Konstrukcja dachu

K-3 – szczegóły więźby dachowej

K-4 – Konstrukcja stropu

K-5 – Trzpienie

K-6 – Nadproża

K-7 – Słup S1, Stopa fundamentowa F-1

K-8 – Konstrukcja pochylni dla NPS

K-9 – Przekrój A-A pochylni dla NPS

K-10 – Ogrodzenie panelowe

Opis – drogi

Opis – elektryka

Opis – instalacje sanitarne

Opis Przyłącze wod-kan

Pozwolenie na budowę

profile wod-kan

Projekt budowlano – wykonawczy budynku świetlicy – Całość

Projekt zagospodarowania terenu

Przedmiar-Salata świetlica – plac 01

Przedmiar-Salata świetlica -bez placu 01

SST


6 lutego 2018, 15:32

Elżbieta Sosnowska

6 lutego 2018 15:32


„Budowa obiektów małej architektury w Gminie Smyków – etap I oraz zielone sale gimnastyczne przy Szkole Podstawowej w Królewcu oraz Szkole Podstawowej w Miedzierzy”

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ_mała architektura

Piaski Królewskie dz. nr 655

PRZEDMIAR-Obiekty małej architektury Królewiec i Miedzierza

PRZEDMIAR-obiekty małej architektury-Smyków, Strażnica Przyłogi, Piaski K.

Przyłogi dz. nr 552

Smyków dz. nr 327

SP Królewiec dz. nr 143

SP Miedzierza dz. nr 257

SST- SP Królewiec i SP Miedzierza

SST-Smyków, Straznica, Przyłogi , Piaski K.

Strażnica dz. nr 86

Załącznik nr 1 Formularz_oferty

Załącznik nr 1a Oświadczenie o podwykonawcach

Załącznik nr 2 oswiadczenie-o-niezaleganiu

Załącznik nr 3 oswiadczenie warunki-udzialu-postepowanie

Załącznik nr 4 oswiadczenie-podstawy-wykluczenia

Załącznik nr 5 grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 Wykaz Osob

Załącznik nr 7 Wzór_umowy

Załącznik nr 8 Wykaz_robót

Załącznik nr 11 istotne_postanowienia

Załącznik nr 12-harmonogram Zgłoszenia


6 lutego 2018, 15:13

Elżbieta Sosnowska

6 lutego 2018 15:13


II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ nieruchomości zabudowanej w Miedzierzy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 231 o powierzchni 0,08 ha , objętej księgą wieczystą KW KI1K/00046355/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Końskich IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Ogłoszenie o II przetargu

Regulamin przetargu.

Formularz oferty

Oświadczenia


31 stycznia 2018, 15:22

Elżbieta Sosnowska

31 stycznia 2018 15:22


Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Smyków

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ 382013T- Przebudowa drogi Salata-Królewiec

Załącznik_nr_1_Formularz_oferty

Załącznik_nr_1a_Informacja_o_Podwykonawcach

Załącznik_nr_1b_Wykaz_osób_do_punktacji

Załącznik_nr_2_Oświadczenie_o_niezaleganiu

Załącznik_nr_3_Oświadczenie_warunki_udziału_postępowanie

Załącznik_nr_4_Oświadczenie_podstawy_wykluczenia

Załącznik_nr_5_Grupa_Kapitałowa

Załącznik_nr_6_Wykaz_osób

Załącznik_nr_7_Wzór_umowy

Załącznik_nr_8_Wykaz_robót

Załącznik_ nr 9  Przedmiar robót

Załącznik_nr 10 Dok projektowa

Załącznik_nr_11_Istotne_postanowienia

Informacja nr 1 – odpowiedzi na zadane pytania

Odpowiedzi  Zp 271 2

Formularz_Oferty po_modyfikacji


16 stycznia 2018, 13:17

Elżbieta Sosnowska

30 stycznia 2018 14:22


Wykonanie nakładki asfaltowej na dr. gminnych na terenie m. Salata

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ drogi Salata

Załącznik_nr_1_Formularz_Oferty

Zalącznik_nr_1a_Informacja_o_Podwykonawcach

Załącznik_nr_1b_Wykaz_osób_do_punktacji

Załącznik_nr_2_Oświadczenie_o_niezaleganiu

Załącznik_nr_3_Oświadczenie_Warunki_Udziału_Postępowanie

Załącznik_nr_4_Oświadczenie_Podstawy_Wykluczenia

Załącznik_nr_5_Grupa_Kapitałowa

Załącznik_nr_6_Wykaz_Osób

Załącznik_nr_7_Wzór_Umowy

Załącznik_nr_8_Wykaz_Robot

Załącznik nr 9 Przedmiar robót- 382006T

Załącznik nr 9a Przedmiar – 382016T

Załącznik nr 10 Dokument. projet

Załącznik_nr_11_Istotne_Postanowienia

Informacja nr 1 – odpowiedzi na zadane pytania

Odpowiedzi  zp 271 3

Formularz_Oferty po_modyfikacji


16 stycznia 2018, 12:37

Elżbieta Sosnowska

30 stycznia 2018 14:23


Dostawa energii elektrycznej dla Urzędu Gminy Smyków i jednostek organizacyjnych Gminy

Ogłoszenie o zamówieniu

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA – dotyczy Ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ

Załącznik Nr 1 

Załącznik nr 2 Oferta cenowa

Załącznik nr 3 Oświadczenie warunki-udzialu-postepowanie

Załącznik nr 4 Oświadczenie-podstawy-wykluczenia

Załącznik nr 5 Grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 Wzór_umowy

Informacja nr 1 – odpowiedzi na zadane pytania

Odpowiedzi na pytania

Informacja nr 2

Odpowiedzi na pytania

Załącznik nr 2 do informacji – Oferta cenowa – po modyfikacji

Zbiorcze zestawienie ofert


11 stycznia 2018, 12:36

Elżbieta Sosnowska

24 stycznia 2018 14:38


Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Miedzierzy

Ogłoszenie o przetargu

Regulamin przetargu

Formularz oferty

Oświadczenia


15 listopada 2017, 08:31

Elżbieta Sosnowska

15 listopada 2017 08:31


„Usługa cateringu dla dzieci, które będą uczęszczać do Punktów Przedszkolnych w Gminie Smyków w roku szkolnym 2017/2018 w ramach projektu Smykowskie przedszkolaki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

SIWZ

Załącznik nr 1 Umowa

Załącznik nr 2 Oferta cenowa

Załącznik nr 3 oswiadczenie warunki

Załącznik nr 4 oswiadczenie-podstawy-wykluczenia

Załącznik nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 6 Wykaz_usług

Załącznik nr 7 wykaz osób

Załącznik nr 8 Wykaz_narzędzi

Załącznik nr 9 Wykaz_usług do punktacji


21 sierpnia 2017, 13:26

Anna Wierzbowska

21 sierpnia 2017 13:26


„Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi dla miejscowości Przyłogi w gminie Smyków”

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ

Załącznik nr 1 Wzór umowy

Załącznik nr 2 Oferta cenowa

Załącznik nr 3 oświadczenie warunki-udziału

Załącznik nr 4 oświadczenie-podstawy-wykluczenia

Załącznik nr 5 grupa kapitałowa


20 lipca 2017, 15:21

Elżbieta Sosnowska

20 lipca 2017 15:21


„Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi dla miejscowości Przyłogi w gminie Smyków”

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 Wzór umowy

Załącznik nr 2 Oferta cenowa

Załącznik nr 3 oświadczenie warunki-udziału

Załącznik nr 4 oświadczenie-podstawy-wykluczenia

Załącznik nr 5 grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 wykaz usług

Załącznik nr 7 wykaz osób

Załącznik nr 8 -koncepcja

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Informacja o unieważnieniu


30 czerwca 2017, 10:58

Elżbieta Sosnowska

13 lipca 2017 09:43


Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym pn.”Dostawa węgla kamiennego eko – groszek na sezon grzewczy 2017/2018 Urzędu Gminy w Smykowie i jednostek organizacyjnych Gminy Smyków

Zbiorcze zestawienie ofert


7 czerwca 2017, 15:17

Elżbieta Sosnowska

7 czerwca 2017 15:17


Dostawa węgla kamiennego eko – groszek na sezon grzewczy 2017/2018 Urzędu Gminy w Smykowie i jednostek organizacyjnych Gminy Smyków

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 Wzór umowy

Załącznik nr 2 Oferta cenowa

Załącznik nr 3 Oświadczenie warunki-udziału-postępowanie

Załącznik nr 4 Oświadczenie-podstawy-wykluczenia

Załącznik nr 5 grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 wykaz dostaw


29 maja 2017, 08:17

Elżbieta Sosnowska

29 maja 2017 09:56


Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na „Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Smyków”

zał. 1 Zbiorcze zestawienie ofert


12 maja 2017, 13:35

Anna Wierzbowska

12 maja 2017 13:35


Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Smyków

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 wzór umowy

Załącznik nr 2

Oferta cenowa

Załącznik nr 2a informacja o podwykonawcach

Załącznik nr 3 oswiadczenie warunki-udzialu

Załącznik nr 4 oswiadczenie-podstawy-wykluczenia

załącznik nr 5 grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 wykaz uslug

Załącznik nr 7 wykaz osób

Załącznik nr 8 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10


26 kwietnia 2017, 15:06

Anna Wierzbowska

27 kwietnia 2017 10:56


Budowa budynku przedszkola w Smykowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz adaptacją istniejących ciągów komunikacyjnych na potrzeby przedszkola

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 Formularz_oferty

Załącznik nr 1a informacja o podwykonawcach

Załącznik nr 2 oświadczenie o niezaleganiu

Załącznik nr 3 oświadczenie warunki-udziału-postępowanie

Załącznik nr 4 oświadczenie-podstawy-wykluczenia

Załącznik nr 5 grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 Wykaz_osób

Załącznik nr 7 Wzór umowy

Załącznik nr 8 Wykaz_robót

Załącznik nr 10 Opis przedmiotu zamówienia Przedszkole

Załącznik nr 11 istotne_postanowienia

Załącznik nr 12-harmonogram przedszkole

Pozwolenie na budowę

Przedmiar Przedszkole Smyków

Przedmiar Przedszkole Smyków

Zgłoszenie plac zabaw

SST -cz. elektryczna

SST- cz. konstrukcyjno-budowlana

SST -cz. sanitarna

1. Rzut parteru-instalacja wod-kan.

2. Rzut piętra-instalacja wod-kan.

3. Rzut dachu-instalacja wod-kan.

4. Rozwinięcie instalacji wodoc.

5. Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej

6. Profil przył wodoc-i ks.

7. Profil przył. kd.

8. Rzut parteru-instalacja CO

9. Rzut piętra-instalacja CO

10. Rozwinięcie instalacji C.O.

11. Schemat technologiczny kotłowni

12. Rzut parteru-instalacja wentyl.

13. Rzut piętra-instalacja wentyl.

14. Rzut dachu-instalacja wentyl.

Opis projektu-cz. sanitarna

Opis IE Przedszkole

rzut dachu – schemat instalacji odgromowej – 03E

rzut parteru – schemat instalacji elektrycznej – 01E

rzut piętra – schemat instalacji elektrycznej – 02E

schemat ideowy zasilania – 04E

Obliczenia

ogrodzenie panelowe – 11A

projekt zagospodarowania terenu

PRZEDSZKOLE OPIS ARCH KONSTR

przekrój A-A – 03A

rzut fundamentów – 01K

rzut parteru – 01A

rzut parteru-konstrukcja – 02K

rzut piętra- 02A

rzut piętra-konstrukcja – 03K

rzut stropodachu – 04A

tabelka-proj-zag.

widok elewacji południowej – 07A

widok elewacji północnej – 08A

widok elewacji wschodniej – 05A

widok elewacji zachodniej – 06A

wykaz stolarki okiennej i drzwiowej – 09A

Informacja nr 1 dla Wykonawców

Zbiorcze zestawienia ofert Przedszkole

 

 


11 kwietnia 2017, 13:39

Elżbieta Sosnowska

28 kwietnia 2017 15:20


Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z Systemem Informacji Przestrzennej części gminy Smyków

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 wzór umowy

Załącznik nr 2 Oferta cenowa

Załącznik nr 2a informacja o podwykonawcach

Załącznik nr 3 oświadczenie warunki-udziału

Załącznik nr 4 oświadczenie-podstawy-wykluczenia

Załącznik nr 5 grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 wykaz usług

Załącznik nr 7 wykaz osób

Załącznik nr 8 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Zbiorcze zestawienie ofert


24 marca 2017, 08:53

Elżbieta Sosnowska

10 kwietnia 2017 13:58


Remont dróg gminnych nr 382020T i 382022T

ogłoszenie o zamówieniu,

SIWZ

Załącznik nr 1 Formularz_oferty,

Załącznik nr 1a informacja o podwykonawcach,

Załącznik nr 2 oświadczenie-o-niezaleganiu,

Załącznik nr 3 oświadczenie warunki-udziału-postępowanie

Załącznik nr 4 oświadczenie-podstawy-wykluczenia,

Załącznik nr 5 grupa kapitałowa,

Załącznik nr 6 Wykaz_osób,

Załącznik nr 7 Wzór_umowy,

Załącznik nr 8 Wykaz_robót

załącznik nr 9 -przedmiar robót

załącznik nr 10 – projekty budowlane

załącznik nr 11 istotne_postanowienia

informacja dla wykonawców 1

Zestawienie ofert


21 marca 2017, 12:41

Elżbieta Sosnowska

7 kwietnia 2017 14:30


Termomodernizacja i remont budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej w Królewcu

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 Formularz_oferty

Załącznik nr 1a oświadczenie o podwykonawcach

Załącznik nr 2 oświadczenie o niezaleganiu

Załącznik nr 3 oświadczenie warunki-udziału-postępowanie

Załącznik nr 4 oświadczenie-podstawy-wykluczenia

Załącznik nr 5 grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 Wykaz_osób

Załącznik nr 7 Wzór umowy

Załącznik nr 8 Wykaz_robót

Załącznik nr 10 opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 11 istotne_postanowienia

Przedmiar-termomodernizacja

Załącznik 9b-Przedmiar-termomodernizacja

Załącznik nr 9a1-SST cz. budowlana

Załącznik nr 9a2-SST-cz. elektryczna

Załącznik nr 9a3-SST -cz. sanitarna

Załącznik nr 9c-harmonogram

Skan zgłoszenia-Szkoła Królewiec

A-1

A-2

A-3

A-4

A-5

A-6

A-7

A-8

A-9

A-10

A-11

A-12

A-13

A-14

A-15

A-16

I-01

I-02

I-03

Opis techniczny cz. budowlana

Projekt cz. elektrycznaA-1

Opis techniczny-cz. sanitarna

S-01

S-02

S-03

S-04

S-05

S-06

S-07

Zbiorcze zestawienie ofert

 

 

 


15 marca 2017, 13:42

Elżbieta Sosnowska

31 marca 2017 12:51


Uzbrojenie studni głębinowej, budowa stacji uzdatniania wody, budowa zbiorników ujęciowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wyniki badań wody Piaski Królewieckie

Zał 1 mapa syt-wys

Zał 2 propozycja proj zagospodarowania suw

Załącznik nr 1 Formularz_oferty

Załącznik nr 2-oświadczenie-o-niezaleganiu

Załącznik nr 3-oświadczenie-warunki-udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4-oświadczenie-podstawy-wykluczenia

Załącznik nr 5-grupa-kapitałowa

Załącznik nr 6 wykaz_osób

Załącznik nr 7-wzór-umowy

Załącznik nr 8 Wykaz_robót

Załącznik nr 9 Program-funkcjonalno-użytkowy-suw-Piaski-krolewieckie

Załącznik nr 10 Istotne_postanowienia

Informacja dla wykonawców

zestawienie ofert


6 grudnia 2016, 13:23

Anna Wierzbowska

21 grudnia 2016 14:56


Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Smyków oraz obsługa PSZOK w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2018 r.

Zbiorcze zestawienie ofert

ogłoszenie o zamówieniu

siwz

Załącznik nr 1 SOPZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 oswiadczenie warunki-udzialu-postepowanie

Załącznik nr 4 oswiadczenie-podstawy-wykluczenia

Załącznik nr 5 – wykaz usług

załącznik nr 6 grupa kapitałowa

Załącznik nr 7 projekt umowy

Załącznik nr 8 wykaz narzędzi i urządzeń

Zestawienie nr 1 do SOPZ

Zestawienie nr 2 do SOPZ.

Zestawienie nr 3 do SOPZ.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja dla wykonawców

 


24 listopada 2016, 14:14

Mateusz Kuleta

5 grudnia 2016 15:12


Dostawa energii elektrycznej dla Urzędu Gminy Smyków i jednostek organizacyjnych Gminy

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Informacja dla wykonawców 1


16 listopada 2016, 14:23

Mateusz Kuleta

16 listopada 2016 14:30


Uzbrojenie studni głębinowej, budowa stacji uzdatniania wody, budowa zbiorników ujęciowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu

Informacje dla wykonawców

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyniki badań wody

SIWZ art 24aa.doc

Zał 1. Mapa syt-wys.pdf

Zał. 2. Propozycja proj. zagospodarowania SUW.pdf

załącznik nr 1 Formularz_oferty.doc

Załącznik nr 2 oswiadczenie-o-niezaleganiu.docx

Załącznik nr 3 oswiadczenie warunki udziału.docx

Załącznik nr 4 oswiadczenie podstawy wykluczenia.docx

załącznik nr 5 grupa kapitałowa1.doc

załącznik nr 6 Wykaz_osob.doc

załącznik nr 7 Wzór umowy.doc

załącznik nr 8 Wykaz_robót.doc

załącznik nr 9 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY SUW Piaski Królewieckie.pdf

załącznik nr 10 istotne_postanowienia.doc

Zestawienie ofert


14 listopada 2016, 12:14

Mateusz Kuleta

5 grudnia 2016 14:08