A+
A-
Środa, 07 grudnia 2022 Marcina, Ambrożego, Teodora

Tekst alternatywny
Tekst alternatywny

XL Sesja Rady Gminy – materiały


21 listopada 2022, 14:09

Elżbieta Sosnowska

21 listopada 2022 14:09


XXXIX Sesja Rady Gminy Smyków – Materiały


8 listopada 2022, 12:19

Elżbieta Sosnowska

8 listopada 2022 12:19


XXXVI Sesja Rady Gminy – materiały


16 września 2022, 15:07

Elżbieta Sosnowska

19 września 2022 14:40


XXXIV Sesja – materiały


8 lipca 2022, 11:29

Elżbieta Sosnowska

8 lipca 2022 11:34


Sesja XXXIII – materiały


22 czerwca 2022, 10:07

Elżbieta Sosnowska

27 czerwca 2022 12:23


XXXII Sesja Rady Gminy Smyków


6 czerwca 2022, 15:07

Elżbieta Sosnowska

7 czerwca 2022 13:04


XXXI Sesja Rady Gminy Smyków – materiały


5 maja 2022, 12:05

Elżbieta Sosnowska

5 maja 2022 12:05


XXX sesja Rady Gminy Smyków – materiały


19 kwietnia 2022, 15:11

Elżbieta Sosnowska

19 kwietnia 2022 15:11


Sesja 29 – materiały


21 marca 2022, 14:02

Elżbieta Sosnowska

24 marca 2022 09:33


XXVII Sesja Rady Gminy


23 grudnia 2021, 09:52

Elżbieta Sosnowska

28 grudnia 2021 13:20


XXVI Sesja Rady Gminy Smyków


22 listopada 2021, 13:59

Elżbieta Sosnowska

22 listopada 2021 13:59


XXV Sesja Rady Gminy – materiały


26 października 2021, 11:32

Elżbieta Sosnowska

26 października 2021 11:33


XXIV Sesja Rady Gminy – materiały


10 września 2021, 13:18

Elżbieta Sosnowska

10 września 2021 14:18


XXIII Sesja Rady Gminy – materiały


19 lipca 2021, 12:28

Elżbieta Sosnowska

19 lipca 2021 12:28


Sesja XXII Rady Gminy Smyków – materiały na sesje


28 czerwca 2021, 13:24

Elżbieta Sosnowska

28 czerwca 2021 13:26


Sesja XXI Rady Gminy Smyków – materiały na sesje


21 maja 2021, 13:21

Elżbieta Sosnowska

24 maja 2021 11:04


Sesja XIX Rady Gminy Smyków – materiały na sesje


29 stycznia 2021, 14:57

Elżbieta Sosnowska

2 lutego 2021 09:16


Sesja XVIII – materiały na sesje


22 grudnia 2020, 12:21

Elżbieta Sosnowska

22 grudnia 2020 12:21


Sesja XVII – materiały na sesje


28 października 2020, 11:49

Elżbieta Sosnowska

28 października 2020 11:49


Sesja XVI – materiały na sesje


27 sierpnia 2020, 08:29

Elżbieta Sosnowska

27 sierpnia 2020 08:29


Materiały na XIV Sesję Rady Gminy Smyków wraz z projektami uchwał


23 kwietnia 2020, 13:42

Elżbieta Sosnowska

23 kwietnia 2020 13:42


Materiały na XIII Sesje Rady Gminy Smyków wraz z projektami uchwał

Informacja wójta z prac między sesjami

Sprawozdanie Wójta Gminy Smyków z realizacji programu współpracy

Sprawozdanie z działalności GOPS za 2019 rok

Informacja z działalności GBP w Smykowie za 2019 rok

Projekt uchwały WPF

Projekt uchwały zmiany w budżecie

Projekt uchwały pożyczka

Projekt uchwały zmiany GPPiRPA na 2020r

Projekt uchwały zmiana Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego

Projekt uchwały uchwalenie stawki opłat

Projekt uchwały dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli

Projekt uchwały ceny paliwa

Projekt uchwały nadanie imienia SP Miedzierza

Projekt uchwały- sprawozdanie POŚ 2020

Projekt uchwały Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2020r.

 


20 marca 2020, 13:51

Elżbieta Sosnowska

20 marca 2020 13:52


Projekty uchwał XII Sesji Rady Gminy Smyków

1 Projekt uchwały Zmiany WPF na 2019

2 Projekt uchwały zmiany w budżecie na 2019 rok

3 Projekt uchwały WPF na 2020-2030

4 Opinia RIO

5 Projekt uchwały budżetowej na 2020 rok

6 Zał. nr 8 do uchwały budżetowej

7 Projekt Uchwały Plan Pracy Rady

8 Projekt Uchwały Plany Pracy Komisji

9 Projekt Uchwały diety radnych

10 Projekt Uchwały GPPRPA na 2020 r_

11 Projekt Uchwały nowy regulamin zespołu interdyscyplinarnego

12 Projekt Uchwały w spr odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia


23 grudnia 2019, 14:27

Elżbieta Sosnowska

2 stycznia 2020 12:50


Projekty uchwał XI Sesji Rady Gminy Smyków

1 projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały

2 projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy powiatowi

3 projekt uchwały w sprawie zmian w WPF

4 projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie

5 projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 63 (gops)

6 projekt uchwały w sprawie zmiany wzoru deklaracji

7 projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłat (śmieci)

8 projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały środki transportowe

9 projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały inkaso


11 grudnia 2019, 08:15

Elżbieta Sosnowska

11 grudnia 2019 08:15


Projekty uchwał X Sesji Rady Gminy Smyków

projekt WPF

projekt zmiany w budżecie

projekt uchwały program współpracy Gminy Smyków z organizacjami pozarządowymi

projekt podatek od nieruchomości

projekt podatek od środków transportowych

projekt – regulamin utrzymania czystości

projekt – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

 

projekt – dopłaty do wody i ścieków


7 listopada 2019, 11:19

Elżbieta Sosnowska

7 listopada 2019 11:36


Projekty uchwał na IX sesję Rady Gminy Smyków w dniu 24 września 2019 rok

Informacja z wykonania budżetu

Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 2019 -2029 i zał 1

zał 2 i 3 do WPF

Projekt uchwały – budżet

Projekt uchwały Rada Społeczna SP ZOZ

Projekt uchwały – nauczyciele

Projekt uchwały – określenie przystanków

Zał do uchwały

Projekt uchwały – określenie stawek za korzystanie z przystanków


23 września 2019, 11:31

Elżbieta Sosnowska

23 września 2019 11:32


Projekty uchwał na sesję nadzwyczajną Rady Gminy Smyków w dniu 27 sierpnia 2019 rok

Projekt uchwały WPF

Zał 1 do WPF

Zał 2 do WPF

Zał 3 do WPF

Projekt uchwały budżetowej

zał 1 do uchwały budżetowej

zał 2 do uchwały budżetowej

zał 3 do uchwały budżetowej

zał 4 do uchwały budżetowej

Projekt uchwały pomoc powiatowi

Projekt uchwały Komisja Konkursowa


26 sierpnia 2019, 12:33

Elżbieta Sosnowska

26 sierpnia 2019 12:33


Projekty Uchwał V sesji Rady Gminy Smyków

1. Sprawozdanie Wójta Gminy Smyków z realizacji programu współpracy Gminy Smyków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego za 2018 rok.

2. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Smykowie za 2018 rok

3. Projekt Uchwały Rady Gminy Smyków w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków za lata 2019 – 2029

3a. Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy Smyków w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków za lata 2019 – 2029

3b. Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Rady Gminy Smyków w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków za lata 2019 – 2029

3c. Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Rady Gminy Smyków w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków za lata 2019 – 2029

4. Projekt uchwały Rady Gminy Smyków w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok wraz z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5

5. Projekt uchwały Rady Gminy Smyków w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Smyków

6. Projekt uchwały Rady Gminy Smyków w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku wielofunkcyjnym w Smykowie stanowiącym własność Gminy Smyków na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiazku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

7. Projekt uchwały Rady Gminy Smyków w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Smyków z załącznikami

8. Projekt Uchwały Rady Gminy Smyków w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Smyków na rok 2019” z załącznikami

9. Projekt Uchwały Rady Gminy Smyków w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Smyków, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy

10. Projekt Uchwały Rady Gminy Smyków w sprawie zmiany Statutu Sołectwa ADAMÓW

11. Projekt Uchwały Rady Gminy Smyków w sprawie zmiany Statutu Sołectwa CISOWNIK

12. Projekt Uchwały Rady Gminy Smyków w sprawie zmiany Statutu Sołectwa KOZÓW

13. Projekt Uchwały Rady Gminy Smyków w sprawie zmiany Statutu Sołectwa KRÓLEWIEC

14. Projekt Uchwały Rady Gminy Smyków w sprawie zmiany Statutu Sołectwa MATYNIÓW

15. Projekt Uchwały Rady Gminy Smyków w sprawie zmiany Statutu Sołectwa MIEDZIERZA

16. Projekt Uchwały Rady Gminy Smyków w sprawie zmiany Statutu Sołectwa PRZYŁOGI

17. Projekt Uchwały Rady Gminy Smyków w sprawie zmiany Statutu Sołectwa SALATA

18. Projekt Uchwały Rady Gminy Smyków w sprawie zmiany Statutu Sołectwa SMYKÓW

19. Projekt Uchwały Rady Gminy Smyków w sprawie zmiany Statutu Sołectwa STANOWISKA

20. Projekt Uchwały Rady Gminy Smyków w sprawie zmiany Statutu Sołectwa TRAWNIKI

21. Projekt Uchwały Rady Gminy Smyków w sprawie zmiany Statutu Sołectwa WÓLKA SMOLANA

 

 

 


26 lutego 2019, 13:54

Elżbieta Sosnowska

26 lutego 2019 15:11