A+
A-
Środa, 07 grudnia 2022 Marcina, Ambrożego, Teodora

Tekst alternatywny
Tekst alternatywny

Uchwała Nr 83/X/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


28 stycznia 2021, 13:57

Elżbieta Sosnowska

28 stycznia 2021 13:57


Wzory informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujących od 1 lipca 2019 roku

Rozporządzenie Ministra Finansów

Załącznik Nr 1 IN-1

Załącznik Nr 2 ZIN-1

Załącznik Nr 3 ZIN-2

Załącznik Nr 4 ZIN-3

Załącznik Nr 5 DN-1

Załącznik Nr 6 ZDN-1

Załącznik Nr 7 ZDN-2


29 sierpnia 2019, 12:37

Elżbieta Sosnowska

29 sierpnia 2019 12:37


Wzory informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny obowiązujących od 1 lipca 2019 roku

Rozporządzenie Ministra Finansów

Załącznik Nr 1 IL-1

Załącznik Nr 2 ZIL-1

Załącznik Nr 3 ZIL-2

Załącznik Nr 4 ZIL-3

Załącznik Nr 5 DL-1

Załącznik Nr 6 ZDL-1

Załącznik Nr 7 ZDL-2


29 sierpnia 2019, 12:35

Elżbieta Sosnowska

29 sierpnia 2019 12:35


Wzory informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny obowiązujących od 1 lipca 2019 roku

Rozporządzenie Ministra Finansów

Załącznik Nr 1 IR-1

Załącznik Nr 2 ZIR-1

Załącznik Nr 3 ZIR-2

Załącznik Nr 4 ZIR-3

Załącznik Nr 5 DR-1

Załącznik Nr 6 ZDR-1

Załącznik Nr 7 ZDR-2


29 sierpnia 2019, 12:30

Elżbieta Sosnowska

29 sierpnia 2019 12:31


Zarządzenie Nr 11 w sprawie naboru koordynatorów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Zarządzenie Nr 11


5 kwietnia 2019, 10:44

Elżbieta Sosnowska

2 lutego 2021 07:28


Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 roku – zwrot podatku akcyzowego na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 roku – o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2015 poz.1340 z późn.zm.) w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Wykaz


16 stycznia 2019, 13:35

Elżbieta Sosnowska

16 stycznia 2019 13:35


Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, umorzeń, lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 złotych, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia. W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Wykaz umorzenia

Wykaz spłata na raty

 


10 stycznia 2019, 12:58

Elżbieta Sosnowska

10 stycznia 2019 12:58


Podstawa wg której obliczany jest dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach wolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r

Obwieszczenie Prezesa GUS z 21 września 2018 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy


8 stycznia 2019, 14:58

Elżbieta Sosnowska

8 stycznia 2019 14:58


Podatek rolny na 2019 rok

Komunikat Prezesa GUS z 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019

Podatek rolny


8 stycznia 2019, 14:55

Elżbieta Sosnowska

8 stycznia 2019 14:55


Podatek leśny na 2019 rok

Komunikat Prezesa GUS z 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r.

Podatek leśny


8 stycznia 2019, 14:52

Elżbieta Sosnowska

8 stycznia 2019 14:52


Podatek od nieruchomości

Uchwała 71/XII/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr 81VIII2011 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości


8 stycznia 2019, 14:49

Elżbieta Sosnowska

8 stycznia 2019 14:49


Wzory formularzy informacji i deklaracji na podatek ROLNY, LEŚNY, OD NIERUCHOMOŚCI

Uchwała z załącznikami

Zał. 1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego

Zał. 2 Deklaracja na podatek od nieruchomości

Zał. 3 deklaracja na podatek rolny

Zał. 4 deklaracja na podatek leśny


8 stycznia 2019, 14:32

Elżbieta Sosnowska

8 stycznia 2019 14:32


Osoby prawne – terminy składania deklaracji i raty podatków

Osoby prawne-terminy składania deklaracji i raty podatków


8 stycznia 2019, 14:01

Elżbieta Sosnowska

8 stycznia 2019 14:01