A+
A-
Środa, 07 grudnia 2022 Marcina, Ambrożego, Teodora

Tekst alternatywny
Tekst alternatywny

Środki transportowe na 2018 rok

Uchwała-189-w-sprawie-określenia-wysokości-stawek-podatku-od-środków-transportowych

Uchwała 69 -zmieniająca-Uchwałe-Nr-189


8 stycznia 2018, 10:51

Elżbieta Sosnowska

8 stycznia 2018 10:51


Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku – zwrot podatku akcyzowego na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 roku – o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U.Nr 52,poz.379 z późn.zm.) w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Wykaz


8 stycznia 2018, 10:41

Elżbieta Sosnowska

8 stycznia 2018 10:41


Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 złotych, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia. W okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

Wykaz – umorzenia

Wykaz – rozłożenia na raty


8 stycznia 2018, 10:25

Elżbieta Sosnowska

8 stycznia 2018 10:43


Podstawa wg której obliczany jest dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przelicz. w 2016 r

Obwieszczenie Prezesa GUS


3 stycznia 2018, 08:45

Elżbieta Sosnowska

3 stycznia 2018 08:45


Podatek rolny na 2018 rok

podatek rolny

podatek rolny na 2018 r. MONITOR POLSKI

 


3 stycznia 2018, 08:42

Elżbieta Sosnowska

3 stycznia 2018 08:56


Podatek leśny na 2018 rok

podatek leśny

podatek leśny na 2018 r. MONITOR POLSKI


3 stycznia 2018, 08:41

Elżbieta Sosnowska

3 stycznia 2018 08:41


Podatek od nieruchomości

Uchwała Nr 7 1 XII 2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr 81 w sprawie zwolnień w pod.od nier.2011r


3 stycznia 2018, 08:34

Elżbieta Sosnowska

3 stycznia 2018 08:37


Wzory formularzy informacji i deklaracji na podatek ROLNY, LEŚNY, OD NIERUCHOMOŚCI

Uchwała Nr 71XII2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

zał.1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego

zał.2 Deklaracja na podatek od nieruchomości

zał.3 Deklaracja na podatek rolny

zał.4 Deklaracja na podatek leśny


3 stycznia 2018, 08:32

Elżbieta Sosnowska

3 stycznia 2018 08:32


Osoby prawne – terminy składania deklaracji i raty podatków

Osoby prawne-terminy składania deklaracji i raty podatków


3 stycznia 2018, 08:28

Elżbieta Sosnowska

3 stycznia 2018 08:28