A+
A-
Środa, 04 sierpnia 2021 Dominika, Protazego, Jana

Tekst alternatywny
Tekst alternatywny

Ogólny schemat procedury kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Gminie Smyków

schemat


24 lutego 2017, 08:04

Anna Wierzbowska

24 lutego 2017 08:04