A+
A-
Piątek, 30 września 2022 Wery, Honoriusza, Hieronima

Tekst alternatywny
Tekst alternatywny

Ogólny schemat procedury kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Gminie Smyków

schemat


24 lutego 2017, 08:04

Anna Wierzbowska

24 lutego 2017 08:04