A+
A-
Środa, 07 grudnia 2022 Marcina, Ambrożego, Teodora

Tekst alternatywny
Tekst alternatywny

Dokumenty dotyczące konsultacji społecznych w sprawie projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Smyków na lata 2022-2026 z perspektywą do 2029 roku”


3 sierpnia 2022, 10:40

Elżbieta Sosnowska

3 sierpnia 2022 10:40


Wniosek o wydanie zezwolenia w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Smyków

Wniosek o wydanie zezwolenia w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Smyków:

Pobierz wniosek


26 września 2019, 15:37

Mateusz Kuleta

26 września 2019 15:38


Wniosek o wydanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie gminy Smyków

Wniosek o wydanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie gminy Smyków:

Pobierz wniosek


26 września 2019, 15:36

Mateusz Kuleta

26 września 2019 15:36


Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Smyków

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Smyków:

Pobierz wniosek

Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wykaz podmiotów, którym udzielono zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:


7 grudnia 2017, 13:48

Mateusz Kuleta

2 sierpnia 2022 09:48


Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami:

Pobierz wniosek

Wykaz podmiotów, którym udzielono zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami:

Wykaz podmiotów

 

 


7 grudnia 2017, 13:42

Mateusz Kuleta

26 września 2019 15:34