A+
A-
Środa, 22 września 2021 Tomasza, Maurycego, Joachima

Tekst alternatywny
Tekst alternatywny

Wniosek o wydanie zezwolenia w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Smyków

Wniosek o wydanie zezwolenia w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Smyków:

Pobierz wniosek


26 września 2019, 15:37

Mateusz Kuleta

26 września 2019 15:38


Wniosek o wydanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie gminy Smyków

Wniosek o wydanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie gminy Smyków:

Pobierz wniosek


26 września 2019, 15:36

Mateusz Kuleta

26 września 2019 15:36


Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Smyków

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Smyków:

Pobierz wniosek

Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wykaz podmiotów, którym udzielono zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:

Wykaz podmiotów

 

 

 


7 grudnia 2017, 13:48

Mateusz Kuleta

26 września 2019 15:33


Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami:

Pobierz wniosek

Wykaz podmiotów, którym udzielono zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami:

Wykaz podmiotów

 

 


7 grudnia 2017, 13:42

Mateusz Kuleta

26 września 2019 15:34