A+
A-
Sobota, 16 października 2021 Gawla, Ambrozego

Tekst alternatywny
Tekst alternatywny

Obwieszczenie – dotyczy zbiorowych polowań organizowanych przez Koło Łowieckie ” PONOWA” w Krasnej


30 września 2021, 15:07

Mateusz Kuleta

30 września 2021 15:07


Obwieszczenie – dotyczy zbiorowych polowań organizowanych przez Koło Łowieckie ” Orlik” w Końskich


29 września 2021, 14:09

Elżbieta Sosnowska

29 września 2021 14:09


Obwieszczenie – dotyczy polowań na terenie obwodu łowieckiego Nr 33 organizowanych przez Koło Łowieckie ” Szarak ” w Radoszycach


8 września 2021, 15:07

Elżbieta Sosnowska

8 września 2021 15:08


Obwieszczenie Starosty Koneckiego


20 sierpnia 2021, 15:24

Elżbieta Sosnowska

20 sierpnia 2021 15:24


Obwieszczenie Wójta Gminy Smyków o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich, oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. „Podział nieruchomości oznaczonej jako działka 7-198/2 i przekształcenie (zmiana sposobu zagospodarowania) pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w miejscowości Smyków, powiat konecki, woj. świętokrzyskie”


27 lipca 2021, 21:02

Mateusz Kuleta

27 lipca 2021 21:02


Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowo – handlowego w części na Klub Seniora, w części na Warsztaty Terapii Zajęciowej”, miejscowość Smyków


19 lipca 2021, 13:28

Elżbieta Sosnowska

19 lipca 2021 13:33


Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: ”Budowa budynku użyteczności kulturalno – społecznej z dwustanowiskowym garażem dla OSP Przyłogi, rehabilitacji z gabinetem lekarskim”


8 lipca 2021, 14:49

Elżbieta Sosnowska

8 lipca 2021 14:49


Obwieszczenie w wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


30 czerwca 2021, 11:38

Elżbieta Sosnowska

30 czerwca 2021 11:38


Obwieszczenie w sprawie projektu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: ” Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowo – handlowego w części na Klub Seniora, w części na Warsztaty Terapii Zajęciowej”, miejscowość Smyków


30 czerwca 2021, 10:43

Elżbieta Sosnowska

30 czerwca 2021 11:05


Obwieszczenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego o przystąpieniu do „Aktualizacji Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Województwa Świętokrzyskiego”


18 czerwca 2021, 13:33

Elżbieta Sosnowska

18 czerwca 2021 13:33


Obwieszczenie w sprawie wydania projektu decyzji dla inwestycji pod nazwą”Budowa budynku użyteczności kulturalno – społecznej z dwustanowiskowym garażem dla OSP Przyłogi, rehabilitacji z gabinetem lekarskim”


17 czerwca 2021, 14:28

Elżbieta Sosnowska

17 czerwca 2021 14:28


Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


8 czerwca 2021, 14:56

Elżbieta Sosnowska

8 czerwca 2021 14:59


Obwieszczenie o wystąpieniu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia – działka nr 30, obręb Przełom


1 czerwca 2021, 12:26

Elżbieta Sosnowska

1 czerwca 2021 12:26


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:”Przetwarzanie odpadów budowlanych” na działce o numerze ewidencyjnym 30, obręb Przełom, gmina Mniów.


1 czerwca 2021, 12:13

Elżbieta Sosnowska

1 czerwca 2021 12:13


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą” Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowo-handlowego w części na Klub Seniora, w części na Warsztaty Terapii Zajęciowej”


24 maja 2021, 14:46

Elżbieta Sosnowska

24 maja 2021 14:46


Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: ” Budowa budynku użyteczności kulturalno – społecznej z dwustanowiskowym garażem dla OSP Przyłogi, rehabilitacji z gabinetem lekarskim”


19 maja 2021, 13:58

Elżbieta Sosnowska

19 maja 2021 13:58


Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 roku na terenie województwa świętokrzyskiego


13 maja 2021, 09:26

Elżbieta Sosnowska

13 maja 2021 09:26


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


11 maja 2021, 12:54

Elżbieta Sosnowska

11 maja 2021 12:54


Obwieszczenie o przesłaniu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia do organów opiniujących


4 maja 2021, 14:46

Mateusz Kuleta

4 maja 2021 14:46


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia Decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z istniejącego ujęcia dla potrzeb wodociągu komunalnego w Przyłogach w gminie Smyków oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego pobór wód podziemnych z ujęcia komunalnego w miejscowości Przyłogi


2 kwietnia 2021, 09:31

Mateusz Kuleta

14 kwietnia 2021 13:55


Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: budowie centrum rekreacji na działce nr ewid. 541 w miejscowości Lisie Jamy gm. Mniów


1 kwietnia 2021, 11:12

Mateusz Kuleta

1 kwietnia 2021 11:12


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich, oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko


11 marca 2021, 20:46

Mateusz Kuleta

11 marca 2021 20:46


Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kontenerowego budynku klubu dziecięcego SMYKI w Królewcu


22 lutego 2021, 11:19

Elżbieta Sosnowska

22 lutego 2021 11:19


Obwieszczenie o przesłanym projekcie decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa klubu dziecięcego SMYKI w Królewcu”


25 stycznia 2021, 14:13

Elżbieta Sosnowska

25 stycznia 2021 14:13


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa klubu dziecięcego SMYKI w Królewcu”


15 stycznia 2021, 13:27

Elżbieta Sosnowska

15 stycznia 2021 13:27


Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum rekreacji na działce nr ewid. 541 w miejscowości Lisie Jamy gm. Mniów.


1 grudnia 2020, 10:32

Elżbieta Sosnowska

1 grudnia 2020 10:32


OBWIESZCZENIE w sprawie zbiorowych polowań organizowanych przez Koło Łowieckie „ORLIK”na terenie obwodu łowieckiego Nr 19


15 października 2020, 23:47

Mateusz Kuleta

15 października 2020 23:47


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i terminie przeprowadzenia oględzin drzew


20 sierpnia 2020, 14:31

Elżbieta Sosnowska

20 sierpnia 2020 14:31


OBWIESZCZENIE w sprawie zbiorowych polowań organizowanych przez Koło Łowieckie „SZARAK” w Radoszycach Obwód Łowiecki Nr 33.


17 sierpnia 2020, 15:15

Elżbieta Sosnowska

17 sierpnia 2020 15:19


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie:1 Wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego wydanego decyzją Starosty Koneckiego, z dnia 20.11.2017. 2. Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną – odprowadzenie wód popłucznych z SUW Smyków do rowu otwartego w m. Piaski Królewieckie.


9 czerwca 2020, 14:53

Elżbieta Sosnowska

9 czerwca 2020 14:53


Obwieszczenie Wójta Gminy Smyków


25 maja 2020, 14:15

Elżbieta Sosnowska

25 maja 2020 14:15


Obwieszczenie Starosty Koneckiego w sprawie wydanej decyzji dla Ubojni Drobiu „EUROQR”Sp. z o.o.,Salata 12 B, 26-212 Smyków

Obwieszczenie


16 marca 2020, 10:10

Elżbieta Sosnowska

16 marca 2020 10:10


Obwieszczenie w sprawie wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: ” Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Salata, Muszczarz, gmina Smyków”

Obwieszczenie Salata, Muszczarz


12 marca 2020, 14:46

Elżbieta Sosnowska

12 marca 2020 14:46


Obwieszczenie w sprawie wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: ” Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Miedzierza, gmina Smyków”

Obwieszczenie, Miedzierza


12 marca 2020, 14:44

Elżbieta Sosnowska

12 marca 2020 14:44


Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą ” Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Miedzierza, gmina Smyków”

Obwieszczenie


27 lutego 2020, 14:25

Elżbieta Sosnowska

27 lutego 2020 14:25


Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą ” Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Salata, Muszczarz, gmina Smyków”

Obwieszczenie


27 lutego 2020, 14:23

Elżbieta Sosnowska

27 lutego 2020 14:23


Obwieszczenie Starosty Koneckiego w sprawie wydanej decyzji dotyczącej zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi dla msc. Przyłogi gm. Smyków”

Obwieszczenie


26 lutego 2020, 14:17

Elżbieta Sosnowska

26 lutego 2020 14:17


Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

Obwieszczenie


22 stycznia 2020, 10:50

Elżbieta Sosnowska

22 stycznia 2020 10:50


OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:”Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Salata, Muszczarz, gmina Smyków”

Obwieszczenie


22 stycznia 2020, 10:05

Elżbieta Sosnowska

22 stycznia 2020 10:05


OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:”Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Miedzierza, gmina Smyków”

Obwieszczenie


22 stycznia 2020, 10:02

Elżbieta Sosnowska

22 stycznia 2020 10:02


Obwieszczenie w sprawie polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie „GAJUS” w Zagnańsku, Obwód Łowiecki Nr 32.

Obwieszczenie – plany łowieckie GAJUS 2019r_


29 października 2019, 15:15

Elżbieta Sosnowska

29 października 2019 15:16


OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Obwieszczenie


18 października 2019, 14:04

Elżbieta Sosnowska

18 października 2019 14:06


Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Smyków

Obwieszczenie


17 października 2019, 15:02

Elżbieta Sosnowska

17 października 2019 15:02


Obwieszczenie w sprawie polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie „ ORLIK”, Obwód Łowiecki Nr 86. Plan polowań zbiorowych w obwodzie łowieckim Koło Łowieckie „ORLIK”.

Obwieszczenie.

PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH


15 października 2019, 11:23

Elżbieta Sosnowska

15 października 2019 11:23


Plan polowań zbiorowych

Obwieszczenie- plany łowieckie PONOWA 2019r.

Załącznik nr 1 – Plan polowań zbiorowych PONOWA 2019r.


11 października 2019, 11:52

Mateusz Kuleta

11 października 2019 11:52


Zgłoszenie zamiaru przystąpienia do wykonania robót geologicznych budowy drogi ekspresowej S74

Zgłoszenie


25 września 2019, 15:28

Elżbieta Sosnowska

25 września 2019 15:28


OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji zatwierdzającej „Projekt robót Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno – inżynierskich i hydrogeologicznych w podłożu projektowanej drogi ekspresowej S-74 Sulejów – Przełom/Mniów na odcinku granica województwa łódzkiego/świętokrzyskiego – Przełom/Mniów”

Obwieszczenie


24 września 2019, 08:50

Elżbieta Sosnowska

24 września 2019 08:51


O BWI E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Smyków z dnia 10 września 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Obwieszczenie_o_obwodzie


17 września 2019, 10:23

Elżbieta Sosnowska

17 września 2019 10:23


Obwieszczenie w sprawie zakończonego postępowania w sprawie zatwierdzenia ” Projektu robót geologiczno – inżynierskich i hydrogeologicznych w podłożu projektowanej drogi ekspresowej S-74 Sulejów – Przełom/Mniów na odcinku granica województwa łódzkiego/świętokrzyskiego – Przełom/Mniów”

Obwieszczenie


27 sierpnia 2019, 11:18

Elżbieta Sosnowska

27 sierpnia 2019 11:18


Obwieszczenie Starosty Koneckiego z dnia 09.08.2019 roku w sprawie wydania decyzji w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty Koneckiego z dnia 12.08.20116 roku dla inwestycji pod nazwą” Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miedzierza

Obwieszczenie Starosty Koneckiego


14 sierpnia 2019, 15:38

Elżbieta Sosnowska

14 sierpnia 2019 15:38


Obwieszczenie – plany łowieckie Szarak 2019r

obwieszczenie – plany łowieckie Szarak 2019r_

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Szarak


26 lipca 2019, 14:18

Anna Wierzbowska

26 lipca 2019 14:18


Obwieszczenie w sprawie wszczętego postępowania dotyczącego zatwierdzenia ” Projektu robót geologiczno – inżynierskich i hydrogeologicznych w podłożu projektowanej drogi ekspresowej S-74 Sulejów – Przełom/Mniów na odcinku granica województwa łódzkiego/świętokrzyskiego – Przełom/Mniów”

Obwieszczenie


25 lipca 2019, 14:46

Elżbieta Sosnowska

25 lipca 2019 14:46


Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej z siedzibą w Smykowie w wyborach do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej z dnia 12 lipca 2019 roku

Obwieszczenie


12 lipca 2019, 14:09

Elżbieta Sosnowska

12 lipca 2019 14:09


Obwieszczenie Wójta Gminy Smyków w sprawie wydanego Zarządzenia Nr 43/2019 w sprawie bezwzględnego zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych, tuneli foliowych, terenów zielonych, upraw rolnych oraz napełniania basenów i oczek wodnych z wodociągu gminnego.

Obwieszczenie


26 czerwca 2019, 09:34

Elżbieta Sosnowska

26 czerwca 2019 09:34


Interpretacja indywidualna


24 czerwca 2019, 14:07

Elżbieta Sosnowska

25 czerwca 2019 08:29


Obwieszczenie w sprawie wydania wstępnej opinii proponowanych rozwiązań projektowych jakim jest „Opracowanie dokumentacji projektowej – stadium: Koncepcji Programowej dla zadania: Budowa drogi ekspresowej S 74 Sulejów – Przełom/Mniów na odcinku: granica woj. łódzkiego/świętokrzyskiego – Przełom Mniów”

OBWIESZCZENIE


28 maja 2019, 13:18

Elżbieta Sosnowska

28 maja 2019 13:18


Obwieszczenie Pełniącego Funkcję Starosty Koneckiego z dnia 7 maja 2019 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Końskich w przedterminowych wyborach do Rady Powiatu w Końskich zarządzonych na dzień 16 czerwca 2019r.

Obwieszczenie_PF_Starosty


10 maja 2019, 09:56

Elżbieta Sosnowska

10 maja 2019 09:56


Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 kwietnia 2019r


18 kwietnia 2019, 09:53

Elżbieta Sosnowska

18 kwietnia 2019 09:53


Obwieszczenie Wójta Gminy Smyków z dnia 9 kwietnia 2019r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

obwieszczenie_o_obwodzie


10 kwietnia 2019, 08:28

Anna Wierzbowska

10 kwietnia 2019 08:28


Obwieszczenie Starosty Koneckiego

Obwieszczenie


8 kwietnia 2019, 13:43

Elżbieta Sosnowska

8 kwietnia 2019 13:43


Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 marca 2019r. w sprawie ogłoszenia rozwiązaniu z mocy prawa Rady Powiatu w Końskich

Obwieszczenie.


21 marca 2019, 09:40

Anna Wierzbowska

21 marca 2019 11:15


Obwieszczenie z dnia 11 marca 2019r.

OBWIESZCZENIE


19 marca 2019, 15:13

Anna Wierzbowska

19 marca 2019 15:13


OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Smykowie z dnia 12 lutego 2019 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Smyków bez głosowania w okręgu wyborczym nr 15

Obwieszczenie_obsadzenie_bez_glosowania_w_okregu_nr_15


12 lutego 2019, 14:49

Anna Wierzbowska

12 lutego 2019 14:49


OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Smykowie z dnia 12 lutego 2019 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Smyków zarządzonych na dzień 17 marca 2019 r.

obwieszczenie_o_wylosowanych_numerach_list


12 lutego 2019, 14:46

Anna Wierzbowska

12 lutego 2019 14:46


OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Smykowie z dnia 12 lutego 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Smyków zarządzonych na dzień 17 marca 2019 r.

Obwieszczenie_o_zarejestrowanych_listach_kandydatów


12 lutego 2019, 14:45

Anna Wierzbowska

12 lutego 2019 14:45


Obwieszczenie w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymałków – Gliniany Las – Smyków w km 3+473 do km 4+948-2,475km”

Obwieszczenie

Obwieszczenie


30 stycznia 2019, 10:17

Elżbieta Sosnowska

8 lutego 2019 14:18


Obwieszczenie w sprawie wygaszenia i udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do rowu ziemnego wód pochodzących z odwodnienia zakłądu górniczego „Kozów – Pole I” położonego w miejscowości Kozów (gm. Smyków), i Huta (gm. Radoszyce) pow. Konecki, woj. Świętokrzyskie.

Obwieszczenie


22 stycznia 2019, 11:27

Elżbieta Sosnowska

22 stycznia 2019 11:27


Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi dla miejscowości Przyłogi, gmina Smyków

Obwieszczenie


28 grudnia 2018, 14:59

Anna Wierzbowska

28 grudnia 2018 14:59


Obwieszczenie w sprawie wydania projektu decyzji nr 8.2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: ” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi dla miejscowości Przyłogi gmina Smyków”

Obwieszczenie


3 grudnia 2018, 14:01

Elżbieta Sosnowska

3 grudnia 2018 14:01


Obwieszczenie w sprawie wydanej decyzji na pozwolenie wodnoprawnego

Obwieszczenie


30 listopada 2018, 14:18

Elżbieta Sosnowska

30 listopada 2018 14:18


Obwieszczenie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach o wydaniu decyzji nr 3156/2018 z dnia 16.11.2018 r. znak: ZATiRA.IA.5161.172.2018, pozwalającej na wykonanie powierzchniowych badań archeologicznych na trasie planowanych inwestycji drogowych, polegających na budowie drogi ekspresowej S74 na odcinkach: granica woj. łódzkiego/mazowieckiego-Przełom/Mniów, Przełom/Mniów – Węzeł Kielce Zachód oraz Cedzyna – Łagów – Jałowęsy

Obwieszczenie


23 listopada 2018, 12:26

Elżbieta Sosnowska

23 listopada 2018 12:26


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego

OBWIESZCZENIE


31 października 2018, 14:31

Elżbieta Sosnowska

31 października 2018 14:31


Obwieszczenie w sprawie wszczętego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi dla miejscowości Przyłogi, gmina Smyków”

Obwieszczenie


26 października 2018, 12:23

Elżbieta Sosnowska

26 października 2018 12:23


Obwieszczenie – o terminach polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „ORLIK” Ruda Maleniecka. Obwód łowiecki Nr 86

Obwieszczenie z załącznikiem


24 października 2018, 14:55

Elżbieta Sosnowska

24 października 2018 14:55


Obwieszczenie Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Kielcach

Obwieszczenie GDD i A w Kielcach


8 października 2018, 14:35

Elżbieta Sosnowska

8 października 2018 14:35


Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych ( rowów przydrożnych) zbieranych z pasa drogowego drogi powiatowej Nr 0469T w miejscowości Królewiec w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymałków – Gliniany Las – Smyków w km 3 + 473 do km 5 + 948 (2,475km)”

Obwieszczenie


1 października 2018, 15:10

Elżbieta Sosnowska

1 października 2018 15:10


Obwieszczenie w sprawie wydanej decyzji dla inwestycji ” Budowa energetycznej linii napowietrznej nN, miejscowość Świnków, działka nr 911, działka 912/1, 912/2, obręb geodezyjny 0005 – Miedzierza, jednostka 2 – Smyków, gmina Smyków

Obwieszczenie

Obwieszczenie


1 października 2018, 10:44

Elżbieta Sosnowska

1 października 2018 10:44


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Smyków z dnia 21 września 2018 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie

Obwieszczenie


24 września 2018, 15:30

Elżbieta Sosnowska

25 września 2018 07:53


Obwieszczenie w sprawie wystąpienia o uzgodnienie projektu decyzji dla inwestycji ” Budowa energetycznej linii napowietrznej nN, miejscowość Świnków, działka nr 911, działka 912/1, 912/2, obręb geodezyjny 0005 – Miedzierza, jednostka 2 – Smyków, gmina Smyków

Obwieszczenie

Obwieszczenie


17 września 2018, 10:53

Elżbieta Sosnowska

17 września 2018 10:53


Obwieszczenie w sprawie planu polowań w sezonie łowieckim 2018/2019 w obwodzie łowieckim Nr 33, Koło Łowieckie „SZARAK” w Radoszycach

Obwieszczenie

Obwieszczenie – plany łowieckie Szarak


12 września 2018, 09:29

Elżbieta Sosnowska

12 września 2018 09:29


Obwieszczenie w sprawie planu polowań w sezonie łowieckim 2018/2019 w obwodzie łowieckim Nr 18, Koło Łowieckie „PONOWA” w Krasnej

Obwieszczenie

Obwieszczenie – plany łowieckie Ponowa


12 września 2018, 09:24

Elżbieta Sosnowska

12 września 2018 09:24


Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r.

obwieszczenie.


27 sierpnia 2018, 15:06

Anna Wierzbowska

27 sierpnia 2018 15:06


Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa linii energetycznej napowietrznej nN, działka nr 911, 9121, 92/2, miejscowość Świnków, obręb geodezyjny 0005-Miedzierza, gmina Smyków”.

obwieszczenie


24 sierpnia 2018, 09:27

Anna Wierzbowska

24 sierpnia 2018 09:27


Obwieszczenie Wójta Gminy Smyków o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej.

obwieszczenie_o_okregach


23 sierpnia 2018, 13:32

Anna Wierzbowska

23 sierpnia 2018 13:33


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 999,90 kWp wytwarzającej energię elektryczną, wraz z przyłączeniem elektroenergetycznym na działce Nr 1055 (obręb 0005), zlokalizowanej w miejscowości Miedzierza”.

obwieszczenie


22 czerwca 2018, 14:39

Anna Wierzbowska

22 czerwca 2018 14:39


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ” Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymałków – Gliniany Las – Smyków w km 3+473 – 5 + 948 -2,475 km”

Obwieszczenie


20 czerwca 2018, 15:01

Elżbieta Sosnowska

20 czerwca 2018 15:01


Zawiadomienie w sprawie zebranego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ” Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 999,90 kWp wytwarzającej energię elektryczną wraz z przyłączeniem elektroenergetycznym na działce Nr 1055 (obręb 0005), zlokalizowanej w miejscowości Miedzierza”

Zawiadomienie


5 czerwca 2018, 15:18

Elżbieta Sosnowska

5 czerwca 2018 15:18


Obwieszczenie Wójta Gminy Smyków w sprawie wydanego postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymałków – Gliniany Las – Smyków w km 3+473 do km 5 + 948 km – 2,475 km”

Obwieszczenie


25 maja 2018, 13:05

Elżbieta Sosnowska

25 maja 2018 13:05


Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie

MPZP Smyków_tekst

Załącznik 1

Załącznik 2

MPZP_SMYKOW_Prognoza Oddziaływania na Środowisko

PONS_rys_obszar 1

PONS_rys_obszar 2

http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Gminy+Smyk%C3%B3w

 


18 maja 2018, 14:45

Elżbieta Sosnowska

21 maja 2018 14:45


OBWIESZCZENIE o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

 

Obwieszczenie o przedłużeniu 


25 kwietnia 2018, 14:33

Elżbieta Sosnowska

25 kwietnia 2018 14:44


Obwieszczenie w sprawie wydanej decyzji dla inwestycji pod nazwą: „Dobudowie energetycznej linii napowietrznej nN oświetlenia chodnika drogi o znaczeniu powiatowym, miejscowość Królewiec, działka nr 39/2, 39/3, 39/5, 41/1, 313, obręb geodezyjny 3 – Królewiec, jednostka ewidencyjna 2 – Smyków, gmina Smyków”

Obwieszczenie


20 kwietnia 2018, 12:34

Elżbieta Sosnowska

20 kwietnia 2018 12:34


Obwieszczenie w sprawie wydanej decyzji dla inwestycji pod nazwą: Budowa polegająca na dobudowie energetycznej linii napowietrznej nN oświetlenia skrzyżowania drogi publicznej o znaczeniu powiatowym nr ewid. 993, z drogą publiczną o znaczeniu gminnym, nr ewid. 678, miejscowość Piaski Królewieckie, działka nr 670, 669, 651, 678 – droga publiczna o znaczeniu gminnym, 993 – droga publiczna o znaczeniu powiatowym, obręb geodezyjny 3 – Królewiec, jednostka ewidencyjna 2 – Smyków, gmina Smyków

Obwieszczenie


20 kwietnia 2018, 12:25

Elżbieta Sosnowska

20 kwietnia 2018 12:25


Obwieszczenie w sprawie wystąpienia o uzgodnienie projektu decyzji nr 5.icp.2018 „dobudowa linii energetycznej nN napowietrznej, miejscowość Królewiec”.

Obwieszczenie


29 marca 2018, 12:15

Anna Wierzbowska

29 marca 2018 12:15


Obwieszczenie w sprawie wystąpienia o uzgodnienie projektu decyzji nr 6.icp.2018 „dobudowa linii energetycznej nN napowietrznej, miejscowość Piaski Królewieckie”.

Obwieszczenie


29 marca 2018, 12:09

Anna Wierzbowska

29 marca 2018 12:09


Obwieszczenie w sprawie wszczętego postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 999,90 kWp wytwarzającej energię elektryczną, wraz z przyłączeniem elektroenergetycznym na działce Nr 1055 (obręb 0005), zlokalizowanej w miejscowości Miedzierza”

Obwieszczenie


27 marca 2018, 15:28

Elżbieta Sosnowska

27 marca 2018 15:28


Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego jaką jest: ” Przebudowa linii energetycznej napowietrznej nN w miejscowości Królewiec”

Obwieszczenie


22 marca 2018, 13:26

Elżbieta Sosnowska

22 marca 2018 13:26


Obwieszczenie w sprawie wszczętego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ” Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469 T Grzymałków – Gliniany Las – Smyków w km 3 + 473 do km + 948 km – 2, 475 km”

Obwieszczenie

Mapa

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia


8 marca 2018, 13:57

Elżbieta Sosnowska

3 kwietnia 2018 10:37


Obwieszczenie w sprawie wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa przyłącza do sieci elektroenergetycznej pompowni ścieków P6g, miejscowość Adamów działka nr; 710/2, 454 – droga publiczna – Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich, 363/5, 364/1, 710/2 – wydzielone działki, polegającego na; 1) budowie elektroenergetycznej napowietrznej sieci nN od istniejącego słupa nr 10 do projektowanego słupa nr 10/1 2) budowie elektroenergetycznego kablowego przyłącza nN do ZKP, 3) budowie; złącza kablowo – pomiarowego (ZKP), przyłącza energetycznego pompowni ścieków P6g 4) podwieszenia przewodu przyłącza energetycznego napowietrznego AsXSn 4×70 mm2 o długości Lt = około 230 m., Lp = około 257 m. od stacji trafo „Adamów 2” do słupa nr 10

Obwieszczenie


8 marca 2018, 10:13

Elżbieta Sosnowska

8 marca 2018 10:13


Obwieszczenie w sprawie wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa przyłącza do sieci elektroenergetycznej pompowni ścieków P6e, miejscowość Adamów działka nr; 4 – droga dojazdowa do pól – Gmina Smyków 1/1, 1/2 – wydzielone działki, polegającego na; 1) budowie elektroenergetycznej napowietrznej sieci nN od istniejącego słupa nr 1/3 do projektowanego słupa nr 1/4 2) budowie elektroenergetycznego kablowego przyłącza nN do ZKP, 3) budowie; złącza kablowo – pomiarowego (ZKP), przyłącza energetycznego pompowni ścieków P6e 4) podwieszeniu przewodu przyłącza energetycznego napowietrznego AsXSn 4×70 mm2 o długości do 60,00 m. od stacji trafo „Adamów I” do słupa nr 1/3

Obwieszczenie


8 marca 2018, 10:12

Elżbieta Sosnowska

8 marca 2018 10:12


Obwieszczenie w sprawie wszczętego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą ” Dobudowa energetycznej linii napowietrznej nN, działka nr 651, 669, 670, 678, 893, miejscowość Piaski Królewieckie, obręb geodezyjny 3- Królewiec, gmina Smyków”

Obwieszczenie


23 lutego 2018, 13:56

Elżbieta Sosnowska

23 lutego 2018 13:56


Obwieszczenie w sprawie wszczętego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą ” Dobudowa energetycznej linii napowietrznej nN, działka nr 39/2, 39/3, 39/5, 41/1,313, miejscowość Królewiec, obręb geodezyjny 3-Królewiec, gmina Smyków”

Obwieszczenie


23 lutego 2018, 12:30

Elżbieta Sosnowska

23 lutego 2018 12:30


Obwieszczenie w sprawie przesłania projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. ” Budowa przyłącza do sieci elektroenergetycznej pompowni ścieków P6g w miejscowości Adamów, działka nr 710/2, 454, 363/5, 364/1, obręb geodezyjny 1- Adamów, gmina Smyków”

obwieszczenie


14 lutego 2018, 13:23

Elżbieta Sosnowska

14 lutego 2018 13:23


Obwieszczenie w sprawie przesłania projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. ” Przebudowa energetycznej linii napowietrznej nN, działka nr 30/12, miejscowość Królewiec, obręb geodezyjny 3- Królewiec, gmina Smyków”

obwieszczenie


14 lutego 2018, 13:19

Elżbieta Sosnowska

14 lutego 2018 13:19


Obwieszczenie w sprawie przesłania projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. ” Budowa przyłącza do sieci elektroenergetycznej pompowni ścieków P6e w miejscowości Adamów, działka nr 1/1, 1/2, 4- droga dojazdowa do pól, obręb geodezyjny 1- Adamów, gmina Smyków”

obwieszczenie


14 lutego 2018, 13:14

Elżbieta Sosnowska

14 lutego 2018 13:14


Obwieszczenie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Smyków na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 r.” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie

Projekt POŚ_- Gmina Smyków

Prognoza – Gmina Smyków

Opinia Zarządu Powiatu

Uzgodnienie przez ŚPWIS

Opinia POŚ wraz z raportem RDOŚ w Kielcach


29 stycznia 2018, 13:00

Elżbieta Sosnowska

29 stycznia 2018 13:00


Obwieszczenie w sprawie wszczętego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą ” Przebudowa energetycznej linii napowietrznej nN, działka nr 30/12, miejscowość Królewiec, obręb geodezyjny 3 – Królewiec, gmina Smyków”

Obwieszczenie


17 stycznia 2018, 11:59

Elżbieta Sosnowska

17 stycznia 2018 11:59


Obwieszczenie w sprawie wszczętego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą ”Budowa przyłącza do sieci elektroenergetycznej pompowni ścieków P6e w miejscowości Adamów, działka nr 1/1, 1/2,4 – droga dojazdowa do pól, obręb geodezyjny 1- Adamów, gmina Smyków”

Obwieszczenie


16 stycznia 2018, 12:19

Elżbieta Sosnowska

16 stycznia 2018 12:19


Obwieszczenie w sprawie wszczętego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą ”Budowa przyłącza do sieci elektroenergetycznej pompowni ścieków P6e w miejscowości Adamów, działka nr 1/1, 1/2,4 – droga dojazdowa do pól, obręb geodezyjny 1- Adamów, gmina Smyków”

Obwieszczenie


9 stycznia 2018, 15:13

Elżbieta Sosnowska

9 stycznia 2018 15:13


Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego


9 stycznia 2018, 10:56

Elżbieta Sosnowska

9 stycznia 2018 10:56


Obwieszczenie w sprawie wszczętego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą ” Budowa przyłącza do sieci elektroenergetycznej pompowni ścieków P6g w miejscowości Adamów, działka nr 710/2, 454, 363/5, 364/1, obręb geodezyjny 1- Adamów, gmina Smyków”

Obwieszczenie


8 stycznia 2018, 13:32

Elżbieta Sosnowska

8 stycznia 2018 13:32


Obwieszczenie Starosty Koneckiego z dnia 20.12.2017r.

Obwieszczenie..


28 grudnia 2017, 09:09

Anna Wierzbowska

28 grudnia 2017 09:09


Obwieszczenie – Wydana decyzja na drogę dojazdową do pól Smyków-Adamów

obwieszczenie


15 grudnia 2017, 11:21

Anna Wierzbowska

15 grudnia 2017 11:21


Obwieszczenie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Smyków na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 r.” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

OBWIESZCZENIE


20 listopada 2017, 09:02

Elżbieta Sosnowska

20 listopada 2017 09:02


Obwieszczenie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji dla inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej do pól Smyków – Adamów

Obwieszczenie


16 listopada 2017, 12:47

Elżbieta Sosnowska

16 listopada 2017 12:47


Obwieszczenie Wójta Gminy Smyków

OBWIESZCZENIE


8 listopada 2017, 10:37

Elżbieta Sosnowska

8 listopada 2017 10:37


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: „Budowie drogi dojazdowej do pól Smyków-Adamów”

obwieszczenie


30 października 2017, 09:12

Elżbieta Sosnowska

30 października 2017 09:12


Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji , na budowę stacji uzdatniania wody w Piaskach Królewieckich

Obwieszczenie


5 października 2017, 12:52

Elżbieta Sosnowska

5 października 2017 12:52


Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

obwieszczenie


27 września 2017, 09:39

Anna Wierzbowska

27 września 2017 09:39


Obwieszczenie w sprawie wydania projektu decyzji do uzgodnienia, na budowę stacji uzdatniania wody w Piaskach Królewieckich

Obwieszczenie


4 września 2017, 13:10

Elżbieta Sosnowska

4 września 2017 13:11


Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 4.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej o długości 70,00 mb w miejscowości Królewiec, działka nr 143

obwieszczenie


17 sierpnia 2017, 12:10

Anna Wierzbowska

17 sierpnia 2017 12:10


Obwieszczenie w sprawie wszczętego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : Budowa stacji uzdatniania wody z technologią i urządzeniami niebędącymi do jej funkcjonowania, Piaski Królewieckie, działka nr648

Obwieszczenie


16 sierpnia 2017, 08:50

Anna Wierzbowska

16 sierpnia 2017 08:50


Obwieszczenie o wydaniu decyzji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej nr 382013T, o długości około 250,00 mb, działka nr 470/1-droga publiczna, o znaczeniu gminnym, nr 471/1 428, obręb ewidencyjny 3 – Królewiec, jednostka ewidencyjna 2 – Smyków

Obwieszczenie


20 lipca 2017, 16:23

Elżbieta Sosnowska

20 lipca 2017 16:23


Obwieszczenie w sprawie dokonania wymaganego przepisami ustawy uzgodnienia, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej nr 38201T, o długości około 250,00m., działka nr 470/1-droga publiczna o znaczeniu gminnym nr 471/1,428, obręb ewidencyjny 3- Królewiec, jednostka ewidencyjna 2- Smyków

Obwieszczenie


20 czerwca 2017, 14:15

Elżbieta Sosnowska

20 czerwca 2017 15:32


Obwieszczenie w sprawie wszczętego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie kablowej sieci elektroenergetycznej, budowie linii kablowej o długości 70,00 m, trasy, działka nr 143, nr 313- droga publiczna o znaczeniu powiatowym, miejscowość Królewiec, obręb ewidencyjny numer 3 – Królewiec, jednostka ewidencyjna 2- Smyków

obwieszczenie


20 czerwca 2017, 10:49

Elżbieta Sosnowska

20 czerwca 2017 10:51


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej nr 38201T, o długości około 250,00m., działka nr 470/1-droga publiczna o znaczeniu gminnym nr 471/1,428/1

Obwieszczenie


25 maja 2017, 09:50

Elżbieta Sosnowska

25 maja 2017 09:56


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ” Budowa elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Przyłogi, gm. Smyków”

Obwieszczenie


22 maja 2017, 13:18

Elżbieta Sosnowska

22 maja 2017 13:18


Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym dot. Budowa elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Przyłogi, gm. Smyków

Obwieszczenie


27 kwietnia 2017, 12:15

Anna Wierzbowska

27 kwietnia 2017 12:15


Obwieszczenie wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi publicznej gminnej nr 382013 T i drogi nr 382014 T

Obwieszczenie 060417


6 kwietnia 2017, 08:26

Elżbieta Sosnowska

6 kwietnia 2017 08:30


Obwieszczenie dotyczące prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ” Budowa elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Przyłogi, gm. Smyków”

Obwieszczenie


4 kwietnia 2017, 15:06

Elżbieta Sosnowska

4 kwietnia 2017 15:06


Obwieszczenie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi publicznej gminnej nr 382013 T i drogi nr 382014 T

Obwieszczenie


16 marca 2017, 07:49

Elżbieta Sosnowska

28 marca 2017 08:31


Obwieszczenie dotyczące uzgodnienia projektu decyzji inwestycji celu publicznego

obwieszczenie


16 lutego 2017, 09:43

Anna Wierzbowska

16 lutego 2017 09:43


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi publicznej gminnej w miejscowości Królewiec Poprzeczny, Zastawie

Obwieszczenie


31 stycznia 2017, 14:05

Anna Wierzbowska

31 stycznia 2017 14:05


Obwieszczenie Starosty Koneckiego z dnia 16.11.2016r. 

Obwieszczenie BP.6740.470.2016.IC


30 listopada 2016, 10:46

Mateusz Kuleta

30 listopada 2016 10:46


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

Obwieszczenie


30 listopada 2016, 10:45

Mateusz Kuleta

30 listopada 2016 10:45


Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji na budowę przedszkola w miejscowości Smyków 

Obwieszczenie


30 listopada 2016, 10:44

Mateusz Kuleta

30 listopada 2016 10:44


Zawiadomienie w formie obwieszczenia o zebraniu materiału dowodowego dotyczącego postępowania: ” Przebudowa drogi gminnej oraz budowa oraz chodnika w miejscowości Królewiec Poprzeczny do dr. 74-nr 382013T/1460 mb” 

Zawiadomienie


30 listopada 2016, 10:43

Mateusz Kuleta

30 listopada 2016 10:43